תפילת התיקון

תפילת התיקון

ביטוי אהבה באמצעות תפילה . על כל אדם לקרוא את התפילה הבאה עד שתתגשם . אני נושא/ת תפילת אהבה זו לבורא עולם לכונן ולהשליט. אהבת אדם, לצורך תיקון

העולם הנוכחי הנישלט על ידי, הרוע, השקר, השנאה הקנאה, המלחמה, התחרות, המחלות, והמוות. אני גוזר/ת להפוך, לטוב, אמת , אהבה, הערצה, שלום, שוויון, בריאות, וחיי נצח . מרחמיו של בורא עולם, על יצירתו, ובריאתו, שתכליתה להגיע לשלמות, וגאולה, ויחזור העולם להיות טוב, כפי שהיה בששת הימים הראשונים, של בריאת העולם, כמו שאמר בורא עולם,

 

(בבראשית ל"א)

וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. =

=אהבת אדם היא אור עליון מראש שכל טהור.

 

מפסוק זה יוצא הצירוף, שהכל היה טוב מאוד, בסיכוםהסופי, של מעשה בראשית, בזכות אהבת אדם. ולאחר מכן התקלקל העולם בגלל החטא הראשון, ועכשיו שאנו מתפללים תפילה זו יחזור, ויתוקן העולם, לטוב מאוד כבתחילה, בזכות אהבת אדם שאני גוזר/ת כאן. אמן כן יהי רצון בשעת רצון זו . ככל שתשתפו ירבו התפילות, ויגבר הכח להשפיע ולהגשים את החזון הזה. המיוחל על כולנו.

 

 

מאת. דוד מרציאנו בן מדלן ומשה ז"ל

 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

בס"ד

 

הכל טוב ויפה חוץ מהעובדה שהמושג "טוב מאוד" מכיל בתוכו גם את היצר הרע, כי אם נביט לאורך כל סיפור הבריאה המופיע בפרשת בראשית, בכל יום (חוץ משני) כתוב: "וירא אלוקים כי טוב" רק לאחר בריאת האדם בסוף כל המעשה כתוב: "וירא אלוקים את כל אשר עשה והינה טוב מאוד". חז"ל מסבירים שזה כולל את היצר הרע שהוא חלק מהבריאה האלוקית. אנו צריכים לשאוף להגיע לגאולה הסופית שם ניתן יהיה להפוך את כל היצר הרע ליצר טוב ואז יקויים המצב בו "ירא אלוקים כי טוב" כפי שהיה באמת בתחילת הבריאה האלוקית. ראה הסבר בקישור הבא:

 

http://www.chabad.org.il/Magazines/Article.asp?ArticleID=9938&CategoryID=1783

 

מנהל הפורום
1000+

בס"ד

 

הכל טוב ויפה חוץ מהעובדה שהמושג "טוב מאוד" מכיל בתוכו גם את היצר הרע, כי אם נביט לאורך כל סיפור הבריאה המופיע בפרשת בראשית, בכל יום (חוץ משני) כתוב: "וירא אלוקים כי טוב" רק לאחר בריאת האדם בסוף כל המעשה כתוב: "וירא אלוקים את כל אשר עשה והינה טוב מאוד". חז"ל מסבירים שזה כולל את היצר הרע שהוא חלק מהבריאה האלוקית. אנו צריכים לשאוף להגיע לגאולה הסופית שם ניתן יהיה להפוך את כל היצר הרע ליצר טוב ואז יקויים המצב בו "ירא אלוקים כי טוב" כפי שהיה באמת בתחילת הבריאה האלוקית. ראה הסבר בקישור הבא:

 

http://www.chabad.org.il/Magazines/Article.asp?ArticleID=9938&CategoryID=1783

 

תודה רבה על הכוונתך

קיבלתי את הערותיך וערכתי בהתאם. האם כעת זה בסדר?

 

תפילת התיקון

 

 

ביטוי אהבה באמצעות תפילה, על כל אדם לקרוא את התפילה הבאה עד שתתגשם, אני נושא/ת תפילת אהבה זו לבורא עולם לכונן ולהשליט, אהבת אדם לצורך תיקון העולם הנוכחי הנשלט על ידי הרוע, השקר, השנאה, הקנאה, המלחמה, התחרות, המחלות, והמוות.

אני גוזר/ת להפוך לטוב, אמת, אהבה, הערצה, שלום, שוויון, בריאות, וחיי נצח, מרחמיו של בורא עולם, על יצירתו, ובריאתו. שתכליתה להגיע לשלמות

וגאולה, ויחזור העולם להיות טוב כפי שהיה בששת הימים הראשונים, של בריאת העולם, עד לפני בריאת היצר הרע, שעליו קבעו חז"ל "הטוב מאד" מורכב מהטוב שהוא היצר הטוב, ומאד שהוא היצר הרע, ועל זה אמר בורא עולם.

(בראשית לא)

 

וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד=

(משינוי סדר האותיות בפסוק מתקבלות התמורות הבאות)

=אהבת אדם היא אור עליון מראש שכל טהור=

=וירא אלהים את כל אשר עשה והנה אדם טוב.

 

מצרוף זה מתקבלת אהבת אדם אשר תתקן בנו את האור עליון מראש שכל טהור. ונהיה אדם טוב, ואז כפי שהיה בימים הראשונים של הבריאה שנאמר בהם וירא אלהים כי טוב, גם כעת

 

"ירא אלהים כי טוב"=אבא טהור לי ימיך=

=לי כימי אבא טהור=אבי אלי יטהר יומך

 

מצירוף זה יחזרו ימינו להיות כימי מלכנו אבינו הטהור, לפני בריאת היצר הרע

והוא יטהר ימינו, ועכשיו בזכות שאנו מתפללים תפילה זו יחזור ויתוקן

העולם הזה לטוב כבתחילה, בזכות אהבת אדם שאני גוזר/ת כאן אמן כן יהי רצון בשעת רצון זאת, ככל שתשתפו ירבו התפילות, ויגבר הכח להשפיע ולהגשים את החזון הזה, המיוחל על כולנו.

 

מאת. דויד מרציאנו בן מדלן, לעילוי אבי משה בן אסתר ז"ל

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

בס"ד

 

וכדאי להוסיף: "ושנזכה לקבל את משיח צידקינו ואת ירושלים עיר קודשינו ובית מקדשינו בגאולה האמיתית והשלימה ברגע זה ממש ללא שום עיקובים נוספים. אמן".

מנהל הפורום
1000+

תודה רבה אריאל הנה התיקון המתוקן עם הליטוש האחרון שהצעת

 

תפילת התיקון

 

 

ביטוי אהבה באמצעות תפילה, על כל אדם לקרוא את התפילה הבאה עד שתתגשם, אני נושא/ת תפילת אהבה זו לבורא עולם לכונן ולהשליט, אהבת אדם לצורך תיקון העולם הנוכחי הנשלט על ידי הרוע, השקר, השנאה, הקנאה, המלחמה, התחרות, המחלות, והמוות.

אני גוזר/ת להפוך לטוב, אמת, אהבה, הערצה, שלום, שוויון, בריאות, וחיי נצח, מרחמיו של בורא עולם, על יצירתו, ובריאתו. שתכליתה להגיע לשלמות

וגאולה, ויחזור העולם להיות טוב כפי שהיה בששת הימים הראשונים, של בריאת העולם, עד לפני בריאת היצר הרע, שעליו קבעו חז"ל "הטוב מאד" מורכב מהטוב שהוא היצר הטוב, ומאד שהוא היצר הרע, ועל זה אמר בורא עולם.

(בראשית לא)

 

וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד=

(משינוי סדר האותיות בפסוק מתקבלות התמורות הבאות)

=אהבת אדם היא אור עליון מראש שכל טהור=

=וירא אלהים את כל אשר עשה והנה אדם טוב.

 

מצרוף זה מתקבלת אהבת אדם אשר תתקן בנו את האור עליון מראש שכל טהור. ונהיה אדם טוב, ואז כפי שהיה בימים הראשונים של הבריאה שנאמר בהם וירא אלהים כי טוב, גם כעת

 

"ירא אלהים כי טוב"=אבא טהור לי ימיך=

=לי כימי אבא טהור=אבי אלי יטהר יומך

 

מצירוף זה יחזרו ימינו להיות כימי מלכנו אבינו הטהור, לפני בריאת היצר הרע

והוא יטהר ימינו, ועכשיו בזכות שאנו מתפללים תפילה זו יחזור ויתוקן

העולם הזה לטוב כבתחילה, בזכות אהבת אדם שאני גוזר/ת כאן אמן כן יהי רצון בשעת רצון זאת, ככל שתשתפו ירבו התפילות, ויגבר הכח להשפיע ולהגשים את החזון הזה, המיוחל על כולנו.

ושנזכה לקבל את משיח צידקנו ואת ירושלים עיר קודשנו ובית מקדשנו בגאולה האמיתית והשלמה ברגע זה ממש ללא עיקובים נוספים, אמן.

 

מאת. דויד מרציאנו בן מדלן, לעילוי נשמת אבי משה בן אסתר ז"ל.

 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

מנהל הפורום
1000+
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
קבלה
בחר
בחר