גאס ואן ביק ז"ל ומחקר השרידים שחשפו 2 המשלחות בתל ג'מה - ד'

 ד"ר יצחק אשל, מיתר

להלן החלק הרביעי במנוגראפיה שהוכנה לאחר מותו של הארכיאולוג האמריקאי גאס ואן ביק. היא מבוססת על תוצאות החקירה של כל ממצאי החפירה הישנה של פלינרדרס פיטרי הבריטי בתל ג'מה בנגב המערבי (היום תל רעים) בשנת 1926, שהוגשה ב- 1978 כעבודת M.A. לפקולטה למעדי הרוח באונ.ת"א (בהדרכתם של פרופ' אורה נגבי ופרופ' דוד אוסישקין). המאמר השלם שנשלח לפרסום כולל 29 עמודים ובהם 35 הערות, 47 איזכורים ביבליוגראפים ו- 29 איורי כלים ותוכניות. גולש וחוקר שירצה לבחון את נוסח המאמר השלם, עם הערות ואיורים,  יפנה אלי במייל הרצ"ב.

 תגבוות עיניניות, הערות והשגות, תתקבלנה בברכה. ד"ר יצחק אשל, מיתר, ישראל, dreshel@gmail.com

©

זכויות היוצרים ו/או הפרסום של המידע הכתוב, המאויר ו/או המצולם במחקר זה, שמורות כחוק לד"ר יצחק אשל, מיתר, ישראל. אין להעתיק, לצלם ולפרסם ללא רשותו, בכתב, בע"פ או בדרך אחרת, כל מידע הכלול או המופיע וכלול במחקרו        זה או בחלקיו ו/או בצילומים, איורים וציורים של ממצאים ושרידים המוצגים בו.

 

שכבה 2: מבנים וממצאים מ - 3 שלבי הישוב הפרסי המאוחר בתל ג'מה(איור 21)

 

תקציר סקירת השרידים המתועדים מ - 3 שלבי הבניה העיקריים בשכבה 2 (c/2, b/2, 2/a):

 

שלב c/2 (צהוב): הקמת מבנה 20: a new wing (BH-BA) on the N-E of the Residency BS ע"ג החלק הצפוני והפינה הצפ' מזר' החרבה של חצר מבנה 30 (ש.3) תוך סטיה בזוית כדי ליצור את מעבר  BFברוחב 75 ס"מ. 'חתימת' אסםBN ומפלסי החיים משכבות 4-3 בגזרה B, בנית אסמים  AZ-AW ע"ג מבנה 40 הנטוש ואסם אפסידי WB(הע' 4).

 

שלב b/2 (ורוד): הוספת מגדל a thick buttress BC שחלקו בסטיון תצפית ושליטה על המעלה לאקרופוליס (3.5x 7 מ' 24.50 ממ"ר) וגם פותת שער ברוחב 4 מ' מול פינת מבנה 32 (ש.3, כעת 22 ש.2), בניית מחסן BY (23) צפונית למבנה 20 ומבנה 24 ( a later addition BG-BX): 'מגדל השומר' ששלט על 2 המעברים שנותרו סביב הפינה של מבנה 40 הנטוש.

 

שלב 2/a (ירוק): חסימת המעבר הצר בין מבנה 24 = 'מגדל השומר' (BG-BX)לקיר/פינת המעטפת של מבנה 40 הנטוש ע"י קיר הפינה  ADDותוספת אסם AJ הקטן מכל השאר בחורבות החצר של מבנה 40 הנטוש.

 

בדו"ח המעודכן רוכזו ציורים של כ- 119 כלי חרס, 15 מהם שברים וכלים יוניים מעוטרים וקנקן מיובא מכיוס. 42 מהם  לא אותרו וניבחנו (36%) ו- 6 הם כלים 'חדשים' שהודרו מהדו"ח (5%). ל-43 עודכנו/תוקנו הציורים (36%) ול -8 עודכנו/תוקנו נתוני המיקום (6%). בלוקי רשומים גם שבר ריתון חרס, 5 חרוטות על חרסים, 2 צלמיות אנוש, 7 צלמיות בע"ח (רובן של סוסים), 6 מזבחוני גיר מעוטרים בחריטה, 7 תליוני פיניקים של "ראש אדם" גרוטסקי, 21 משקלות, 10 משקלות טוויה, 3 תליונים, 2 חותמות סוסים (אבן, זכוכית), שבר אריבלוס מזכוכית, 4 נטיפות "עין הורוס", 3 חרוזים, 2 עגילי כסף, 7 ספתיולאי, תליון עצם, 3 פריטי שנהב, 30 פריטי ברזל (בהם 10 ראשי חץ), 22 פריטי ארד (בהם 10 ראשי חץ ו-3 טבעות שער), 41 פיבולאי מארד, סיכת פיבולה מברזל, פסל גיר קיפרי של הראקלס וצדפת טרידקנה מים סוף.

 

שכבה 2: סיכום השרידים, הממצאים ותולדות הישוב הפרסי האחרון בתל ג'מה

 

2 נתונים צולבים ש'זלגו' בהסח הדעת (?) לדו"ח שכתבו פלינדרס וגב' פיטרי, לימדו על מועד הטרמינוס פוסט קוואם בשנים 400-375 לפסה"נ לבניה אפשרית ראשונה של מבנה 20 ושכבה 2 (שלבc/2): השבר היוני 'אדום הדמויות' מבור האשפה ה'חתום' שנקבר תחת אגף wing BA-BHבמבנה 20 ו'מנחת' פסל הראקלס בקיר BM של חצר BN-BM במבנה 20. להלן רשימת הממצאים הבולטים שהם הבסיס למסקנות על זמן הבניה, הקיום והנטישה של מבני שכבה 2:

 

א. 6 שברים יונים אינדיקטיבים לתיארוך במאה ה-4: תחת הקירות והרצפות של מבנה 20 במכלול Residency BS

ב. מנחת יסוד/קיר במבנה 20: שבר פסל גיר קיפרי של הראקלס בכיתון, עוטה אדרת ועור אריה, ממאה 4 לפסה"נ.        

ג. קיליקס 'שחור  דמויות' ממאה 5 לפסה"נ ואילך (איור 17): בור DT 192חתום תחת הרצפה במבנה 24 (שלב b/2).

ד. פסיכטר‘Magna-Graecia’מחופהשחור בוהק וטבוע בפלמטות, לוקוס ADD 198(רצפת הפינה בשלבa/2).       

ה. נר 'סנדל' אתי עם ידית סרט ממאה 4, לוקוס   [In the] North Wall [of] BZ: 'גומחת מאור' מסוף שלבa/2.      

ו. 2 נרות סנדל אתים שהיו במילוי האסם הפרסי AZ 200,203 + 5 חיקויים מקומים, כולם מהמאה ה- 4 לפסה"נ.    

ז. קיליקס 'אדום דמויות' (איור 22), לוקוס200  BAA: על רצפה עליונה של הפינה הד' מע' של מבנה 20/30 (שלב c/2).

ח. שפת קדרת פעמון בלוקוס  AL 200מראשית המאה ה - 4 לפסה"נ: ע"גרצפת אולםהמחסןמשלב  c/2 במבנה 22.

ט. אמפורה מכיוס מראשית מאה 4 (איור 23):לוקוסBC 200 = רצפה עליונה (2/a) במגדלBC משלב b/2 (ש.2).         

י. אמפורת יבוא קיפרית מקוריון, בסיס אומפלוס כיפתי(איור 24): מקבילות מהאסם המערבי פורסמו ע"י ואן ביק.

כ. 2 פכיות רודיות מחופות 'קרם חום' (איור 25): לוקי BZ 200 ואסם AJ 198 (מאות 5-4): מקבילות באסם המערבי.

ל. קנקן יבוא רודי עם בסיס ספלולי (איור 26): לוקוס ABB 200, מחסן במבנה 22 עם מאות מקבילות באסם המערבי.

מ. 12 כתובות דיו וחרוטות השיכות פליאוגרפית, למחציתה השניה של המאה ה- 4 לפסה"נ (Naveh 1992: fig.1).

 

13 הנתונים הצולבים שחלקם זלגו לדו"ח של פיטרי, לימדו על טרמינוס פוסט קוואם לתחילתה של שכבה 2 (שלבc/2) אחרי שנת 400 לפסה"נ. בתחילה קם מבנה 20 ששיקם והכפיל את שטחו של מבנה 30 משכבה 3 שחרב חלקית והותיר מעבר צר לאורך הפן המערבי של מעטפת מבנה 40 הנטוש משכבה 4. בשלב b/2 בוצר מבנה 20 ב - 2 מיגדלי פינה (21, 24) ובסטיוני תצפית ושליטה. הורחבו גם מחסני הקנקנים ללח (22) וליבש (23). כן נבנו עוד 2 אסמי  תבואה גדולים בחצר הנטושה של מבנה 40 (AZ, AW) שנוספו ל-2 האסמים הקודמים משכבה 3 (AA והאסם המערבי של ואן ביק). מגדל הפינה (BC) הצר את 'דרך המרכבות' שהפכה מעתה לשער ברוחב 4 מ'. עם זאת נותר מעבר צר כרוחב אדם בין קיר המעטפת של מבנה 40 הנטוש משכבה 4 ומבנה 20, אך נוסף לו מעבר שליטה שני ברוחב אדם ע"י 'מגדל השומר' (מבנה 24). בשלב האחרון (2/a) נחסם כליל המעבר הרגלי דלעיל ע"י מבנה 25: הפינה בין 'מגדל השומר' (24) למבנה 40.

 

על אף איסוף כל הכלים השלמים ומעט מאלפי השבורים וחוסר ברפאות שיטתית אצל פיטרי של כל הכלים השברים בשרידי שכבה 2, הממצא שנשמר ופורסם ברובו ועודכן כעת במידת האפשר, המחיש תמונה כרונולוגית עקבית לתחילתה, קיומה וסופה של שכבה 2 הפרסית האחרונה. ע"פ ממצא יוני מובהק, ראשיתה כאמור בחציה הראשון של המאה ה- 4, אולי בין כיבוש א"י ע"י פרעה נפריתיס I (393-399) מחריב שכבה 3 (לעיל) ואחרי דיכוי המרד של פרעה אחוריס (380-393) ואבאגורס Iמלך סאלמיס (410- 374). לכן מוצע ליחס אותה לימי ארתחשתא IIהפרסי (405 – 355 לפסה"נ), שהכין בא"י את מסע העונשין הכושל הראשון למצרים ב-380 לפסה"נ (שטרן 1973: 250). את עיבוי הביצור והגדלת נפחי המחסנים בשלב b/2 מוצעליחס לארתחשתא IIIהפרסי (355-340 לפסה"נ), שהכין בשנת 350 לפסה"נ את מסע הנקמה השני ואת כיבושה (הכושל) של מצרים. את שלב a/2 האחרון בשכבה 2, מוצע ליחס למהלכי ההתבצרות האחרונים של הפרסים אחרי כשלון מסעםפ למצרים ו/או בגלל מרד ערי פיניקיה וא"י שפרץ בעקבותיו ב- 350 לפסה"נ. סופו של שלב a/2 ושכבה 2 בנטישה/חורבן הקשור למידע הברור ממכלול 600 הכלים ותכולתם שחשף ואן ביק באסם המערבי. הם הושלכו כאמור ערב כיבוש אלכסנדר מוקדון במהלך מצור 7 החודשים על עזה ובנותיה ב - 332 לספה"נ. המכלול הנדיר שייך לזמן המצור שהוביל את תושביה הנואשים לצעד בנוסח "תמות נפשי עם פלישתים" דרך חיסול כל אוצרות המזון והיין אותם השליכו אז לתוך האסם המערבי הריק כדי לשלול את מצבורי האספקה מהצרים על עירם.

מנהל הפורום
משתמש חדש
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
ארכיאולוגיה ועתיקות