האנטישמים טענו בזמנו טענה עובדתית נכונה: היהודים אכן היו מצויים בכל עמדות המפתח והיוו חלק מהאליטה בכל ארצות מוצאם הרבה מעבר לאחוז היהודים באוכלוסיה. מספרם באוניברסיטאות היה גבוה לאין ערוך מאחוז הסטודנטים באוכלוסיה הכללית.

 

הבעיה של האנטישמים הייתה הפרשנות שניתנה לעובדה זו. במקום לנתח את הסיבות האובייקטיביות לעובדה זו הם יצרו תיאוריות מזימתיות אפלות ומרושעות של הרצון של היהודים להשתלט על החברות שבתוכם הם נמצאות כחלק ממזימה אפלה להשתלטןת על העולם ויצירת גלובליזציה עולמית הנשלטת ע"י היהודים.

 

זאת פחות או יותר גם התיאוריה שלך לגבי האליטה של השבט הלבן. אין חברה ללא אליטה והיא לא יכולה להתקיים ללא אליטה בכל התחומים. עובדתית האליטה הייתה בעלת רוב "לבן" הבעיה שלך שאתה  מייחס לה מזימות אפלות , אפליות מגוונות, דיכוי וכו' הגם שאתה בעצמך מודה שבשנים האחרונות התהליכם הביאו לשינוי  לשהרי דווקא המוחלשים יותר הם אלה השולטים במדינה.

 

לאף אחד אין פריבלגיה ואף אחד לא מתקבל ללימודים או לעבודה על פי צבע העור. סטודנט לא לבן זוכה לאותה תמיכה כמו סטודנט לבן וההתקדמות שלו היא על יכולתו וציוניו. אין כאן שום קסטה לבנה היוצרת אפרטהייד ומכוונת על פי צבע. אפשר למצוא סיבות רבות לדומיננטיות הלבנה - אפלייה ופריבליגיה אינם חלק מסיבות אלה.

 

החרדים הם אגן פרזיטים מכיוון שסטודנט (בניגוד לאברך) לא לומד באוניברסיטה כל חייו  ובתום לימודיו(ולרוב גם בזמן לימודיו)  הוא יוצא לעבודה ותורם לחברה והלימודים עצמם מהווים תרומה להתפתחות הכלכלית, הטכנולוגית והתרבותית של המדינה. מדינה מודרנית לא יכולה להתקיים ללא השכלה גבוהה. היא יכולה להתקיים היטב ללא הישיבות ומאות האלפים שלומדים שם לימודי סרק חסרי  תועלת על חשבון שירות צבאי  ועבודות יצרניות וזה כל הסיפור.

 

גם הנתונים שהבאת שקריים רוב תקציב האוניברסיטאות אינו מוקדש לשכר לימוד אלא למחקר. איזה מחקר מתבצע בישיבות ?

אני אוהב להשכים, למצא את יבבות נתעביהו פ על הבוקר ולקראן.

אל תחדל, נתעביהו פ, המשך לצרוח ככרוכיה ולהאשים את העולם ואשתו בנחשלותך.

האשמותיך הן מקור קורת-רוח נדיר, לפחות עבורי.

 

 

יהודי גרמני ביטל מנוי לעתון יומי יהודי ועשה במקום זאת מנוי לעתון יומי אנטישמי.

שאלוהו לפשר החלטתו.

ענה להם "החיים קשים ונעשים קשים יותר, הפרנסה לא-מי-יודע-מה, אין כל כך הרבה נחת מבני המשפחה מבית, והעתון היהודי מספר רק על צרות ותלאות, `בפולניה פוגרומים, ברומניה אנטישמיות מתגברת והולכת, באוסטריה נגישות וצרות, בהונגריה רשעות, בארץ-ישראל טרור`, אולם כאשר אני פותח את העתון החדש וקוראו בבוקר אני מתמלא קורת-רוח וגאווה למקרא הידיעות, `היהודים הם בעלי-הממון, הם המתווים דרך לפוליטיקה, הם המשפיעים על הכל, הם השליטים בכל מקום` ולבי נרגע. אף פעם לא תארתי לעצמי שהיהודים כה משפיעים וכה מרכזיים"...emo_05.png

האנטישמים טענו בזמנו טענה עובדתית נכונה: היהודים אכן היו מצויים בכל עמדות המפתח והיוו חלק מהאליטה בכל ארצות מוצאם הרבה מעבר לאחוז היהודים באוכלוסיה. מספרם באוניברסיטאות היה גבוה לאין ערוך מאחוז הסטודנטים באוכלוסיה הכללית.

 

הבעיה של האנטישמים הייתה הפרשנות שניתנה לעובדה זו. במקום לנתח את הסיבות האובייקטיביות לעובדה זו הם יצרו תיאוריות מזימתיות אפלות ומרושעות של הרצון של היהודים להשתלט על החברות שבתוכם הם נמצאות כחלק ממזימה אפלה להשתלטןת על העולם ויצירת גלובליזציה עולמית הנשלטת ע"י היהודים.

 

זאת פחות או יותר גם התיאוריה שלך לגבי האליטה של השבט הלבן. אין חברה ללא אליטה והיא לא יכולה להתקיים ללא אליטה בכל התחומים. עובדתית האליטה הייתה בעלת רוב "לבן" הבעיה שלך שאתה  מייחס לה מזימות אפלות , אפליות מגוונות, דיכוי וכו' הגם שאתה בעצמך מודה שבשנים האחרונות התהליכם הביאו לשינוי  לשהרי דווקא המוחלשים יותר הם אלה השולטים במדינה.

 

לאף אחד אין פריבלגיה ואף אחד לא מתקבל ללימודים או לעבודה על פי צבע העור. סטודנט לא לבן זוכה לאותה תמיכה כמו סטודנט לבן וההתקדמות שלו היא על יכולתו וציוניו. אין כאן שום קסטה לבנה היוצרת אפרטהייד ומכוונת על פי צבע. אפשר למצוא סיבות רבות לדומיננטיות הלבנה - אפלייה ופריבליגיה אינם חלק מסיבות אלה.

 

החרדים הם אגן פרזיטים מכיוון שסטודנט (בניגוד לאברך) לא לומד באוניברסיטה כל חייו  ובתום לימודיו(ולרוב גם בזמן לימודיו)  הוא יוצא לעבודה ותורם לחברה והלימודים עצמם מהווים תרומה להתפתחות הכלכלית, הטכנולוגית והתרבותית של המדינה. מדינה מודרנית לא יכולה להתקיים ללא השכלה גבוהה. היא יכולה להתקיים היטב ללא הישיבות ומאות האלפים שלומדים שם לימודי סרק חסרי  תועלת על חשבון שירות צבאי  ועבודות יצרניות וזה כל הסיפור.

 

גם הנתונים שהבאת שקריים רוב תקציב האוניברסיטאות אינו מוקדש לשכר לימוד אלא למחקר. איזה מחקר מתבצע בישיבות ?

לחדד בבקשה : הפרשנות לכאן או לכאן, אם היתה ליהודים כוונה להשתלט או שלא היתה להם כוונה להשתלט - הפרשנות מבחינה מעשית ובודאי שמבחינת הארצות המארחות - הפרשנות אינה משנה דבר...

 

כי עצם המצאות היהודים בעמדות מפתח מעבר למספרם היחסי באוכלוסיה שם - מבחינה מעשית היא השתלטות. 

האנטישמים טענו בזמנו טענה עובדתית נכונה: היהודים אכן היו מצויים בכל עמדות המפתח והיוו חלק מהאליטה בכל ארצות מוצאם הרבה מעבר לאחוז היהודים באוכלוסיה. מספרם באוניברסיטאות היה גבוה לאין ערוך מאחוז הסטודנטים באוכלוסיה הכללית.

 

הבעיה של האנטישמים הייתה הפרשנות שניתנה לעובדה זו. במקום לנתח את הסיבות האובייקטיביות לעובדה זו הם יצרו תיאוריות מזימתיות אפלות ומרושעות של הרצון של היהודים להשתלט על החברות שבתוכם הם נמצאות כחלק ממזימה אפלה להשתלטןת על העולם ויצירת גלובליזציה עולמית הנשלטת ע"י היהודים.

 

זאת פחות או יותר גם התיאוריה שלך לגבי האליטה של השבט הלבן. אין חברה ללא אליטה והיא לא יכולה להתקיים ללא אליטה בכל התחומים. עובדתית האליטה הייתה בעלת רוב "לבן" הבעיה שלך שאתה  מייחס לה מזימות אפלות , אפליות מגוונות, דיכוי וכו' הגם שאתה בעצמך מודה שבשנים האחרונות התהליכם הביאו לשינוי  לשהרי דווקא המוחלשים יותר הם אלה השולטים במדינה.

 

לאף אחד אין פריבלגיה ואף אחד לא מתקבל ללימודים או לעבודה על פי צבע העור. סטודנט לא לבן זוכה לאותה תמיכה כמו סטודנט לבן וההתקדמות שלו היא על יכולתו וציוניו. אין כאן שום קסטה לבנה היוצרת אפרטהייד ומכוונת על פי צבע. אפשר למצוא סיבות רבות לדומיננטיות הלבנה - אפלייה ופריבליגיה אינם חלק מסיבות אלה.

 

החרדים הם אגן פרזיטים מכיוון שסטודנט (בניגוד לאברך) לא לומד באוניברסיטה כל חייו  ובתום לימודיו(ולרוב גם בזמן לימודיו)  הוא יוצא לעבודה ותורם לחברה והלימודים עצמם מהווים תרומה להתפתחות הכלכלית, הטכנולוגית והתרבותית של המדינה. מדינה מודרנית לא יכולה להתקיים ללא השכלה גבוהה. היא יכולה להתקיים היטב ללא הישיבות ומאות האלפים שלומדים שם לימודי סרק חסרי  תועלת על חשבון שירות צבאי  ועבודות יצרניות וזה כל הסיפור.

 

גם הנתונים שהבאת שקריים רוב תקציב האוניברסיטאות אינו מוקדש לשכר לימוד אלא למחקר. איזה מחקר מתבצע בישיבות ?

לחדד בבקשה : הפרשנות לכאן או לכאן, אם היתה ליהודים כוונה להשתלט או שלא היתה להם כוונה להשתלט - הפרשנות מבחינה מעשית ובודאי שמבחינת הארצות המארחות - הפרשנות אינה משנה דבר...

 

כי עצם המצאות היהודים בעמדות מפתח מעבר למספרם היחסי באוכלוסיה שם - מבחינה מעשית היא השתלטות. 

לא!

אין זו השתלטות בהכרח.

זו פשוט שכיחות-יתר (...בהשוואה לשכיחות באוכלוסיה, למשל).

"השתלטות" מרמזת על פעולה שיש מאחוריה "כוונה" לשליטה.

יהודים בארצות נכר עשויים לעסוק בבנקאות בשכיחות גדולה מלא-יהודים שם, אך כל עוד לקוח יהודי ולקוח לא-יהודי מקבלים אותו שרות בנקאי בכל תחומי הבנקאות (אם לשניהם אותה "איכות" בנקאית, היינו, נכסים, בטחונות, מוניטין עמידה בפרעון חובות במועד) - אין לטעון כי השתלטו היהודים על הבנקאות...

האנטישמים טענו בזמנו טענה עובדתית נכונה: היהודים אכן היו מצויים בכל עמדות המפתח והיוו חלק מהאליטה בכל ארצות מוצאם הרבה מעבר לאחוז היהודים באוכלוסיה. מספרם באוניברסיטאות היה גבוה לאין ערוך מאחוז הסטודנטים באוכלוסיה הכללית.

 

הבעיה של האנטישמים הייתה הפרשנות שניתנה לעובדה זו. במקום לנתח את הסיבות האובייקטיביות לעובדה זו הם יצרו תיאוריות מזימתיות אפלות ומרושעות של הרצון של היהודים להשתלט על החברות שבתוכם הם נמצאות כחלק ממזימה אפלה להשתלטןת על העולם ויצירת גלובליזציה עולמית הנשלטת ע"י היהודים.

 

זאת פחות או יותר גם התיאוריה שלך לגבי האליטה של השבט הלבן. אין חברה ללא אליטה והיא לא יכולה להתקיים ללא אליטה בכל התחומים. עובדתית האליטה הייתה בעלת רוב "לבן" הבעיה שלך שאתה  מייחס לה מזימות אפלות , אפליות מגוונות, דיכוי וכו' הגם שאתה בעצמך מודה שבשנים האחרונות התהליכם הביאו לשינוי  לשהרי דווקא המוחלשים יותר הם אלה השולטים במדינה.

 

לאף אחד אין פריבלגיה ואף אחד לא מתקבל ללימודים או לעבודה על פי צבע העור. סטודנט לא לבן זוכה לאותה תמיכה כמו סטודנט לבן וההתקדמות שלו היא על יכולתו וציוניו. אין כאן שום קסטה לבנה היוצרת אפרטהייד ומכוונת על פי צבע. אפשר למצוא סיבות רבות לדומיננטיות הלבנה - אפלייה ופריבליגיה אינם חלק מסיבות אלה.

 

החרדים הם אגן פרזיטים מכיוון שסטודנט (בניגוד לאברך) לא לומד באוניברסיטה כל חייו  ובתום לימודיו(ולרוב גם בזמן לימודיו)  הוא יוצא לעבודה ותורם לחברה והלימודים עצמם מהווים תרומה להתפתחות הכלכלית, הטכנולוגית והתרבותית של המדינה. מדינה מודרנית לא יכולה להתקיים ללא השכלה גבוהה. היא יכולה להתקיים היטב ללא הישיבות ומאות האלפים שלומדים שם לימודי סרק חסרי  תועלת על חשבון שירות צבאי  ועבודות יצרניות וזה כל הסיפור.

 

גם הנתונים שהבאת שקריים רוב תקציב האוניברסיטאות אינו מוקדש לשכר לימוד אלא למחקר. איזה מחקר מתבצע בישיבות ?

 

אני קצת לחוץ בזמן

מכדי לענות באופן מפורט כרגע

 

אך בכל זאת כמה שאלות קצרות

 

כמה מזרחיים יש בקרב עורכי הדין?

כמה מזרחיים יש בקרב השופטים?

כמה מזרחיים יש בקרב הפרקליטות?

כמה מזרחיים יש ביחידות הטכנולוגית המובחרות בצה"ל כמו 8200?

כמה מזרחיים יש בבית המשפט העליון?

כמה מזרחיים יש בקרב הטייסים?

כמה מזרחיים יש בקרב אנשי ההיטק והייזמים הבכירים?

כמה מזרחיים יש בקרב הנהלות הבנקים?

כמה מזרחיים יש בקרב היבואנים העשירים והבלעדיים של מכוניות, ומוצרי צריכה של מותגים?

כמה מזרחיים יש בקרב המרצים באקדמיה?

כמה מזרחיים יש בקרב 500 עשירי ישראל של רשימת דה מרקר או של המגזין פורבס?

כמה מזרחיים יש בקרב החוקרים הרפואיים במעבדות?

כמה מזרחיים יש בקרב הרופאים הבכירים?

כמה מזרחיים יש ברב הפקידות הבכירה בקרב עובדי הציבור?

כמה מזרחיים יש בקרב הדירקטריונים אצל כ-470 החברות הנסחרות בשוק ההון?

כמה מזרחיים הם בעלי חברות הרשומות בשוקי ההון בישראל ובאלו הנסחרות בנאסד"ק?

כמה מזרחיים יש בקרב התקשורת?

כמה מזרחיים יש בקרב בעלי העיתונים ותחנות הרדיו? 

כמה מזרחיים יש בקרב המו"לים של ספרים?

וכדומה

 

יש הרבה מזרחיים כסוחרים בשוק

יש הרבה מזרחיים בבניין וכקבלנים

יש הרבה מזרחיים שעובדים במשק בית

יש הרבה מזרחיים בפסי הייצור במפעלים כעובדי צווארון כחול

יש הרבה מזרחיים כסוחרים בשוק ההון 

ומצטיינים בכך

יש הרבה מזרחיים בעסקי מסחר בתחום השמאטס/הבגדים

יש הרבה מזרחיים בתחום הספרות, התסרוקות, הסלונים, הקוסמטיקה, עשיית הציפורניים

יש הרבה מזרחיים בתחום האוכל  

יש הרבה מזרחיים בבתי הכלא

יש הרבה מזרחיים עבריינים

 

העניין לא צריך הבהרות נוספות

שיויון הזדמנויות?

הצחקת אותי

 

  

הכל נכון אבל השאלה אינה עצם העובדה (שאני לא חולק עליה) אלא האם מדובר במזימה ובאפלייה מכוונת .  שוויון הזדמנויות קיים השאלה היא מה היכולת לממש אותה. הרי באותה המידה גם האנטישמים צודקים -איך זהשהיהודים מצויים  בכל עמדות המפתח? והאנטישמיות היא לא רשעות הוא "נקמה" של מי שנדחק. אתה הרי בעד נקמות...

 

בא אשאל אותך שאלה: כמה אתיופים לעומת רוסים יש בכל אחת מהמשרות שציינת? האם המשמעות יש קונספרציה רוסית לנשל את האתיופים ולהפלות אותם?

האנטישמים טענו בזמנו טענה עובדתית נכונה: היהודים אכן היו מצויים בכל עמדות המפתח והיוו חלק מהאליטה בכל ארצות מוצאם הרבה מעבר לאחוז היהודים באוכלוסיה. מספרם באוניברסיטאות היה גבוה לאין ערוך מאחוז הסטודנטים באוכלוסיה הכללית.

 

הבעיה של האנטישמים הייתה הפרשנות שניתנה לעובדה זו. במקום לנתח את הסיבות האובייקטיביות לעובדה זו הם יצרו תיאוריות מזימתיות אפלות ומרושעות של הרצון של היהודים להשתלט על החברות שבתוכם הם נמצאות כחלק ממזימה אפלה להשתלטןת על העולם ויצירת גלובליזציה עולמית הנשלטת ע"י היהודים.

 

זאת פחות או יותר גם התיאוריה שלך לגבי האליטה של השבט הלבן. אין חברה ללא אליטה והיא לא יכולה להתקיים ללא אליטה בכל התחומים. עובדתית האליטה הייתה בעלת רוב "לבן" הבעיה שלך שאתה  מייחס לה מזימות אפלות , אפליות מגוונות, דיכוי וכו' הגם שאתה בעצמך מודה שבשנים האחרונות התהליכם הביאו לשינוי  לשהרי דווקא המוחלשים יותר הם אלה השולטים במדינה.

 

לאף אחד אין פריבלגיה ואף אחד לא מתקבל ללימודים או לעבודה על פי צבע העור. סטודנט לא לבן זוכה לאותה תמיכה כמו סטודנט לבן וההתקדמות שלו היא על יכולתו וציוניו. אין כאן שום קסטה לבנה היוצרת אפרטהייד ומכוונת על פי צבע. אפשר למצוא סיבות רבות לדומיננטיות הלבנה - אפלייה ופריבליגיה אינם חלק מסיבות אלה.

 

החרדים הם אגן פרזיטים מכיוון שסטודנט (בניגוד לאברך) לא לומד באוניברסיטה כל חייו  ובתום לימודיו(ולרוב גם בזמן לימודיו)  הוא יוצא לעבודה ותורם לחברה והלימודים עצמם מהווים תרומה להתפתחות הכלכלית, הטכנולוגית והתרבותית של המדינה. מדינה מודרנית לא יכולה להתקיים ללא השכלה גבוהה. היא יכולה להתקיים היטב ללא הישיבות ומאות האלפים שלומדים שם לימודי סרק חסרי  תועלת על חשבון שירות צבאי  ועבודות יצרניות וזה כל הסיפור.

 

גם הנתונים שהבאת שקריים רוב תקציב האוניברסיטאות אינו מוקדש לשכר לימוד אלא למחקר. איזה מחקר מתבצע בישיבות ?

לחדד בבקשה : הפרשנות לכאן או לכאן, אם היתה ליהודים כוונה להשתלט או שלא היתה להם כוונה להשתלט - הפרשנות מבחינה מעשית ובודאי שמבחינת הארצות המארחות - הפרשנות אינה משנה דבר...

 

כי עצם המצאות היהודים בעמדות מפתח מעבר למספרם היחסי באוכלוסיה שם - מבחינה מעשית היא השתלטות. 

לא!

אין זו השתלטות בהכרח.

זו פשוט שכיחות-יתר (...בהשוואה לשכיחות באוכלוסיה, למשל).

"השתלטות" מרמזת על פעולה שיש מאחוריה "כוונה" לשליטה.

יהודים בארצות נכר עשויים לעסוק בבנקאות בשכיחות גדולה מלא-יהודים שם, אך כל עוד לקוח יהודי ולקוח לא-יהודי מקבלים אותו שרות בנקאי בכל תחומי הבנקאות (אם לשניהם אותה "איכות" בנקאית, היינו, נכסים, בטחונות, מוניטין עמידה בפרעון חובות במועד) - אין לטעון כי השתלטו היהודים על הבנקאות...

מה זה לא ב'הכרח'? 

מבחינת ה'עובדות' היבשות, מה שאתה מכנה ומסביר כשכיחות יתר זה גם = יותר עמדות השפעה ועמדות ניהול ליהודים האורחים אצלם וזה חד משמעית יותר שליטה..

 

תראה, מבחינת אנשי הארץ המארחת זה לא משנה להם ולא משנה ולא משפיע על המציאות הזו שנוצרה בארצם מפאת ה'שכיחות יתר' אם היתה מאחוריה כוונה להשתלטות או כוונה רעה כלשהי או איזו כוונה מכוונת ומודעת בכלל - מבחינת אנשי הארץ המארחת זה פחות עמדות פנויות להם לאנשי המקום, ומבחינתם יש כאן משהו עם ריח וקונוטציה של 'השתלטות', נקודה.

האנטישמים טענו בזמנו טענה עובדתית נכונה: היהודים אכן היו מצויים בכל עמדות המפתח והיוו חלק מהאליטה בכל ארצות מוצאם הרבה מעבר לאחוז היהודים באוכלוסיה. מספרם באוניברסיטאות היה גבוה לאין ערוך מאחוז הסטודנטים באוכלוסיה הכללית.

 

הבעיה של האנטישמים הייתה הפרשנות שניתנה לעובדה זו. במקום לנתח את הסיבות האובייקטיביות לעובדה זו הם יצרו תיאוריות מזימתיות אפלות ומרושעות של הרצון של היהודים להשתלט על החברות שבתוכם הם נמצאות כחלק ממזימה אפלה להשתלטןת על העולם ויצירת גלובליזציה עולמית הנשלטת ע"י היהודים.

 

זאת פחות או יותר גם התיאוריה שלך לגבי האליטה של השבט הלבן. אין חברה ללא אליטה והיא לא יכולה להתקיים ללא אליטה בכל התחומים. עובדתית האליטה הייתה בעלת רוב "לבן" הבעיה שלך שאתה  מייחס לה מזימות אפלות , אפליות מגוונות, דיכוי וכו' הגם שאתה בעצמך מודה שבשנים האחרונות התהליכם הביאו לשינוי  לשהרי דווקא המוחלשים יותר הם אלה השולטים במדינה.

 

לאף אחד אין פריבלגיה ואף אחד לא מתקבל ללימודים או לעבודה על פי צבע העור. סטודנט לא לבן זוכה לאותה תמיכה כמו סטודנט לבן וההתקדמות שלו היא על יכולתו וציוניו. אין כאן שום קסטה לבנה היוצרת אפרטהייד ומכוונת על פי צבע. אפשר למצוא סיבות רבות לדומיננטיות הלבנה - אפלייה ופריבליגיה אינם חלק מסיבות אלה.

 

החרדים הם אגן פרזיטים מכיוון שסטודנט (בניגוד לאברך) לא לומד באוניברסיטה כל חייו  ובתום לימודיו(ולרוב גם בזמן לימודיו)  הוא יוצא לעבודה ותורם לחברה והלימודים עצמם מהווים תרומה להתפתחות הכלכלית, הטכנולוגית והתרבותית של המדינה. מדינה מודרנית לא יכולה להתקיים ללא השכלה גבוהה. היא יכולה להתקיים היטב ללא הישיבות ומאות האלפים שלומדים שם לימודי סרק חסרי  תועלת על חשבון שירות צבאי  ועבודות יצרניות וזה כל הסיפור.

 

גם הנתונים שהבאת שקריים רוב תקציב האוניברסיטאות אינו מוקדש לשכר לימוד אלא למחקר. איזה מחקר מתבצע בישיבות ?

 

אני קצת לחוץ בזמן

מכדי לענות באופן מפורט כרגע

 

אך בכל זאת כמה שאלות קצרות

 

כמה מזרחיים יש בקרב עורכי הדין?

כמה מזרחיים יש בקרב השופטים?

כמה מזרחיים יש בקרב הפרקליטות?

כמה מזרחיים יש ביחידות הטכנולוגית המובחרות בצה"ל כמו 8200?

כמה מזרחיים יש בבית המשפט העליון?

כמה מזרחיים יש בקרב הטייסים?

כמה מזרחיים יש בקרב אנשי ההיטק והייזמים הבכירים?

כמה מזרחיים יש בקרב הנהלות הבנקים?

כמה מזרחיים יש בקרב היבואנים העשירים והבלעדיים של מכוניות, ומוצרי צריכה של מותגים?

כמה מזרחיים יש בקרב המרצים באקדמיה?

כמה מזרחיים יש בקרב 500 עשירי ישראל של רשימת דה מרקר או של המגזין פורבס?

כמה מזרחיים יש בקרב החוקרים הרפואיים במעבדות?

כמה מזרחיים יש בקרב הרופאים הבכירים?

כמה מזרחיים יש ברב הפקידות הבכירה בקרב עובדי הציבור?

כמה מזרחיים יש בקרב הדירקטריונים אצל כ-470 החברות הנסחרות בשוק ההון?

כמה מזרחיים הם בעלי חברות הרשומות בשוקי ההון בישראל ובאלו הנסחרות בנאסד"ק?

כמה מזרחיים יש בקרב התקשורת?

כמה מזרחיים יש בקרב בעלי העיתונים ותחנות הרדיו? 

כמה מזרחיים יש בקרב המו"לים של ספרים?

וכדומה

 

יש הרבה מזרחיים כסוחרים בשוק

יש הרבה מזרחיים בבניין וכקבלנים

יש הרבה מזרחיים שעובדים במשק בית

יש הרבה מזרחיים בפסי הייצור במפעלים כעובדי צווארון כחול

יש הרבה מזרחיים כסוחרים בשוק ההון 

ומצטיינים בכך

יש הרבה מזרחיים בעסקי מסחר בתחום השמאטס/הבגדים

יש הרבה מזרחיים בתחום הספרות, התסרוקות, הסלונים, הקוסמטיקה, עשיית הציפורניים

יש הרבה מזרחיים בתחום האוכל  

יש הרבה מזרחיים בבתי הכלא

יש הרבה מזרחיים עבריינים

 

העניין לא צריך הבהרות נוספות

שיויון הזדמנויות?

הצחקת אותי

 

  

הכל נכון אבל השאלה אינה עצם העובדה (שאני לא חולק עליה) אלא האם מדובר במזימה ובאפלייה מכוונת .  שוויון הזדמנויות קיים השאלה היא מה היכולת לממש אותה. הרי באותה המידה גם האנטישמים צודקים -איך זהשהיהודים מצויים  בכל עמדות המפתח? והאנטישמיות היא לא רשעות הוא "נקמה" של מי שנדחק. אתה הרי בעד נקמות...

 

בא אשאל אותך שאלה: כמה אתיופים לעומת רוסים יש בכל אחת מהמשרות שציינת? האם המשמעות יש קונספרציה רוסית לנשל את האתיופים ולהפלות אותם?

 

רק פריבלגים אטומים

חושבים כי אין בעיה

 

וחושבים כי יש שיוויון הזדמנויות

 

המזרחיים חיים בארץ כבר כשבעים שנה

מסביבות שנות החמישים

 

אצלם כבר דור שלישי של לרוב מצוקה, עוני ונחשלות

 

ואתה מספיק טיפש 

שחושב אתה שזה מקרה?

 

הרוסים והאתיופים

הם יחסית ברובם המכריע

דור ראשון של מהגרים

 

וכמובן כמו שידוע

כדור ראשון של הגירה עובר תהליכים קליטה כואבים של הסתגלות והתאקלמות

 

והילדים של דור זה

אכן מתאקלמים מהר מאוד

 

ועם התבגרותם

פורצים מעלה לעמדות מפתח

 

אני כרגע עדיין לחוץ בזמן 

אתה באמת חושב שיש אתיופים ורוסים דור שני ואפילו שלישי באותן עמדות? רופאים, טייסים, מהנדסים, מדענים , בנקאים, שוק ההון,  מורים (בעיקר למתמטיקה..), פיסיקאים, חוקרים וכל העמדות שציינת? אל תתמם. ואל תהיה אטום. אתה יודע שבכל העמדות הללו כמעט ולא תמצא אתיופים אבל תמצא אין ספור רוסים. למה? האם הרוסים יוצרים מצב שאין שוויון הזמנויות ולכן השתלטו על כל המשרות הללו? 

האנטישמים טענו בזמנו טענה עובדתית נכונה: היהודים אכן היו מצויים בכל עמדות המפתח והיוו חלק מהאליטה בכל ארצות מוצאם הרבה מעבר לאחוז היהודים באוכלוסיה. מספרם באוניברסיטאות היה גבוה לאין ערוך מאחוז הסטודנטים באוכלוסיה הכללית.

 

הבעיה של האנטישמים הייתה הפרשנות שניתנה לעובדה זו. במקום לנתח את הסיבות האובייקטיביות לעובדה זו הם יצרו תיאוריות מזימתיות אפלות ומרושעות של הרצון של היהודים להשתלט על החברות שבתוכם הם נמצאות כחלק ממזימה אפלה להשתלטןת על העולם ויצירת גלובליזציה עולמית הנשלטת ע"י היהודים.

 

זאת פחות או יותר גם התיאוריה שלך לגבי האליטה של השבט הלבן. אין חברה ללא אליטה והיא לא יכולה להתקיים ללא אליטה בכל התחומים. עובדתית האליטה הייתה בעלת רוב "לבן" הבעיה שלך שאתה  מייחס לה מזימות אפלות , אפליות מגוונות, דיכוי וכו' הגם שאתה בעצמך מודה שבשנים האחרונות התהליכם הביאו לשינוי  לשהרי דווקא המוחלשים יותר הם אלה השולטים במדינה.

 

לאף אחד אין פריבלגיה ואף אחד לא מתקבל ללימודים או לעבודה על פי צבע העור. סטודנט לא לבן זוכה לאותה תמיכה כמו סטודנט לבן וההתקדמות שלו היא על יכולתו וציוניו. אין כאן שום קסטה לבנה היוצרת אפרטהייד ומכוונת על פי צבע. אפשר למצוא סיבות רבות לדומיננטיות הלבנה - אפלייה ופריבליגיה אינם חלק מסיבות אלה.

 

החרדים הם אגן פרזיטים מכיוון שסטודנט (בניגוד לאברך) לא לומד באוניברסיטה כל חייו  ובתום לימודיו(ולרוב גם בזמן לימודיו)  הוא יוצא לעבודה ותורם לחברה והלימודים עצמם מהווים תרומה להתפתחות הכלכלית, הטכנולוגית והתרבותית של המדינה. מדינה מודרנית לא יכולה להתקיים ללא השכלה גבוהה. היא יכולה להתקיים היטב ללא הישיבות ומאות האלפים שלומדים שם לימודי סרק חסרי  תועלת על חשבון שירות צבאי  ועבודות יצרניות וזה כל הסיפור.

 

גם הנתונים שהבאת שקריים רוב תקציב האוניברסיטאות אינו מוקדש לשכר לימוד אלא למחקר. איזה מחקר מתבצע בישיבות ?

 

אני קצת לחוץ בזמן

מכדי לענות באופן מפורט כרגע

 

אך בכל זאת כמה שאלות קצרות

 

כמה מזרחיים יש בקרב עורכי הדין?

כמה מזרחיים יש בקרב השופטים?

כמה מזרחיים יש בקרב הפרקליטות?

כמה מזרחיים יש ביחידות הטכנולוגית המובחרות בצה"ל כמו 8200?

כמה מזרחיים יש בבית המשפט העליון?

כמה מזרחיים יש בקרב הטייסים?

כמה מזרחיים יש בקרב אנשי ההיטק והייזמים הבכירים?

כמה מזרחיים יש בקרב הנהלות הבנקים?

כמה מזרחיים יש בקרב היבואנים העשירים והבלעדיים של מכוניות, ומוצרי צריכה של מותגים?

כמה מזרחיים יש בקרב המרצים באקדמיה?

כמה מזרחיים יש בקרב 500 עשירי ישראל של רשימת דה מרקר או של המגזין פורבס?

כמה מזרחיים יש בקרב החוקרים הרפואיים במעבדות?

כמה מזרחיים יש בקרב הרופאים הבכירים?

כמה מזרחיים יש ברב הפקידות הבכירה בקרב עובדי הציבור?

כמה מזרחיים יש בקרב הדירקטריונים אצל כ-470 החברות הנסחרות בשוק ההון?

כמה מזרחיים הם בעלי חברות הרשומות בשוקי ההון בישראל ובאלו הנסחרות בנאסד"ק?

כמה מזרחיים יש בקרב התקשורת?

כמה מזרחיים יש בקרב בעלי העיתונים ותחנות הרדיו? 

כמה מזרחיים יש בקרב המו"לים של ספרים?

וכדומה

 

יש הרבה מזרחיים כסוחרים בשוק

יש הרבה מזרחיים בבניין וכקבלנים

יש הרבה מזרחיים שעובדים במשק בית

יש הרבה מזרחיים בפסי הייצור במפעלים כעובדי צווארון כחול

יש הרבה מזרחיים כסוחרים בשוק ההון 

ומצטיינים בכך

יש הרבה מזרחיים בעסקי מסחר בתחום השמאטס/הבגדים

יש הרבה מזרחיים בתחום הספרות, התסרוקות, הסלונים, הקוסמטיקה, עשיית הציפורניים

יש הרבה מזרחיים בתחום האוכל  

יש הרבה מזרחיים בבתי הכלא

יש הרבה מזרחיים עבריינים

 

העניין לא צריך הבהרות נוספות

שיויון הזדמנויות?

הצחקת אותי

 

  

הכל נכון אבל השאלה אינה עצם העובדה (שאני לא חולק עליה) אלא האם מדובר במזימה ובאפלייה מכוונת .  שוויון הזדמנויות קיים השאלה היא מה היכולת לממש אותה. הרי באותה המידה גם האנטישמים צודקים -איך זהשהיהודים מצויים  בכל עמדות המפתח? והאנטישמיות היא לא רשעות הוא "נקמה" של מי שנדחק. אתה הרי בעד נקמות...

 

בא אשאל אותך שאלה: כמה אתיופים לעומת רוסים יש בכל אחת מהמשרות שציינת? האם המשמעות יש קונספרציה רוסית לנשל את האתיופים ולהפלות אותם?

 

רק פריבלגים אטומים

חושבים כי אין בעיה

 

וחושבים כי יש שיוויון הזדמנויות

 

המזרחיים חיים בארץ כבר כשבעים שנה

מסביבות שנות החמישים

 

אצלם כבר דור שלישי של לרוב מצוקה, עוני ונחשלות

 

ואתה מספיק טיפש 

שחושב אתה שזה מקרה?

 

הרוסים והאתיופים

הם יחסית ברובם המכריע

דור ראשון של מהגרים

 

וכמובן כמו שידוע

כדור ראשון של הגירה עובר תהליכים קליטה כואבים של הסתגלות והתאקלמות

 

והילדים של דור זה

אכן מתאקלמים מהר מאוד

 

ועם התבגרותם

פורצים מעלה לעמדות מפתח

 

אני כרגע עדיין לחוץ בזמן 

אתה באמת חושב שיש אתיופים ורוסים דור שני ואפילו שלישי באותן עמדות? רופאים, טייסים, מהנדסים, מדענים , בנקאים, שוק ההון,  מורים (בעיקר למתמטיקה..), פיסיקאים, חוקרים וכל העמדות שציינת? אל תתמם. ואל תהיה אטום. אתה יודע שבכל העמדות הללו כמעט ולא תמצא אתיופים אבל תמצא אין ספור רוסים. למה? האם הרוסים יוצרים מצב שאין שוויון הזמנויות ולכן השתלטו על כל המשרות הללו? 

 

Blah, blah, blah...

 

למרות שאני זוכר מקרים רבים שרופאים, ומדענים עסקו בטיטו רחובות

 

Blah, blah, blah...

 

 

טִאֲטוּא או טֵאוּט...emo_05.png

אתה מוכן להתערב איתי שגם בעוד שני דורות יהיה מצב הרוסים טוב מזה של האתיופים? שהרבה אתיופים יצליחו אבל בכל פרמטר שהוא יהיה יתרון מובהק לרוסים למרות ה"לקחים שנלמדו"? למרות שבפועל יש שוויון הזדמנויות ואפילו אפלייה מתקנת לאתיופים? 

 

אל תתחמק. מענה לשאלה זו מסביר במידה רבה גם את השאר...

 

מעולם לא  דיברתי על גנטיקה  דיברתי על השכלה ועל תרבות.

ואתה האחרון שיכול לדבר נגד הכללות ודעות קדומות...

זה בסדר לקצר כאשר לחוצים כל הזמן בזמן.

אדם רב-עיסוקים ועלילות כמוך לא חייב להתביש בקוצר הזמן ולהתחמק מהודאה בו באמצעות טיעון-סרק "לא אנסה להכניס אותך לפינה לא נוחה".

הגב בארכנות משמימה גדושת-הבלים כמנהגך לכשירווח לך...emo_05.png

עבור לעמוד
... , , , , , , ...
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר