משבר כלכלי

יש הבדל בין זה שמי שיותר פנוי יקח על עצמו מטלות - מתוך הנחה שהצד שכנגד עובד קשה יותר - לבין לכעוס על כל שטות כמו זו שהזכרתי או נעחי בית שלא הונחו בצד הנכון של המיטה.

כשהגבר נשאר בבית מובטל ומחפש עבודה,
הוא צריך לבצע את עבודות הבית בדיוק כמו שהיה מצפה מאישתו לבצע אם היתה נמצאת בבית.
לא הוגן שהאישה תבוא לאחר יום עבודה ותבצע את מטלות הבית והגבר ימשיך לשבת ולבכות על מר גורלו.
לפחות שיהיה יעיל.

 

בלו,כל הכבוד 

אני איתך!!!!

יש הבדל בין זה שמי שיותר פנוי יקח על עצמו מטלות - מתוך הנחה שהצד שכנגד עובד קשה יותר - לבין לכעוס על כל שטות כמו זו שהזכרתי או נעחי בית שלא הונחו בצד הנכון של המיטה.

כשהגבר נשאר בבית מובטל ומחפש עבודה,
הוא צריך לבצע את עבודות הבית בדיוק כמו שהיה מצפה מאישתו לבצע אם היתה נמצאת בבית.
לא הוגן שהאישה תבוא לאחר יום עבודה ותבצע את מטלות הבית והגבר ימשיך לשבת ולבכות על מר גורלו.
לפחות שיהיה יעיל.

 

תראי - גם בימים כתיקונם אין שום סיבה שהגבר לא יטול חלק ממטלות הבית. לא זו הנקודה.

העניין הוא שמהדברים שנכתבו בפתיח - לא הוזכר שום כלום בעניני עבודות הבית - אם הן נעשות על ידי בן הזוג או לא.

הוזכרו דברים כמו מצב רוח ובטחון כלכלי שמן הסתם הוא מעורער בתקופה שכזו.

ולכן הצעתי לבחורה שבזמן שכזה לא תנדנד לבן הזוג ולא תהיה כלפיו בוטה.

יש יותר מדרך אחת לבקש מבן הזוג להדיח כלים, לשטוף רצפה או להחליף חיתול.

משפטים כמו: "עזוב עכשיו הכל ולך לשטוף כלים - כי את הארוחה שאכלנו אני זו שהרווחתי" - לא יביאו אותם לשום מקום טוב.

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

יש הבדל בין זה שמי שיותר פנוי יקח על עצמו מטלות - מתוך הנחה שהצד שכנגד עובד קשה יותר - לבין לכעוס על כל שטות כמו זו שהזכרתי או נעחי בית שלא הונחו בצד הנכון של המיטה.

כשהגבר נשאר בבית מובטל ומחפש עבודה,
הוא צריך לבצע את עבודות הבית בדיוק כמו שהיה מצפה מאישתו לבצע אם היתה נמצאת בבית.
לא הוגן שהאישה תבוא לאחר יום עבודה ותבצע את מטלות הבית והגבר ימשיך לשבת ולבכות על מר גורלו.
לפחות שיהיה יעיל.

 

תראי - גם בימים כתיקונם אין שום סיבה שהגבר לא יטול חלק ממטלות הבית. לא זו הנקודה.

העניין הוא שמהדברים שנכתבו בפתיח - לא הוזכר שום כלום בעניני עבודות הבית - אם הן נעשות על ידי בן הזוג או לא.

הוזכרו דברים כמו מצב רוח ובטחון כלכלי שמן הסתם הוא מעורער בתקופה שכזו.

ולכן הצעתי לבחורה שבזמן שכזה לא תנדנד לבן הזוג ולא תהיה כלפיו בוטה.

יש יותר מדרך אחת לבקש מבן הזוג להדיח כלים, לשטוף רצפה או להחליף חיתול.

משפטים כמו: "עזוב עכשיו הכל ולך לשטוף כלים - כי את הארוחה שאכלנו אני זו שהרווחתי" - לא יביאו אותם לשום מקום טוב.

אל תגרור אותנו למחוזות שלא רצינו להגיע אליהם...המשפט האחרון היה מיותר...

יש הבדל בין זה שמי שיותר פנוי יקח על עצמו מטלות - מתוך הנחה שהצד שכנגד עובד קשה יותר - לבין לכעוס על כל שטות כמו זו שהזכרתי או נעחי בית שלא הונחו בצד הנכון של המיטה.

כשהגבר נשאר בבית מובטל ומחפש עבודה,
הוא צריך לבצע את עבודות הבית בדיוק כמו שהיה מצפה מאישתו לבצע אם היתה נמצאת בבית.
לא הוגן שהאישה תבוא לאחר יום עבודה ותבצע את מטלות הבית והגבר ימשיך לשבת ולבכות על מר גורלו.
לפחות שיהיה יעיל.

 

תראי - גם בימים כתיקונם אין שום סיבה שהגבר לא יטול חלק ממטלות הבית. לא זו הנקודה.

העניין הוא שמהדברים שנכתבו בפתיח - לא הוזכר שום כלום בעניני עבודות הבית - אם הן נעשות על ידי בן הזוג או לא.

הוזכרו דברים כמו מצב רוח ובטחון כלכלי שמן הסתם הוא מעורער בתקופה שכזו.

ולכן הצעתי לבחורה שבזמן שכזה לא תנדנד לבן הזוג ולא תהיה כלפיו בוטה.

יש יותר מדרך אחת לבקש מבן הזוג להדיח כלים, לשטוף רצפה או להחליף חיתול.

משפטים כמו: "עזוב עכשיו הכל ולך לשטוף כלים - כי את הארוחה שאכלנו אני זו שהרווחתי" - לא יביאו אותם לשום מקום טוב.

אי אפשר להכליל. כל זוג/משפחה זה סיפור אחר.
סיטואציות כאלה הן לא קלות ואם הן נמשכות זמן רב
הן יכולות להעלות הנישואין על שירטון.
אני מכירה זוג אחד שהתגרש בגלל מצב כלכלי למרות שהבעל עשה מאמצים גדולים למצוא עבודה,
אבל כשהחובות מתחילים להצטבר לאחר שהחסכונות רוקנו
שני הצדדים הופכים להיות "עוקצניים"מוזו בלשון המעטה.
אז עם כל ההבנה והאמפטיה אני מניחה שהמצב הזה קשה לשני בני הזוג
ונכון יש דרך לומר את הדברים (ומן הסתם ובלי להעליב גברים לאממבינים לבד)
אבל לפעמים הסבלנות נגמרת..Dust In The Wind emo_43.png

יש הבדל בין זה שמי שיותר פנוי יקח על עצמו מטלות - מתוך הנחה שהצד שכנגד עובד קשה יותר - לבין לכעוס על כל שטות כמו זו שהזכרתי או נעחי בית שלא הונחו בצד הנכון של המיטה.

כשהגבר נשאר בבית מובטל ומחפש עבודה,
הוא צריך לבצע את עבודות הבית בדיוק כמו שהיה מצפה מאישתו לבצע אם היתה נמצאת בבית.
לא הוגן שהאישה תבוא לאחר יום עבודה ותבצע את מטלות הבית והגבר ימשיך לשבת ולבכות על מר גורלו.
לפחות שיהיה יעיל.

 

תראי - גם בימים כתיקונם אין שום סיבה שהגבר לא יטול חלק ממטלות הבית. לא זו הנקודה.

העניין הוא שמהדברים שנכתבו בפתיח - לא הוזכר שום כלום בעניני עבודות הבית - אם הן נעשות על ידי בן הזוג או לא.

הוזכרו דברים כמו מצב רוח ובטחון כלכלי שמן הסתם הוא מעורער בתקופה שכזו.

ולכן הצעתי לבחורה שבזמן שכזה לא תנדנד לבן הזוג ולא תהיה כלפיו בוטה.

יש יותר מדרך אחת לבקש מבן הזוג להדיח כלים, לשטוף רצפה או להחליף חיתול.

משפטים כמו: "עזוב עכשיו הכל ולך לשטוף כלים - כי את הארוחה שאכלנו אני זו שהרווחתי" - לא יביאו אותם לשום מקום טוב.

אי אפשר להכליל. כל זוג/משפחה זה סיפור אחר.
סיטואציות כאלה הן לא קלות ואם הן נמשכות זמן רב
הן יכולות להעלות הנישואין על שירטון.
אני מכירה זוג אחד שהתגרש בגלל מצב כלכלי למרות שהבעל עשה מאמצים גדולים למצוא עבודה,
אבל כשהחובות מתחילים להצטבר לאחר שהחסכונות רוקנו
שני הצדדים הופכים להיות "עוקצניים"מוזו בלשון המעטה.
אז עם כל ההבנה והאמפטיה אני מניחה שהמצב הזה קשה לשני בני הזוג
ונכון יש דרך לומר את הדברים (ומן הסתם ובלי להעליב גברים לאממבינים לבד)
אבל לפעמים הסבלנות נגמרת..ברשותך - אפנה אותך לקרוא את הדברים שכתבתי על ההתחלה - הדברים נבחנים בשעת משבר.

וזה נכון לגבי כל דבר.

יחסי ידידות וחברות, יחסי עבודה, שכנות וגם - יחסי לקוח והבנק.

כך שעל אחת כמה וכמה שזה בזוגיות.

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

תפקיד האישה להיות במטבח! לבשל! ולעשות פנלים!!!

מכאן אני רואה גלגלי אבק מאחורי הספה!!!!

ההוכחה הבלעדית שחיזרים אינטיליגנטיים אכן קיימים, היא שהם מעולם לא ניסו לתקשר איתנו

מנהל הפורום
1000+

תפקיד האישה להיות במטבח! לבשל! ולעשות פנלים!!!

מכאן אני רואה גלגלי אבק מאחורי הספה!!!!

ותפקיד הגבר זה לבלבל את המוח כל היום.....(ושכחתי גם לעצבן)

תפקיד הגבר הוא לפתח גרעינים לרדת על שישית בירות ולהעביר ערוצים בשלט

לא?

ההוכחה הבלעדית שחיזרים אינטיליגנטיים אכן קיימים, היא שהם מעולם לא ניסו לתקשר איתנו

מנהל הפורום
1000+

תפקיד הגבר הוא לפתח גרעינים לרדת על שישית בירות ולהעביר ערוצים בשלט

לא?

שנון שכמוך....

ממממממממממממממממממ .....

את מחמיאה לי

יחסינו מתחממים

ההוכחה הבלעדית שחיזרים אינטיליגנטיים אכן קיימים, היא שהם מעולם לא ניסו לתקשר איתנו

מנהל הפורום
1000+

ממממממממממממממממממ .....

את מחמיאה לי

יחסינו מתחממים

אני מרגישה מחויבת ....אחרת???

ממממממממממממממממממ .....

את מחמיאה לי

יחסינו מתחממים

אני מרגישה מחויבת ....אחרת???

אחרת ... !?

למה אחרת!?

רק כך!! emo_74.png

ההוכחה הבלעדית שחיזרים אינטיליגנטיים אכן קיימים, היא שהם מעולם לא ניסו לתקשר איתנו

מנהל הפורום
1000+

אחרת ... !?

למה אחרת!?

רק כך!! emo_74.png

או קיי..

אז את באה?

ההוכחה הבלעדית שחיזרים אינטיליגנטיים אכן קיימים, היא שהם מעולם לא ניסו לתקשר איתנו

מנהל הפורום
1000+
עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
נשואים פלוס
בחר
בחר