נוח זכה להינצל מהמבול. במה זכו ילדיו ונשותיהם?

במה?

במה?

ללמדנו האחריות העצומה שלנו בהתנהגותנו  וחינוכנו,והדוגמא שלנו, על הצלת ילדינו...

ככה...זוית קטנה של ראייה...

במה?

ללמדנו האחריות העצומה שלנו בהתנהגותנו  וחינוכנו,והדוגמא שלנו, על הצלת ילדינו...

ככה...זוית קטנה של ראייה...

המבול היה האזהרה האחרונה...לא תהיינה עוד...

צבי שבוע טוב..

מה קורה עם התפוחים שולחים זן לא מוצלח.

שלוש שאלות.

א. למה התחיל אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים. היה צריך לכתוב שם חם ויפת...

ב. למה כפל את המלה נוח.

ג. למה בדורותיו.. היה צריך לכתוב בדורו.

ד. למה בפסוקים אחרים כותב כי אותך ראיתי צדיק..לא הזכיר תמים.

ה. למה לא לקח אותו לאיזה מקום עד שיכלה את העולם.

ו. למה 40 יום ולמה במים ולא משהו אחר.

ז. מה עניין הדיוק במידות התיבה.. ולמה קרה לה תיבה ולא ספינה.

אז שכחתי.. שאלתי רק שלוש שאלות..

יאלהה שוט. 

יש לך שבוע עד לך לך...

צבי שבוע טוב..

מה קורה עם התפוחים שולחים זן לא מוצלח.

שלוש שאלות.

א. למה התחיל אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים. היה צריך לכתוב שם חם ויפת...

ב. למה כפל את המלה נוח.

ג. למה בדורותיו.. היה צריך לכתוב בדורו.

ד. למה בפסוקים אחרים כותב כי אותך ראיתי צדיק..לא הזכיר תמים.

ה. למה לא לקח אותו לאיזה מקום עד שיכלה את העולם.

ו. למה 40 יום ולמה במים ולא משהו אחר.

ז. מה עניין הדיוק במידות התיבה.. ולמה קרה לה תיבה ולא ספינה.

אז שכחתי.. שאלתי רק שלוש שאלות..

יאלהה שוט. 

יש לך שבוע עד לך לך...

קודם כל עלי להבהיר משהו...

לא לי ולא לרבניך יש את התשובה האלוהית , האחת,והמוחלטת לשאלות... 

אם ההנחה שלך היא שלך יש התשובות היחידות הנכונות אזי עם זה אינני משתף פעולה...

צר לי לחזור בפעם המי יודע כמה. את השאלות האלה יש להפנות לסופר של עלילת גלגמש המהווה את המקור של סיפור נח...

סיפור נוח אמיתי.

א. מצאו שרידי חיות במדבר ובראש ההרים.

ב. ההרים לא היו אלא נוצרו..המדענים אומרים שתזוזת הלוחות הטקטוניים היא נבקעו מעיינות רבה.

כל המדענים שלמים עם כך שהיבשה  הייתה מכוסה מים.

יש עוד ממצאים ארכיאולוגיים.

צבי אני עונה לך מתוך ההגיון שלי...כי הרבנים בעיניך מלאכים.

סיפור נוח אמיתי.

א. מצאו שרידי חיות במדבר ובראש ההרים.

ב. ההרים לא היו אלא נוצרו..המדענים אומרים שתזוזת הלוחות הטקטוניים היא נבקעו מעיינות רבה.

כל המדענים שלמים עם כך שהיבשה  הייתה מכוסה מים.

יש עוד ממצאים ארכיאולוגיים.

צבי אני עונה לך מתוך ההגיון שלי...כי הרבנים בעיניך מלאכים.

סיפור נוח הוא משל...ומעניין תתחת שלי גלגמש...

החיות באו בזוגות שניים שניים לתיבה???

בחיאת...

השתינו וחירבנו שם 150 יום?

בחיאת...

סיפור נוח אמיתי.

א. מצאו שרידי חיות במדבר ובראש ההרים.

ב. ההרים לא היו אלא נוצרו..המדענים אומרים שתזוזת הלוחות הטקטוניים היא נבקעו מעיינות רבה.

כל המדענים שלמים עם כך שהיבשה  הייתה מכוסה מים.

יש עוד ממצאים ארכיאולוגיים.

צבי אני עונה לך מתוך ההגיון שלי...כי הרבנים בעיניך מלאכים.

סיפור נוח הוא משל...ומעניין תתחת שלי גלגמש...

החיות באו בזוגות שניים שניים לתיבה???

בחיאת...

השתינו וחירבנו שם 150 יום?

בחיאת...

הנמשל הוא התגברות המים על הארציות..לפי מה שמסמלים המים...

אבל אין כאן  סף מינימלי לקליטת מחשבה פילוסופית...

אתה לא מסוגל להתמודד עם השאלות ששאלתי והן עולות מן הכתב..לא פרשנות.

לגבי הצרכים..

אוניות קרוז שטות חודשים שלמים על אלפי אנשים..

מה עושים עם הצרכים שלהם עם האוכל שלהם.

לגבי החיות.. הוא לקח זוגות בסיס..

כלומר. חתוליים מהם התפתחות החתולים הנמרים הפומות וכל העשרות השייכים למשפחה זו

הכלביים..זאב שועל תנים צבועיים.

וכן הלאה...

הבעיה בהבנה שלכם היא בסיסית.

האל יכול לברוא עולם יש מאין.. אבל לא יכול להביא מבול. להאכיל חיות בתיבה 40 יום..

אתה לא מסוגל להתמודד עם השאלות ששאלתי והן עולות מן הכתב..לא פרשנות.

לגבי הצרכים..

אוניות קרוז שטות חודשים שלמים על אלפי אנשים..

מה עושים עם הצרכים שלהם עם האוכל שלהם.

לגבי החיות.. הוא לקח זוגות בסיס..

כלומר. חתוליים מהם התפתחות החתולים הנמרים הפומות וכל העשרות השייכים למשפחה זו

הכלביים..זאב שועל תנים צבועיים.

וכן הלאה...

הבעיה בהבנה שלכם היא בסיסית.

האל יכול לברוא עולם יש מאין.. אבל לא יכול להביא מבול. להאכיל חיות בתיבה 40 יום..

זה רק משל...

מי שמחשיב זאת לעובדה היסטורית הוא דביל...

אתה לא מסוגל להתמודד עם השאלות ששאלתי והן עולות מן הכתב..לא פרשנות.

לגבי הצרכים..

אוניות קרוז שטות חודשים שלמים על אלפי אנשים..

מה עושים עם הצרכים שלהם עם האוכל שלהם.

לגבי החיות.. הוא לקח זוגות בסיס..

כלומר. חתוליים מהם התפתחות החתולים הנמרים הפומות וכל העשרות השייכים למשפחה זו

הכלביים..זאב שועל תנים צבועיים.

וכן הלאה...

הבעיה בהבנה שלכם היא בסיסית.

האל יכול לברוא עולם יש מאין.. אבל לא יכול להביא מבול. להאכיל חיות בתיבה 40 יום..

זה רק משל...

מי שמחשיב זאת לעובדה היסטורית הוא דביל...

וחוץ מזה...לפי המשל -150 יום ולא 40 יום...

מה הבורות הזאת בידיעת  תוכן הספר?

אתה לא מסוגל להתמודד עם השאלות ששאלתי והן עולות מן הכתב..לא פרשנות.

לגבי הצרכים..

אוניות קרוז שטות חודשים שלמים על אלפי אנשים..

מה עושים עם הצרכים שלהם עם האוכל שלהם.

לגבי החיות.. הוא לקח זוגות בסיס..

כלומר. חתוליים מהם התפתחות החתולים הנמרים הפומות וכל העשרות השייכים למשפחה זו

הכלביים..זאב שועל תנים צבועיים.

וכן הלאה...

הבעיה בהבנה שלכם היא בסיסית.

האל יכול לברוא עולם יש מאין.. אבל לא יכול להביא מבול. להאכיל חיות בתיבה 40 יום..

זה רק משל...

מי שמחשיב זאת לעובדה היסטורית הוא דביל...

וחוץ מזה...לפי המשל -150 יום ולא 40 יום...

מה הבורות הזאת בידיעת  תוכן הספר?

אז קודם כל זה 150 יום ולא ארבעים...

לכבי "בדורותיו"...שוב בורות שלך בספר...

השאלה היא מדוע פעם "בדורותיו"

ןפעם --"כי אותך ראיתי לפני צדיק בדור הזה"

בדור הזה

בדור הזה

בדור הזה

 

אז צריך לדעת גם לשאול...

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר