תקציר חוק העתיקות 1978 ונספחיו = מדריך לגולש ולאספן העתיקות

חוק העתיקות 1978 ונספחיו - משמעותו לאספן העתיקות:

חפירה חוקית – כל חפירה באתרים ובשרידים עתיקים בישראל, אותה מבצע בעל רישיון ובכפוף למיגבלות שהתנה מנהל ראשות העתיקות (להלן, ר"ע). עתיקות ע"פ חוק העתיקות 1978 ונספחיו - ממצא או פריט עתיק בישראל שגילו או יחוסו קודמים לשנת 1700 לספה"נ (יצירים מאבן, חרס, זכוכית, מתכת, מטבעות וכו'). סחר חוקי בעתיקות – קניה/מכירה של עתיקות, רק ע"י מי שקיבל רישיון מר"ע ושילם אגרה שנתית (יש כ-60 סוחרים כאלה). איסוף וליקוט עתיקות – משנת 1978 חל איסור לאסוף עתיקות שהן רכוש המדינה, קל וחומר באתר עתיק, ביבשה ובים. מגלה מתכות - יש איסור מפורש לשאת/להשתמש במכשיר לאיתור מתכות פרט למי שהורשה לכך (בעלי רישיון ממנהל ר"ע). נתפסת כשברשותך/ברכבך מכשיר כזה, יש בכך חזקה של שימוש לא חוקי: המכשיר יוחרם, יערך חיפוש בכליך ובביתך ובד"כ יוחרמו כל פריטי האוסף לקראת העמדתך לדין. אספן רשום – בעל עתיקות שדיווח כחוק לר"ע ועמד בתנאי החוק: הציג לפי דרישתם את אוספיו, השנה והאופן בו הגיעה העתיקה לרשותו, הופך בכך ל"אספן רשום" כמוגדר בחוק העתיקות 1978. עתיקה שהגיעה אליו או לידי מי שמסרם/מכרם לו לפני 1978, יש חזקה שהיא ברשותו כדין. על פריטים אלה שמצא/אסף/רכש באקראי, עליו לדווח בטופס של ר"ע. במקרה של פריטים שנאספו או הגיעו לידיו ממקור לא ברור ואחרי 1978, יש חזקה שהם גנובים ע"י מי שמצאם או שנמכרו לאספן שלא כחוק. במקרים אלה ולפנים משורת הדין, יתכן ור"ע תותיר את חלקם בידיו אם הם נפוצים או חסרי משמעות מדעית / היסטורית. איסוף וסחר אקראי –  מטייל / אספן רשום שנתקל באקראי בעתיקה (לעיל), חובה עליו לדווח עליה לנציג הקרוב של ר"ע תוך 15 יום ולהעבירה אליו לפי דרישתו. אספן רשום רשאי למכור תמיד לסוחר ולעיתים לאספנים רשומים או להחליף עמם באקראי ממצאים רשומים מאוספיו. אולם עליו החובה לדווח לר"ע על כל מכירה / החלפה של פריטים מאוספיו. רכישה כדין של עתיקות – מסוחר מורשה, מאספן רשום או אקראי ומסוחרים במכרזים בארץ ובחו"ל, עשויה להיחשב בעיני ר"ע כחוקית. השכיל האספן לטעון שחלק או כל האוסף שלו נמצא באקראי או נרכש מאספן רשום או סוחר עתיקות, נתקבל בירושה או נרכש בהחלפה לפני שנחקק חוק העתיקות 1978, הוא עשוי להיכלל בחלק החוקי של אוספיו ולהיותר ברשותו מכוח החוק. ייבוא/יצוא עתיקות – הנעת עתיקות אל ומחוץ לישראל, מחו"ל או משטחי יו"ש, מותרת היום אך ורק אחרי קבלת אישור בכתב מר"ע. עם ביצוע יבוא/יצוא אקראי או חד פעמי ברישיון, ידווח האספן הרשום לר"ע. בשום מקרה לא מומלץ לנהל מסחר בעתיקות ובמטבעות דרך אתרי הנט כאתר זה, מחשש לעבירה על החוק. תקציר זה הוא הסבר כללי וניסחו  לא מחייב.

למידע מלא נוסף וקובע מבחינת החוק– ראה חוק העתיקות באתר של "רשות העתיקות".

במקרה שנראה לך כי הסתבכת בחקירה או הואשמת ע"י ר"ע, מומלץ להועץ בעו"ד שלו ניסיון משפטי מוכח בתחום. הגולשים יופתעו מכמות הזיכויים של אספני עתיקות בבתי המשפט כאשר התביעה עומדת מול עו"ד מנוסה.

שבת שלום, יצחק אשל

 

 

מנהל הפורום
משתמש חדש
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
ארכיאולוגיה ועתיקות