בשום מקום לא כתוב בפסקת ההגבלה על אישור מפורש של הכנסת לביטול חוקים על ידי בית המשפט. בטח לא בשם השוויון שלא קיים בחוק כעיקרון חוקתי. בחוק אכן פסקת ההגבלה מייצרת מרחב פרשני גדול מדי אך בשום אופן אין בה אישור מפורש לפסילת חוקים.

כשכתוב "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו" המשמעות היא ברורה. זה לא צריך להיות מנוסח כ"לבית המשפט סמכות לבטל" זה אומר שלא ניתן לחוקק חוק הפוגע במה שנאמר בחוק היסוד  ואם נחקק חוק כזה למי מלבד הבג"צ יש סמגות לבטלו או לתת לו פרשנות? 

פרשנות לחוק במדינה דמוקרטית תהיה תמיד על פי לשונו. לא על פי עקרונות חוקתיים שלא מופיעים בשום חוק כמו שוויון ולא על פי "סבירות" - מונח עמום שאף אחד לא יכול לאשר או לסתור אותו ולכן משתמשים בו בבג"ץ. 

וטוב שכך.

בשום מקום לא כתוב בפסקת ההגבלה על אישור מפורש של הכנסת לביטול חוקים על ידי בית המשפט. בטח לא בשם השוויון שלא קיים בחוק כעיקרון חוקתי. בחוק אכן פסקת ההגבלה מייצרת מרחב פרשני גדול מדי אך בשום אופן אין בה אישור מפורש לפסילת חוקים.

כשכתוב "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו" המשמעות היא ברורה. זה לא צריך להיות מנוסח כ"לבית המשפט סמכות לבטל" זה אומר שלא ניתן לחוקק חוק הפוגע במה שנאמר בחוק היסוד  ואם נחקק חוק כזה למי מלבד הבג"צ יש סמגות לבטלו או לתת לו פרשנות? 

פרשנות לחוק במדינה דמוקרטית תהיה תמיד על פי לשונו. לא על פי עקרונות חוקתיים שלא מופיעים בשום חוק כמו שוויון ולא על פי "סבירות" - מונח עמום שאף אחד לא יכול לאשר או לסתור אותו ולכן משתמשים בו בבג"ץ. 

זה בדיוק מה שהתרחש בגרמניה בשש השנים שקדמו למלחמת העולם השניה!

זו היתה מדינה דמוקרטית (בטאה את רצון העם).

החוקים נכתבו בלשון ברורה בלא התיחסות כלשהי לערכי-יסוד וחרויות-אדם.

המנהיג נבא לדמוקרטיה זו קיום בן אלף שנים.

היא התקימה 13 שנים בלבד...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

בשום מקום לא כתוב בפסקת ההגבלה על אישור מפורש של הכנסת לביטול חוקים על ידי בית המשפט. בטח לא בשם השוויון שלא קיים בחוק כעיקרון חוקתי. בחוק אכן פסקת ההגבלה מייצרת מרחב פרשני גדול מדי אך בשום אופן אין בה אישור מפורש לפסילת חוקים.

כשכתוב "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו" המשמעות היא ברורה. זה לא צריך להיות מנוסח כ"לבית המשפט סמכות לבטל" זה אומר שלא ניתן לחוקק חוק הפוגע במה שנאמר בחוק היסוד  ואם נחקק חוק כזה למי מלבד הבג"צ יש סמגות לבטלו או לתת לו פרשנות? 

פרשנות לחוק במדינה דמוקרטית תהיה תמיד על פי לשונו. לא על פי עקרונות חוקתיים שלא מופיעים בשום חוק כמו שוויון ולא על פי "סבירות" - מונח עמום שאף אחד לא יכול לאשר או לסתור אותו ולכן משתמשים בו בבג"ץ. 

זה בדיוק מה שהתרחש בגרמניה בשש השנים שקדמו למלחמת העולם השניה!

זו היתה מדינה דמוקרטית (בטאה את רצון העם).

החוקים נכתבו בלשון ברורה בלא התיחסות כלשהי לערכי-יסוד וחרויות-אדם.

המנהיג נבא לדמוקרטיה זו קיום בן אלף שנים.

היא התקימה 13 שנים בלבד...

המקרה היחיד בו מנהיג עולה לשלטון בדמוקרטיה והופך את המדינה לדיקטטורה היה גרמניה הנאצית. אותה גרמניה התקיימה 13 שנים בלבד. מה יש בישראל לאחר 11 שנות שלטון נתניהו (כשגרמניה הנאצית היתה במצב רע במלחמה)? מצב שבו אתה יכול לכתוב את כל הדברים השקריים שכתבת ולא נכנסת עדיין לכלא על כך וטוב שכך. זו לא דיקטטורה.

בשום מקום לא כתוב בפסקת ההגבלה על אישור מפורש של הכנסת לביטול חוקים על ידי בית המשפט. בטח לא בשם השוויון שלא קיים בחוק כעיקרון חוקתי. בחוק אכן פסקת ההגבלה מייצרת מרחב פרשני גדול מדי אך בשום אופן אין בה אישור מפורש לפסילת חוקים.

כשכתוב "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו" המשמעות היא ברורה. זה לא צריך להיות מנוסח כ"לבית המשפט סמכות לבטל" זה אומר שלא ניתן לחוקק חוק הפוגע במה שנאמר בחוק היסוד  ואם נחקק חוק כזה למי מלבד הבג"צ יש סמגות לבטלו או לתת לו פרשנות? 

פרשנות לחוק במדינה דמוקרטית תהיה תמיד על פי לשונו. לא על פי עקרונות חוקתיים שלא מופיעים בשום חוק כמו שוויון ולא על פי "סבירות" - מונח עמום שאף אחד לא יכול לאשר או לסתור אותו ולכן משתמשים בו בבג"ץ. 

וטוב שכך.

זאת אומרת אתה נגד שלמחוקקים יהיה משקל כלשהו בהתנהלות החיים במדינה. אולי לא צריך בחירות. אולי לא צריך ממשלה. 

בשום מקום לא כתוב בפסקת ההגבלה על אישור מפורש של הכנסת לביטול חוקים על ידי בית המשפט. בטח לא בשם השוויון שלא קיים בחוק כעיקרון חוקתי. בחוק אכן פסקת ההגבלה מייצרת מרחב פרשני גדול מדי אך בשום אופן אין בה אישור מפורש לפסילת חוקים.

כשכתוב "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו" המשמעות היא ברורה. זה לא צריך להיות מנוסח כ"לבית המשפט סמכות לבטל" זה אומר שלא ניתן לחוקק חוק הפוגע במה שנאמר בחוק היסוד  ואם נחקק חוק כזה למי מלבד הבג"צ יש סמגות לבטלו או לתת לו פרשנות? 

פרשנות לחוק במדינה דמוקרטית תהיה תמיד על פי לשונו. לא על פי עקרונות חוקתיים שלא מופיעים בשום חוק כמו שוויון ולא על פי "סבירות" - מונח עמום שאף אחד לא יכול לאשר או לסתור אותו ולכן משתמשים בו בבג"ץ. 

וטוב שכך.

זאת אומרת אתה נגד שלמחוקקים יהיה משקל כלשהו בהתנהלות החיים במדינה. אולי לא צריך בחירות. אולי לא צריך ממשלה. 

זה רק אומר שהמחוקקים לא יכולים לחוקק כל חוק שעולה על דעתם ושיש עקרונות חוקתיים העומדים מעל לחוק כי אחרת זו תהיה דיקטטורה של הרוב.

ותנוח דעתך רוב רובם של החוקים אינם כאלה ומעט מאוד חוקים בוטלו ע"י בג"צ. איך לדעתך ניתן בדרך אחרת למנוע חקיקת חוקים לא דמוקרטיים בעליל?

בשום מקום לא כתוב בפסקת ההגבלה על אישור מפורש של הכנסת לביטול חוקים על ידי בית המשפט. בטח לא בשם השוויון שלא קיים בחוק כעיקרון חוקתי. בחוק אכן פסקת ההגבלה מייצרת מרחב פרשני גדול מדי אך בשום אופן אין בה אישור מפורש לפסילת חוקים.

כשכתוב "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו" המשמעות היא ברורה. זה לא צריך להיות מנוסח כ"לבית המשפט סמכות לבטל" זה אומר שלא ניתן לחוקק חוק הפוגע במה שנאמר בחוק היסוד  ואם נחקק חוק כזה למי מלבד הבג"צ יש סמגות לבטלו או לתת לו פרשנות? 

פרשנות לחוק במדינה דמוקרטית תהיה תמיד על פי לשונו. לא על פי עקרונות חוקתיים שלא מופיעים בשום חוק כמו שוויון ולא על פי "סבירות" - מונח עמום שאף אחד לא יכול לאשר או לסתור אותו ולכן משתמשים בו בבג"ץ. 

זה בדיוק מה שהתרחש בגרמניה בשש השנים שקדמו למלחמת העולם השניה!

זו היתה מדינה דמוקרטית (בטאה את רצון העם).

החוקים נכתבו בלשון ברורה בלא התיחסות כלשהי לערכי-יסוד וחרויות-אדם.

המנהיג נבא לדמוקרטיה זו קיום בן אלף שנים.

היא התקימה 13 שנים בלבד...

המקרה היחיד בו מנהיג עולה לשלטון בדמוקרטיה והופך את המדינה לדיקטטורה היה גרמניה הנאצית. אותה גרמניה התקיימה 13 שנים בלבד. מה יש בישראל לאחר 11 שנות שלטון נתניהו (כשגרמניה הנאצית היתה במצב רע במלחמה)? מצב שבו אתה יכול לכתוב את כל הדברים השקריים שכתבת ולא נכנסת עדיין לכלא על כך וטוב שכך. זו לא דיקטטורה.

תארתי במדויק את התהליכים בגרמניה של העת ההיא, ואגב - גרמניה לא היחידה. גם באטליה עלה דיקטטור לשלטון ב"תהליכים דמוקרטיים"...ואל נא באפך, אל תשתלח בי, סך הכל הצבתי מראה לפניך ואתה נזעם על מה שניבט בך ממנה...זה אתה, לא אני...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

מוסוליני לא עלה בהליך דמוקרטי כמו היטלר. 

אני אגב לא השתלחתי בך. אמרתי להפך, אתה מדבר נגד השלטון ומגדף אותו וזו לחלוטין זכותך ועצם זה שאתה אומר את הדברים ללא חשש מעיד אולי שלא מדובר בדיקטטורה. 

והיכן בדיוק בתגובה שלי אתה מזהה זעם?

בשום מקום לא כתוב בפסקת ההגבלה על אישור מפורש של הכנסת לביטול חוקים על ידי בית המשפט. בטח לא בשם השוויון שלא קיים בחוק כעיקרון חוקתי. בחוק אכן פסקת ההגבלה מייצרת מרחב פרשני גדול מדי אך בשום אופן אין בה אישור מפורש לפסילת חוקים.

כשכתוב "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו" המשמעות היא ברורה. זה לא צריך להיות מנוסח כ"לבית המשפט סמכות לבטל" זה אומר שלא ניתן לחוקק חוק הפוגע במה שנאמר בחוק היסוד  ואם נחקק חוק כזה למי מלבד הבג"צ יש סמגות לבטלו או לתת לו פרשנות? 

פרשנות לחוק במדינה דמוקרטית תהיה תמיד על פי לשונו. לא על פי עקרונות חוקתיים שלא מופיעים בשום חוק כמו שוויון ולא על פי "סבירות" - מונח עמום שאף אחד לא יכול לאשר או לסתור אותו ולכן משתמשים בו בבג"ץ. 

וטוב שכך.

זאת אומרת אתה נגד שלמחוקקים יהיה משקל כלשהו בהתנהלות החיים במדינה. אולי לא צריך בחירות. אולי לא צריך ממשלה. 

זה רק אומר שהמחוקקים לא יכולים לחוקק כל חוק שעולה על דעתם ושיש עקרונות חוקתיים העומדים מעל לחוק כי אחרת זו תהיה דיקטטורה של הרוב.

ותנוח דעתך רוב רובם של החוקים אינם כאלה ומעט מאוד חוקים בוטלו ע"י בג"צ. איך לדעתך ניתן בדרך אחרת למנוע חקיקת חוקים לא דמוקרטיים בעליל?

בג"ץ ביטל 20חוקים וזה מספר מאוד מאוד גבוה יחסית לדמוקרטיה. למשל מה הקשר בין מס דירה שלישית לדמוקרטיה (חוק שלדעתי נוראי אגב)? חוק כמו המסתננים - בוטל. חוק ההסדרה - בוטל פיקדון למשפחות מסתננים - בוטל. כל החוקים שמטרתם לממש אידיאולוגיה של מחנה מסויים ולשמור על צביון המדינה מבוטלים. לא נראה לך פוליטי? אגב, חוק הלאום לא בוטל. הסיבה שמדובר בחוק יסוד אותו בג"ץ לא יעז לפסול כי אז יחוקקו חוקים שפוגעים במעמדו של בג"ץ כגוף פוליטי בשדה המשפטי בהם כמובן לא יוכל לגעת.

אני לא יכול לענות לך כי אני לא מכיר את השיקולים לפסילה ובהחלט אפשר לבקר את ההחלטות. אבל כל עוד אין חוקה ללא בג"צ הייתה עלולה חלילה להיווצר חקיקה שרירותית אנטי דמוקרטית שאין שום דרך למנוע אותה.

לכן אני אומר. זה נראה יותר מדי פוליטי. מעבר לכך שמעולם לא שמעתי, בשום מדינה דמוקרטית בית משפט פוסל מעשה שלטוני כי הוא "לא סביר". בית המשפט העליון שלנו ביטל גם את זכות העמידה וקבע שכל אחד יכול לעתור בכל נושא גם אם הוא לא נפגע אישית. 

בשום מקום בעולם גם לא קרה שבית המשפט העליון התערב בעניינים פוליטיים שאינם שפיטים בשום מקום בעולם. 

בג"ץ הגיע לרמה שהוא קובע את גובה המס על טבק בניגוד לעמדת שר האוצר. 

והכשיר את הרשימה המשותפת פעם אחר פעם בניגוד לחוק יסוד הכנסת.

לכן אני אומר. זה נראה יותר מדי פוליטי. מעבר לכך שמעולם לא שמעתי, בשום מדינה דמוקרטית בית משפט פוסל מעשה שלטוני כי הוא "לא סביר". בית המשפט העליון שלנו ביטל גם את זכות העמידה וקבע שכל אחד יכול לעתור בכל נושא גם אם הוא לא נפגע אישית. 

אני לא יודע כי עלי לקרוא את נימוקי הפסילה. ישנם בתי משפט לחוקה בכל המדינות הדמוקרטיות ובכולם ניתנת האפשרות לפסול חוקים אחרת למה יש חוקה ואיך אפשר למנוע חקיקה לא דמוקרטית?

בחיפוש שטחי ברשת ראיתי שבישראל נפסלים פחות חוקים מכל העולם

https://www.idi.org.il/articles/23326

חיב להיות חסם לשרירות-לב הרשות המחוקקת.

חסם זה הוא העליון.

גם בגרמניה הנאצית היה עליון, אלא שהיה חותמת-גומי...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

עבור לעמוד
, , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר