והכשיר את הרשימה המשותפת פעם אחר פעם בניגוד לחוק יסוד הכנסת.

המשותפת אינה פסולה ומפלגות ישראליות צריכות לשתפה ולהשתחרר מן החשש להסתמך על תמיכתה.

קיימות סנקציות מספיק ברורות בגין עבירות פליליות בענין בטחון המדינה.

חברי כנסת של המשותפת שיעברו עבירה בטחונית יורשעו כמו חברי כל מפלגה ישראלית אחרת העוברים עבירה דומה...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

לכן אני אומר. זה נראה יותר מדי פוליטי. מעבר לכך שמעולם לא שמעתי, בשום מדינה דמוקרטית בית משפט פוסל מעשה שלטוני כי הוא "לא סביר". בית המשפט העליון שלנו ביטל גם את זכות העמידה וקבע שכל אחד יכול לעתור בכל נושא גם אם הוא לא נפגע אישית. 

אני לא יודע כי עלי לקרוא את נימוקי הפסילה. ישנם בתי משפט לחוקה בכל המדינות הדמוקרטיות ובכולם ניתנת האפשרות לפסול חוקים אחרת למה יש חוקה ואיך אפשר למנוע חקיקה לא דמוקרטית?

בחיפוש שטחי ברשת ראיתי שבישראל נפסלים פחות חוקים מכל העולם

https://www.idi.org.il/articles/23326

ארה"ב, גרמניה וקנדה מדינות בעלת מערכת פדרלית ולכן חקיקה נפסלת שם יותר. הכל כמובן כשיש סמכות ועל סמך פרשנות לחוק ולא עקרונות עמומים. 

בית המשפט העליון כרשות שאינה נבחרת חייב מהסיבה הזאת להיות החלש ביותר ביחס לרשות המחוקקת והמבצעת כיוון שבהן בוחר הציבור שהוא הריבון בדמוקרטיה. 

והכשיר את הרשימה המשותפת פעם אחר פעם בניגוד לחוק יסוד הכנסת.

המשותפת אינה פסולה ומפלגות ישראליות צריכות לשתפה ולהשתחרר מן החשש להסתמך על תמיכתה.

קיימות סנקציות מספיק ברורות בגין עבירות פליליות בענין בטחון המדינה.

חברי כנסת של המשותפת שיעברו עבירה בטחונית יורשעו כמו חברי כל מפלגה ישראלית אחרת העוברים עבירה דומה...

לא קשור לעבירות בטחוניות. חוק יסוד הכנסת סעיף 7א בבירור אוסר על מפלגה ששוללת את היותה של ישראל מדינה יהודית להתמודד בבחירות לכנסת ובג"ץ פשוט מתעלם מהסעיף הזה. 

בית המשפט העליון כרשות שאינה נבחרת חייב מהסיבה הזאת להיות החלש ביותר ביחס לרשות המחוקקת והמבצעת כיוון שבהן בוחר הציבור שהוא הריבון בדמוקרטיה. 

מה זה לא נבחר? הוא נבחר ע"י ועדה המורכבת בין היתר מנציגי שתי הרשויות האחרות. הציבור הוא אכן הריבון ובית המשפט העליון פועל רק על פי החוק שחוקק הריבון. הוא מעל נציגות הריבון אם נציגות זו פועלת כנגד החוק ונגד עקרונות חוקתיים -כלומר מחוקקת חוק לא דמוקטי.

שאלתי אותך שאלה ולא ענית:  אם הכנסת תחוקק חוק שיאסור על חופש התאגדות או על חופש הביטוי. מי יכול למנוע זאת ממנה?

והכשיר את הרשימה המשותפת פעם אחר פעם בניגוד לחוק יסוד הכנסת.

המשותפת אינה פסולה ומפלגות ישראליות צריכות לשתפה ולהשתחרר מן החשש להסתמך על תמיכתה.

קיימות סנקציות מספיק ברורות בגין עבירות פליליות בענין בטחון המדינה.

חברי כנסת של המשותפת שיעברו עבירה בטחונית יורשעו כמו חברי כל מפלגה ישראלית אחרת העוברים עבירה דומה...

לא קשור לעבירות בטחוניות. חוק יסוד הכנסת סעיף 7א בבירור אוסר על מפלגה ששוללת את היותה של ישראל מדינה יהודית להתמודד בבחירות לכנסת ובג"ץ פשוט מתעלם מהסעיף הזה. 

כתוב יהודית דמוקרטית ועל בסיס סעיף זה ניתן לכאורה לשלול את כל המפלגות החרדיות.

בית המשפט העליון כרשות שאינה נבחרת חייב מהסיבה הזאת להיות החלש ביותר ביחס לרשות המחוקקת והמבצעת כיוון שבהן בוחר הציבור שהוא הריבון בדמוקרטיה. 

הצבור אינו בן-חורין לעשות כרצונו...עדיין.

יתכן שיבוא הזמן שיוכל לעשות כרצונו ונדמה ממש לגרמניה של בין המלחמות...התאזר בסבלנות...נראה כי כבר עלינו על הדרך...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

והכשיר את הרשימה המשותפת פעם אחר פעם בניגוד לחוק יסוד הכנסת.

המשותפת אינה פסולה ומפלגות ישראליות צריכות לשתפה ולהשתחרר מן החשש להסתמך על תמיכתה.

קיימות סנקציות מספיק ברורות בגין עבירות פליליות בענין בטחון המדינה.

חברי כנסת של המשותפת שיעברו עבירה בטחונית יורשעו כמו חברי כל מפלגה ישראלית אחרת העוברים עבירה דומה...

לא קשור לעבירות בטחוניות. חוק יסוד הכנסת סעיף 7א בבירור אוסר על מפלגה ששוללת את היותה של ישראל מדינה יהודית להתמודד בבחירות לכנסת ובג"ץ פשוט מתעלם מהסעיף הזה. 

ישראל היא מדינת אזרחיה.

אם סעיף השולל "היותה של ישראל מדינה יהודית" מופיע במצעה של המשותפת - הגש תלונה ותבע הוצאתה חוץ לחוק במקום ללהג בלי סוף...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

והכשיר את הרשימה המשותפת פעם אחר פעם בניגוד לחוק יסוד הכנסת.

המשותפת אינה פסולה ומפלגות ישראליות צריכות לשתפה ולהשתחרר מן החשש להסתמך על תמיכתה.

קיימות סנקציות מספיק ברורות בגין עבירות פליליות בענין בטחון המדינה.

חברי כנסת של המשותפת שיעברו עבירה בטחונית יורשעו כמו חברי כל מפלגה ישראלית אחרת העוברים עבירה דומה...

לא קשור לעבירות בטחוניות. חוק יסוד הכנסת סעיף 7א בבירור אוסר על מפלגה ששוללת את היותה של ישראל מדינה יהודית להתמודד בבחירות לכנסת ובג"ץ פשוט מתעלם מהסעיף הזה. 

כתוב יהודית דמוקרטית ועל בסיס סעיף זה ניתן לכאורה לשלול את כל המפלגות החרדיות.

ממש לא. במטרותיה של אף מפלגה חרדית אין ביטול היהדות או הדמוקרטיה של המדינה. 

בית המשפט העליון כרשות שאינה נבחרת חייב מהסיבה הזאת להיות החלש ביותר ביחס לרשות המחוקקת והמבצעת כיוון שבהן בוחר הציבור שהוא הריבון בדמוקרטיה. 

הצבור אינו בן-חורין לעשות כרצונו...עדיין.

יתכן שיבוא הזמן שיוכל לעשות כרצונו ונדמה ממש לגרמניה של בין המלחמות...התאזר בסבלנות...נראה כי כבר עלינו על הדרך...

הציבור בן חורין לבחור נציגים כרצונו שיחוקקו חוקים ויבצעו מדיניות שלשמה הם נבחרו..... 

אגב, במדינות רבות הסמכויות של המערכת המשפטית מצומצמות בהרבה מאלה בישראל... המדינות היחידות שבית המשפט בהן כה חזק הן לא כל כך דמוקרטיות....... 

ודבר נוסף, ההנחה לפיה משפטנים הם אנשים ערכיים יותר מפוליטיקאים ומהציבור כולו.... חסרת אחיזה במציאות. 

והכשיר את הרשימה המשותפת פעם אחר פעם בניגוד לחוק יסוד הכנסת.

המשותפת אינה פסולה ומפלגות ישראליות צריכות לשתפה ולהשתחרר מן החשש להסתמך על תמיכתה.

קיימות סנקציות מספיק ברורות בגין עבירות פליליות בענין בטחון המדינה.

חברי כנסת של המשותפת שיעברו עבירה בטחונית יורשעו כמו חברי כל מפלגה ישראלית אחרת העוברים עבירה דומה...

לא קשור לעבירות בטחוניות. חוק יסוד הכנסת סעיף 7א בבירור אוסר על מפלגה ששוללת את היותה של ישראל מדינה יהודית להתמודד בבחירות לכנסת ובג"ץ פשוט מתעלם מהסעיף הזה. 

ישראל היא מדינת אזרחיה.

אם סעיף השולל "היותה של ישראל מדינה יהודית" מופיע במצעה של המשותפת - הגש תלונה ותבע הוצאתה חוץ לחוק במקום ללהג בלי סוף...

המשטרה לא יכולה להוציא מפלגה מחוץ לחוק... וגם אם היה כך אין צורך בתלונה שלי. ועדת הבחירות החליטה לפסול חלקים (למרות שלדעתי יש מקום לפסול את כל המפלגה) מהרשימה המשותפת. כצפוי בג"ץ הפך את ההחלטה אפילו לגבי היבא יזבק שתומכת בטרור והיללה את סמיר קונטאר. 

אני חושב שההחלטה של בג"צ לגבי היבא יזדק שגויה אבל זה לא אומר שצריך לפסול את כל הרשימה. אין שום סעיף במצע של הרשימה המשותפת שאומר מפורשות שהמפלגה נגד מדינה יהודית ואצל החרדים אין שום סעיף השולל את הדמוקרטיה. בשני המקרים זה במשתמע. מדינת כל אזרחיה המשמעות היא לא מדינה המוגדרת כיהודית ובמקרה של החרדים, מדינת הלכה המשמעות היא לא מדינה דמוקרטית.

אני חושב שההחלטה של בג"צ לגבי היבא יזדק שגויה אבל זה לא אומר שצריך לפסול את כל הרשימה. אין שום סעיף במצע של הרשימה המשותפת שאומר מפורשות שהמפלגה נגד מדינה יהודית ואצל החרדים אין שום סעיף השולל את הדמוקרטיה. בשני המקרים זה במשתמע. מדינת כל אזרחיה המשמעות היא לא מדינה המוגדרת כיהודית ובמקרה של החרדים, מדינת הלכה המשמעות היא לא מדינה דמוקרטית.

אצל המשותפת יש יותר גרוע. קודם כל המשמעות של מדינת כל אזרחיה היא בהכרח איננה של מדינה יהודית כמו היום ולכן זה מנוגד לחוק יסוד הכנסת. המשותפת אפילו הגישה הצעת חוק מדינת כל אזרחיה מה שמראה על תמיכה פעילה ברעיון. ואגב, החוק מדבר על פסילה גם במקרה של משתמע. 

אני חושב שההחלטה של בג"צ לגבי היבא יזדק שגויה אבל זה לא אומר שצריך לפסול את כל הרשימה. אין שום סעיף במצע של הרשימה המשותפת שאומר מפורשות שהמפלגה נגד מדינה יהודית ואצל החרדים אין שום סעיף השולל את הדמוקרטיה. בשני המקרים זה במשתמע. מדינת כל אזרחיה המשמעות היא לא מדינה המוגדרת כיהודית ובמקרה של החרדים, מדינת הלכה המשמעות היא לא מדינה דמוקרטית.

אצל המשותפת יש יותר גרוע. קודם כל המשמעות של מדינת כל אזרחיה היא בהכרח איננה של מדינה יהודית כמו היום ולכן זה מנוגד לחוק יסוד הכנסת. המשותפת אפילו הגישה הצעת חוק מדינת כל אזרחיה מה שמראה על תמיכה פעילה ברעיון. ואגב, החוק מדבר על פסילה גם במקרה של משתמע. 

אז מה ההבבדל בין זה לבין מדינת הלכה שנוגדת את הדמוקרטיה? האם במצע של המפלגות החרדיות יש הסכמה להגדרה של מדינה דמוקרטית?

אני חושב שההחלטה של בג"צ לגבי היבא יזדק שגויה אבל זה לא אומר שצריך לפסול את כל הרשימה. אין שום סעיף במצע של הרשימה המשותפת שאומר מפורשות שהמפלגה נגד מדינה יהודית ואצל החרדים אין שום סעיף השולל את הדמוקרטיה. בשני המקרים זה במשתמע. מדינת כל אזרחיה המשמעות היא לא מדינה המוגדרת כיהודית ובמקרה של החרדים, מדינת הלכה המשמעות היא לא מדינה דמוקרטית.

אצל המשותפת יש יותר גרוע. קודם כל המשמעות של מדינת כל אזרחיה היא בהכרח איננה של מדינה יהודית כמו היום ולכן זה מנוגד לחוק יסוד הכנסת. המשותפת אפילו הגישה הצעת חוק מדינת כל אזרחיה מה שמראה על תמיכה פעילה ברעיון. ואגב, החוק מדבר על פסילה גם במקרה של משתמע. 

אז מה ההבבדל בין זה לבין מדינת הלכה שנוגדת את הדמוקרטיה? האם במצע של המפלגות החרדיות יש הסכמה להגדרה של מדינה דמוקרטית?

אין שום סעיף במצע של מפלגות חרדיות למה שאתה קורה "מדינת ההלכה" כי זה דבר שהוא בלתי אפשרי לקיום מכיוון שההלכה לא הציעה פתרונות למצב בו נמצאת כרגע ישראל . 

עבור לעמוד
, , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר