ככלב שב על קיאו - כסיל שונה באולתו. משלו כו 11...

 

ורק שאלה אחת מבלי להתייחס לנתונים המעוותים: האם אמת וצדק היא שאלה של רוב ומיעוט?  להזכירך שרוב העם היהודי אינו חרדי. רוב העולם אינו יהודי ומאמין בדתות אחרות. רוב העולם הוא גזעני, ולא דמוקרטי. האם זה אומר לשיטתך שחרדיות, לא יהודיות גגענות וחוסר דמוקרטיות הם אמת שאתה דוגל בה?

 

לעתים קרובות הדוגמאות המעוותות, שאתה מביא כדי להסביר נקודה מסויימת

לא קשורות למהלך הדיון והנושאים שעל הפרק

 

ההומאים הם אכן כ-0.5% מהאוכלוסיה, וזאת למרות ניסיונותיהם בתעמולה שקרית לטעון כי הם יותר 

מסיבות מובנות כמובן

 

תופעת ההומוסקסואליות אכן קיימת, אך אין הדבר אומר שיש לעודדה

 

אין הדבר אומר שיש לתת להומואים ליצור מודל של חיקוי שלילי לחיים הפסולים, והסוטים שלהם

 

הם מיעוט, שמנסה לכפות את אורח חייו הסוטה על הרוב המכריע באוכלוסיה

וזאת בטקטיקות של רמייה, תעמולה, והשתלטות על מוקדי אמצעי התקשורת, ובאמצעות מובילי דעת קהל

 

- הם מנסים בכוח לזכות בברכת החברה למעשיהם, שרבים בחברה רואים בהם ובמעשיהם תועבה

- הם מנסים לנרמל בעורמה ובכוח תופעה לא נורמלית ופסולה זו

- הם מנסים להכשיר את הסטיה שלהם בעיני הדור הצעיר בעיקר

- וזאת ביודעם כי הוא ישמש "בשר טרי" חדש לתאוות הטורפניות שלהם, וימלא את שורותיהם בעתיד

 

המצב המיטבי צריך להיות, שהם יחיו את חייהם בשוליים החברתיים של ישראל בשלום

 

- לא יתחבו את מעשי הרגלי חדר המיטות המתועבים שלהם בפרצופם של אזרחי ישראל בכוח

- לא ישמשו מודל של חיקוי לילדי ישראל

- אסור ללמד את דרכיהם הפסולות לילדי הגן ובתי הספר 

- כמו שהיום הם שוטפים את מוחות הצעירים בסיפורי תעמולה של משפחה המורכבת כביכול מאמא ואמא או מאבא ואבא

 

אין לרדוף אותם פיזית ולהתנכל להם כמובן

 

אך כרגע המצב הוא שהם רודפים את האנשים הנורמליים והנורמטיביים

השתן עלה להם לראש

 

הם מביאים עלינו עונשים מאלוקים, מפיצים מחלות כמו האיידס ואחרות, ומפוררים את החברה מבפנים

הם מחלישים ומאיימים על אבן הייסוד בכל חברה בריאה

אבן הייסוד שהיא תא משפחתי מסורתי של אבא אמא וילדים.     

 

 

אם אלוהים היה נגד הומואים הוא לא היה יוצר אותם...

וכל המנפיסט שלך (יש לומר המתועב, הצבוע ומלא השנאה) לא התייחס לטענתי העיקרית - ממתי מת וצדק היא שאלה של רוב ומיעוט?

 

הטענה הבסיסית כנגדם היא לא איך הם נוצרו

 

הם אכן כאלו - הומוסקסואלים

 

הטענה היא שאין חובה עליהם לחיות חיים הומוסקסואליים

 

המעשה המיני שלהם הוא פסול 

האקט המיני של יחסי מין בין שתי אנשים בני אותו מין הוא זה שיש לגביו איסור

 

הם אכן נוצרו הומואים

אך מבחינה דתית אסור להם לקיים יחסי מין הומוסקסואליים.

אין כאן בכלל שאלה של בחירה ולכן אין לאמלל ולרדוף אנשים שלא פוגעים בך - רק כי זה לא מוצא חן בעינך. אבל עזוב תמשיך לנבור בקיאך ויכוח עם אדם חסר מוסר בסיסי כמוך הוא חסר ערך.

 

כקבוצה ההומואים מחפשים לקבל זכויות ייתר

כמו באימוץ ילדים, כמו בעזרה המדינה בקניית תינוקות

כמו קולות הדורשים חינוך "לסובלנות" כלפיהם במערכת החינוך, שמעותו הפצת תעמולה הומואית

כמו חקיקה כנגד חופש הדיבור והעיסוק בעניין איסור להמרה אצל מחנכים ופסיכולוגים

 

לא תמכתי ברדיפתם

תמכתי במציאות שלא תאפשר להם לרדוף את האוכלוסיה הנורמלית

 

שלא לדבר שלתחושתי מעל למחצית מהם אם לא כולם כבוגרים קיימו יחסי מין  עם נערים קטינים, ונצלו אותם

וגם הם ההומואים כשהיו קטינים קיימו יחסי מין עם בוגרים שניצלו אותם

 

יש לכך שם

 

פ - ד - ו - פ - י - ל - י - ה

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

ככלב שב על קיאו - כסיל שונה באולתו. משלו כו 11...

 

ורק שאלה אחת מבלי להתייחס לנתונים המעוותים: האם אמת וצדק היא שאלה של רוב ומיעוט?  להזכירך שרוב העם היהודי אינו חרדי. רוב העולם אינו יהודי ומאמין בדתות אחרות. רוב העולם הוא גזעני, ולא דמוקרטי. האם זה אומר לשיטתך שחרדיות, לא יהודיות גגענות וחוסר דמוקרטיות הם אמת שאתה דוגל בה?

 

לעתים קרובות הדוגמאות המעוותות, שאתה מביא כדי להסביר נקודה מסויימת

לא קשורות למהלך הדיון והנושאים שעל הפרק

 

ההומאים הם אכן כ-0.5% מהאוכלוסיה, וזאת למרות ניסיונותיהם בתעמולה שקרית לטעון כי הם יותר 

מסיבות מובנות כמובן

 

תופעת ההומוסקסואליות אכן קיימת, אך אין הדבר אומר שיש לעודדה

 

אין הדבר אומר שיש לתת להומואים ליצור מודל של חיקוי שלילי לחיים הפסולים, והסוטים שלהם

 

הם מיעוט, שמנסה לכפות את אורח חייו הסוטה על הרוב המכריע באוכלוסיה

וזאת בטקטיקות של רמייה, תעמולה, והשתלטות על מוקדי אמצעי התקשורת, ובאמצעות מובילי דעת קהל

 

- הם מנסים בכוח לזכות בברכת החברה למעשיהם, שרבים בחברה רואים בהם ובמעשיהם תועבה

- הם מנסים לנרמל בעורמה ובכוח תופעה לא נורמלית ופסולה זו

- הם מנסים להכשיר את הסטיה שלהם בעיני הדור הצעיר בעיקר

- וזאת ביודעם כי הוא ישמש "בשר טרי" חדש לתאוות הטורפניות שלהם, וימלא את שורותיהם בעתיד

 

המצב המיטבי צריך להיות, שהם יחיו את חייהם בשוליים החברתיים של ישראל בשלום

 

- לא יתחבו את מעשי הרגלי חדר המיטות המתועבים שלהם בפרצופם של אזרחי ישראל בכוח

- לא ישמשו מודל של חיקוי לילדי ישראל

- אסור ללמד את דרכיהם הפסולות לילדי הגן ובתי הספר 

- כמו שהיום הם שוטפים את מוחות הצעירים בסיפורי תעמולה של משפחה המורכבת כביכול מאמא ואמא או מאבא ואבא

 

אין לרדוף אותם פיזית ולהתנכל להם כמובן

 

אך כרגע המצב הוא שהם רודפים את האנשים הנורמליים והנורמטיביים

השתן עלה להם לראש

 

הם מביאים עלינו עונשים מאלוקים, מפיצים מחלות כמו האיידס ואחרות, ומפוררים את החברה מבפנים

הם מחלישים ומאיימים על אבן הייסוד בכל חברה בריאה

אבן הייסוד שהיא תא משפחתי מסורתי של אבא אמא וילדים.     

 

 

אם אלוהים היה נגד הומואים הוא לא היה יוצר אותם...

וכל המנפיסט שלך (יש לומר המתועב, הצבוע ומלא השנאה) לא התייחס לטענתי העיקרית - ממתי מת וצדק היא שאלה של רוב ומיעוט?

 

הטענה הבסיסית כנגדם היא לא איך הם נוצרו

 

הם אכן כאלו - הומוסקסואלים

 

הטענה היא שאין חובה עליהם לחיות חיים הומוסקסואליים

 

המעשה המיני שלהם הוא פסול 

האקט המיני של יחסי מין בין שתי אנשים בני אותו מין הוא זה שיש לגביו איסור

 

הם אכן נוצרו הומואים

אך מבחינה דתית אסור להם לקיים יחסי מין הומוסקסואליים.

אין כאן בכלל שאלה של בחירה ולכן אין לאמלל ולרדוף אנשים שלא פוגעים בך - רק כי זה לא מוצא חן בעינך. אבל עזוב תמשיך לנבור בקיאך ויכוח עם אדם חסר מוסר בסיסי כמוך הוא חסר ערך.

 

כקבוצה ההומואים מחפשים לקבל זכויות ייתר

כמו באימוץ ילדים, כמו בעזרה המדינה בקניית תינוקות

כמו קולות הדורשים חינוך "לסובלנות" כלפיהם במערכת החינוך, שמעותו הפצת תעמולה הומואית

כמו חקיקה כנגד חופש הדיבור והעיסוק בעניין איסור להמרה אצל מחנכים ופסיכולוגים

 

לא תמכתי ברדיפתם

תמכתי במציאות שלא תאפשר להם לרדוף את האוכלוסיה הנורמלית

 

שלא לדבר שלתחושתי מעל למחצית מהם אם לא כולם כבוגרים קיימו יחסי מין  עם נערים קטינים, ונצלו אותם

וגם הם ההומואים כשהיו קטינים קיימו יחסי מין עם בוגרים שניצלו אותם

 

יש לכך שם

 

פ - ד - ו - פ - י - ל - י - ה

התחושות של הן מתועבות, שקריות ורק מעידות עליך ועל עולמך המעוות. מי שמעוות באמת הם אנשים כמוך. 

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

 

במקום לקשקש, ולהתחבא מאחורי מילים יפות

 

בוא ותן לנו דוגמא

ספר לנו בכנות מתי נתת בפעם האחרונה לפחות 1 שקל לצדקה

 

אתמול... ?

לפני חודש..... ?

לפני שנה..... ?

לפני שנתיים..... ?

לפני עשר שנים..... ?

לפני כשלושים שנה..... ?

 

או אף פעם.... ?

 

מדובר לפחות 1 שקל, ולא בהכרח לחרדים

כל צדקה שהיא שיש בה עלות כספית

נו....

קדימה....  ספר לנו.  

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

 

במקום לקשקש, ולהתחבא מאחורי מילים יפות

 

בוא ותן לנו דוגמא

ספר לנו בכנות מתי נתת בפעם האחרונה לפחות 1 שקל לצדקה

 

אתמול... ?

לפני חודש..... ?

לפני שנה..... ?

לפני שנתיים..... ?

לפני עשר שנים..... ?

לפני כשלושים שנה..... ?

 

או אף פעם.... ?

 

מדובר לפחות 1 שקל, ולא בהכרח לחרדים

כל צדקה שהיא שיש בה עלות כספית

נו....

קדימה....  ספר לנו.  

כל פעם שאני מפנה את תשומת לבך לחוסר המוסריות שלך אתה מבלבל את המוח על צדקה. לידיעתך - ראשי המאפיה והאנשים הבלתי מוסריים ביותר תורמים לצדקה. אם צדקה היא קריטריון המוסרי שלך אז דה קורליאנה הוא האיש המוסרי ביותר בעולם.

 

הלל הזקן תמצת את כל היהדות במשפט אחד שהוא הבסיס המוסרי העליון: מה ששנוא עלך אל תעשה לחברך. ואם תעמיק קצת תראה שזה חיה ותן לחיות במילים אחרות. כי ההפך מזה אל תחיה ואל תתן לחיות...

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

 

במקום לקשקש, ולהתחבא מאחורי מילים יפות

 

בוא ותן לנו דוגמא

ספר לנו בכנות מתי נתת בפעם האחרונה לפחות 1 שקל לצדקה

 

אתמול... ?

לפני חודש..... ?

לפני שנה..... ?

לפני שנתיים..... ?

לפני עשר שנים..... ?

לפני כשלושים שנה..... ?

 

או אף פעם.... ?

 

מדובר לפחות 1 שקל, ולא בהכרח לחרדים

כל צדקה שהיא שיש בה עלות כספית

נו....

קדימה....  ספר לנו.  

כל פעם שאני מפנה את תשומת לבך לחוסר המוסריות שלך אתה מבלבל את המוח על צדקה. לידיעתך - ראשי המאפיה והאנשים הבלתי מוסריים ביותר תורמים לצדקה. אם צדקה היא קריטריון המוסרי שלך אז דה קורליאנה הוא האיש המוסרי ביותר בעולם.

 

הלל הזקן תמצת את כל היהדות במשפט אחד שהוא הבסיס המוסרי העליון: מה ששנוא עלך אל תעשה לחברך. ואם תעמיק קצת תראה שזה חיה ותן לחיות במילים אחרות. כי ההפך מזה אל תחיה ואל תתן לחיות...

 

צדקה הינה רק הצצה קטנה לנבכי נשמתו של האדם

היכן שמחשבתך ונשמתך נמצאת

שם נמצאים שורשי אשיותך

 

אדם טוב

חושב לעשות טוב

 

אדם כמוך שדוגל בלאפשר לחולירע האנושית מכל הסוגים

חופש פעולה לבסס ייסודות של שחיתות מוסרית, וסלילת דרך לרוע, לרשע ולפשע לשגשג ולפרוח

 

ובכל דרך הרשע הזו אינו שם ז-ן על ההשלכות של תמיכה חולנית זו על הקהילה והחברה

והכל בשם סיסמה ריקה ומושחתת של "תחיה ותן לחיות"

 

אדם כזה שהוא אתה איננו מוסרי

ולא משנא באזה מילים גבוהות תנסה לערפל זאת

 

מי שמצוי בים סוער ביחד עם אחרים בסירה, ומנסה להגיע לחוף מבטחים

אם הוא נורמלי ומוסרי - הוא לא קודח חור בתחתית הסירה

חור שמאיים להטביע את כולם

 

ושוב אתה מתחמק בסיפורי סבתא על מאפיונרים התורמים

גם אנשים טובים ושוחרי טוב תורמים

אתה אחד מהם.... ?

מסתמן שלא

אינך תורם כנראה.  

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

 

במקום לקשקש, ולהתחבא מאחורי מילים יפות

 

בוא ותן לנו דוגמא

ספר לנו בכנות מתי נתת בפעם האחרונה לפחות 1 שקל לצדקה

 

אתמול... ?

לפני חודש..... ?

לפני שנה..... ?

לפני שנתיים..... ?

לפני עשר שנים..... ?

לפני כשלושים שנה..... ?

 

או אף פעם.... ?

 

מדובר לפחות 1 שקל, ולא בהכרח לחרדים

כל צדקה שהיא שיש בה עלות כספית

נו....

קדימה....  ספר לנו.  

כל פעם שאני מפנה את תשומת לבך לחוסר המוסריות שלך אתה מבלבל את המוח על צדקה. לידיעתך - ראשי המאפיה והאנשים הבלתי מוסריים ביותר תורמים לצדקה. אם צדקה היא קריטריון המוסרי שלך אז דה קורליאנה הוא האיש המוסרי ביותר בעולם.

 

הלל הזקן תמצת את כל היהדות במשפט אחד שהוא הבסיס המוסרי העליון: מה ששנוא עלך אל תעשה לחברך. ואם תעמיק קצת תראה שזה חיה ותן לחיות במילים אחרות. כי ההפך מזה אל תחיה ואל תתן לחיות...

 

צדקה הינה רק הצצה קטנה לנבכי נשמתו של האדם

היכן שמחשבתך ונשמתך נמצאת

שם נמצאים שורשי אשיותך

 

אדם טוב

חושב לעשות טוב

 

אדם כמוך שדוגל בלאפשר לחולירע האנושית מכל הסוגים

חופש פעולה לבסס ייסודות של שחיתות מוסרית, וסלילת דרך לרוע, לרשע ולפשע לשגשג ולפרוח

 

ובכל דרך הרשע הזו אינו שם ז-ן על ההשלכות של תמיכה חולנית זו על הקהילה והחברה

והכל בשם סיסמה ריקה ומושחתת של "תחיה ותן לחיות"

 

אדם כזה שהוא אתה איננו מוסרי

ולא משנא באזה מילים גבוהות תנסה לערפל זאת

 

מי שמצוי בים סוער ביחד עם אחרים בסירה, ומנסה להגיע לחוף מבטחים

אם הוא נורמלי ומוסרי - הוא לא קודח חור בתחתית הסירה

חור שמאיים להטביע את כולם

 

ושוב אתה מתחמק בסיפורי סבתא על מאפיונרים התורמים

גם אנשים טובים ושוחרי טוב תורמים

אתה אחד מהם.... ?

מסתמן שלא

אינך תורם כנראה.  

אתה אדם שמייצג את הרוע הטהור וחושב שמתן צדקה הופכת אותך לאדם טוב. נבכי נשמתו של אדם אינה מתן כסף אלא אמפאטיה עם הזולת והשונה ומתן אפשרות לכל אחד לחיות על פי דרכו בתנאי שאינו פוגע בזולת.  חיה ותן לחיות היא סיסמא ריקה רק לרשעים שחושבים לכפות את ערכיהם בכל מחיר ולאמלל כל זולת שלא חושב כמותם ולא מתנהג כמותם  אתה מייצג את הרשע הטהור ושום צדקה לא תאפיל על כך.

 

אם אני תןרם או לא? זה ממש לא עניינך ואני לא חושב שזה רלוונטי לדיון. זה חסר משמעות .

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

 

במקום לקשקש, ולהתחבא מאחורי מילים יפות

 

בוא ותן לנו דוגמא

ספר לנו בכנות מתי נתת בפעם האחרונה לפחות 1 שקל לצדקה

 

אתמול... ?

לפני חודש..... ?

לפני שנה..... ?

לפני שנתיים..... ?

לפני עשר שנים..... ?

לפני כשלושים שנה..... ?

 

או אף פעם.... ?

 

מדובר לפחות 1 שקל, ולא בהכרח לחרדים

כל צדקה שהיא שיש בה עלות כספית

נו....

קדימה....  ספר לנו.  

כל פעם שאני מפנה את תשומת לבך לחוסר המוסריות שלך אתה מבלבל את המוח על צדקה. לידיעתך - ראשי המאפיה והאנשים הבלתי מוסריים ביותר תורמים לצדקה. אם צדקה היא קריטריון המוסרי שלך אז דה קורליאנה הוא האיש המוסרי ביותר בעולם.

 

הלל הזקן תמצת את כל היהדות במשפט אחד שהוא הבסיס המוסרי העליון: מה ששנוא עלך אל תעשה לחברך. ואם תעמיק קצת תראה שזה חיה ותן לחיות במילים אחרות. כי ההפך מזה אל תחיה ואל תתן לחיות...

 

צדקה הינה רק הצצה קטנה לנבכי נשמתו של האדם

היכן שמחשבתך ונשמתך נמצאת

שם נמצאים שורשי אשיותך

 

אדם טוב

חושב לעשות טוב

 

אדם כמוך שדוגל בלאפשר לחולירע האנושית מכל הסוגים

חופש פעולה לבסס ייסודות של שחיתות מוסרית, וסלילת דרך לרוע, לרשע ולפשע לשגשג ולפרוח

 

ובכל דרך הרשע הזו אינו שם ז-ן על ההשלכות של תמיכה חולנית זו על הקהילה והחברה

והכל בשם סיסמה ריקה ומושחתת של "תחיה ותן לחיות"

 

אדם כזה שהוא אתה איננו מוסרי

ולא משנא באזה מילים גבוהות תנסה לערפל זאת

 

מי שמצוי בים סוער ביחד עם אחרים בסירה, ומנסה להגיע לחוף מבטחים

אם הוא נורמלי ומוסרי - הוא לא קודח חור בתחתית הסירה

חור שמאיים להטביע את כולם

 

ושוב אתה מתחמק בסיפורי סבתא על מאפיונרים התורמים

גם אנשים טובים ושוחרי טוב תורמים

אתה אחד מהם.... ?

מסתמן שלא

אינך תורם כנראה.  

אתה אדם שמייצג את הרוע הטהור וחושב שמתן צדקה הופכת אותך לאדם טוב. נבכי נשמתו של אדם אינה מתן כסף אלא אמפאטיה עם הזולת והשונה ומתן אפשרות לכל אחד לחיות על פי דרכו בתנאי שאינו פוגע בזולת.  חיה ותן לחיות היא סיסמא ריקה רק לרשעים שחושבים לכפות את ערכיהם בכל מחיר ולאמלל כל זולת שלא חושב כמותם ולא מתנהג כמותם  אתה מייצג את הרשע הטהור ושום צדקה לא תאפיל על כך.

 

אם אני תןרם או לא? זה ממש לא עניינך ואני לא חושב שזה רלוונטי לדיון. זה חסר משמעות .

 

בחיים על באמת יש טוב ורע -

כשהרוע מופעל על יד כוחות שטניים

יש מאבק בלתי פוסק בינהם

 

"המחמאות" שלך כלפי מעידות כי אני מעורר אצלך התנגדות ומשטמה עזה

אני מבין מאיפה אתה בא

כבר סיפרתי לך שאימי לא גידלה טיפש

 

אינני חייב לחשוף בפניך את כל מה שאני מבין לגביך

אך דע לך

"המחמאות" שלך רק מחזקות אצלי את ההבנה לאלו כוחות אופל שטניים אתה שייך.

אני רואה בך את מי שמייצג את כוחות האופל השטנים (מבחינתי זו מטפורה. אין כוחות יש בני אדם...) אין לי משטמה כלפיך אלא כלפי הדעות והרוע שאתה מייצג. זה טבעי לשנוא את הרוע.

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

 

במקום לקשקש, ולהתחבא מאחורי מילים יפות

 

בוא ותן לנו דוגמא

ספר לנו בכנות מתי נתת בפעם האחרונה לפחות 1 שקל לצדקה

 

אתמול... ?

לפני חודש..... ?

לפני שנה..... ?

לפני שנתיים..... ?

לפני עשר שנים..... ?

לפני כשלושים שנה..... ?

 

או אף פעם.... ?

 

מדובר לפחות 1 שקל, ולא בהכרח לחרדים

כל צדקה שהיא שיש בה עלות כספית

נו....

קדימה....  ספר לנו.  

כל פעם שאני מפנה את תשומת לבך לחוסר המוסריות שלך אתה מבלבל את המוח על צדקה. לידיעתך - ראשי המאפיה והאנשים הבלתי מוסריים ביותר תורמים לצדקה. אם צדקה היא קריטריון המוסרי שלך אז דה קורליאנה הוא האיש המוסרי ביותר בעולם.

 

הלל הזקן תמצת את כל היהדות במשפט אחד שהוא הבסיס המוסרי העליון: מה ששנוא עלך אל תעשה לחברך. ואם תעמיק קצת תראה שזה חיה ותן לחיות במילים אחרות. כי ההפך מזה אל תחיה ואל תתן לחיות...

מה זה קשור ליהדות המחורבנת?

כל אדם ודם ביקום יסכים עימך על - מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך...

ממתי יהדות הגזענות הרבנית לא  מטנפת על הגויים ומייללת נגד אנטישמיות???

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

 

במקום לקשקש, ולהתחבא מאחורי מילים יפות

 

בוא ותן לנו דוגמא

ספר לנו בכנות מתי נתת בפעם האחרונה לפחות 1 שקל לצדקה

 

אתמול... ?

לפני חודש..... ?

לפני שנה..... ?

לפני שנתיים..... ?

לפני עשר שנים..... ?

לפני כשלושים שנה..... ?

 

או אף פעם.... ?

 

מדובר לפחות 1 שקל, ולא בהכרח לחרדים

כל צדקה שהיא שיש בה עלות כספית

נו....

קדימה....  ספר לנו.  

כל פעם שאני מפנה את תשומת לבך לחוסר המוסריות שלך אתה מבלבל את המוח על צדקה. לידיעתך - ראשי המאפיה והאנשים הבלתי מוסריים ביותר תורמים לצדקה. אם צדקה היא קריטריון המוסרי שלך אז דה קורליאנה הוא האיש המוסרי ביותר בעולם.

 

הלל הזקן תמצת את כל היהדות במשפט אחד שהוא הבסיס המוסרי העליון: מה ששנוא עלך אל תעשה לחברך. ואם תעמיק קצת תראה שזה חיה ותן לחיות במילים אחרות. כי ההפך מזה אל תחיה ואל תתן לחיות...

מה זה קשור ליהדות המחורבנת?

כל אדם ודם ביקום יסכים עימך על - מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך...

ממתי יהדות הגזענות הרבנית לא  מטנפת על הגויים ומייללת נגד אנטישמיות???

אני מצטט את מה שהלל אמר לנכרי שרצה להתגייר וטען בפניו שזו כל התורה על רגל אחת. צריך לזכור כי שמאי לעומת הלל נזף בנכרי.

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

 

במקום לקשקש, ולהתחבא מאחורי מילים יפות

 

בוא ותן לנו דוגמא

ספר לנו בכנות מתי נתת בפעם האחרונה לפחות 1 שקל לצדקה

 

אתמול... ?

לפני חודש..... ?

לפני שנה..... ?

לפני שנתיים..... ?

לפני עשר שנים..... ?

לפני כשלושים שנה..... ?

 

או אף פעם.... ?

 

מדובר לפחות 1 שקל, ולא בהכרח לחרדים

כל צדקה שהיא שיש בה עלות כספית

נו....

קדימה....  ספר לנו.  

כל פעם שאני מפנה את תשומת לבך לחוסר המוסריות שלך אתה מבלבל את המוח על צדקה. לידיעתך - ראשי המאפיה והאנשים הבלתי מוסריים ביותר תורמים לצדקה. אם צדקה היא קריטריון המוסרי שלך אז דה קורליאנה הוא האיש המוסרי ביותר בעולם.

 

הלל הזקן תמצת את כל היהדות במשפט אחד שהוא הבסיס המוסרי העליון: מה ששנוא עלך אל תעשה לחברך. ואם תעמיק קצת תראה שזה חיה ותן לחיות במילים אחרות. כי ההפך מזה אל תחיה ואל תתן לחיות...

מה זה קשור ליהדות המחורבנת?

כל אדם ודם ביקום יסכים עימך על - מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך...

ממתי יהדות הגזענות הרבנית לא  מטנפת על הגויים ומייללת נגד אנטישמיות???

אני מצטט את מה שהלל אמר לנכרי שרצה להתגייר וטען בפניו שזו כל התורה על רגל אחת. צריך לזכור כי שמאי לעומת הלל נזף בנכרי.

אז אתה סילפת את דברי הלל (מה שייך זקן כאן?)...

הוא אמר -זו כל התורה על רגל אחת...

ואתה אמרת שהלל מיצה את היהדות... 

ואתה יודע שהיהדות היא הרבה דברים,אבל מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך --היא לא.

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

 

במקום לקשקש, ולהתחבא מאחורי מילים יפות

 

בוא ותן לנו דוגמא

ספר לנו בכנות מתי נתת בפעם האחרונה לפחות 1 שקל לצדקה

 

אתמול... ?

לפני חודש..... ?

לפני שנה..... ?

לפני שנתיים..... ?

לפני עשר שנים..... ?

לפני כשלושים שנה..... ?

 

או אף פעם.... ?

 

מדובר לפחות 1 שקל, ולא בהכרח לחרדים

כל צדקה שהיא שיש בה עלות כספית

נו....

קדימה....  ספר לנו.  

כל פעם שאני מפנה את תשומת לבך לחוסר המוסריות שלך אתה מבלבל את המוח על צדקה. לידיעתך - ראשי המאפיה והאנשים הבלתי מוסריים ביותר תורמים לצדקה. אם צדקה היא קריטריון המוסרי שלך אז דה קורליאנה הוא האיש המוסרי ביותר בעולם.

 

הלל הזקן תמצת את כל היהדות במשפט אחד שהוא הבסיס המוסרי העליון: מה ששנוא עלך אל תעשה לחברך. ואם תעמיק קצת תראה שזה חיה ותן לחיות במילים אחרות. כי ההפך מזה אל תחיה ואל תתן לחיות...

מה זה קשור ליהדות המחורבנת?

כל אדם ודם ביקום יסכים עימך על - מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך...

ממתי יהדות הגזענות הרבנית לא  מטנפת על הגויים ומייללת נגד אנטישמיות???

אני מצטט את מה שהלל אמר לנכרי שרצה להתגייר וטען בפניו שזו כל התורה על רגל אחת. צריך לזכור כי שמאי לעומת הלל נזף בנכרי.

אז אתה סילפת את דברי הלל (מה שייך זקן כאן?)...

הוא אמר -זו כל התורה על רגל אחת...

ואתה אמרת שהלל מיצה את היהדות... 

ואתה יודע שהיהדות היא הרבה דברים,אבל מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך --היא לא.

לא סילפתי הכוונה שלו הייתה כל זמן שניתן לעמוד על רגל אחת וזה היה מבחינתו מיצוי היהדות. מה לעשות שלא כולם חושבים כמוהו.הוא כונה הלל הזקן זו לא המצאה שלי.

 

מסכת שבת:

מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גייריה. אמר לו: דעלך סני לחברך - לא תעביד [=מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך]; זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא - זיל גמור [=והשאר פירוש הוא, לך ולמד]". (שבת לא ע"א)

 

ודרך אגב....

שיעורי מוסר מהדוניסט שתומך בסיסמה המרושעת של תחיה ותן לחיות

אינני צריך לקבל

 

וגם מאחד שמתנגד לצדקה מתוך טעמים אידיאולוגיים

אין לקבל ממנו שיעורים במוסר

אתה רק מוכיח עד  כמה אינך מוסרי וכמה אתה זקוק לשיעורי מוסר חיה ותן לחיות זה הבסיס לכל תפיסה מוסרית נאורה. כל תפיסה אחרת היא מוסריות של דיכוי הפרט. אני לא מגדיר עצמי כהדוניסט כי אני לא ראה את ההנאה כתכלית חיי אני רואה בהנאה שאין בה פגיעה בזולת אמצעי לחיות חיים מאושרים.

 

במקום לקשקש, ולהתחבא מאחורי מילים יפות

 

בוא ותן לנו דוגמא

ספר לנו בכנות מתי נתת בפעם האחרונה לפחות 1 שקל לצדקה

 

אתמול... ?

לפני חודש..... ?

לפני שנה..... ?

לפני שנתיים..... ?

לפני עשר שנים..... ?

לפני כשלושים שנה..... ?

 

או אף פעם.... ?

 

מדובר לפחות 1 שקל, ולא בהכרח לחרדים

כל צדקה שהיא שיש בה עלות כספית

נו....

קדימה....  ספר לנו.  

כל פעם שאני מפנה את תשומת לבך לחוסר המוסריות שלך אתה מבלבל את המוח על צדקה. לידיעתך - ראשי המאפיה והאנשים הבלתי מוסריים ביותר תורמים לצדקה. אם צדקה היא קריטריון המוסרי שלך אז דה קורליאנה הוא האיש המוסרי ביותר בעולם.

 

הלל הזקן תמצת את כל היהדות במשפט אחד שהוא הבסיס המוסרי העליון: מה ששנוא עלך אל תעשה לחברך. ואם תעמיק קצת תראה שזה חיה ותן לחיות במילים אחרות. כי ההפך מזה אל תחיה ואל תתן לחיות...

 

צדקה הינה רק הצצה קטנה לנבכי נשמתו של האדם

היכן שמחשבתך ונשמתך נמצאת

שם נמצאים שורשי אשיותך

 

אדם טוב

חושב לעשות טוב

 

אדם כמוך שדוגל בלאפשר לחולירע האנושית מכל הסוגים

חופש פעולה לבסס ייסודות של שחיתות מוסרית, וסלילת דרך לרוע, לרשע ולפשע לשגשג ולפרוח

 

ובכל דרך הרשע הזו אינו שם ז-ן על ההשלכות של תמיכה חולנית זו על הקהילה והחברה

והכל בשם סיסמה ריקה ומושחתת של "תחיה ותן לחיות"

 

אדם כזה שהוא אתה איננו מוסרי

ולא משנא באזה מילים גבוהות תנסה לערפל זאת

 

מי שמצוי בים סוער ביחד עם אחרים בסירה, ומנסה להגיע לחוף מבטחים

אם הוא נורמלי ומוסרי - הוא לא קודח חור בתחתית הסירה

חור שמאיים להטביע את כולם

 

ושוב אתה מתחמק בסיפורי סבתא על מאפיונרים התורמים

גם אנשים טובים ושוחרי טוב תורמים

אתה אחד מהם.... ?

מסתמן שלא

אינך תורם כנראה.  

אתה אדם שמייצג את הרוע הטהור וחושב שמתן צדקה הופכת אותך לאדם טוב. נבכי נשמתו של אדם אינה מתן כסף אלא אמפאטיה עם הזולת והשונה ומתן אפשרות לכל אחד לחיות על פי דרכו בתנאי שאינו פוגע בזולת.  חיה ותן לחיות היא סיסמא ריקה רק לרשעים שחושבים לכפות את ערכיהם בכל מחיר ולאמלל כל זולת שלא חושב כמותם ולא מתנהג כמותם  אתה מייצג את הרשע הטהור ושום צדקה לא תאפיל על כך.

 

אם אני תןרם או לא? זה ממש לא עניינך ואני לא חושב שזה רלוונטי לדיון. זה חסר משמעות .

 

אז מה...... ?

 

אז אם הבנתי אותך נכון

אתה טוען שחשובה האמפטיה של האדם עם הזולת

 

תראה.....

לא מצופה ממך ומכל אדם רגיל להיות דון קישוט הנלחם ברשע, ברוע ובפשע  בקני מידה עולמי

 

אבל כן מצופה ממך ומאחרים להיות אדם טוב 

 

אדם טוב השוחר טוב, שעוזר ומטיב עם סביבתו הקרובה

ועושה טוב במטרים המרובעים מסביבו

 

לתת צדקה היא לעשות טוב

ומעידה בדיוק כפי שחושב אתה כחיוני על "אמפטיה עם הזולת"

 

אתה כמובן לא כזה

לא שוחר טוב, ולא נותן לצדקה

 

את זאת אני יודע כי כבר בעבר תרצת את אי מתן הצדקה מצדך בשתי סיבות:

 

- אחת מהן הייתה כי אינך עשיר, ואתה מעדיף להפנות את הכסף למשפחתך

ואני תוהה האם כדי לתת כמה שקלים פה ושם על פי יכולתך לצדקה צריך להיות עשיר לשם כך... ?

 

- התירוץ השקרי השני שלך היה כי אינך רוצה לעזור לחרדים, שאתה כמובן רואה בהם פרזיטים

 

כן אז השקרים הקטנים שלך מעידים בך על אופיך

 

- שקרים כמו שפעם אמרת שאתה מרוויח מעט, ואחר כך התבטאת ואמרת כי יש לך הכנסות די טובות

- פעם אמרת כי אתה מתנגד אידיאולגית למתן צדקה, וכאן אתה טוען כי זה לא ענייני אם אתה תורם

  ורומז בכך כי כביכול אתה תורם לצדקה, אך לא מעוניין לפרט על כך

 

חכמנו אמרו, וידעו את אשר הם אומרים

הם אמרו:

"אדם ניכר בכוסו כיסו וכעסו"

 

איך אתה נוהג ומתנהג כשאתה שותה אינני יודע

 

- אך יודע אני כי כשאתה כועס עלי אתה יורד נמוך ומתבטא "במחמאות" לא מתורבתות

- בכיסך יודע אני, שאתה קמצן גדול בצדקה, ומתנגד לה בעטיפה של תירוצים שקריים "אידיאולוגיים" כביכול

 

וכן חכמנו צדקו

אינך כמובן שוחר טוב

 

אינך מאנץ'.

עבור לעמוד
, , , , , , ...
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר