תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

ואני יכוללהביא לעומתם אנשי תקשורת רבים המזוהים עם הימין . אני סבור שערוץ 12 ו13 הם מאוזנים ובאופן טבעי הביקורת היא תמיד תהיה כלפי הממשלה. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי לערוץ 20 אין פשוט צופים כי אף אחד לא אוהב להקשיב ל"פראבדה" ולערוץ נטול ביקורת שתפקידו להלל את הממשלה. אני בטוח שגם אתה לא מסתכל על ערוץ 20...

תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

ואני יכוללהביא לעומתם אנשי תקשורת רבים המזוהים עם הימין . אני סבור שערוץ 12 ו13 הם מאוזנים ובאופן טבעי הביקורת היא תמיד תהיה כלפי הממשלה. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי לערוץ 20 אין פשוט צופים כי אף אחד לא אוהב להקשיב ל"פראבדה" ולערוץ נטול ביקורת שתפקידו להלל את הממשלה. אני בטוח שגם אתה לא מסתכל על ערוץ 20...

תתפלא... מדי פעם כן למרות שאני מודה שהרבה הרבה פחות מערוצים אחרים אבל לא בגלל הדעות הפוליטיות אלא בגלל היעדר תכנים ברמה של ערוץ 12 וערוץ 13. הפרופורציה בתקשורת צריכה להיות כמו הפרופורציה בעם בו לימין יש רוב והשמאל קיים אך הוא מיעוט. 

תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

ואני יכוללהביא לעומתם אנשי תקשורת רבים המזוהים עם הימין . אני סבור שערוץ 12 ו13 הם מאוזנים ובאופן טבעי הביקורת היא תמיד תהיה כלפי הממשלה. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי לערוץ 20 אין פשוט צופים כי אף אחד לא אוהב להקשיב ל"פראבדה" ולערוץ נטול ביקורת שתפקידו להלל את הממשלה. אני בטוח שגם אתה לא מסתכל על ערוץ 20...

תתפלא... מדי פעם כן למרות שאני מודה שהרבה הרבה פחות מערוצים אחרים אבל לא בגלל הדעות הפוליטיות אלא בגלל היעדר תכנים ברמה של ערוץ 12 וערוץ 13. הפרופורציה בתקשורת צריכה להיות כמו הפרופורציה בעם בו לימין יש רוב והשמאל קיים אך הוא מיעוט. 

תקשורת צריכה לבקר את השלטון יותר מאשר לתמוך בו. זה תפקידה רק בארצות טוטליטריות התקשורת מבטאת את עמדת הממשלה. תקשורת אינה אמורה לשקף אחד לאחד את תוצאות הבחירות.

תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

ואני יכוללהביא לעומתם אנשי תקשורת רבים המזוהים עם הימין . אני סבור שערוץ 12 ו13 הם מאוזנים ובאופן טבעי הביקורת היא תמיד תהיה כלפי הממשלה. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי לערוץ 20 אין פשוט צופים כי אף אחד לא אוהב להקשיב ל"פראבדה" ולערוץ נטול ביקורת שתפקידו להלל את הממשלה. אני בטוח שגם אתה לא מסתכל על ערוץ 20...

תתפלא... מדי פעם כן למרות שאני מודה שהרבה הרבה פחות מערוצים אחרים אבל לא בגלל הדעות הפוליטיות אלא בגלל היעדר תכנים ברמה של ערוץ 12 וערוץ 13. הפרופורציה בתקשורת צריכה להיות כמו הפרופורציה בעם בו לימין יש רוב והשמאל קיים אך הוא מיעוט. 

תקשורת צריכה לבקר את השלטון יותר מאשר לתמוך בו. זה תפקידה רק בארצות טוטליטריות התקשורת מבטאת את עמדת הממשלה. תקשורת אינה אמורה לשקף אחד לאחד את תוצאות הבחירות.

לכן ערוץ 20 משעמם תחת...

אתם מפספסים את העניין. התקשורת נתנה גיבוי להתנתקות ואוסלו שהיו מהלכים מובהקים של השלטון. 

תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

ואני יכוללהביא לעומתם אנשי תקשורת רבים המזוהים עם הימין . אני סבור שערוץ 12 ו13 הם מאוזנים ובאופן טבעי הביקורת היא תמיד תהיה כלפי הממשלה. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי לערוץ 20 אין פשוט צופים כי אף אחד לא אוהב להקשיב ל"פראבדה" ולערוץ נטול ביקורת שתפקידו להלל את הממשלה. אני בטוח שגם אתה לא מסתכל על ערוץ 20...

תתפלא... מדי פעם כן למרות שאני מודה שהרבה הרבה פחות מערוצים אחרים אבל לא בגלל הדעות הפוליטיות אלא בגלל היעדר תכנים ברמה של ערוץ 12 וערוץ 13. הפרופורציה בתקשורת צריכה להיות כמו הפרופורציה בעם בו לימין יש רוב והשמאל קיים אך הוא מיעוט. 

תקשורת צריכה לבקר את השלטון יותר מאשר לתמוך בו. זה תפקידה רק בארצות טוטליטריות התקשורת מבטאת את עמדת הממשלה. תקשורת אינה אמורה לשקף אחד לאחד את תוצאות הבחירות.

לא ביקשתי שתתמוך בממשלה אבל שתשקף יותר את כלל הציבורים בעם ואת כלל הדעות הפוליטיות.

תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

ואני יכוללהביא לעומתם אנשי תקשורת רבים המזוהים עם הימין . אני סבור שערוץ 12 ו13 הם מאוזנים ובאופן טבעי הביקורת היא תמיד תהיה כלפי הממשלה. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי לערוץ 20 אין פשוט צופים כי אף אחד לא אוהב להקשיב ל"פראבדה" ולערוץ נטול ביקורת שתפקידו להלל את הממשלה. אני בטוח שגם אתה לא מסתכל על ערוץ 20...

תתפלא... מדי פעם כן למרות שאני מודה שהרבה הרבה פחות מערוצים אחרים אבל לא בגלל הדעות הפוליטיות אלא בגלל היעדר תכנים ברמה של ערוץ 12 וערוץ 13. הפרופורציה בתקשורת צריכה להיות כמו הפרופורציה בעם בו לימין יש רוב והשמאל קיים אך הוא מיעוט

מנין שאבת שטות זו כי התפלגות אנשי תקשורת מבחינת ימין/שמאל צריכה להיות תואמת שכיחות ימין/שמאל באוכלוסיה!?

הימין מורכב אהבלים נטולי כשר בטוי, נטולי נטיה טבעית לבקורתיות/ספקנות/מקשנות, נטולי כשר חשיבה חפשית.

התוצאה - ערוצי ימין בעתונות המודפסת והאלקטרונית ימשיכו לדדות כחגרים ויצריכו השקעות מתמשכות...או יפחו נשמתם.

 

התנגדותי ל"ישראל היום", הסמרטוטיתון הנפוץ במדינה, לא נבעה מהתנגדות להבליו שאינני קורא כלל, אלא מן ה"מודל העסקי" שלו - חינמון ממומן על ידי טיקון הימורים בינלאומיים בעל כיסים עמוקים ההורס את "העתונות החפשית", זו שאין לה טיקון משלה.

איש לא היה נוטל "ישראל היום" לעיון אילו גבה ולו שקל לעותק.

 

ערוץ 20 אינו מפריע לי. הוא צריך להפריע למממנו החייב להזרים לו ממון שוטף בעוד התאזנות אינה נראית כלל באפק... 

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

ואני יכוללהביא לעומתם אנשי תקשורת רבים המזוהים עם הימין . אני סבור שערוץ 12 ו13 הם מאוזנים ובאופן טבעי הביקורת היא תמיד תהיה כלפי הממשלה. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי לערוץ 20 אין פשוט צופים כי אף אחד לא אוהב להקשיב ל"פראבדה" ולערוץ נטול ביקורת שתפקידו להלל את הממשלה. אני בטוח שגם אתה לא מסתכל על ערוץ 20...

תתפלא... מדי פעם כן למרות שאני מודה שהרבה הרבה פחות מערוצים אחרים אבל לא בגלל הדעות הפוליטיות אלא בגלל היעדר תכנים ברמה של ערוץ 12 וערוץ 13. הפרופורציה בתקשורת צריכה להיות כמו הפרופורציה בעם בו לימין יש רוב והשמאל קיים אך הוא מיעוט. 

תקשורת צריכה לבקר את השלטון יותר מאשר לתמוך בו. זה תפקידה רק בארצות טוטליטריות התקשורת מבטאת את עמדת הממשלה. תקשורת אינה אמורה לשקף אחד לאחד את תוצאות הבחירות.

לא ביקשתי שתתמוך בממשלה אבל שתשקף יותר את כלל הציבורים בעם ואת כלל הדעות הפוליטיות.

הצבור, אפילו אנשי ימין מוגבלי-תפישה, חשים כי ערוץ 20 אינו אלא שופר תעמולה ומצביעים ברגליהם...vox populi vox dei...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

ואני יכוללהביא לעומתם אנשי תקשורת רבים המזוהים עם הימין . אני סבור שערוץ 12 ו13 הם מאוזנים ובאופן טבעי הביקורת היא תמיד תהיה כלפי הממשלה. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי לערוץ 20 אין פשוט צופים כי אף אחד לא אוהב להקשיב ל"פראבדה" ולערוץ נטול ביקורת שתפקידו להלל את הממשלה. אני בטוח שגם אתה לא מסתכל על ערוץ 20...

תתפלא... מדי פעם כן למרות שאני מודה שהרבה הרבה פחות מערוצים אחרים אבל לא בגלל הדעות הפוליטיות אלא בגלל היעדר תכנים ברמה של ערוץ 12 וערוץ 13. הפרופורציה בתקשורת צריכה להיות כמו הפרופורציה בעם בו לימין יש רוב והשמאל קיים אך הוא מיעוט

מנין שאבת שטות זו כי התפלגות אנשי תקשורת מבחינת ימין/שמאל צריכה להיות תואמת שכיחות ימין/שמאל באוכלוסיה!?

הימין מורכב אהבלים נטולי כשר בטוי, נטולי נטיה טבעית לבקורתיות/ספקנות/מקשנות, נטולי כשר חשיבה חפשית.

התוצאה - ערוצי ימין בעתונות המודפסת והאלקטרונית ימשיכו לדדות כחגרים ויצריכו השקעות מתמשכות...או יפחו נשמתם.

 

התנגדותי ל"ישראל היום", הסמרטוטיתון הנפוץ במדינה, לא נבעה מהתנגדות להבליו שאינני קורא כלל, אלא מן ה"מודל העסקי" שלו - חינמון ממומן על ידי טיקון הימורים בינלאומיים בעל כיסים עמוקים ההורס את "העתונות החפשית", זו שאין לה טיקון משלה.

איש לא היה נוטל "ישראל היום" לעיון אילו גבה ולו שקל לעותק.

 

ערוץ 20 אינו מפריע לי. הוא צריך להפריע למממנו החייב להזרים לו ממון שוטף בעוד התאזנות אינה נראית כלל באפק... 

מה שאתה אומר על ישראל היום זה בדיוק ההפך מעיתונות חופשית. אין שום עבירה על החוק במכירת עיתון בחינם, ואם רוצים לחוקק חוק שיאסור זאת הוא פגיעה בחופש העיתונות, וכנראה תואמת לאינטרסים של עיתונים אחרים (כמו ידיעות אחרונות). איך זה לא נחקר? זה הרי שוחד לפי תיקי נתניהו........

תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

ואני יכוללהביא לעומתם אנשי תקשורת רבים המזוהים עם הימין . אני סבור שערוץ 12 ו13 הם מאוזנים ובאופן טבעי הביקורת היא תמיד תהיה כלפי הממשלה. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי לערוץ 20 אין פשוט צופים כי אף אחד לא אוהב להקשיב ל"פראבדה" ולערוץ נטול ביקורת שתפקידו להלל את הממשלה. אני בטוח שגם אתה לא מסתכל על ערוץ 20...

תתפלא... מדי פעם כן למרות שאני מודה שהרבה הרבה פחות מערוצים אחרים אבל לא בגלל הדעות הפוליטיות אלא בגלל היעדר תכנים ברמה של ערוץ 12 וערוץ 13. הפרופורציה בתקשורת צריכה להיות כמו הפרופורציה בעם בו לימין יש רוב והשמאל קיים אך הוא מיעוט

מנין שאבת שטות זו כי התפלגות אנשי תקשורת מבחינת ימין/שמאל צריכה להיות תואמת שכיחות ימין/שמאל באוכלוסיה!?

הימין מורכב אהבלים נטולי כשר בטוי, נטולי נטיה טבעית לבקורתיות/ספקנות/מקשנות, נטולי כשר חשיבה חפשית.

התוצאה - ערוצי ימין בעתונות המודפסת והאלקטרונית ימשיכו לדדות כחגרים ויצריכו השקעות מתמשכות...או יפחו נשמתם.

 

התנגדותי ל"ישראל היום", הסמרטוטיתון הנפוץ במדינה, לא נבעה מהתנגדות להבליו שאינני קורא כלל, אלא מן ה"מודל העסקי" שלו - חינמון ממומן על ידי טיקון הימורים בינלאומיים בעל כיסים עמוקים ההורס את "העתונות החפשית", זו שאין לה טיקון משלה.

איש לא היה נוטל "ישראל היום" לעיון אילו גבה ולו שקל לעותק.

 

ערוץ 20 אינו מפריע לי. הוא צריך להפריע למממנו החייב להזרים לו ממון שוטף בעוד התאזנות אינה נראית כלל באפק... 

אם אתה בעד חופש ביטוי אתה לא יכול מראש לשלול את זכותו של בן הפלוגתא שלך להביע את דעותיו ולהוציא לאור עיתון. ביום ששי אני קורא את כל העיתונים כולל ישראל היום ואני לא רואה שום פסול בקריאה של דעות אחרים ואני לא חושב שמי שכותב שם הוא בהכרח אהבל או רפה שכל ולא ל מה שנאמר שם הוא בהכרח הבל. 

תיאטרון, וקולנוע וספרות אינם באמת כוח השפעה ציבורי משמעותי. התקשורת כיום כבר מזמן לא "שמאלנית". לחץ על השלטון? עובדה שהוא לא התחלף כמעט במשך עשרות שנים והציבור הפך רובו לימני והשמאל נעלם. זו השפעה?

התקשורת לא שמאלנית? אמנון אברמוביץ אמר רק לפני כמה ימים בחדשות שיהיה סגר שלישי אבל זה לא תלוי בנתוני הקורונה אלא במשפט נתניהו. זה לדעתך תקשורת אובייקטיבית? ערוץ 20 הוא קטן ביותר וזה הערוץ התקשורתי היחיד של הימין וגם אותו מנסים ערוצי התקשורת הגדולים לדרוס. למרבה המזל הם לא מצליחים ותנאי ההפעלה של ערוץ 20 ישתפרו בקרוב. 

לערוץ 20 אין  רייטינג ושום דבר לא יעזור. אף אחד לא דורס אותה היא פשוט לא מעניינת. כולם בוכים על התקשורת ה"שמאלנית" וצופים דווקא בה..

והתקשורת כבר מזמן לא שמאלנית. אמנון אברמוביץ הוא לא התקשורת אלא רק אחד מהתקשורת והוא מעולם לא התיימר להיות אובייקטיבי.

קבוצות בתקשורת הישראלית פעלו לסגור את ערוץ 20. צופים בערוצי השמאל בגלל התוכן שלהם לא בגלל האיכות של הפרשנות הפוליטית בהם. ואני יכול לתת לך עוד שמות של אנשי תקשורת שמזוהים עם השמאל. רינה מצליח, דנה ויס, דפנה ליאל, רביב דרוקר, גיא פלג, ברוך קרא, בן כספית ועוד ועוד. 

ואני יכוללהביא לעומתם אנשי תקשורת רבים המזוהים עם הימין . אני סבור שערוץ 12 ו13 הם מאוזנים ובאופן טבעי הביקורת היא תמיד תהיה כלפי הממשלה. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי לערוץ 20 אין פשוט צופים כי אף אחד לא אוהב להקשיב ל"פראבדה" ולערוץ נטול ביקורת שתפקידו להלל את הממשלה. אני בטוח שגם אתה לא מסתכל על ערוץ 20...

תתפלא... מדי פעם כן למרות שאני מודה שהרבה הרבה פחות מערוצים אחרים אבל לא בגלל הדעות הפוליטיות אלא בגלל היעדר תכנים ברמה של ערוץ 12 וערוץ 13. הפרופורציה בתקשורת צריכה להיות כמו הפרופורציה בעם בו לימין יש רוב והשמאל קיים אך הוא מיעוט

מנין שאבת שטות זו כי התפלגות אנשי תקשורת מבחינת ימין/שמאל צריכה להיות תואמת שכיחות ימין/שמאל באוכלוסיה!?

הימין מורכב אהבלים נטולי כשר בטוי, נטולי נטיה טבעית לבקורתיות/ספקנות/מקשנות, נטולי כשר חשיבה חפשית.

התוצאה - ערוצי ימין בעתונות המודפסת והאלקטרונית ימשיכו לדדות כחגרים ויצריכו השקעות מתמשכות...או יפחו נשמתם.

 

התנגדותי ל"ישראל היום", הסמרטוטיתון הנפוץ במדינה, לא נבעה מהתנגדות להבליו שאינני קורא כלל, אלא מן ה"מודל העסקי" שלו - חינמון ממומן על ידי טיקון הימורים בינלאומיים בעל כיסים עמוקים ההורס את "העתונות החפשית", זו שאין לה טיקון משלה.

איש לא היה נוטל "ישראל היום" לעיון אילו גבה ולו שקל לעותק.

 

ערוץ 20 אינו מפריע לי. הוא צריך להפריע למממנו החייב להזרים לו ממון שוטף בעוד התאזנות אינה נראית כלל באפק... 

אם אתה בעד חופש ביטוי אתה לא יכול מראש לשלול את זכותו של בן הפלוגתא שלך להביע את דעותיו ולהוציא לאור עיתון. ביום ששי אני קורא את כל העיתונים כולל ישראל היום ואני לא רואה שום פסול בקריאה של דעות אחרים ואני לא חושב שמי שכותב שם הוא בהכרח אהבל או רפה שכל ולא ל מה שנאמר שם הוא בהכרח הבל. 

emo_45.png

 

התפרסמו הקלטות שיחותיו

של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט עם ראש לשכת עו"ד לשעבר אפי נווה

 

מהשיחות עולה כי מנדבליט עצמו ובקולו מדבר על

"המניאק" שי ניצן, שבמשתמע ניתן להבין כי הוא סוחט אותו

 

בחוגי הימין תמיד הייתה טענה כי פרקליט המדינה שי ניצן סחט את מנדלבליט

 

היה לו חומר כנגד מנדלבליט

חומר זה החזיק בבצים את מנדלבליט

 

שי ניצן ניצל חומר זה לסחיטה

כדי שמנדלבליט יגיש כתבי אישום נגד ביבי

 

זאת הייתה הטענה בימין

 

והינה אתמול פורסמו הקלטות המאשרות ומאששות כמעט בוודאות טענה זו

ונרמז כי יפורסמו חומרים נוספים ברורים יותר בנושא

 

אתם צריכים להבין

 

בתיק העיקרי של אישום השוחד כנגד ביבי

אין תקדים בכל העולם לסוג זה של שוחד

 

כלומר קשר של ביבי שניסה לקבל יחס חיובי מטעם העיתונאים נחשב כקבלת שוחד

 

שי ניצן עצמו הודה כי זהו תקדים עולמי שהוא מנסה לעשות באישום זה

 

מה המשמעות?

 

ובכן מסתמן כי לכאורה

 

שנאתו של שי ניצן לנתניהו

הובילה אותו למצוץ מן האצבע ולהמציא אישום כנגד נתניהו

 

והוא סחט את היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט כדי להגיש כתב אישום זה המצוץ מהאצבע

נגד נתניהו

      

 

בכירי הפרקליטות, השופטים ומערכת החוק והמשפט

רועדים ומשקשקים

מהשיחות שעו"ד אפי נווה הקליט

 

הם יודעים כי בשיחות פרטיות רבות עם אפי נווה שהוקלטו עולים פרטים מביכים שיצרו להם בעיה

 

לכן

 

הם חוזרים בהם מכוונתם המקורית להאשים את אפי נווה בקבלת שוחד מיני מהשופטת קריאף

 

אתם הבנתם מה קרה פה?

 

שי ניצן רצה להתנקם באפי נווה מכיוון שאפי נווה סירב להמליץ עליו לבית המשפט העליון

 

ולכן שי ניצן פרץ לטלפון של אפי נווה באופן לא חוקי לכאורה

 

וחשב שהשיג אישום שעולה מההקלטות בנייד זה של אפי נווה

שיחסל את אפי נווה

אישום של קבלת שוחד מיני תמורת מינוי השופטת

 

והנה אפי נווה החל לשחרר הקלטות המעמידות את מערכת החוק והמשפט באור שלילי

 

ואפי נווה רמז כי אם האישומים נגדו לא יוסרו ויבוטלו

הוא יפרסם הקלטות מביכות נוספות על השופטים והפרקליטים

 

הם הבינו את הרמז

והתנהגו כפושעים שנסחטו בהצלחה והם מרימים ידיים

 

ואכן כבר החלו לפמפם באמצעי התקשורת שייתכן ויקטינו את חומרת האשמות והגדרתם המשפטית כלפי אפי נווה

 

האקדח שאפי נווה הוציא ושם על השולחן כאשר פרסם את הקלטות שיחת שי ניצן עם מנדלבליט

הצליח לאיים ולהשיג את מה שרצה

מבלי שהיה צריך לירות כדור נוסף

לא קראתי בשום מקום שהם חזרו בהם אבל בכל מקרה הגירסא שהשמיע נווה בראיון עם גיא פלג נראית על פניו די משכנעת. לדבריו יחסי המין שלו עם המועמדת להיות שופטת היו זמן רב לפני שבכלל שאלת מועמדותה הייתה על הפרק ולכן כל האשמה מופרכת.

לא קראתי בשום מקום שהם חזרו בהם אבל בכל מקרה הגירסא שהשמיע נווה בראיון עם גיא פלג נראית על פניו די משכנעת. לדבריו יחסי המין שלו עם המועמדת להיות שופטת היו זמן רב לפני שבכלל שאלת מועמדותה הייתה על הפרק ולכן כל האשמה מופרכת.

 

במבזקי החדשות בטלוויזיה בבוקר

הודיעו כי בפרקליטות שוקלים להפחית את חומרת האישומים כנגד אפי נווה

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר