קבלה - מיסטיקה יהודית

מיסטיקה

 

מיסטיקה מהי: מיסטיקה פירושה מתוך המלה היוונית μυστικός, "מיסטיקוס", שמשמעותה הסתרה או סגירה. מיסטיקה לפי ויקיפדיה מכילה שני מאפיינים של סגירה: סגירת הפה וסגירת החושים. מיסטיקה עוסקת בדברים הסמויים מן העין והתודעה הרגילה, בדברים נסתרים וסודות כמוסים הנאמרים בלחישה, מיסטיקה עוסקת בכול הדברים שאינם נתפסים בחמשת החושים המוכרים לנו.


מיסטיקה איננה תורה מדעית, היא רחוקה מכול הדברים שהמדע מתעסק בו, מיסטיקה היא תפיסה והשגה רוחנית פרטית הקיימת בתוך כל אחד ואחד מבני האדם לפי דרכו הבנתו ודרגתו הרוחנית, מיסטיקה מוכרת לרובנו כיכולת מיסטית ורוחנית לראות ולנבא דברים לגבי אנשים כפרט, ותופעות טבע המתרחשות בעולם הגשמי והחומרי.


חיזוי וניבוי של דברים איננו עומד כלל במבחן במדע, מאחר והמדע והמיסטיקה סותרים אחד השני, בכול המקרים שבהם הועמדו למבחן תופעות שונות על ידי המדע, הם הופרכו, ההסבר המדעי לכלל ההתרחשויות בטבע מוכח על ידי תאוריות נוסחות בדיקות ומחקרים. ואילו ההסבר המיסטי קשור לאמונה בכוחות שהם מעל הטבע בריאה, אלוהות, אמונה, סוד התהוות היקום. שכר ועונש, הודיה, ברכה, ייעוד, מהות, תיקון, שיעור, גזירות, קבלה ונתינה, שדים ורוחות, מלאכים ואלים, נשמות, גלגול נשמות, החיים שאחרי המוות, מאבקים ועוד.


מיסטיקה קשורה לדת ואמונה, לעמים ותרבויות, אשר מאמינים כל אחד לפי תפיסתו ותורתו, שהעולם נברא על ידי כוחות עליונים חיצוניים, תפיסה המשותפת לכל הדתות העמים והתרבויות, רק הראייה הרוחנית שונה מדת לדת במנהגים ובמסורת.

קבלה - מיסטיקה יהודית

 


מיסטיקה יהודית: באה לידי ביטויי דרך ספר היצירה, ספרות ההיכלות והמאכבה, כוח האותיות, עשר הספירות, חכמת הסוד בקבלה


מיסטיקה יהודית כפי שהיא מתגלמת בתורה שבעל פה, שעברה מפה לפה מדור לדור. התורה שבעל פה היא מונח של חכמנו זכרונם לברכה לכל מכלול הסיפורים, ההסברים, הפירושים המשמעויות הנסתרות וההלכות שאינם כתובים בתורה שבכתב. החל מסיפור הבריאה, מעמד הר סיני וזמן קבלת תורה, תקופת הנביאים, בניית בית המקדש ועוד...


לפי חז"ל, משה קיבל את התורה שבכתב במלואה במעמד הר סיני, וכל פירושי מצוותיה מופיעים בעל פה, ומאז הועברה והופצה מרב לרב מחכם לחכם באופן מסורתי נלמדה בע"פ מפה לפה. בתקופת החכמים עברה התורה שבעל-פה תהליך של שיכתוב עד אשר העלותה על הכתב בכדי לשמר אותה ולהפיצה דרך המשנה, תוספתא, ההלכה, תלמוד וסיפורי האגדות והמגילות


התלמוד הוא הפירוש לכל ההלכות והמצוות, התלמוד נותן פירושים דרך קושיות, מחלוקות, שאלות ותשובות כפי שהם מופיעים בספרי ההלכה, בתלמוד ישנה מחלוקת לגבי ההלכות שנמשכות עד ימינו אלו. אך כולם מסכימים שהשינון בעל-פה לצורך קיום המסורת והמצוות הוא המוטיב המרכזי של התורה כולה, הבאה לידי ביטוי בחמשה חומשי תורה.
מיסטיקה יהודית היא ביטוי מיסטי ורוחני של מעשי מאגיה בדת היהודית. שמתאפיינת בעיקר על 3 יסודות, אלוהות, תורה, והכוח הרוחני הנסתר שממנו נברא העולם ועיצב את גורלו של עם ישראל.


בעיני המיסטיקנים היהודים: חכמינו והמקובלים, תפסו את המיסטיקה היהודית כרצף של אירועים דרך סמלים רוחניים, בריאת העולם - סמל לאלוהות ולכוחות הנסתר, נשמה - שורש הקיום. יציאת מצרים - סמל להתחדשות ושחרור משיעבוד לחופש פנימי, מעמד הר סיני סמל לקבלת האור האלוהי וכן הלאה.


למיסטיקנים היהודים ישנה השגה רוחנית ייחודית לתורה כולה, התורה מלאה בכוחות חיים נסתרים בלתי נתפסים בתודעה הרגילה, כוחות קוסמיים שהם נגזרת לביטוי כוחו של האל, המתגלה דרך 22 אותיות האלפבית, ולכן בכל תג ואות בתורה. מתגלמים כל סודות האדם והאל, כך מסייעת התורה למיסטיקן היהודי לצלול במעמקי הסוד, לקבל השגות רוחניות רוחניות גבוהות מאוד, להגביר את המודעות העצמית להבין מהי מהות האדם תפקידו יכולותיו וכוחותיו המוגבלים שהם בעצם מתנת האל לאדם שבאים לידי ביטוי דרך עשר הספירות הקדושות.


המיסטיקה היהודית, יונקת את עיקר השפעתה מהסביבה ומהתרחשיות השונות שחוותה, בדרך זו היא משפיעה בצורה פילוסופית על הקבלה ויונקת ממנה את כל מה שלא ניתן לראות ולבטא במילים דרך הסמלים.


הקבלה הופכת כל מצווה, למצווה בעלת משמעות קוסמית, מעבר לפעולה דתית מכנית.


צריך להבדיל בין התפיסה שיש פילוסופים היהודים, לבין המיסטיקנים והמקובלים ויחסם את הספרות האגדה המסורת המינהגים והתפילה. המיסטיקן רואה באגדה יסוד מיסטי עצום שדרכו החיים מונהגים ומודרכים.


תפילה עבורו המקובלים או המיסטיקנים היא הגמול הבסיסי הכרה הודיה ושבח לאל, הכוונה בתפילה היא הכלי והאור להשתפכות הנפש, הקוד הרוחני לגילוי הנסתר, ממנו מתקבלות הארות רוחניות, תפילה היא גם סוג של מדיטאציה יציאה מהגוף הפיסי הגשמי והתייחדות עם האל ישירות.


הקבלה משתמשת הרבה באמצעים מיסטיים ורוחניים, זה בעצם גדלותה וייחודה של הקבלה ומה שהופך אותה היום לתורה אונברסלית מאוד פופולרית ונדרשת.


הקבלה בשונה מהפילוסופיה מתייחסת למעשים, לפחדים, לצרכים ולמהות הפרטית של האדם כפרט ושל החברה ככלל,
מיסטיקה בתרבויות שונות נחשבת כמאגיה כישוף, אשר נותנת מרחב חיים לפחדים של בני האדם ומהם נוצרו מרבית המיתוסים של התרבויות השונות, מהם בעצם התפתחה האמונה הטפלה בקרב ההמונים.


האבסורד באותן אמונות טפלות שהם הצליחו להשריש בקרב העמים פעולות והרגלים דתיים בעלי משמעות רוחנית ומיסטית.


ללא המיסטיקה היהודית, הדת היהודית הייתה גוועת וגוססת כבר לפנים מאות שנים, ככל שהדת נוקשה יותר היא מכתיבה כללים צווים וחוקים חלקם רציונליים וחלקם לא רציונלים, היא יוצרת מחלוקות ועמדות שונות, לפעמים היא מתרחקת משרש רצון הנשמה וייעודה מבחינה רגשית, ולפעמים היא מקרבת ומחזקת


המיסטיקה היהודית על כל רבדיה וזרמיה השונים היא מייצרת פולקלור יהודי עשיר מגוון ותוסס, השומר על כל סמליו ערכיו ומקורותיו ההתחלתיים והראשוניים משחר ימי הבריאה.


המיסתוריות והסוד שיש בכול דבר "סיבה ותוצאה" מחבר קושר ומאחד אותנו כעם מאוחד וחזק למרות הפערים והניגודים הגדולים שקיימים בחברה היהודית.


העולם המיסטי והרוחני ולאו דווקא מההיבט הדתי, פותח בפני המיסטיקן את הדרך לגילויים הקשורים לתורת הסוד והאין סוף, מהות האדם וייעודו, תפקיד הנשמה, הכרה ביכולותיו וכוחותיו, קבלת האור, הגברת המודעות הרוחנית העצמית, השיעור והתיקון שעליו לעשות.

 

ברית בין הבתרים


ברית בין הבתרים היא הברית אלוהים עושה או כורת עם האדם הלוא הוא "אברהם אבינו" זהו למעשה הסמל הרוחני והמיסטי הגדול ביותר בתורה, חיבור ישיר בין האל והאדם, שזוהי בעצם משאלת הלב של כל יהודי דתי או חילוני ובעיקר רצונו של המוקבלים והמיסטיקנים להגיע לדרגת גילוי וחיבור כזה לאל,


לכן נחשבת ברית בין הבתרים כסמל רוחני מיסטי ראשוני של התגלות האל לבני האנוש, תפילת 18 שהיא זמן התחיידות פרטית של האדם עם הבורא, מהווה את הבסיס והיסוד ל "קבלה מעשית" השתפכות התנתקות ופנייה ישירה לבורא, לצורך קבלת תובנות וחיזוקים מסרים, רמז, שפע ואור רוחני.

 

מיסטיקן


מיסטיקן: אדם שעיסוקו במיסטיקה, ראיית הנסתר, בתורת הסוד והנסתר, אדם בעל יכולת קליטה דרך החושים על טבעיים, בעל מודעות רוחנית גבוהה, ראייה פילוסופית, מרפא הוליסטי, יועץ מורה ומדריך רוחני, אדם בעל יכולות תקשור באמצעות האינטואיציה הפנימית העמוקה, אדם עם ניסיון חכמת חיים ותובנה מקצועית דרכם הוא יכול לתת תשובות לשאלות, לייעץ לסייע ולכוון.


במיסטיקה היהודית: המיסטיקנים מזוהים כמקובלים, רבנים ומנהיגים רוחניים, בעלי יכולות וכחות מיסטיים היכולים לשנות גורל, לערוך תיקונים וביטול גזרות, להשפיע מבחינה רוחנית ומיסטית על ציבור מאמינים גדול, לברך ולהביא מרפא ומזור, שפע וברכה, במציאת אהבה, הריון פריון וזרע בר קיימא, ביטול עין הרע, פתיחת מזל, פרנסה טובה, שלום בית, הסרת מכשולים ומחסומים ועוד....


במצב הזה שנוצר היום קמו עשרות ומאות מיסטיקנים מכל רבדי החברה חילונית ודתית, הנוטלים לעצמם ללא רשות כוחות ויכולות רוחניות ומיסטיות לשנות גורל ולבטל גזרות, להטמיע בתודעה הציבורית בעיקר בקרב האוכלוסיות החלשות את האמונה שבכוחם לשנות דברים


העולם בנוי מכן לא ושחור לבן, משמע שלכל דבר שמתרחש בחיינו יש סיכוי של 50% שיקרה או לא יקרה, כמה מאיתנו פנו אל גדולי המיסטיקנים והרבנים וביקשו את עזרתם ותמיכתם הרוחנית ונעזרו או לא נעזרו הכול בסבירות ה 50% לא, תוצאה שאיננה קשורה ביכולות רוחניים על טבעיים, זה עניין מתמתיקה פשוטה והגיונית,


מיסטיקן כאמור צריך להיות מורה ומדריך רוחני, לתת תשובות לשאלות שאינם קשורים לחיזוי וניבוי, אלה באים מתוך ידע תובנה חכמת חיים, בכנות ויושר מוסרי ורוחני.


חיזוי וניבוי גורל על פי כל אמת מידה במיסטיקה היהודית, אסור לחלוטין ובמיוחד השימוש בקבלה המעשית לצורך חיזוי ניבוי ריפוי והחזרת אהבה.


גורל האדם נקבע על ידי האדם, על פי המעשים וההחלטות שיעשה בחייו, ולא על פי המיסטיקן. תפקידו של מיסטיקן אמיתי הוא בהכוונה סיוע עידוד וייעוץ בכול תהליך של קבלת החלטות חשובות וגורליות, במתן כלים ודרכים ליציאה ממשברים ובעיות בכול תחום או בעיה בה נתקל האדם במהלך מסע חיו. ולא בחריצת גורלות. 


מאת שלמה טל

שלמה טל מיסטיקן מתקשר מדריך יועץ ויוצר רוחני בשיטת חלון האור. מנהל מ.ג.ע מודעות והגשמה עצמית.  מומחה לפתרון חלומות, מתקשר ויועץ רוחני לפי הקבלה והמיסטיקה היהודית. תשובות לשאלות ייעוץ והכוונה וסיוע אישי להגשמה עצמית, הסרת חסימות מתקשרים 072-2280545


 

בס"ד

כתבה פוסט ארוך מאוד, נראה כאילו לקחתה ציתותים מהוויקופדיה כדי ליצור לך את הפוסט הזה. אותי אישית הפוסט הזה מאוד שיעמם, ולא חידש דבר. הקישורים לאתרי הפרסומת הוסרו מכיוון שאין זה פורום לפירסום, אלא לדיונים בנושא קבלה וחסידות.

 

והדבר החשוב ביותר, אין חיה כזאת "מיסטיקה יהודית", אלא זהו חלק מתורת הסוד או תורת הקבלה. מיסטיקה זה מונח זר שאין לא כל השוואה לערכי היהדות בשום צורה שהיא. וכמו שאין דבר כזה "כומר יהודי" אלא המונח הוא "רב", כך אין דברי כזה "מיסטיקן יהודי", אלא "מקובל" או "אדם העוסק בתורת הסוד" (ניתן גם לשמש בשם "קבליסט", למרות שזה לא מונח האהוב עלי), אבל בשום פנים ואופן לא במושג של "מיסטיקן". זה טעות הנובעת מחוסר היכולת להבדיל בין דרכי הגויים לדרכי היהדות והקבלה.

 

מנהל הפורום
1000+

בוקר טוב אריאל...עם הכבוד לך ולעמדתך, מיסטיקה יהודית קיימת נושמת וחייה מאז ועד היום. עצם העובדה שאתה שם בכותרת מבלי חלילה לפגוע בכבוד וגדולתו של הצדיק והרבי מלובביץ היא מעשה מיסטי, יש לנו רק אדון והוא בורא עולם והוא אשר ימליך את מלך המשיח, ובטח ובטח שלא בני האנוש ימליכו אותו...עצם המללכתו על ידי בני האנוש זה לא מה שחכמנו ציוו ולימדנו.

זוהי דרכם של עמים וגויים להמליך מלאכים ומשיחים ולא של היהדות מיסטיקה כפי שכתוב בקבלה כולה קשורה בתורת הסוד ובקבלה.

הרי ברור שכוונתי שמיסטיקן יהודי הוא רב או קבליסט, אבל לצערי הרב יותר מדי אנשים ממליכים את עצמם כקבליסטים ורבנים ויש כאן שאלה גדולה מאוד.

לאדם יש רק מלך אחד השם אליקנו השם אחד. 

חלק מהציטוטים הם מויקיפדיה וזה כתוב בפוסט

אני מאוד מעריך ומכבד את אנשי חב"ד ופועלם הרוחני וההתנבודתי בכול רחבי העולם שם נמצאים יהודים אבל בין זה לבין מלך המשיח יש פער גדול.

פסח שמח וכשר לך

 

 

שלמה טל מיסטיקן מתקשר מדריך יועץ ויוצר רוחני בשיטת חלון האור. מנהל מ.ג.ע מודעות והגשמה עצמית.  מומחה לפתרון חלומות, מתקשר ויועץ רוחני לפי הקבלה והמיסטיקה היהודית. תשובות לשאלות ייעוץ והכוונה וסיוע אישי להגשמה עצמית, הסרת חסימות מתקשרים 072-2280545


 

בס"ד

מה לעשות אבל גם הרבי מלובביץ' מלך המשיח אמר מספר פעמים: "אין מלך ממליך את עמו, העם ממליך את המלך", ואנו רואים לאורך ההסטוריה של עם ישראל שהעם הוא זה שהמליך את המלך, כך היה בדוד המלך אשר למרות ששמואל משך אותו למלך עוד בימי שאול, עדיין עד שהעם לא קיבל אותו למלך הוא לא הומלך ולכן מלך שבע שנים רק בחברון ורק לאחר מכן אחרי שאיש בושת הורד ממלכותו, התקבל דוד כמלך ישראל. כך היה גם לאחר שלמה המלך, אשר רחבעם לא התקבל על ידי רוב העם והם העדיפו להמליך עליהם האת ירובעם. כך שאם הגויים מחכים אותנו, זה לא אומר שהם המקור. ואצלנו יש פסק הלכה החתום על ידי מאות רבנים מכל הזרמים שבו ממליכים את הרבי מלובביץ' למלך המשיח, והרבי ברך על הפסק הזה, כך שזה הכל משמים ועם ישראל צריך רק לקבל את מלכותו עליהם ותגיע הגאולה הסופית.

 

ההבדל בין המושג "מיסטיקה", למושג "תורת הסוד", הוא במקור הדברים. מיסטיקה מדברת על דברים נסתרים אבל אין לה מושג על הקשר האמיתי שלהם לשאר מהות העבודה הרוחנית, זה נראה כתורה בפני עצמה שניתן גם ללמוד אותו, בלי שיש לאדם רצון לעבוד על פנימיותו ודרך חייו. תורת הסוד היא חלק מהפרד"ס, כיחידה שאיננה בפני עצמה ומי שרוצה לעשות בתורת הסוד, חייב לעסוק בכל הפרד"ס (ורציו גם בחסידות להשלמה), וחייב גם לקיים אורך חיים בתהאם על פי תורה ומצוות, אחרת הוא לא יוכל להבין את תורת הסוד ועלול לטעות ולטעות אחרים מחוסר הבנתו. לצערי יש היום כל מני "מכוני קבלה" שמנסים לראות שלא צריך להיות יהודי שומר מצוות לדעת את תורת הסוד, כיאלו זה עוד דרך מיסטית כמו אחרים של דתות אחרות או כמו שמלמדים באוניברסיטה, וזה שיגאה חמורה והטעיה חמורה. לכן מי שעוסק בתורת הסוד כחלק מהפרד"ס הוא לא מיסטיקאן  ואין להשוות בין מושג זה למשג תורת הסוד או הקבלה שהיא חלק טבוע בתוך מהות יהדות ולא איזה תורה בפני עצמה ח"ו.

מנהל הפורום
1000+

הסוד קיים בתוכנו...כדי לעורר אותו ולהבין אותו צריך ללמוד ולהקשיב...כולנו ישות אלוהית..."בצלם אלוקים", לכול אחד מאתנו יש תפקיד, ראייה ומחשבה שונה, אני לא חייב לחשוב כמוך כדי לדעת פחות ממך או יותר, אתה תגדיר לעצמך את הדברים כפי ראות עיניך תסתמך על המקורות שלך והאמונה, והאחר יגדיר לעצמו את הדברים לפי כוחו ויכולתו הרוחנית...החכמה זה לדעת לקבל האחר כמו שהוא בלי להתעלות ולהתנשא מעליו, במקום לחפש מה לא טוב אצלו תחפש מה טוב אצלו....אני לא אכנס אתך לויכוח על חסידות ואורח חיים...כל אדם מרגע שהוא נולד יש לו זכות הבחירה...אדם דתי ומאמין הוא לא בהכרח טוב יותר מאדם חילוני שדובק בעקרונות וערכי הקבלה. 

שלמה טל מיסטיקן מתקשר מדריך יועץ ויוצר רוחני בשיטת חלון האור. מנהל מ.ג.ע מודעות והגשמה עצמית.  מומחה לפתרון חלומות, מתקשר ויועץ רוחני לפי הקבלה והמיסטיקה היהודית. תשובות לשאלות ייעוץ והכוונה וסיוע אישי להגשמה עצמית, הסרת חסימות מתקשרים 072-2280545


 

אתה יודע עוד משהו ותחשוב היטב לפני שאתה עונה...זה שאתה מוחק בכול פעם את הקשור לפוסט מלמד אותי מי אתה...עצם זה שאתה מתנהג בצורה כזו ושולל את הזכות של האחר להביע בגלוי את דעתו בגלל היותך מנהל פורום.... ******* (נמחק)...וזו הסיבה שאנחנו כעם לא מאוחדים בגלל ההתנשאות וחטא היוהרה.

שיבושם לך

שלמה טל מיסטיקן מתקשר מדריך יועץ ויוצר רוחני בשיטת חלון האור. מנהל מ.ג.ע מודעות והגשמה עצמית.  מומחה לפתרון חלומות, מתקשר ויועץ רוחני לפי הקבלה והמיסטיקה היהודית. תשובות לשאלות ייעוץ והכוונה וסיוע אישי להגשמה עצמית, הסרת חסימות מתקשרים 072-2280545


 

בס"ד

אני מבקש בלי לכעס או מריבות, אפשר להביע דעות בצורה תרבותית גם אם יש מחלוקות, זה לא סיבה לכעוס. בעקרון מתקשר אני לא מעוניין שהפורום הזה ישמש מכשיר לפירסום בכל צורה שהיא, ולכן אני מוחק כל קישור המהווה פירסום, זה הכלל לפיו אני מנהל את פורום הזה. אם אתה מעוניין לכתוב כאן בפורום, אז עליך לקבל את הכלל הזה, אם אתה כותב כאן רק בשביל לפרסם את עצמך אז פרסום תעשה במקום אחר. גם ככה יש לך מספיק פירסום בחתימת הפוסט שלך למטה.

 

מכיוון שאני כבר עוסק בתורת הסוד הרבה מאוד שנים, אני למדתי להבדיל מה הייחוד שלו לאומת שאר סוגי תורות ה"מיסטיקה" למיניהם, ויש כאן הבדל ייחודי. ייתכן שאתה מבין את זה, יתכן שלא, אבל לפחות את צריך לתת לי את אותו כבוד שאני נותן לך, ולא להתבטא בצורה לא יפה.

 

שבוע טוב ומבורך.

 

מנהל הפורום
1000+

בוקר טוב ושבוע מבורך ....אין לי חשק וגם לא רצון להעתעמת אתך בנושא כבוד....תסתכל על התגובה שלך הראשונה לפוסט שלי ..."אותי אישית הפוסט הזה מאוד שיעמם" זכותך להשתעמם אבל עצם הבעת דעתך ברבים מבהירה מהו כבוד...גם אם אתה לא מסכים לדעתי ולתפסתי הרוחנית... אמר פעם משהו חכם  " אני לא מסכים עם אף מילה שלך, אבל אני מכבד את זכותך להביע את דעתך באשר היא"

כשאתה אומר משעמם אתה בעצם מביע חוסר התייחסות וזלזול

אז אדם הרודף כבוד צריך לפני הכול לכבד את האחר!!! ולא משנה מהי דעתו

 

חג פסח שמח

שלמה טל מיסטיקן מתקשר מדריך יועץ ויוצר רוחני בשיטת חלון האור. מנהל מ.ג.ע מודעות והגשמה עצמית.  מומחה לפתרון חלומות, מתקשר ויועץ רוחני לפי הקבלה והמיסטיקה היהודית. תשובות לשאלות ייעוץ והכוונה וסיוע אישי להגשמה עצמית, הסרת חסימות מתקשרים 072-2280545


 

בס"ד

זה יפה שאתה לוקח חלק מציתות לנוחיותך, ומתעלם מיתר המילים כי זה לא נוח לך להתייחס אליהם. כי הציתות המלא היה:

 

כתבה פוסט ארוך מאוד, נראה כאילו לקחתה ציתותים מהוויקופדיה כדי ליצור לך את הפוסט הזה. אותי אישית הפוסט הזה מאוד שיעמם,

 

הפוסט שלך לא היה מעניין ולא מקורי, זה היה העתקה של דברים שכבר התפרסמו בעבר פעמים רבות, אין כאן שום חידוש, אלא נסיון לחכות את הוויקופדיה, כדי כביכול להראות שיש לך ידע. אז מה לעשות יצא לך פוסט ארוך ומשעמם, אולי אתה הייתה מעדיף שאני אשקר ולא אספר לך את האמת, אבל זה לא הדרך שלי. במיוחד שהפורום הזה יעודו לעסוק בדיונים בנושאים קבליים, ולא להראות שיודעים  לצתת מוויקופדיה, אם יש לך מה לתרום אז תרום, אבל התנגחות איתי לא תוביל לשום דבר טוב, וזכותי להביא את דעותי המלאות לגבי הפוסטים שלך בלי העלבות ונבולי פה. במקום להתווכח איתי תנסה לשפר את רמת הפוסטים שלך, זה הכל. ביקורת זה לא דבר רע, זה אמור להיות עזרה כדי לבנות את האדם, אם הוא מוכן לקבל אותה ולא להתנגח אם מי שמבקר אותו.

 

חג פסח שמח וכשר, גאולה שלימה בקרוב ממ"ש.

מנהל הפורום
1000+
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
קבלה
בחר
בחר