אינני מבין מה התדהמה שאחזתך מ"דברים" פרק ל'.

כאשר טקסט מכיל מאות נבואות סתמיות ומעורפלות (שאינן כוללות תאריך התגשמות) - טבעי שחלקן "תתגשמנה" באקראיות גמורה במהלך שנים ארוכות (בלא מעורבות "כח עליון").

 

עיין בערך Subjective validation.

חפש גם התיחסויות ל-Forer effect.

 

שני אלה הם הכלים העצמתיים ביותר באשפתם של נוכלי העידן-החדש.

אין חדש תחת השמש.

כל מי שניחן בהבנת אפי-אנוש תופש עד כמה אנשים פתאים בנתוח המציאות ומוצא דדך להרשימם...

אינני מבין מה התדהמה שאחזתך מ"דברים" פרק ל'.

כאשר טקסט מכיל מאות נבואות סתמיות ומעורפלות (שאינן כוללות תאריך התגשמות) - טבעי שחלקן "תתגשמנה" באקראיות גמורה במהלך שנים ארוכות (בלא מעורבות "כח עליון").

 

עיין בערך Subjective validation.

חפש גם התיחסויות ל-Forer effect.

 

שני אלה הם הכלים העצמתיים ביותר באשפתם של נוכלי העידן-החדש.

אין חדש תחת השמש.

כל מי שניחן בהבנת אפי-אנוש תופש עד כמה אנשים פתאים בנתוח המציאות ומוצא דדך להרשימם...

אתה לא מבין "מה התדהמה"???

"אלפי נבואות"???

עד כדי כך תוכל  להשלות את עצמך???

 

נבואה כזאת בסדר גודל של לנבא אלפי שנים קדימה על חוקיות של גורל עם כששדה ההתרחשות הוא כמעט כל כדור הארץ...וזה קורה...קיבוץ עם  ישראל המפוזר מכל העמים...

זה בשבילך עניין של מה בכך???

לזה אתה מתכחש???

הלטא תבוש והיכלם...איפה היושר???

קצת יושר....

כתבתי "מאות נבואות", לא אלפים.

אינני יודע מה מספרן הכולל של הנבואות המצויות ב- 24 הספרים ונקטתי זהירות בציון מספרן.

 

אגב, עם ישראל עדיין מפוזר בכל העמים, טרם קוּבץ וזה לא הולך להשתנות, כך שנבואה זו טרם התגשמה ומשהו מסוים מעיד, לפחות במחשבת הפרט, כי המגמה תתהפך.

לשם מה, לדעתך, רודפים הכל אחר אזרחות זרה, נוספת על זו הישראלית?

כתבתי "מאות נבואות", לא אלפים.

אינני יודע מה מספרן הכולל של הנבואות המצויות ב- 24 הספרים ונקטתי זהירות בציון מספרן.

 

אגב, עם ישראל עדיין מפוזר בכל העמים, טרם קוּבץ וזה לא הולך להשתנות, כך שנבואה זו טרם התגשמה ומשהו מסוים מעיד, לפחות במחשבת הפרט, כי המגמה תתהפך.

לשם מה, לדעתך, רודפים הכל אחר אזרחות זרה, נוספת על זו הישראלית?

עם ישראל עדיין מפוזר בכל העמים???

מה אתה אומר???

וואללה,הלכה לי התיאוריה....סליחה....צדקת....

כתבתי "מאות נבואות", לא אלפים.

אינני יודע מה מספרן הכולל של הנבואות המצויות ב- 24 הספרים ונקטתי זהירות בציון מספרן.

 

אגב, עם ישראל עדיין מפוזר בכל העמים, טרם קוּבץ וזה לא הולך להשתנות, כך שנבואה זו טרם התגשמה ומשהו מסוים מעיד, לפחות במחשבת הפרט, כי המגמה תתהפך.

לשם מה, לדעתך, רודפים הכל אחר אזרחות זרה, נוספת על זו הישראלית?

עם ישראל עדיין מפוזר בכל העמים???

מה אתה אומר???

וואללה,הלכה לי התיאוריה....סליחה....צדקת....

 

אתה פשוט מכחישן אמת...

יושר...יושר....

בפרוס שנת תשפ"ב עומד מספר היהודים על כ- 15.2 מיליון נפש, בהשוואה ל- 15.1 מיליון נפש בתשפ"א.

 

מתוך כלל האוכלוסייה היהודית בעולם, מספר היהודים בארץ עומד על כ- 6,930,000 מיליון נפש (לעומת כ- 6,840,000 בתשפ"א), ואילו כ- 8.3 מיליון יהודים חיים מחוץ לישראל (מתוכם כ- 6 מיליון בארה"ב, וכ-2.3 מיליון בכל שאר המדינות).

 

עוד חיים בישראל למעלה מ- 470 אלף זכאי חוק השבות (אשר אינם רשומים כיהודים במרשם האוכלוסין.

 

כך עולה מנתונים שמפרסמת הסוכנות היהודית לקראת השנה החדשה, על פי אומדנים של פרופסור סרג'ו דלה פרגולה מהאוניברסיטה העברית שיתפרסמו בשנתון היהודי האמריקני AJYB 2021...

צבי, מה עם "אתה פשוט מכחישן אמת...יושר...יושר..."?

הכיצד זה לא ידעת כי מרבית היהודים מצויים מחוץ לישראל...וזה לא הולך להשתנות?!

צבי, מה עם "אתה פשוט מכחישן אמת...יושר...יושר..."?

הכיצד זה לא ידעת כי מרבית היהודים מצויים מחוץ לישראל...וזה לא הולך להשתנות?!

נוכלות....

רעיון הפיזור בעמים והקיבוץ ארצה...בדיוק  לכאן...

הוא תדהמה....

מכחישן אמת...

מכחישן אמת? אם מדברים על אמת  מי שהיה בגולה עד העת החדשה במשך כ1700 שנה היו בני הדת היהודית ששמרו על המסגרת הדתית ההלכתית בתוך קהילות דתיות מובהקות. שום דבר לא יצר מהקהילות הללו "עם". לא טריטוריה. לא שפה. אלא רק המחויבות המשותפת להלכה -לבית הכנסת. לרבנים למצוות ולכל מה שנובע מכך. מי ששמר על ההלכה או רצה להצטרף לקהילה היה מחוייב בגיור הלכתי או בשמירה על כללי ההלכה.

 

זאת האמת שאתה מכחיש רק משום שהיא לא מוצאת חן בעינך. העובדה שבעת החדשה נוצר מרד בדת ונוצרו זרמים אחרים כולל זרם לאומי שצמח מתוך הקהילה היהודית והגדיר בצורה שונה את יהדותו תוך דחיקת ההלכה כמרכיב מרכזי בזהות -לא יכולה לטשטש אמת חד משמעית זו כפי שאתה עושה.   

מכחישן אמת? אם מדברים על אמת  מי שהיה בגולה עד העת החדשה במשך כ1700 שנה היו בני הדת היהודית ששמרו על המסגרת הדתית ההלכתית בתוך קהילות דתיות מובהקות. שום דבר לא יצר מהקהילות הללו "עם". לא טריטוריה. לא שפה. אלא רק המחויבות המשותפת להלכה -לבית הכנסת. לרבנים למצוות ולכל מה שנובע מכך. מי ששמר על ההלכה או רצה להצטרף לקהילה היה מחוייב בגיור הלכתי או בשמירה על כללי ההלכה.

 

זאת האמת שאתה מכחיש רק משום שהיא לא מוצאת חן בעינך. העובדה שבעת החדשה נוצר מרד בדת ונוצרו זרמים אחרים כולל זרם לאומי שצמח מתוך הקהילה היהודית והגדיר בצורה שונה את יהדותו תוך דחיקת ההלכה כמרכיב מרכזי בזהות -לא יכולה לטשטש אמת חד משמעית זו כפי שאתה עושה.   

הטיעון האומלל שלך מבייש את זה שקראתי אותו....

זה שההלכה המסריחה ניצחה ובגלל זה נזרקנו לקיבינימאט ל1700 שנה, מוכיח שהיא נכונה???

זה שהיא שמרה על שארית פליטה עלובה ודווייה עם אסונות ושואה מוכיח שהיא צדקה בלשמור על העם???

הרי היינו אמוריםן למנות היום מעל 100 מליון בני ישראל,בריבוי טבעי של 2000 שנה...

 

אני לא אומר תודה רבה  על זה...

רוצה להתרפס,ולהודות לה על "שמירתה" עלינו בתאי הגזים,אהלן וסהלן...

מאין לך הבטחון שאם ההלכה לא היתה מנצחת,עם ישראל היה נעלם???

היא פשוט ניצחה,ועדיין...

והיא בדרך להובלה לחורבן הבא....

הריח של ההלכה לא משנה את המציאות. זה לא שאלה אם היא צדקה או לא. אם היא נכונה או לא.לא היה במשך 1700 שנה מה שאתה מכנה עם ישראל אלא רק דת יהודית . אני לא מודה ואני לא משבח אני רק מביא עובדות שהן -מה לעשות -לא מוצאות חן בעינך אבל נכונות.

 

למה עובדות הן טיעון מבייש? המציאות מביישת אבל אי אפשר לשנות אותה. כפילוסוף אתה אמור להבחין בין עובדה לבין הערכת העובדה. ואם אתה בא בטענות למישהו שהוא מכחיש אמת -תבוא קודם בטענות לעצמך.

הריח של ההלכה לא משנה את המציאות. זה לא שאלה אם היא צדקה או לא. אם היא נכונה או לא.לא היה במשך 1700 שנה מה שאתה מכנה עם ישראל אלא רק דת יהודית . אני לא מודה ואני לא משבח אני רק מביא עובדות שהן -מה לעשות -לא מוצאות חן בעינך אבל נכונות.

 

למה עובדות הן טיעון מבייש? המציאות מביישת אבל אי אפשר לשנות אותה. כפילוסוף אתה אמור להבחין בין עובדה לבין הערכת העובדה. ואם אתה בא בטענות למישהו שהוא מכחיש אמת -תבוא קודם בטענות לעצמך.

אבל מה אתה מוכיח לי כאן?

שההלכה גרמה לנו להיות זרוקים בקיבינימאט ומנעה את עלייתנו ארצה???

ממה אני אמור להתפעל?

בשבילך להיות זרוק בגלות 1700 שנה ולשמור על ההלכה זה מפעל יפה הראוי לשבח ...עבורי זה ציון לגנאי על פשע כנגד עם ישראל....

אני לא מכחיש שההלכה  ניצחה את אוחזי הדת בעם ישראל...אני רק טוען שהיא גרמה לזריקתנו לגלות,ולכל האסונות...עם כל המדליה לרבי עקיבא ותרומתו לשחיטתנו...

רוצה להתרפס , תתרפס...אני לא מכחיש שההלכה שולטת בעם ישראל...אני טוען זאת כל הזמן...

אתה טוען שללא ההלכה  עם ישראל לא היה קיים,ואני טוען שללא ההלכה עם ישראל לא היה נזרק בכלל לגלות...

מה אני מכחיש???

אני לא מתפעל ולא מתרפס אני רק רק טוען שההתעקשות שלך על איזה עם ישראל אמורפי הקיים ללא ההלכה  מנותקת מהמציאות ההסטורית. אין במשך 1700 שנה "עם ישראל" כישות אלא רק יהודים המקיימים את  ההלכה. עם ישראל הקדום נזרק לגלות וחי בה עוד הרבה לפני שהוא הכיר בכלל את ההלכה. ההלכה בפועל היא בעיקר תוצאה של הגלות ולא סיבתו. עם ישראל על פי הגדרתך לא היה קיים אלא רק יהודי ההלכה.  אפשר לדבר על "עם ישראל" ברגע שיהודים החלו להתנער מההלכה ולחפש מגדירים אחרים של זהות.

שנינו מסכימים שכיום יש מקום לחזור להגדרה של עם ישראל ולהתנתק מההלכה.

 

אני לא מתפעל ולא מתרפס אני רק רק טוען שההתעקשות שלך על איזה עם ישראל אמורפי הקיים ללא ההלכה  מנותקת מהמציאות ההסטורית. אין במשך 1700 שנה "עם ישראל" כישות אלא רק יהודים המקיימים את  ההלכה. עם ישראל הקדום נזרק לגלות וחי בה עוד הרבה לפני שהוא הכיר בכלל את ההלכה. ההלכה בפועל היא בעיקר תוצאה של הגלות ולא סיבתו. עם ישראל על פי הגדרתך לא היה קיים אלא רק יהודי ההלכה.  אפשר לדבר על "עם ישראל" ברגע שיהודים החלו להתנער מההלכה ולחפש מגדירים אחרים של זהות.

שנינו מסכימים שכיום יש מקום לחזור להגדרה של עם ישראל ולהתנתק מההלכה.

 

חיים תבין בבקשה (יש לי קצת חום ומיחושים וחולשה ואיני יכול לישון)... כדי לעקוב אחר קורות עם ישראל יש להתמקד ביריבות שבין יהודה ויוסף.

כשדויד מיהודה (הנואף הנתעב) גונב את המרכז הרוחני מיוסף,בשילה,ומעביר אותו בכח ליבוס (ירושליים)...כאן מתחילה התופעה של נתינה לפולחן הדתי (מחוסר פילוסופיה) כח פוליטי,מדיני, ואף צבאי. יהודה משתלט דתית על עם ישראל. ודויד והנואף שנולד לו קורעים את עם ישראל לשניים...

זריקה לגלות...

כדי שתנסה לדמיין את הנזק שעשתה ההלכה הרבנית,תאר לך את 100 מליון בני ישראל יושבים כאן על הנפט...

רק דמיין...

אני כמובן איני יכול להוכיח מה היה קורה לולא ההלכה היהודית השתלטה על העם לפני 2000 שנה...

אבל כדי לראות שההלכה הרבנית מובילה אותנו שוב לאסון הבא...

לזה לא צריך משקפת.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר