השופטים אינם מחוקקים - נגמרו הזמנים שהם מחליטים נגד הציבור

 

אנו חיים בדמוקרטיה פרלמנטרית

העם קובע בבחירות את נציגיו לכנסת

 

הכנסת היא הריבון שמחליט ומחוקק חוקים

 

לשופטים אין סמכות לחוקק חוקים מכס המשפט עליו הם יושבים

הם אמורים רק לפרש את החוק

 

זהו

 

נגמרו הזמנים שהשופטים מחליטים נגד הציבור

 

העם היום בעידן האינטרנט מתארגן בקלות כנגד ההגמוניה והדיקטטורה השיפוטית

למשל הפגנות הנשים כנגד סירובו של השופט לפרסם את שם האדם שניסה לרצוח את אשתו לאחרונה

כמדומני במצפה רמון

 

יותר ויותר מתברר בסדרת כתבות באתר מעריב של העיתונאי קלמן ליבסקינד

כי השופטים נגועים באינטרסים אישיים

ופוסקים לעתים די קרובות בתיקים שיש להם ניגוד ענינים בהם

 

השקפת עולמם השמאלנית, הליברלית והפרוגרסיבית של מרבית השופטים ידועה כבר מזמן

וזאת בניגוד לציבור הרחב שהוא ימני, שמרני, לאומי ואמוני

ונעשה כזה יותר ויותר ככל שעובר הזמן

 

הפער הזה בין מערכת המשפט הבלתי נבחרת המחליטה כנגד הציבור המשלם את משכורתה הגבוהה

פער זה הולך ונעשה בלתי נסבל

 

הגיע הזמן שמערכת החוק והמשפט תעשה חשבון נפש

המערכת נגועה באי צדק

 

המערכת בנויה לשרת את האינטרסים של האליטות ושל העשירים

 

זאת מערכת לעשיית חוק סלקטיבית

ולא מערכת צדק אוניברסלית

 

למרבית עמך אין נגישות לבתי המשפט

בגלל הסירבול של ההליכים שם

וכמות הכסף הגדולה הדרושה כדי להגיע באמצעות עורכי הדין לבתי המשפט

 

מצב זה של עוול בסיסי זה לא ימשך לאורך זמן     

אני בהחלט חושב שצריך ליצור יותר איזון ושקיפות בבתי המשפט ויש לא מעט צדק בביקורת עליו אבל המניעים של תוקפיו היום אינם טהורים ומטרתם להמעיט בדמות המשפט כדי למנוע את משפטו של ביבי או להטיל ספק במניעי שופטיו וחוקריו.

 

לבית המשפט העליון יש חשיבות רבה כמונע את שרירות הרוב ואת היכולת של הרוב לחוקק חוקים לא דמוקרטיים. בית המשפט אינו מחוקק -הוא קובע אם פעולה מסויימת (כולל חקיקה) היא חוקית או לא על פי החוק הקיים אוי לנו אם בית המשפט העליון יוחלש זה סופה של הדמוקרטיה.

 

אנו חיים בדמוקרטיה פרלמנטרית

העם קובע בבחירות את נציגיו לכנסת

 

הכנסת היא הריבון שמחליט ומחוקק חוקים

 

לשופטים אין סמכות לחוקק חוקים מכס המשפט עליו הם יושבים

הם אמורים רק לפרש את החוק

 

זהו

 

נגמרו הזמנים שהשופטים מחליטים נגד הציבור

 

העם היום בעידן האינטרנט מתארגן בקלות כנגד ההגמוניה והדיקטטורה השיפוטית

למשל הפגנות הנשים כנגד סירובו של השופט לפרסם את שם האדם שניסה לרצוח את אשתו לאחרונה

כמדומני במצפה רמון

 

יותר ויותר מתברר בסדרת כתבות באתר מעריב של העיתונאי קלמן ליבסקינד

כי השופטים נגועים באינטרסים אישיים

ופוסקים לעתים די קרובות בתיקים שיש להם ניגוד ענינים בהם

 

השקפת עולמם השמאלנית, הליברלית והפרוגרסיבית של מרבית השופטים ידועה כבר מזמן

וזאת בניגוד לציבור הרחב שהוא ימני, שמרני, לאומי ואמוני

ונעשה כזה יותר ויותר ככל שעובר הזמן

 

הפער הזה בין מערכת המשפט הבלתי נבחרת המחליטה כנגד הציבור המשלם את משכורתה הגבוהה

פער זה הולך ונעשה בלתי נסבל

 

הגיע הזמן שמערכת החוק והמשפט תעשה חשבון נפש

המערכת נגועה באי צדק

 

המערכת בנויה לשרת את האינטרסים של האליטות ושל העשירים

 

זאת מערכת לעשיית חוק סלקטיבית

ולא מערכת צדק אוניברסלית

 

למרבית עמך אין נגישות לבתי המשפט

בגלל הסירבול של ההליכים שם

וכמות הכסף הגדולה הדרושה כדי להגיע באמצעות עורכי הדין לבתי המשפט

 

מצב זה של עוול בסיסי זה לא ימשך לאורך זמן     

הבלים, אינפנטיליהו פ !

הכנסת אינה יכולה להיות כל-יכולה.

חייב להיות מישהו שיבלום אותה בהגנה על זכויות-יסוד, כבוד-אדם וחרויותיו.

לא ניתן להפקיר ענינים אלה לטלפיו של אספסוף שהצליח לגבש קואליציה המאפשרת טכנית כל חקיקה שהיא.

 

רוב הטרוניות של האספסוף והתרעמויותיו נגד מערכת המשפט - מקורן שתיים:

1) אי הבנת התנהלות מערכת המשפט.

2) הסתה מצד מנהיגים, הבונים על אי-הבנת האספסוף את התנהלות מערכת המשפט ונצול אי-הבנה זו לחילוץ עצמם ממצוקה כלשהי.


רק אדם בעל השכלה משפטית הטורח לקרא את נמוקי השופטים (הם תמיד חייבים לפרסם הנמקותיהם) ומבינם רשאי לבקר אותם ולהצביע על שגיאה אשר לדעתו גילה. שופטים אינם חסיני בקורת.

אין לאספסוף עמידה בענינים אלה, ואין לו פתחון-פה.


משכורת שופטים - מדורגת.
מחמת המגבלות אשר מטילה משרת השופט על נושאה - אין לקצוב לשופט משכורת "יסוד" כמו זו הנהוגה במשק, או משכורת "ממוצעת" על פי נתוני הלמ"ס.
המשכורת חייבת להיות כזו ש"תגן" על נושאה מ"פתויים" אפשריים.


נכון הוא כי לבעל-אמצעים היכול לשכור סניגור מומחה, יש סכוי טוב יותר להתמודד עם אישום, מאשר ל"עמך", אך העוסקים בסנגוריה צבורית (סנגורים הממונים מטעם המדינה לחסרי-אמצעים) הם דרך כלל אנשים צעירים, מוּנָעֵי צורך-השג ושאפתניים להצליח להביס את התביעה.


כל יתר הנקודות שהעלית - הבלים גמורים ששרשם בערותך הכללית...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

 

אנו חיים בדמוקרטיה פרלמנטרית

העם קובע בבחירות את נציגיו לכנסת

 

הכנסת היא הריבון שמחליט ומחוקק חוקים

 

לשופטים אין סמכות לחוקק חוקים מכס המשפט עליו הם יושבים

הם אמורים רק לפרש את החוק

 

זהו

 

נגמרו הזמנים שהשופטים מחליטים נגד הציבור

 

העם היום בעידן האינטרנט מתארגן בקלות כנגד ההגמוניה והדיקטטורה השיפוטית

למשל הפגנות הנשים כנגד סירובו של השופט לפרסם את שם האדם שניסה לרצוח את אשתו לאחרונה

כמדומני במצפה רמון

 

יותר ויותר מתברר בסדרת כתבות באתר מעריב של העיתונאי קלמן ליבסקינד

כי השופטים נגועים באינטרסים אישיים

ופוסקים לעתים די קרובות בתיקים שיש להם ניגוד ענינים בהם

 

השקפת עולמם השמאלנית, הליברלית והפרוגרסיבית של מרבית השופטים ידועה כבר מזמן

וזאת בניגוד לציבור הרחב שהוא ימני, שמרני, לאומי ואמוני

ונעשה כזה יותר ויותר ככל שעובר הזמן

 

הפער הזה בין מערכת המשפט הבלתי נבחרת המחליטה כנגד הציבור המשלם את משכורתה הגבוהה

פער זה הולך ונעשה בלתי נסבל

 

הגיע הזמן שמערכת החוק והמשפט תעשה חשבון נפש

המערכת נגועה באי צדק

 

המערכת בנויה לשרת את האינטרסים של האליטות ושל העשירים

 

זאת מערכת לעשיית חוק סלקטיבית

ולא מערכת צדק אוניברסלית

 

למרבית עמך אין נגישות לבתי המשפט

בגלל הסירבול של ההליכים שם

וכמות הכסף הגדולה הדרושה כדי להגיע באמצעות עורכי הדין לבתי המשפט

 

מצב זה של עוול בסיסי זה לא ימשך לאורך זמן     

הבלים, אינפנטיליהו פ !

הכנסת אינה יכולה להיות כל-יכולה.

חייב להיות מישהו שיבלום אותה בהגנה על זכויות-יסוד, כבוד-אדם וחרויותיו.

לא ניתן להפקיר ענינים אלה לטלפיו של אספסוף שהצליח לגבש קואליציה המאפשרת טכנית כל חקיקה שהיא.

 

רוב הטרוניות של האספסוף והתרעמויותיו נגד מערכת המשפט - מקורן שתיים:

1) אי הבנת התנהלות מערכת המשפט.

2) הסתה מצד מנהיגים, הבונים על אי-הבנת האספסוף את התנהלות מערכת המשפט ונצול אי-הבנה זו לחילוץ עצמם ממצוקה כלשהי.


רק אדם בעל השכלה משפטית הטורח לקרא את נמוקי השופטים (הם תמיד חייבים לפרסם הנמקותיהם) ומבינם רשאי לבקר אותם ולהצביע על שגיאה אשר לדעתו גילה. שופטים אינם חסיני בקורת.

אין לאספסוף עמידה בענינים אלה, ואין לו פתחון-פה.


משכורת שופטים - מדורגת.
מחמת המגבלות אשר מטילה משרת השופט על נושאה - אין לקצוב לשופט משכורת "יסוד" כמו זו הנהוגה במשק, או משכורת "ממוצעת" על פי נתוני הלמ"ס.
המשכורת חייבת להיות כזו ש"תגן" על נושאה מ"פתויים" אפשריים.


נכון הוא כי לבעל-אמצעים היכול לשכור סניגור מומחה, יש סכוי טוב יותר להתמודד עם אישום, מאשר ל"עמך", אך העוסקים בסנגוריה צבורית (סנגורים הממונים מטעם המדינה לחסרי-אמצעים) הם דרך כלל אנשים צעירים, מוּנָעֵי צורך-השג ושאפתניים להצליח להביס את התביעה.


כל יתר הנקודות שהעלית - הבלים גמורים ששרשם בערותך הכללית...

 

מערכת החוק והמשפט רקובה ומעוותת

היא איננה מנפקת צדק

 

היא מושתת על אמות מידה של חוק

חוק הנתון לפירוש ולשרירות לב של שופטים בעלי ראיה מערבית מנותקת ממציאות החיים של מרבית האנשים

 

מערכת המשפט צריכה לנפק צדק

זאת שיש לנו היום מנפקת אי-צדק באופן עקום ולא שיוויוני

 

היא מעדיפה את העשירים והאליטות

שעושים בה שימוש לצורכיהם המוטים לאינטרסים של כסף, כוח, שליטה וניצול הציבור החלש. 

 

אנו חיים בדמוקרטיה פרלמנטרית

העם קובע בבחירות את נציגיו לכנסת

 

הכנסת היא הריבון שמחליט ומחוקק חוקים

 

לשופטים אין סמכות לחוקק חוקים מכס המשפט עליו הם יושבים

הם אמורים רק לפרש את החוק

 

זהו

 

נגמרו הזמנים שהשופטים מחליטים נגד הציבור

 

העם היום בעידן האינטרנט מתארגן בקלות כנגד ההגמוניה והדיקטטורה השיפוטית

למשל הפגנות הנשים כנגד סירובו של השופט לפרסם את שם האדם שניסה לרצוח את אשתו לאחרונה

כמדומני במצפה רמון

 

יותר ויותר מתברר בסדרת כתבות באתר מעריב של העיתונאי קלמן ליבסקינד

כי השופטים נגועים באינטרסים אישיים

ופוסקים לעתים די קרובות בתיקים שיש להם ניגוד ענינים בהם

 

השקפת עולמם השמאלנית, הליברלית והפרוגרסיבית של מרבית השופטים ידועה כבר מזמן

וזאת בניגוד לציבור הרחב שהוא ימני, שמרני, לאומי ואמוני

ונעשה כזה יותר ויותר ככל שעובר הזמן

 

הפער הזה בין מערכת המשפט הבלתי נבחרת המחליטה כנגד הציבור המשלם את משכורתה הגבוהה

פער זה הולך ונעשה בלתי נסבל

 

הגיע הזמן שמערכת החוק והמשפט תעשה חשבון נפש

המערכת נגועה באי צדק

 

המערכת בנויה לשרת את האינטרסים של האליטות ושל העשירים

 

זאת מערכת לעשיית חוק סלקטיבית

ולא מערכת צדק אוניברסלית

 

למרבית עמך אין נגישות לבתי המשפט

בגלל הסירבול של ההליכים שם

וכמות הכסף הגדולה הדרושה כדי להגיע באמצעות עורכי הדין לבתי המשפט

 

מצב זה של עוול בסיסי זה לא ימשך לאורך זמן     

הבלים, אינפנטיליהו פ !

הכנסת אינה יכולה להיות כל-יכולה.

חייב להיות מישהו שיבלום אותה בהגנה על זכויות-יסוד, כבוד-אדם וחרויותיו.

לא ניתן להפקיר ענינים אלה לטלפיו של אספסוף שהצליח לגבש קואליציה המאפשרת טכנית כל חקיקה שהיא.

 

רוב הטרוניות של האספסוף והתרעמויותיו נגד מערכת המשפט - מקורן שתיים:

1) אי הבנת התנהלות מערכת המשפט.

2) הסתה מצד מנהיגים, הבונים על אי-הבנת האספסוף את התנהלות מערכת המשפט ונצול אי-הבנה זו לחילוץ עצמם ממצוקה כלשהי.


רק אדם בעל השכלה משפטית הטורח לקרא את נמוקי השופטים (הם תמיד חייבים לפרסם הנמקותיהם) ומבינם רשאי לבקר אותם ולהצביע על שגיאה אשר לדעתו גילה. שופטים אינם חסיני בקורת.

אין לאספסוף עמידה בענינים אלה, ואין לו פתחון-פה.


משכורת שופטים - מדורגת.
מחמת המגבלות אשר מטילה משרת השופט על נושאה - אין לקצוב לשופט משכורת "יסוד" כמו זו הנהוגה במשק, או משכורת "ממוצעת" על פי נתוני הלמ"ס.
המשכורת חייבת להיות כזו ש"תגן" על נושאה מ"פתויים" אפשריים.


נכון הוא כי לבעל-אמצעים היכול לשכור סניגור מומחה, יש סכוי טוב יותר להתמודד עם אישום, מאשר ל"עמך", אך העוסקים בסנגוריה צבורית (סנגורים הממונים מטעם המדינה לחסרי-אמצעים) הם דרך כלל אנשים צעירים, מוּנָעֵי צורך-השג ושאפתניים להצליח להביס את התביעה.


כל יתר הנקודות שהעלית - הבלים גמורים ששרשם בערותך הכללית...

 

מערכת החוק והמשפט רקובה ומעוותת

היא איננה מנפקת צדק

 

היא מושתת על אמות מידה של חוק

חוק הנתון לפירוש ולשרירות לב של שופטים בעלי ראיה מערבית מנותקת ממציאות החיים של מרבית האנשים

 

מערכת המשפט צריכה לנפק צדק

זאת שיש לנו היום מנפקת אי-צדק באופן עקום ולא שיוויוני

 

היא מעדיפה את העשירים והאליטות

שעושים בה שימוש לצורכיהם המוטים לאינטרסים של כסף, כוח, שליטה וניצול הציבור החלש. 

אז אתה רוצה  משפט של ההלכה?

ההלכה שתקרא למרד,שתבעיר כאן מלחמת אחים?

זה מה שרצית?

אתה רוצה אדמו"ר שעושה לנכד שלו חתונת שחיתות מתועבת?

אתה רוצה הלכה שתהפוך את כל האנשים לעניים וטפילים?

מי אתה רוצה שיהיו שופטי המדינה?

אנשי ההלכה הארורה שגרמה להתבוללות השואתית של עם ישראל???

מי אתה רוצה שיפגע בעשירים הלבנים האשכנזים?

מי ימנה את מי שאתה רוצה שירגיע את המרמור הנצחי שלך ?

 

אנו חיים בדמוקרטיה פרלמנטרית

העם קובע בבחירות את נציגיו לכנסת

 

הכנסת היא הריבון שמחליט ומחוקק חוקים

 

לשופטים אין סמכות לחוקק חוקים מכס המשפט עליו הם יושבים

הם אמורים רק לפרש את החוק

 

זהו

 

נגמרו הזמנים שהשופטים מחליטים נגד הציבור

 

העם היום בעידן האינטרנט מתארגן בקלות כנגד ההגמוניה והדיקטטורה השיפוטית

למשל הפגנות הנשים כנגד סירובו של השופט לפרסם את שם האדם שניסה לרצוח את אשתו לאחרונה

כמדומני במצפה רמון

 

יותר ויותר מתברר בסדרת כתבות באתר מעריב של העיתונאי קלמן ליבסקינד

כי השופטים נגועים באינטרסים אישיים

ופוסקים לעתים די קרובות בתיקים שיש להם ניגוד ענינים בהם

 

השקפת עולמם השמאלנית, הליברלית והפרוגרסיבית של מרבית השופטים ידועה כבר מזמן

וזאת בניגוד לציבור הרחב שהוא ימני, שמרני, לאומי ואמוני

ונעשה כזה יותר ויותר ככל שעובר הזמן

 

הפער הזה בין מערכת המשפט הבלתי נבחרת המחליטה כנגד הציבור המשלם את משכורתה הגבוהה

פער זה הולך ונעשה בלתי נסבל

 

הגיע הזמן שמערכת החוק והמשפט תעשה חשבון נפש

המערכת נגועה באי צדק

 

המערכת בנויה לשרת את האינטרסים של האליטות ושל העשירים

 

זאת מערכת לעשיית חוק סלקטיבית

ולא מערכת צדק אוניברסלית

 

למרבית עמך אין נגישות לבתי המשפט

בגלל הסירבול של ההליכים שם

וכמות הכסף הגדולה הדרושה כדי להגיע באמצעות עורכי הדין לבתי המשפט

 

מצב זה של עוול בסיסי זה לא ימשך לאורך זמן     

הבלים, אינפנטיליהו פ !

הכנסת אינה יכולה להיות כל-יכולה.

חייב להיות מישהו שיבלום אותה בהגנה על זכויות-יסוד, כבוד-אדם וחרויותיו.

לא ניתן להפקיר ענינים אלה לטלפיו של אספסוף שהצליח לגבש קואליציה המאפשרת טכנית כל חקיקה שהיא.

 

רוב הטרוניות של האספסוף והתרעמויותיו נגד מערכת המשפט - מקורן שתיים:

1) אי הבנת התנהלות מערכת המשפט.

2) הסתה מצד מנהיגים, הבונים על אי-הבנת האספסוף את התנהלות מערכת המשפט ונצול אי-הבנה זו לחילוץ עצמם ממצוקה כלשהי.


רק אדם בעל השכלה משפטית הטורח לקרא את נמוקי השופטים (הם תמיד חייבים לפרסם הנמקותיהם) ומבינם רשאי לבקר אותם ולהצביע על שגיאה אשר לדעתו גילה. שופטים אינם חסיני בקורת.

אין לאספסוף עמידה בענינים אלה, ואין לו פתחון-פה.


משכורת שופטים - מדורגת.
מחמת המגבלות אשר מטילה משרת השופט על נושאה - אין לקצוב לשופט משכורת "יסוד" כמו זו הנהוגה במשק, או משכורת "ממוצעת" על פי נתוני הלמ"ס.
המשכורת חייבת להיות כזו ש"תגן" על נושאה מ"פתויים" אפשריים.


נכון הוא כי לבעל-אמצעים היכול לשכור סניגור מומחה, יש סכוי טוב יותר להתמודד עם אישום, מאשר ל"עמך", אך העוסקים בסנגוריה צבורית (סנגורים הממונים מטעם המדינה לחסרי-אמצעים) הם דרך כלל אנשים צעירים, מוּנָעֵי צורך-השג ושאפתניים להצליח להביס את התביעה.


כל יתר הנקודות שהעלית - הבלים גמורים ששרשם בערותך הכללית...

 

מערכת החוק והמשפט רקובה ומעוותת

היא איננה מנפקת צדק

 

היא מושתת על אמות מידה של חוק

חוק הנתון לפירוש ולשרירות לב של שופטים בעלי ראיה מערבית מנותקת ממציאות החיים של מרבית האנשים

 

מערכת המשפט צריכה לנפק צדק

זאת שיש לנו היום מנפקת אי-צדק באופן עקום ולא שיוויוני

 

היא מעדיפה את העשירים והאליטות

שעושים בה שימוש לצורכיהם המוטים לאינטרסים של כסף, כוח, שליטה וניצול הציבור החלש. 

אז אתה רוצה  משפט של ההלכה?

ההלכה שתקרא למרד,שתבעיר כאן מלחמת אחים?

זה מה שרצית?

אתה רוצה אדמו"ר שעושה לנכד שלו חתונת שחיתות מתועבת?

אתה רוצה הלכה שתהפוך את כל האנשים לעניים וטפילים?

מי אתה רוצה שיהיו שופטי המדינה?

אנשי ההלכה הארורה שגרמה להתבוללות השואתית של עם ישראל???

מי אתה רוצה שיפגע בעשירים הלבנים האשכנזים?

מי ימנה את מי שאתה רוצה שירגיע את המרמור הנצחי שלך ?

 

דברים מסוג זה עדיף שיבוצעו בתהליך הדרגתי

 

בין שחור ללבן ישנם הרבה גוונים של אפור

 

כלומר מערכת המשפט כיום רקובה ולא ממלאת את תפקידה הראוי

 

שלב ראשון הוא לבצע שידוד מערכות יסודי

לנער את השחיתות הממסדית השיפוטית הקיימת 

 

לשנות את הסטאטוס קוו הקיים

הפועל לטובת עשירי המדינה ומושחתי המערכת ובהם עורכי הדין העלוקות שיושבים על צווארו של הציבור

 

רפורמה יסודית דרושה

 

הידעת.... ?

עורכי הדין בגיבוי השופטים דוחים כבר כשנתיים רפורמה במערכת המשפט

רפורמה שאמורה לפשט את ההליכים המשפטיים ולהוזיל אותם

 

למה הם דוחים רפורמה זו שהתגבשה אתה בוודאי שואל?

 

הם דוחים זמן רב את הרפורמה כי היא תעצב מערכת שפחות זקוקה לשרותים שלהם

וכך הם ירוויחו פחות כסף

 

כלומר במקום טובת הציבור, הן מעדיפים את טובת פרנסתם וארנקם של עורכי הדין

 

ללמוד יותר על רפורמה זו שנדחתה זמן כבר רב פשוט תעשה גוגל.    

"היא מושתת על אמות מידה של חוק הנתון לפירוש ולשרירות לב של שופטים בעלי ראיה מערבית מנותקת ממציאות החיים של מרבית האנשים"

יצא המרצע מן השק. מה שמפריע לך הוא המערכת הדמוקרטית המערבית שעליה מבוססת בעיקרה החקיקה של הכנסת והפרשנות המשפטית. מה התחליף? חקיקה ההלכתית ? ההלכה כבסיס המשפטי? פרשנות משפטית על פי משאלי עם של ההמונים והלא של שופטים מקצועיים?

כשאני קורא אותך אני רק מבין טוב יותר את הצורך בבית משפט עליון שאמור להגן על המדינה מאנשים כמוך.

 

ובהחלט מן הראוי שתהיה רפורמה ושקיפות ומגוון רחב יותר של שופטים. אבל מה שמפריע לך הוא עצם קיומו של בית משפט עליון שיכול לרסן את הרשות המבצעת ולמנוע ממנה יזמה לחקיקת חוקים לא דמוקרטים. הרי דמוקרטיה זה לא כוס התה שלך...

"היא מושתת על אמות מידה של חוק הנתון לפירוש ולשרירות לב של שופטים בעלי ראיה מערבית מנותקת ממציאות החיים של מרבית האנשים"

יצא המרצע מן השק. מה שמפריע לך הוא המערכת הדמוקרטית המערבית שעליה מבוססת בעיקרה החקיקה של הכנסת והפרשנות המשפטית. מה התחליף? חקיקה ההלכתית ? ההלכה כבסיס המשפטי? פרשנות משפטית על פי משאלי עם של ההמונים והלא של שופטים מקצועיים?

כשאני קורא אותך אני רק מבין טוב יותר את הצורך בבית משפט עליון שאמור להגן על המדינה מאנשים כמוך.

 

ובהחלט מן הראוי שתהיה רפורמה ושקיפות ומגוון רחב יותר של שופטים. אבל מה שמפריע לך הוא עצם קיומו של בית משפט עליון שיכול לרסן את הרשות המבצעת ולמנוע ממנה יזמה לחקיקת חוקים לא דמוקרטים. הרי דמוקרטיה זה לא כוס התה שלך...

 

אובר חוכם....

 

לא גילת את אמריקה

 

אני אכן מעדיף מערכת חוק ומשפט המושתת על ערכי הדת היהודית

ולא על ערכי התרבות המערבית המרקיבה

 

מערכת החוק והמשפט הזו כיום מבוססת על עקרונות עקומים

ומערכת חוק ומשפט זו מנפקת אי צדק משווע

 

כשהזמן יגיע הדבר יהפוך למציאות

 

אך לבינתיים צריך לתקן את המערכת המעוותת הקיימת

 

להזריק אל תוכה יותר אלמנטים של צדק, ולא רק חוק יבש המשרת את האינטרסים של האליטה

 

אני מציע גם לך לעשות גוגל על הרפורמה במערכת המשפט 

ולהתעניין למה "הנבלות" הסרוחות במערכת מכשילים שוב ושוב את הפיכתה של רפורמה זו למציאות.    

ברור. וצדק מבחינתך זה דיכוי להטבים, דיכוי מעמד האישה, חוסר שוויון בחברה, ורמיסת העיקרון של חיה ותן לחיות שמשמעותו בעצם אכיפת ערכים ואורח חיים על הזולת המבוסס על ציוויים שרירותיים  של אל מדומיין וזה כמובן לא מרקיב ....

 

אנו חיים בדמוקרטיה פרלמנטרית

העם קובע בבחירות את נציגיו לכנסת

 

הכנסת היא הריבון שמחליט ומחוקק חוקים

 

לשופטים אין סמכות לחוקק חוקים מכס המשפט עליו הם יושבים

הם אמורים רק לפרש את החוק

 

זהו

 

נגמרו הזמנים שהשופטים מחליטים נגד הציבור

 

העם היום בעידן האינטרנט מתארגן בקלות כנגד ההגמוניה והדיקטטורה השיפוטית

למשל הפגנות הנשים כנגד סירובו של השופט לפרסם את שם האדם שניסה לרצוח את אשתו לאחרונה

כמדומני במצפה רמון

 

יותר ויותר מתברר בסדרת כתבות באתר מעריב של העיתונאי קלמן ליבסקינד

כי השופטים נגועים באינטרסים אישיים

ופוסקים לעתים די קרובות בתיקים שיש להם ניגוד ענינים בהם

 

השקפת עולמם השמאלנית, הליברלית והפרוגרסיבית של מרבית השופטים ידועה כבר מזמן

וזאת בניגוד לציבור הרחב שהוא ימני, שמרני, לאומי ואמוני

ונעשה כזה יותר ויותר ככל שעובר הזמן

 

הפער הזה בין מערכת המשפט הבלתי נבחרת המחליטה כנגד הציבור המשלם את משכורתה הגבוהה

פער זה הולך ונעשה בלתי נסבל

 

הגיע הזמן שמערכת החוק והמשפט תעשה חשבון נפש

המערכת נגועה באי צדק

 

המערכת בנויה לשרת את האינטרסים של האליטות ושל העשירים

 

זאת מערכת לעשיית חוק סלקטיבית

ולא מערכת צדק אוניברסלית

 

למרבית עמך אין נגישות לבתי המשפט

בגלל הסירבול של ההליכים שם

וכמות הכסף הגדולה הדרושה כדי להגיע באמצעות עורכי הדין לבתי המשפט

 

מצב זה של עוול בסיסי זה לא ימשך לאורך זמן     

הבלים, אינפנטיליהו פ !

הכנסת אינה יכולה להיות כל-יכולה.

חייב להיות מישהו שיבלום אותה בהגנה על זכויות-יסוד, כבוד-אדם וחרויותיו.

לא ניתן להפקיר ענינים אלה לטלפיו של אספסוף שהצליח לגבש קואליציה המאפשרת טכנית כל חקיקה שהיא.

 

רוב הטרוניות של האספסוף והתרעמויותיו נגד מערכת המשפט - מקורן שתיים:

1) אי הבנת התנהלות מערכת המשפט.

2) הסתה מצד מנהיגים, הבונים על אי-הבנת האספסוף את התנהלות מערכת המשפט ונצול אי-הבנה זו לחילוץ עצמם ממצוקה כלשהי.


רק אדם בעל השכלה משפטית הטורח לקרא את נמוקי השופטים (הם תמיד חייבים לפרסם הנמקותיהם) ומבינם רשאי לבקר אותם ולהצביע על שגיאה אשר לדעתו גילה. שופטים אינם חסיני בקורת.

אין לאספסוף עמידה בענינים אלה, ואין לו פתחון-פה.


משכורת שופטים - מדורגת.
מחמת המגבלות אשר מטילה משרת השופט על נושאה - אין לקצוב לשופט משכורת "יסוד" כמו זו הנהוגה במשק, או משכורת "ממוצעת" על פי נתוני הלמ"ס.
המשכורת חייבת להיות כזו ש"תגן" על נושאה מ"פתויים" אפשריים.


נכון הוא כי לבעל-אמצעים היכול לשכור סניגור מומחה, יש סכוי טוב יותר להתמודד עם אישום, מאשר ל"עמך", אך העוסקים בסנגוריה צבורית (סנגורים הממונים מטעם המדינה לחסרי-אמצעים) הם דרך כלל אנשים צעירים, מוּנָעֵי צורך-השג ושאפתניים להצליח להביס את התביעה.


כל יתר הנקודות שהעלית - הבלים גמורים ששרשם בערותך הכללית...

 

מערכת החוק והמשפט רקובה ומעוותת

היא איננה מנפקת צדק

 

היא מושתת על אמות מידה של חוק

חוק הנתון לפירוש ולשרירות לב של שופטים בעלי ראיה מערבית מנותקת ממציאות החיים של מרבית האנשים

 

מערכת המשפט צריכה לנפק צדק

זאת שיש לנו היום מנפקת אי-צדק באופן עקום ולא שיוויוני

 

היא מעדיפה את העשירים והאליטות

שעושים בה שימוש לצורכיהם המוטים לאינטרסים של כסף, כוח, שליטה וניצול הציבור החלש. 

אינפנטיליהו פ, אתה אכן מוכיח את טענתי.

אתה מבקר את מערכת המשפט בלא להבין דבר במשפט, מתוך בורות ובערות כלליים ואתה ודומיך הם לחם חוקו של של מנהיג מסית ומשסע דוגמת ה- CM (ר"ת Crime Minister) שלנו.

כל ערכאות מערכת המשפט עוסקות בעיקר בעשיית משפט (התנהלות על פי חוק ועל פי סדרי-דין רלבנטיים).

רק העליון, ורק בשבתו כבג"צ - תר אחר צדק גם עבור מבקשים שאינם יכולים לקבל סעד מן המשפט.

שופטים עלולים לטעות, אך רחוקים משרירות, מכיוון שהם יודעים כי אינם חסיני-בקורת וכי נמוקיהם יבחנו בזכוכית מגדלת.

מי שרקוב באפן חסר תקנה הוא אתה ובני האספסוף דומיך...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

אה, קראתי על מה שארע במצפה-רמון.

הבעל עצור, לאור חומרת המעשים המיוחסים לו, ואינו הולך לשום מקום עד האחד באוקטובר (כולל).

התביעה היתה אדישה לפרסום שמו או חסיונו, משום שלא מצאה כי הפרסום יקדם את החקירה (פרסום שם מואשם עשוי לקדם חקירה במקרים אחרים, למשל, תקיפה מינית. הפרסום יכול להמריץ מותקפות אחרות לקום, להתלונן אף הן, להעיד ולחשוף מתכונתיוּת עבריינית).

מה שמדאיג - הזוג מוכר למשטרה ממקרה אלימות קודם במשפחה, שהתרחש ב-2019 בתל אביב...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

 

אנו חיים בדמוקרטיה פרלמנטרית

העם קובע בבחירות את נציגיו לכנסת

 

הכנסת היא הריבון שמחליט ומחוקק חוקים

 

לשופטים אין סמכות לחוקק חוקים מכס המשפט עליו הם יושבים

הם אמורים רק לפרש את החוק

 

זהו

 

נגמרו הזמנים שהשופטים מחליטים נגד הציבור

 

העם היום בעידן האינטרנט מתארגן בקלות כנגד ההגמוניה והדיקטטורה השיפוטית

למשל הפגנות הנשים כנגד סירובו של השופט לפרסם את שם האדם שניסה לרצוח את אשתו לאחרונה

כמדומני במצפה רמון

 

יותר ויותר מתברר בסדרת כתבות באתר מעריב של העיתונאי קלמן ליבסקינד

כי השופטים נגועים באינטרסים אישיים

ופוסקים לעתים די קרובות בתיקים שיש להם ניגוד ענינים בהם

 

השקפת עולמם השמאלנית, הליברלית והפרוגרסיבית של מרבית השופטים ידועה כבר מזמן

וזאת בניגוד לציבור הרחב שהוא ימני, שמרני, לאומי ואמוני

ונעשה כזה יותר ויותר ככל שעובר הזמן

 

הפער הזה בין מערכת המשפט הבלתי נבחרת המחליטה כנגד הציבור המשלם את משכורתה הגבוהה

פער זה הולך ונעשה בלתי נסבל

 

הגיע הזמן שמערכת החוק והמשפט תעשה חשבון נפש

המערכת נגועה באי צדק

 

המערכת בנויה לשרת את האינטרסים של האליטות ושל העשירים

 

זאת מערכת לעשיית חוק סלקטיבית

ולא מערכת צדק אוניברסלית

 

למרבית עמך אין נגישות לבתי המשפט

בגלל הסירבול של ההליכים שם

וכמות הכסף הגדולה הדרושה כדי להגיע באמצעות עורכי הדין לבתי המשפט

 

מצב זה של עוול בסיסי זה לא ימשך לאורך זמן     

הבלים, אינפנטיליהו פ !

הכנסת אינה יכולה להיות כל-יכולה.

חייב להיות מישהו שיבלום אותה בהגנה על זכויות-יסוד, כבוד-אדם וחרויותיו.

לא ניתן להפקיר ענינים אלה לטלפיו של אספסוף שהצליח לגבש קואליציה המאפשרת טכנית כל חקיקה שהיא.

 

רוב הטרוניות של האספסוף והתרעמויותיו נגד מערכת המשפט - מקורן שתיים:

1) אי הבנת התנהלות מערכת המשפט.

2) הסתה מצד מנהיגים, הבונים על אי-הבנת האספסוף את התנהלות מערכת המשפט ונצול אי-הבנה זו לחילוץ עצמם ממצוקה כלשהי.


רק אדם בעל השכלה משפטית הטורח לקרא את נמוקי השופטים (הם תמיד חייבים לפרסם הנמקותיהם) ומבינם רשאי לבקר אותם ולהצביע על שגיאה אשר לדעתו גילה. שופטים אינם חסיני בקורת.

אין לאספסוף עמידה בענינים אלה, ואין לו פתחון-פה.


משכורת שופטים - מדורגת.
מחמת המגבלות אשר מטילה משרת השופט על נושאה - אין לקצוב לשופט משכורת "יסוד" כמו זו הנהוגה במשק, או משכורת "ממוצעת" על פי נתוני הלמ"ס.
המשכורת חייבת להיות כזו ש"תגן" על נושאה מ"פתויים" אפשריים.


נכון הוא כי לבעל-אמצעים היכול לשכור סניגור מומחה, יש סכוי טוב יותר להתמודד עם אישום, מאשר ל"עמך", אך העוסקים בסנגוריה צבורית (סנגורים הממונים מטעם המדינה לחסרי-אמצעים) הם דרך כלל אנשים צעירים, מוּנָעֵי צורך-השג ושאפתניים להצליח להביס את התביעה.


כל יתר הנקודות שהעלית - הבלים גמורים ששרשם בערותך הכללית...

 

מערכת החוק והמשפט רקובה ומעוותת

היא איננה מנפקת צדק

 

היא מושתת על אמות מידה של חוק

חוק הנתון לפירוש ולשרירות לב של שופטים בעלי ראיה מערבית מנותקת ממציאות החיים של מרבית האנשים

 

מערכת המשפט צריכה לנפק צדק

זאת שיש לנו היום מנפקת אי-צדק באופן עקום ולא שיוויוני

 

היא מעדיפה את העשירים והאליטות

שעושים בה שימוש לצורכיהם המוטים לאינטרסים של כסף, כוח, שליטה וניצול הציבור החלש. 

אינפנטיליהו פ, אתה אכן מוכיח את טענתי.

אתה מבקר את מערכת המשפט בלא להבין דבר במשפט, מתוך בורות ובערות כלליים ואתה ודומיך הם לחם חוקו של של מנהיג מסית ומשסע דוגמת ה- CM (ר"ת Crime Minister) שלנו.

כל ערכאות מערכת המשפט עוסקות בעיקר בעשיית משפט (התנהלות על פי חוק ועל פי סדרי-דין רלבנטיים).

רק העליון, ורק בשבתו כבג"צ - תר אחר צדק גם עבור מבקשים שאינם יכולים לקבל סעד מן המשפט.

שופטים עלולים לטעות, אך רחוקים משרירות, מכיוון שהם יודעים כי אינם חסיני-בקורת וכי נמוקיהם יבחנו בזכוכית מגדלת.

מי שרקוב באפן חסר תקנה הוא אתה ובני האספסוף דומיך...

 

מערכת החוק והמשפט אמורה לנפק צדק

היא אמורה להתבסס על אדנים של חוקים העושים צדק

 

מערכת ההחוק והמשפט בישראל מסואבת, בלתי יעילה, עמוסה, חפה מצדק בסיסי ולא נגישה למיליונים

 

זאת מערכת גרועה ורעה

שהתפתחה על בסיס של ניפוק חוק המשרת בעיקר אינטרסים של השכבה השלטת האליטה, והעשירים

 

אנשים על בסיס יום יומי מרומים, זקנים נשדדים בתרגילי עוקץ, רמאים מצליחים במזימותיהם, מאנשים נגנב רכוש כדבר שבשגרה

 

מלאה הארץ זימה, רוע, רשע ופשע

 

מערכת החוק והמשפט אמורה הייתה לטפל בבעיות אלו, ולמנוע מהן להתרחב על ידי הרתעה

ואין המציאות כזו

 

זאת מערכת חוק ומשפט אטומה שאינה מנפקת צדק

ונועדה בעיקר כדי להעשיר את עורכי הדין, השופטים, והפקידים המשרתים במערכת זו

 

זוהי מערכת משפט שהיא בובה ריקנית 

דחליל שאינו מרתיע אף אחד, ואינו ממלא את ייעודו.  

לא, אינפנטיליהו פ !

מערכת המשפט מנפיקה משפט.

צדק - רק העליון בשבתו כבג"צ !

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

למרות שמו -גם הבג"צ לא מספק צדק. הוא פוסק בסופו של דבר מענה לגבי חוקיות של אקט כזה או אחר והצדק לכאורה נעשה לזה שנפגע חוקית ממעשה של הרשויות. אם החוק לא צודק -ידיו של הבגצ כבולות.

אנחנו לצערי לא חיים בדמוקרטיה פרלמנטרית אמיתית. אמנם יש כאן בחירות הוגנות וחופשיות בהן הציבור בוחר פעם אחר פעם בהשקפת העולם של המחנה הלאומי, אולם זה לא מעניין את מערכת המשפט והפקידות הבחירה. כשיש יועץ משפטי שנבחר לאחר שהוא מסתיר את עילת סגירת התיק הפלילי נגדו, אי אפשר לפטר אותו, הוא משתלט על פרקליטות המדינה ובכך מונע כל אפשרות לבדיקה זה לא תקין. כשאותו יועץ משפטי מציע הצעות מופרכות למנוע מנתניהו לעסוק במינוי של בעלי תפקידים במערכת אכיפת החוק, וזאת על אף שחקירותיו הסתיימו והשופטים נקבעו, כשסיבה לכך היא שנתניהו תוקף את מערכת אכיפת החוק, למרות שהוא בעצמו תקף את אותה מערכת הוא לא מחיל על עצמו את אותם סטנדרטים. בית משפט עליון שמציב למפגינים בבלפור תנאים מקילים ביותר לעומת התנאים שהציב למפגינים נגד אוסלו, שפוסל חוקים ללא סמכות או מעשים שלטוניים בעילת סבירות, מסרב לפנות בתים לא חוקיים של בדואים ורץ לפנות בתי יהודים, הדלפות בלתי פוסקות על ידי היועמ"ש כמובן ללא חקירה, ביטול זכות עמידה על ידי בג"ץ והרשימה עוד ארוכה ביותר.......

עבור לעמוד
, , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר