יכול להיות שהרמב"ם היה אנטישמי סמולני?

רמב"ם, הלכות תלמוד תורה, פרק ג, הלכה י .

 

"כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וכיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא"

הרמבם משקף את ההלכה למעשה.

תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון.

מה התנאים לא עסקו במלאכות לפרנסתם..

האשכנזים מאירופה הביאו את התרבות הזו שליפול על הקופה הציבורית.

עילויים שלומדים תורה על באמת כדי לייצר רבנים חכמי ישראל צריך.. כמו שבט לוי..

או כמו יששכר חמור גרם כרע רבץ באהלה של תורה..

ואחיו זבולון לחוף ימים ישכון לקח על עצמו לתמוך בו כלכלית ולחלוק עימו את שכר לימוד התורה.

בדיוק לתפיסה הזו של זבולון ויששכר התנגד הרמב"ם. יפה תורה עם דרך ארץ למשל אינה דרך ארץ במובן נימוס אלא דרך ארץ כעבודה . ואיך אמר רבן גמליאל: כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון והרמבם טוען : וסוף אדם זה שיהא מסטם את הבריות. ממש אנטישמי....

בדיוק לתפיסה הזו של זבולון ויששכר התנגד הרמב"ם. יפה תורה עם דרך ארץ למשל אינה דרך ארץ במובן נימוס אלא דרך ארץ כעבודה . ואיך אמר רבן גמליאל: כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון והרמבם טוען : וסוף אדם זה שיהא מסטם את הבריות. ממש אנטישמי....

מלסטם?

 

כל שאינו מלמד את בנו אוּמנוּת (כאילו) מלמדו ליסטוּת (קדושין כט א)...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

בדיוק לתפיסה הזו של זבולון ויששכר התנגד הרמב"ם. יפה תורה עם דרך ארץ למשל אינה דרך ארץ במובן נימוס אלא דרך ארץ כעבודה . ואיך אמר רבן גמליאל: כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון והרמבם טוען : וסוף אדם זה שיהא מסטם את הבריות. ממש אנטישמי....

מלסטם?

 

כל שאינו מלמד את בנו אוּמנוּת (כאילו) מלמדו ליסטוּת (קדושין כט א)...

נשמטה הל..אכן מלסטם.

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר