אז מה אתה בדיוק רוצה באופן מעשי - לכפות עלי צניעות?לאסור על אנשים לבלות? רוצה לחיות בצניעות ולא לבלות - מי מפריע לך?

הזרם המרכזי הנורמלי (שאליו אני ורוב הציבור הנורמטיבי שייך) לא רוצה לחיות כמוך ולא שותף לכינויים שאתה מכנה אותו אז אם תזיין את המוח עוד פעם ועוד פעם אז אתה חושב שהוא ישתנה? הוא לא מפריע לך ולא כופה עליך כלום. אז די כבר.

אני לא היתי נכנס לפורום שרובו חרדים ומטיף להם להשתנות גם לי אורח החיים הזה מפריע לכאורה אבל אם זה רצונם למה להטריד אותם שוב ושוב?

 

אני "מטיף" לשינוי בטריטוריה שלי, ולא בטריטוריה זרה

אני חילוני, ואני חותר לשינוי בחברה הישראלית דרך אתר שעיקר קוראיו חילוניים

מה מצאת פסול בכך

 

האם חברת הזבל החילונית הפסודו אינטלקטואלית מקפה כסית לא הטיפה לשינוי בצלמה ובדמותה המושחתת... ?

הרי לפי טעמך היתה להם זכות לעשות זאת

 

האם עמוס עוז השמאלני חולני, שדיברר את האויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם, והכשיר אותו כפרטנר וכקורבן

לפי טעמך נהג הרי נכון... ?

 

הרי גם לפי טעמך נעמי נשמר הימנית שהוחרמה בשל דעותיה על ידי המילייה השמאלני החולני הייתה צריכה לשתוק

בדיוק כמו שאתה מייעץ לי.... ?

 

ההאא... אובר חוכם?

אם  הייתי נכנס לאתר של חרדים קורא להם חבורת זבל לועג לערכיהם ומטיף לערכיי שוב ושוב היית מקבל זאת כלגיטימי?

 

ברומא תהיה רומאי

 

אני באתר חילוני, ששפת הכיכר שולטת בו

 

הביטויים כלפיי כאן אינם בדיוק שפה נקייה

 

ביטויים כמו:

פאשיסט, הומופוב, חשוך, פרימיטיבי, אינפטיל, אהבל, אספסוף, מאמין בחבר מדומין, נאצי, חולה נפש וכו'

ואלו רק מקצת הכינויים

 

אלו אינם בדיוק מילים של שבת

אז מה לך כי תלין על כך שאני באמת ובתמים חושב שהם זבלה אלכוהוליסטית שטופת זימה

 

מה מצאת לנכון להעלב מכך

כשאתה ואחרים משתמשים בשפה גרועה יותר. 

אתה מתחמק כרגיל משאלתי.  אתה נכנס לאתר חילוני ומרשה לעצמך לכנות את התרבות החילונית  תרבות של זבל ללעוג לאורח החיים ולראות בו פשע ולזלזל בכל ערך ליברלי. אני שואל אותך האם זה היה מבחינתך לגיטימי (בלי קשר לתגובות שאקבל) להיכנס לאתר חרדי ללעוג לאלוהים ולהטיל ספק בקיומו, ללעוג לערכים הדתיים לראות בהם את מקור הרוע האנושי כפרימיטיבי וחשוך וכו'. גם אני חושב כך על אלוהים ועל התרבות החרדית - השאלה אם מבחנתך זה לגיטימי להיכנס לאתר חרדי ולטעון זאת?

אז מה אתה בדיוק רוצה באופן מעשי - לכפות עלי צניעות?לאסור על אנשים לבלות? רוצה לחיות בצניעות ולא לבלות - מי מפריע לך?

הזרם המרכזי הנורמלי (שאליו אני ורוב הציבור הנורמטיבי שייך) לא רוצה לחיות כמוך ולא שותף לכינויים שאתה מכנה אותו אז אם תזיין את המוח עוד פעם ועוד פעם אז אתה חושב שהוא ישתנה? הוא לא מפריע לך ולא כופה עליך כלום. אז די כבר.

אני לא היתי נכנס לפורום שרובו חרדים ומטיף להם להשתנות גם לי אורח החיים הזה מפריע לכאורה אבל אם זה רצונם למה להטריד אותם שוב ושוב?

 

אני "מטיף" לשינוי בטריטוריה שלי, ולא בטריטוריה זרה

אני חילוני, ואני חותר לשינוי בחברה הישראלית דרך אתר שעיקר קוראיו חילוניים

מה מצאת פסול בכך

 

האם חברת הזבל החילונית הפסודו אינטלקטואלית מקפה כסית לא הטיפה לשינוי בצלמה ובדמותה המושחתת... ?

הרי לפי טעמך היתה להם זכות לעשות זאת

 

האם עמוס עוז השמאלני חולני, שדיברר את האויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם, והכשיר אותו כפרטנר וכקורבן

לפי טעמך נהג הרי נכון... ?

 

הרי גם לפי טעמך נעמי נשמר הימנית שהוחרמה בשל דעותיה על ידי המילייה השמאלני החולני הייתה צריכה לשתוק

בדיוק כמו שאתה מייעץ לי.... ?

 

ההאא... אובר חוכם?

אם  הייתי נכנס לאתר של חרדים קורא להם חבורת זבל לועג לערכיהם ומטיף לערכיי שוב ושוב היית מקבל זאת כלגיטימי?

 

ברומא תהיה רומאי

 

אני באתר חילוני, ששפת הכיכר שולטת בו

 

הביטויים כלפיי כאן אינם בדיוק שפה נקייה

 

ביטויים כמו:

פאשיסט, הומופוב, חשוך, פרימיטיבי, אינפטיל, אהבל, אספסוף, מאמין בחבר מדומין, נאצי, חולה נפש וכו'

ואלו רק מקצת הכינויים

 

אלו אינם בדיוק מילים של שבת

אז מה לך כי תלין על כך שאני באמת ובתמים חושב שהם זבלה אלכוהוליסטית שטופת זימה

 

מה מצאת לנכון להעלב מכך

כשאתה ואחרים משתמשים בשפה גרועה יותר. 

אתה מתחמק כרגיל משאלתי.  אתה נכנס לאתר חילוני ומרשה לעצמך לכנות את התרבות החילונית  תרבות של זבל ללעוג לאורח החיים ולראות בו פשע ולזלזל בכל ערך ליברלי. אני שואל אותך האם זה היה מבחינתך לגיטימי (בלי קשר לתגובות שאקבל) להיכנס לאתר חרדי ללעוג לאלוהים ולהטיל ספק בקיומו, ללעוג לערכים הדתיים לראות בהם את מקור הרוע האנושי כפרימיטיבי וחשוך וכו'. גם אני חושב כך על אלוהים ועל התרבות החרדית - השאלה אם מבחנתך זה לגיטימי להיכנס לאתר חרדי ולטעון זאת?

 

אני חושב שכן

שאכן זה לגיטימי

 

הנקודה היא כי לא תהיה אפקטיבי בשכנוע באתר חרדי

אלא רק תעליב

 

אני עושה זאת בטריטוריה שלי

ואני קצת אפקטיבי

 

אפקטיבי מעצם העובדה שחבריך לפורום רוצים לסתום את פי

ואתה מותש מלהתמודד עם טיעונים 

ולא רק כינויי גנאי

 

אומרים כי הפוסל במומו פוסל

 

ואני חילוני כל חיי

ואני לא צעיר

 

ואני מכיר את המומים בחברה החילונית

ואני פוסל דרך חיים זו מתוך הכרות עם החוליים, ומתוך אכפתיות לעתיד החברה החילונית

 

אינני ממציא חוליים

העובדה כי דבריי מעוררים תרעומת ומקוממים איננה בגלל כינויי הגנאי שלי - שמימיילא הם בצמצום

אלא מכיוול שהם אמת שכולם מזהים ומכירים

 

אך מעדיפים שלא לדבר עליהה, ולקבור את הראש בחול

ולהמשיך בחגיגת ההדוניזם של אכול ושתו כי מחר נמות. 

אז מה אתה בדיוק רוצה באופן מעשי - לכפות עלי צניעות?לאסור על אנשים לבלות? רוצה לחיות בצניעות ולא לבלות - מי מפריע לך?

הזרם המרכזי הנורמלי (שאליו אני ורוב הציבור הנורמטיבי שייך) לא רוצה לחיות כמוך ולא שותף לכינויים שאתה מכנה אותו אז אם תזיין את המוח עוד פעם ועוד פעם אז אתה חושב שהוא ישתנה? הוא לא מפריע לך ולא כופה עליך כלום. אז די כבר.

אני לא היתי נכנס לפורום שרובו חרדים ומטיף להם להשתנות גם לי אורח החיים הזה מפריע לכאורה אבל אם זה רצונם למה להטריד אותם שוב ושוב?

 

אני "מטיף" לשינוי בטריטוריה שלי, ולא בטריטוריה זרה

אני חילוני, ואני חותר לשינוי בחברה הישראלית דרך אתר שעיקר קוראיו חילוניים

מה מצאת פסול בכך

 

האם חברת הזבל החילונית הפסודו אינטלקטואלית מקפה כסית לא הטיפה לשינוי בצלמה ובדמותה המושחתת... ?

הרי לפי טעמך היתה להם זכות לעשות זאת

 

האם עמוס עוז השמאלני חולני, שדיברר את האויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם, והכשיר אותו כפרטנר וכקורבן

לפי טעמך נהג הרי נכון... ?

 

הרי גם לפי טעמך נעמי נשמר הימנית שהוחרמה בשל דעותיה על ידי המילייה השמאלני החולני הייתה צריכה לשתוק

בדיוק כמו שאתה מייעץ לי.... ?

 

ההאא... אובר חוכם?

אם  הייתי נכנס לאתר של חרדים קורא להם חבורת זבל לועג לערכיהם ומטיף לערכיי שוב ושוב היית מקבל זאת כלגיטימי?

 

ברומא תהיה רומאי

 

אני באתר חילוני, ששפת הכיכר שולטת בו

 

הביטויים כלפיי כאן אינם בדיוק שפה נקייה

 

ביטויים כמו:

פאשיסט, הומופוב, חשוך, פרימיטיבי, אינפטיל, אהבל, אספסוף, מאמין בחבר מדומין, נאצי, חולה נפש וכו'

ואלו רק מקצת הכינויים

 

אלו אינם בדיוק מילים של שבת

אז מה לך כי תלין על כך שאני באמת ובתמים חושב שהם זבלה אלכוהוליסטית שטופת זימה

 

מה מצאת לנכון להעלב מכך

כשאתה ואחרים משתמשים בשפה גרועה יותר. 

אתה מתחמק כרגיל משאלתי.  אתה נכנס לאתר חילוני ומרשה לעצמך לכנות את התרבות החילונית  תרבות של זבל ללעוג לאורח החיים ולראות בו פשע ולזלזל בכל ערך ליברלי. אני שואל אותך האם זה היה מבחינתך לגיטימי (בלי קשר לתגובות שאקבל) להיכנס לאתר חרדי ללעוג לאלוהים ולהטיל ספק בקיומו, ללעוג לערכים הדתיים לראות בהם את מקור הרוע האנושי כפרימיטיבי וחשוך וכו'. גם אני חושב כך על אלוהים ועל התרבות החרדית - השאלה אם מבחנתך זה לגיטימי להיכנס לאתר חרדי ולטעון זאת?

 

אני חושב שכן

שאכן זה לגיטימי

 

הנקודה היא כי לא תהיה אפקטיבי בשכנוע באתר חרדי

אלא רק תעליב

 

אני עושה זאת בטריטוריה שלי

ואני קצת אפקטיבי

 

אפקטיבי מעצם העובדה שחבריך לפורום רוצים לסתום את פי

ואתה מותש מלהתמודד עם טיעונים 

ולא רק כינויי גנאי

 

אומרים כי הפוסל במומו פוסל

 

ואני חילוני כל חיי

ואני לא צעיר

 

ואני מכיר את המומים בחברה החילונית

ואני פוסל דרך חיים זו מתוך הכרות עם החוליים, ומתוך אכפתיות לעתיד החברה החילונית

 

אינני ממציא חוליים

העובדה כי דבריי מעוררים תרעומת ומקוממים איננה בגלל כינויי הגנאי שלי - שמימיילא הם בצמצום

אלא מכיוול שהם אמת שכולם מזהים ומכירים

 

אך מעדיפים שלא לדבר עליהה, ולקבור את הראש בחול

ולהמשיך בחגיגת ההדוניזם של אכול ושתו כי מחר נמות. 

 

ובנוסף......

 

אני רואה כי אצלך בלשון אין עצם

קל להעביר ביקורת הגובלת באנטישמיות כלפי החרדים

מילים כמו פרזיטים, עלוקות, אוהבי ורודפי בצע, מסריחים, נצלנים, עצלים ועוד "מחמאות"

 

כן.... להעביר ביקורת על האחר קל

כמו הכינויים כלפיי כאן בפורום

 

אך כאשר מעבירים ביקורת בשפה בוטה כלפי "גיבורי התרבות" ואורח החיים החילוני הרקוב

או אז פתאום מתעורר רגישות

פתאום העור הוא דקיק - נעלב ונפגע.  

להעביר בקורת בוטה כלפי חרדים זה אנטישמיות

 

להעביר בקורת בוטה כלפי חילונים זו הבעת דעה לגיטימית.

 

תחי הצביעות

להעביר בקורת בוטה כלפי חרדים זה אנטישמיות

 

להעביר בקורת בוטה כלפי חילונים זו הבעת דעה לגיטימית.

 

תחי הצביעות

 

כשמשתמשים בביטויים אנטישמיים כפי שתארתי

אזי זו כמובן אנטישמיות

 

כשקוראים לחכמי ישראל וגדולי ישראל בביטויים מחליאים

כמו שנהוג כאן לקרוא לרש"י ולרמב"ם לדוגמא

 

זו גישה אנטישמית חסרת כבוד, שנועדה להכפיש

ולא להעביר ביקורת

 

ואגב.....

אינני מנסה לסתום את פיות האנטישמים כאן

אני מתמודד עם דבריהם, ועונה להם

 

ואילו את הביקורת שלי כלפי חיי החילונים המושחתים מוסרית, ורקבון התרבות המערבית כפי שאני נוהג לתאר

כן... ביקורת זו מנסים להשתיק

 

מקללים ומנאצים אותי

ודורשים כי אפסיק לכתוב בפירוט ולתאר חוליים חברתיים אלו של החילונים

 

מה זה אם לא ניסיון סתימת פיות.... ?

תכ'לס ניסיון לשפוך מים קרים על חופש המחשבה, ולהרתיע מלעלות פוסטים חדשים העוסקים בחוליי החברה החילונית.   

.אני שואל אותך האם זה לגיטימי מצדי להיכנס לאתר חרדי  ולהשמיץ בצורה בוטה שוב ושוב את אורח החיים החרדי ולהטיל ספק באלוהים? תענה לי ואל תתחמק כדרכך. העובדה שאתה מציג עצמך חילוני ומכיר את החילוניות לא רלוונטית.  אני אציג עצמי כדתי המכיר היטב את החרדיות. האם החרדים בפורום לא יעליבו אותי? לא ישמיצו אותי ?לא ינסו להשתיק אותי? האם מה שאתה אומר נראה לך אמת ומה שאני אומר להם זה עילבון? למה? אני חושב להיפך.

 

למה הטריטוריה הזו שבה אתה מעליב ומשמיף את אורח חיי היא "שלך" ואם אעשה זאת בטריטוריה החרדית היא לא שלי? האם נראה לך שלא אענה על דברי החרדים ואתמודד איתם?

 

אני לעומתך אמנע מכך. מי שבחר לחיות חיים חרדים חי בניגוד גמור לערכי ולתפישת עולמי אבל זה יהיה חצוף מצדי להטיף לו לשנות את דרכיו בפרט אחרי שהתווכחתי וראיתי את תגובותיו. אבל תועמלן כמוך לעולם לא ירפה. 

להעביר בקורת בוטה כלפי חרדים זה אנטישמיות

 

להעביר בקורת בוטה כלפי חילונים זו הבעת דעה לגיטימית.

 

תחי הצביעות

 

כשמשתמשים בביטויים אנטישמיים כפי שתארתי

אזי זו כמובן אנטישמיות

 

כשקוראים לחכמי ישראל וגדולי ישראל בביטויים מחליאים

כמו שנהוג כאן לקרוא לרש"י ולרמב"ם לדוגמא

 

זו גישה אנטישמית חסרת כבוד, שנועדה להכפיש

ולא להעביר ביקורת

 

ואגב.....

אינני מנסה לסתום את פיות האנטישמים כאן

אני מתמודד עם דבריהם, ועונה להם

 

ואילו את הביקורת שלי כלפי חיי החילונים המושחתים מוסרית, ורקבון התרבות המערבית כפי שאני נוהג לתאר

כן... ביקורת זו מנסים להשתיק

 

מקללים ומנאצים אותי

ודורשים כי אפסיק לכתוב בפירוט ולתאר חוליים חברתיים אלו של החילונים

 

מה זה אם לא ניסיון סתימת פיות.... ?

תכ'לס ניסיון לשפוך מים קרים על חופש המחשבה, ולהרתיע מלעלות פוסטים חדשים העוסקים בחוליי החברה החילונית.   

כשמרכזים את כל התרבות הישראלית בכסית וטוענים שמייסדיה הם אוסף של שיכורים והלוואי והתרבות הזו תעלם זו כמובן גישה מלאת כבוד...

וההבדל ביננו שאני משוכנע שאני מכיר טוב ממך את רשי והרמבם. לא נראה לי שאתה בכלל מכיר את התרבות שאותה אתה משמיץ..

להעביר בקורת בוטה כלפי חרדים זה אנטישמיות

 

להעביר בקורת בוטה כלפי חילונים זו הבעת דעה לגיטימית.

 

תחי הצביעות

 

כשמשתמשים בביטויים אנטישמיים כפי שתארתי

אזי זו כמובן אנטישמיות

 

כשקוראים לחכמי ישראל וגדולי ישראל בביטויים מחליאים

כמו שנהוג כאן לקרוא לרש"י ולרמב"ם לדוגמא

 

זו גישה אנטישמית חסרת כבוד, שנועדה להכפיש

ולא להעביר ביקורת

 

ואגב.....

אינני מנסה לסתום את פיות האנטישמים כאן

אני מתמודד עם דבריהם, ועונה להם

 

ואילו את הביקורת שלי כלפי חיי החילונים המושחתים מוסרית, ורקבון התרבות המערבית כפי שאני נוהג לתאר

כן... ביקורת זו מנסים להשתיק

 

מקללים ומנאצים אותי

ודורשים כי אפסיק לכתוב בפירוט ולתאר חוליים חברתיים אלו של החילונים

 

מה זה אם לא ניסיון סתימת פיות.... ?

תכ'לס ניסיון לשפוך מים קרים על חופש המחשבה, ולהרתיע מלעלות פוסטים חדשים העוסקים בחוליי החברה החילונית.   

כשמרכזים את כל התרבות הישראלית בכסית וטוענים שמייסדיה הם אוסף של שיכורים והלוואי והתרבות הזו תעלם זו כמובן גישה מלאת כבוד...

וההבדל ביננו שאני משוכנע שאני מכיר טוב ממך את רשי והרמבם. לא נראה לי שאתה בכלל מכיר את התרבות שאותה אתה משמיץ..

 

איפה טעיתי בתרבות הבוהמה התל אביבית שח קםה כסית

 

העובדה כי הם היו נערצים על ידי מובילי דעת קהל בישראל ופוליטיקאים לא עושה תרבות זו איכותית

 

הם היו אלכוהוליסטים זו עובדה

ראה את נתן זך שעד לאחרונה התגלגל בברים שתוי

אתה רוצה ללמד אותי מה זה אלכוהוליסטים -

תאמין לי שאני "מריח" אותם תרתי משמע מקילומטרים

 

עובדה היא כי הם היו שטופי זימה, שניצלו את מעמדם הרם בתרבות לזיין קטינות ושאר נערות ונשים שחיפשו פירסום

מה לא אמת בעובדה זו

תעשה גוגל ותחפש קפה כסית בויקיפדיה

ותלמד מה עורך הערך הזה חושב עליהם

 

אלו היו גיבורי התרבות של אותם ימים

ואתה נוהג לבדוק את איכות היצירות שלהם במבחן הזמן

 

אז בו תשאל היום את הנוער הטיפוסי מי מכיר את אלתרמן, או נתן זך או שאר הפלצנים שישבו והשתכרו שם.

קודם תכיר אתה את התרבות. אלתרמן שתוי אחד תרם לה יותר מכל אלפי הרבנים בדורות האחרונים.

ואם לך מותר למקד את התרבות בישראלית (המפוארת לטעמי) בכמה שתויים בכסית למה לי אסור להעליב את גדולי הדור שלך ?

קודם תכיר אתה את התרבות. אלתרמן שתוי אחד תרם לה יותר מכל אלפי הרבנים בדורות האחרונים.

ואם לך מותר למקד את התרבות בישראלית (המפוארת לטעמי) בכמה שתויים בכסית למה לי אסור להעליב את גדולי הדור שלך ?

 

לא אמרתי שאסור...

העובהדה שאתה ואחרים עושים זאת גם כלפי משה

שהיה מנהיג אהוב ונערץ על כל העם

 

הנקודה שלי היא שאתם צבועים

מרשים לעצמכם להעביר ביקורת אנטישמית בחוסר כבוד ויורקים לבאר ממנה אבותיכם שתו

 

אך כשמעבירים ביקורת על דרך החיים הרקובה שלכם

ומוכיחים לכם כי היא גורמת לנזק

 

אתם במקום להפנים דברי ביקורת אלו

אתם מנסים להשתיק את הביקורת ולסתום פיות.

מי שממקד את התרבות החילונית בכמה שתויים שיושבים בכסית נוהג בחוסר כבוד כלפי תרבות זו. לו לפחות היה טורח להכיר אותה...

אני לא שותה כבר מזמן מהבאר עם המים העכורים והמעופשים שאתה מנסה להרוות אותי. לקחתי ממנה רק את המיים הרלוונטיים והתאמתי אותם לצרכי.

 

אפשר לבקר את דרך החיים שלי אבל לטעון כלפיה שהיא  כל כולה "רקובה" זו אנטישמיות מכלילה. למה שאפנים השצמצות חסרות כל ביסוס? אני לא רקוב משום היבט שהוא. 

מי שממקד את התרבות החילונית בכמה שתויים שיושבים בכסית נוהג בחוסר כבוד כלפי תרבות זו. לו לפחות היה טורח להכיר אותה...

אני לא שותה כבר מזמן מהבאר עם המים העכורים והמעופשים שאתה מנסה להרוות אותי. לקחתי ממנה רק את המיים הרלוונטיים והתאמתי אותם לצרכי.

 

אפשר לבקר את דרך החיים שלי אבל לטעון כלפיה שהיא  כל כולה "רקובה" זו אנטישמיות מכלילה. למה שאפנים השצמצות חסרות כל ביסוס? אני לא רקוב משום היבט שהוא. 

 

אתה אשם בהנחת הבסיס והייסודות לתרבות המערבית שהצמיחה פירות באושים בישראל

 

ראה מה קורה אצל חלק משמעותי וגדול בנוער החילוני

דיכאונות, בילבול, שיטחיות, זימה, המובילים לכ-500 התאבדויות של קטינים בשנה

חלק גדול מדור העתיד ממוקד בזיונים, בגדים, לייקים, רכילות, תרבות הסלבריטי, קניות חיים של כאן ועכשיו

 

פני הדור במקרים מרבים כפני הכלב

ואין לי רצון לחזור על ייתר החוליים בחברה הישראלית ההורסים משפחות ואנשים בישראל. 

איך אתה אומר: אף חברה אינה מושלמת וגם אני לא מאושר מתרבות הסלבריטי, הקניות  והבגדים (זיונים זה דווקא בסדר...) . אבל אין בעולם חברה שהייתה כולה מורכבת ממשכילים, אנשי רוח ויצירה , צרכני תרבות וכו'.

אבל בסופו של דבר כל עוד מתקיים העיקרון החשוב מכל של חיה ותן לחיות, ונוצרת כאן תרבות וחיים נורמטיביים של רוב הציבור הרחב אני יכול לחיות גם עם שטחיות. רוב החברות בהיסטוריה היו כאלה בסופו של דבר ולא בוחנים איכות חברה על פי מספר הפושעים בה.

 

החברה המערבית היא לא מושלמת אבל עולה לאין ערוך על כל חברה אחרת ובטח על החברה החרדית הטפילית והלא מוסרית. ואין צורך שתחזור שוב ושוב על ה"ריקבון".

איך אתה אומר: אף חברה אינה מושלמת וגם אני לא מאושר מתרבות הסלבריטי, הקניות  והבגדים (זיונים זה דווקא בסדר...) . אבל אין בעולם חברה שהייתה כולה מורכבת ממשכילים, אנשי רוח ויצירה , צרכני תרבות וכו'.

אבל בסופו של דבר כל עוד מתקיים העיקרון החשוב מכל של חיה ותן לחיות, ונוצרת כאן תרבות וחיים נורמטיביים של רוב הציבור הרחב אני יכול לחיות גם עם שטחיות. רוב החברות בהיסטוריה היו כאלה בסופו של דבר ולא בוחנים איכות חברה על פי מספר הפושעים בה.

 

החברה המערבית היא לא מושלמת אבל עולה לאין ערוך על כל חברה אחרת ובטח על החברה החרדית הטפילית והלא מוסרית. ואין צורך שתחזור שוב ושוב על ה"ריקבון".

 

מה שווה העיקרון התיאורטי שלך של חיה ותן לחיות

 

וזאת כאשר עיקרון זה מיושם במציאות הוא גורם ומחולל שחיתות, הדוניזם חיי רשע, רוע ופשע

חיים אגואיסטים של זימה אלכוהול, סמים, פדופיליה, ועוד מרעין בישין בהיקף רחב ועצום... 

 

אז מה שווה העיקרון שלך שווה.... ?

שווה לתחת.

איך אתה אומר: אף חברה אינה מושלמת וגם אני לא מאושר מתרבות הסלבריטי, הקניות  והבגדים (זיונים זה דווקא בסדר...) . אבל אין בעולם חברה שהייתה כולה מורכבת ממשכילים, אנשי רוח ויצירה , צרכני תרבות וכו'.

אבל בסופו של דבר כל עוד מתקיים העיקרון החשוב מכל של חיה ותן לחיות, ונוצרת כאן תרבות וחיים נורמטיביים של רוב הציבור הרחב אני יכול לחיות גם עם שטחיות. רוב החברות בהיסטוריה היו כאלה בסופו של דבר ולא בוחנים איכות חברה על פי מספר הפושעים בה.

 

החברה המערבית היא לא מושלמת אבל עולה לאין ערוך על כל חברה אחרת ובטח על החברה החרדית הטפילית והלא מוסרית. ואין צורך שתחזור שוב ושוב על ה"ריקבון".

 

מה שווה העיקרון התיאורטי שלך של חיה ותן לחיות

 

וזאת כאשר עיקרון זה מיושם במציאות הוא גורם ומחולל שחיתות, הדוניזם חיי רשע, רוע ופשע

חיים אגואיסטים של זימה אלכוהול, סמים, פדופיליה, ועוד מרעין בישין בהיקף רחב ועצום... 

 

אז מה שווה העיקרון שלך שווה.... ?

שווה לתחת.

עניתי לך: לא שופטים חברה על פי מיעוט של פושעיה. החברה שלנו ברובה חברה נורמטיבית, חזקה, משגשגת וטובה ורובה מורכב מאנשים כמוני ואני מעריך גם כמוך.  ואתה עצמך משבח אותה לא פעם  ולא מסוגל אלא לחיות על מערכת ערכייה. 

 

בימי חיי לימדתי כמעט בכל מערכת חינוכית אפשרית בגל תיכון שלימדתי היה רוב של כיתות עיוניות טובות. כמה כיתות בינוניות עם בגרות חלקית והיו תמיד כיתה או שניים של מופרעים. ככה זה בכל חברה. איכו התלמידים לא נמדדת על פי כיתות המופרעים...

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר