שלום לכולםם אני מתחנן לעזרה!

אוקיי אז ככה-הכל התחיל לפני איזה חודש,נראה לי שהמחשב שלי אכל כמה וירוסים לאחר ששנה וחצי הוא היה סבבה. הוא התחיל להיתקע עד שהושבת לגמרי, אז פירמטתי אותו. הכל היה טוב ויפה ליומיים בערך ואז זה התחיל שוב. עוד פעם פירמטתי ושוב.. אה וגם חשוב לציין שיש לי המון הודעות של PCSOD (אני לא יודע מזה..) וזה מאט תמחשב בטירוף! בקיצור שמתי אותו בתיקון שבוע שעבר ואמרו לי שעשו חיזוק מגעים ושינוי הגדרות או משהו כזה,אבל זה נשאר אותו דבר... בבקשה תעזרו לי כי אני חייב את המחשב שלי החודש ממממש ללימודים

תעלה לפורום LOG FILE של HIJACKTHIS

הנה הלוג שלי

Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 11:58:45, on 21/03/2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe C:\WINDOWS\system32\IFXSPMGT.exe C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe C:\Program Files\Infineon\Security Platform Software\PSDsrvc.EXE C:\Program Files\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe C:\Program Files\Infineon\Security Platform Software\PSDrt.exe C:\Program Files\Infineon\Security Platform Software\SpTna.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\LG Software\Battery Miser\batterymiser.exe C:\Program Files\LG Software\On Screen Display\HotKey.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Documents and Settings\kfirr\שולחן העבודה\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.walla.co.il/ O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice O4 - HKLM\..\Run: [LG Intelligent Update] "C:\Program Files\LG intelligence\autoupdate.exe" Gilautouc O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [קיצור דרך לעמוד המאפיינים של High Definition Audio] HDAShCut.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [batterymiser] "C:\Program Files\LG Software\Battery Miser\batterymiser.exe" O4 - HKLM\..\Run: [KeybdUtility] "C:\Program Files\LG Software\On Screen Display\HotKey.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [5ceeb6d3] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\ouksnuac.dll",b O4 - HKLM\..\Run: [BM5fdd854f] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\jwndxbyi.dll",s O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXSPMGT.exe O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe O23 - Service: Personal Secure Drive Service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - C:\Program Files\Infineon\Security Platform Software\PSDsrvc.EXE O23 - Service: SRS PostInstaller Service (SRS_PostInstaller) - SRS Labs, Inc. - C:\Program Files\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe

שלום לכולםם אני מתחנן לעזרה!

אוקיי אז ככה-הכל התחיל לפני איזה חודש,נראה לי שהמחשב שלי אכל כמה וירוסים לאחר ששנה וחצי הוא היה סבבה. הוא התחיל להיתקע עד שהושבת לגמרי, אז פירמטתי אותו. הכל היה טוב ויפה ליומיים בערך ואז זה התחיל שוב. עוד פעם פירמטתי ושוב.. אה וגם חשוב לציין שיש לי המון הודעות של PCSOD (אני לא יודע מזה..) וזה מאט תמחשב בטירוף! בקיצור שמתי אותו בתיקון שבוע שעבר ואמרו לי שעשו חיזוק מגעים ושינוי הגדרות או משהו כזה,אבל זה נשאר אותו דבר... בבקשה תעזרו לי כי אני חייב את המחשב שלי החודש ממממש ללימודים

וגם חוץ מזה..

דיברתי עם התמיכה טכניתל מייקרוסופט אתמול אזה שעה והוא אמר לי שאין עדיין פתרון לבעיה הזאת של PCSOD.. זה נכון? בכל מקרה הוא עשה כל מיני דברים למחשב וזה כמובן לא עבד.. אני מממממש אבוד פה!

הנה הלוג שלי

Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 11:58:45, on 21/03/2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe C:\WINDOWS\system32\IFXSPMGT.exe C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe C:\Program Files\Infineon\Security Platform Software\PSDsrvc.EXE C:\Program Files\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe C:\Program Files\Infineon\Security Platform Software\PSDrt.exe C:\Program Files\Infineon\Security Platform Software\SpTna.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\LG Software\Battery Miser\batterymiser.exe C:\Program Files\LG Software\On Screen Display\HotKey.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Documents and Settings\kfirr\שולחן העבודה\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.walla.co.il/ O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice O4 - HKLM\..\Run: [LG Intelligent Update] "C:\Program Files\LG intelligence\autoupdate.exe" Gilautouc O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [קיצור דרך לעמוד המאפיינים של High Definition Audio] HDAShCut.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [batterymiser] "C:\Program Files\LG Software\Battery Miser\batterymiser.exe" O4 - HKLM\..\Run: [KeybdUtility] "C:\Program Files\LG Software\On Screen Display\HotKey.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [5ceeb6d3] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\ouksnuac.dll",b O4 - HKLM\..\Run: [BM5fdd854f] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\jwndxbyi.dll",s O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXSPMGT.exe O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe O23 - Service: Personal Secure Drive Service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - C:\Program Files\Infineon\Security Platform Software\PSDsrvc.EXE O23 - Service: SRS PostInstaller Service (SRS_PostInstaller) - SRS Labs, Inc. - C:\Program Files\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe

חברים בבקשה תעזרו לי

אני כבר לא יודע מה לעשות!!!

אני רוצה שתבדוק את זה◄

תעלה את המחשב ב SAFE MODE וכנס לנתיבים הבאים ואם תמצא את הקבצים האלו מחק אותם (לפני כן אני רוצה שתציג קבצים נסתרים ע"י כניסה לאפשרויות תיקיה-תצוגה) C:\WINDOWS\system32\ouksnuac.dll C:\WINDOWS\system32\jwndxbyi.dll דבר שני אני רוצה תNונת מסך של מה שאתה טוען PSOD (הודעה או כל דבר שמראה לך את המילה הזו)
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
תמיכה - מחשבים ואינטרנט
בחר
בחר