מדוע ארצנו נקראת גם כנען...

מדוע ???

תקרא...

https://yesmalot.co.il/10519/

כנען הוא הנכד של נוח...הוא בנו של חם..

חם היה חרא של בן אדם,ואפשר וחיבוכו לכנען העה לקוי...אולי...

צאצאיו של כנען הם האמורי, החיוי,הגרגשי , החיתי... חלק מהחולירות שאיכלסו פה את הארץ ושיהושוע נצטווה להשמידם, עם הכניסה ארצה...

אז מדוע הארץ נקראת כנען?

מהציטוטים הדרעק פרשניים רבניים שהבאת לא למדתי דבר...

תקרא...

https://yesmalot.co.il/10519/

כנען הוא הנכד של נוח...הוא בנו של חם..

חם היה חרא של בן אדם,ואפשר וחיבוכו לכנען העה לקוי...אולי...

צאצאיו של כנען הם האמורי, החיוי,הגרגשי , החיתי... חלק מהחולירות שאיכלסו פה את הארץ ושיהושוע נצטווה להשמידם, עם הכניסה ארצה...

אז מדוע הארץ נקראת כנען?

מהציטוטים הדרעק פרשניים רבניים שהבאת לא למדתי דבר...

"אפשר וחינוכו לכנען היה לקוי"

לא נכנע ולט בטיח... השם קדום לעברית

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12329

מכיוון שלבני ישראל היה עימות עם הכנענים (שכנראה התערו בסופו של דבר בשבטי ישראל) אז דמותו של כנען האיש מצטיירת כשלילית. הרי כל משמות הללו לא הולידו עמים אלא הם ביטוי של פרסוניפיקציה של העמים השונים.

לא נכנע ולט בטיח... השם קדום לעברית

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12329

מכיוון שלבני ישראל היה עימות עם הכנענים (שכנראה התערו בסופו של דבר בשבטי ישראל) אז דמותו של כנען האיש מצטיירת כשלילית. הרי כל משמות הללו לא הולידו עמים אלא הם ביטוי של פרסוניפיקציה של העמים השונים.

אבל מנקודת מבט של הספר, במה זכה כנען?

מצרים וכנען היו המקומות השליליים ביותר, והמדרש מדגיש: "ביאתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו". הכיצד? לכאורה יש לצפות שיהיה זה הפוך – ישראל יהיו אור לגויים וישפיעו על האומות לטובה. הכיצד כל מקום שישראל נמצאים בו הוא המקום הגרוע ביותר?!

"כנען" הוא לשון כניעה – כניעה לתאוות וליצר. זהו ביטוי לאבדן שליטה של האדם על עצמו. התוצאה היא עבודה זרה, תאוות מקולקלות, מתירנות שנותנת מקום לכל דבר, בלא שליטה וכיוון.
ישראל מעוררים את האנרגיות הגדולות שיש בארץ ישראל. על כן כשישראל הולכים להגיע לארץ, ב"דור אחרון" – מופיעים בארץ כוחות גדולים. הכנענים משתמשים בכוחות אלו בצורה שלילית. כך סידר הקב"ה בהשגחתו. כרגע זו "הארץ כנען" – הארץ המיוחדת לעם ישראל, אבל היא בידי כנען. זוהי ארץ של כניעה לתאוות וליצרים, "שורש עבודה זרה ויסודה הראשון" (ספר המצוות לרמב"ם, עשה קפ"ז). את השלילה הזו בא עם ישראל לתקן בכניסתו לארץ.

אמרו חכמים (ברכות ה' ע"א):

תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין, אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא.

עם ישראל קונה את הארץ, וזוהי משימה קשה, שיש בה יסורים. יש צורך בעמל רב כדי לתקן את הארץ מהדיוטא התחתונה של כנען, להיותה "ארץ ישראל". מארץ של כניעה לתאוות, לארץ ישראל – ישר אל, הליכה בישרות עם הקב"ה.
"כי אתם באים אל הארץ" – שכעת היא ארץ "כנען", אבל יש לכם תפקיד לתקנה ולרוממה

כנען מלשון  כניעה זו עוד אחת מהספקולציות הלא מבוססות של חז"ל. השם היה רווח עוד לפני שהייתה עברית ועם כל הכבוד לחזל הם לא הכירו את תולדות המזרח הקדום ולא ידעו שפות שמיות לכן הפרשנות שלה נחמדה טבל ללא כל ביסוס.

מצרים וכנען היו המקומות השליליים ביותר, והמדרש מדגיש: "ביאתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו". הכיצד? לכאורה יש לצפות שיהיה זה הפוך – ישראל יהיו אור לגויים וישפיעו על האומות לטובה. הכיצד כל מקום שישראל נמצאים בו הוא המקום הגרוע ביותר?!

"כנען" הוא לשון כניעה – כניעה לתאוות וליצר. זהו ביטוי לאבדן שליטה של האדם על עצמו. התוצאה היא עבודה זרה, תאוות מקולקלות, מתירנות שנותנת מקום לכל דבר, בלא שליטה וכיוון.
ישראל מעוררים את האנרגיות הגדולות שיש בארץ ישראל. על כן כשישראל הולכים להגיע לארץ, ב"דור אחרון" – מופיעים בארץ כוחות גדולים. הכנענים משתמשים בכוחות אלו בצורה שלילית. כך סידר הקב"ה בהשגחתו. כרגע זו "הארץ כנען" – הארץ המיוחדת לעם ישראל, אבל היא בידי כנען. זוהי ארץ של כניעה לתאוות וליצרים, "שורש עבודה זרה ויסודה הראשון" (ספר המצוות לרמב"ם, עשה קפ"ז). את השלילה הזו בא עם ישראל לתקן בכניסתו לארץ.

אמרו חכמים (ברכות ה' ע"א):

תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין, אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא.

עם ישראל קונה את הארץ, וזוהי משימה קשה, שיש בה יסורים. יש צורך בעמל רב כדי לתקן את הארץ מהדיוטא התחתונה של כנען, להיותה "ארץ ישראל". מארץ של כניעה לתאוות, לארץ ישראל – ישר אל, הליכה בישרות עם הקב"ה.
"כי אתם באים אל הארץ" – שכעת היא ארץ "כנען", אבל יש לכם תפקיד לתקנה ולרוממה

בתורה לא מופיע הביטוי ארץ ישראל,או ישראל כארץ...

ישראל כביטוי מופיע תמיד כעם,לא כארץ...

ואין "ארץ ישראל" בתורה

אבל כנען...כן.

מצרים וכנען היו המקומות השליליים ביותר, והמדרש מדגיש: "ביאתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו". הכיצד? לכאורה יש לצפות שיהיה זה הפוך – ישראל יהיו אור לגויים וישפיעו על האומות לטובה. הכיצד כל מקום שישראל נמצאים בו הוא המקום הגרוע ביותר?!

"כנען" הוא לשון כניעה – כניעה לתאוות וליצר. זהו ביטוי לאבדן שליטה של האדם על עצמו. התוצאה היא עבודה זרה, תאוות מקולקלות, מתירנות שנותנת מקום לכל דבר, בלא שליטה וכיוון.
ישראל מעוררים את האנרגיות הגדולות שיש בארץ ישראל. על כן כשישראל הולכים להגיע לארץ, ב"דור אחרון" – מופיעים בארץ כוחות גדולים. הכנענים משתמשים בכוחות אלו בצורה שלילית. כך סידר הקב"ה בהשגחתו. כרגע זו "הארץ כנען" – הארץ המיוחדת לעם ישראל, אבל היא בידי כנען. זוהי ארץ של כניעה לתאוות וליצרים, "שורש עבודה זרה ויסודה הראשון" (ספר המצוות לרמב"ם, עשה קפ"ז). את השלילה הזו בא עם ישראל לתקן בכניסתו לארץ.

אמרו חכמים (ברכות ה' ע"א):

תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין, אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא.

עם ישראל קונה את הארץ, וזוהי משימה קשה, שיש בה יסורים. יש צורך בעמל רב כדי לתקן את הארץ מהדיוטא התחתונה של כנען, להיותה "ארץ ישראל". מארץ של כניעה לתאוות, לארץ ישראל – ישר אל, הליכה בישרות עם הקב"ה.
"כי אתם באים אל הארץ" – שכעת היא ארץ "כנען", אבל יש לכם תפקיד לתקנה ולרוממה

בתורה לא מופיע הביטוי ארץ ישראל,או ישראל כארץ...

ישראל כביטוי מופיע תמיד כעם,לא כארץ...

ואין "ארץ ישראל" בתורה

אבל כנען...כן.

ספר במדבר ,פרק לד,פסוקים א, ב...

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר