החשבון שלך ממש לא מדויק עזוב נוסחאות

בוא ניקח אשה אחת.

בגיל 13 ילדה. בעוד 13 שנים הבת ילדה. בעוד 13 שנים הנכדה ילדה. בעוד 13 שנים הנינה ילדה.

כלומר אחרי 50 שנה יש לנו 4 דורות.

אם נכפיל את הבת ב 10 ילדים הרי 100 ילדים ואת הנכדים 100 כפול 100 זה עשרת אלפים זהו טור הולך ועולה.

ואם זה לא משפחת בסיס אחת אלא 70.

ואם ילדו יותר מאחד אלא תאומים שלשות.

אין ספק שהמספר יגיע למליונים.

קח דף צייר לך עץ רק של שני דורות תראה לאיזה מספר תגיע

הנה יש לך תשבץ..

אבל אתה לא לוקח בחשבון וגם המאמר לא לקח בחשבון שכל ילודה צריך לחלק בשניים הרי רק נשים יולדות מתוך הילדים שנולדים ואם אשה יולדת 10 ילדים אז לא 10 שמולידיםאחכ   כל אחד 10

 דור ראשון

35 זוגות X 10 ילדים לכל זוג = 350 ילדים

דור שני

175 זוגות X10 ילדים =1750 ילדים

דור שלישי

875 זוגות X 10 ילדים  = 8750 ילדים

דור רביעי

4375 זוגות X 10 ילדים 43750  אם אף אחד לא מת המספר הוא כ55 אלף איש.

מה לא בסדר בחשבון שלי?

בעזרת ה' אחרי החג אראה לך בצורה מפורטת

החשבון שלך לא נכון.

כי אשה אחת  מתחתנת בגיל 12  נאמר 10 לידות רגילות.

בגיל 20 היא וילדיה 11 נפש.

בעוד 20 שנה כל ה 10 מתחתנים וכל אחד מהם מביא 10 ילדים. הרי לך 100 20 שנה מאוחר יותר ה 100 יולדים 10000.  בעוד 20 שנה אותם 10000 יולדים 10 כל אחד הרי לך 100 אלף.

וכל זה פחות מ 100 שנים.

וכל זה אם רק אשה אחת

וכל זה אם ילדו רק ילד כל פעם

וכל זה אם ילדו רק 10 ילדים לאחד.

בפועל אשה עד גיל 50 יולדת..  יכולה מגיל 12 להוליד לפחות 30 לידות  ולא 10 כפי שהצגתי.

ואם הם לקחו שפחות הרי זה עוד יותר מכפיל

תנסה כפי שעשיתי

צייר עץ רק אשה אחת שיולדת רק 10 ילדים. שכל דור 20 שנה. תחשב למה הגעת..

לא הבנתי מה לא נכון בחישוב שלי . אתה חייב לחלק את המספרים שלך בשניים. זה לא כל ילד יולד 10 וכל 10 יולדים 10 וכו' הרי מחצית הנולדים הם זכרים. כלומר, עם עשר זוגות מביאים 100 ילדים הדור הבא ימנה 50 זוגות שיביאו 500 ילדים הדור שאחריו 250 זוגות שיביאו 2500 ילדים וכך הלאה. זה יגיע למליונים אחרי ששה או שבעה דורות !

 

כשאתה אומר "הם מתחתנים" - עם מי הם מתחתנים? הרי הם לא מתחתנים עם מצרים אלא רק במסגרת המשפחה!

 

וחוץ מזה-אל תוסיף דורות. כתוב משה בן עמרם בן קהת בן לוי. 4 דורות כולל הדור הראשון של 70 נפש!

לא הוספתי

להיפך אמרתי תעשה חשבון של אשה אחת לא 70 ותראה לאיזה מספר תגיע

נכון אתה צודק לגבי הגברים.. אבל עשיתי שבת 12 שהתחתנה מביאה 10 ילדים וזה לא נכון היא יולדת כפול עד לגיל 50 לכן אמרתי רק 10 לאחת.

ואכן הם לקחו שפחות מצריות הרי עדיין לא קבלו את התורה

הוכחה יעקב נשא את בלהה וזלפה השפחות והילדים שלהן נכללים בשבטים.

יש פסוק מפורש ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 400 שנה ושלושים שנה.

כל זאת שהתעלמנו מוירבו ויפרו ויעצמו במאד מאד.

כלומר ילדו הרבה שלשות תאומים 6 ילדים...

אם מדברים על ניסי מצרים למה לא לקבל שהיה גם נס שילדו יותר.

בכל מקרה אארגן לך חשבון מתימטי מדוייק אחרי החג

בלי נדר

חג שמח

בסוף הגענו לניסים...

כשאתה מביא חשבון אל תמרח אותי עם ניסים ויולדות בגיל 12 ו20 ילדים לכל אשה ושישיות.  אני רוצה 4 דורות כולל הדור הראשון של 70 איש (כלומר 35 נשים) ואני אהיה לארג' איתך עם 10 ילדים לכל אשה שזה 5 זוגות כלומר רק 5 נשים יולדות !

 

גם חז"ל (והבאת לך מקור!) טוענים שזה לא יתכן שישבו במצרים  400 שנה בשום חשבון שהוא. 

בסוף הגענו לניסים...

כשאתה מביא חשבון אל תמרח אותי עם ניסים ויולדות בגיל 12 ו20 ילדים לכל אשה ושישיות.  אני רוצה 4 דורות כולל הדור הראשון של 70 איש (כלומר 35 נשים) ואני אהיה לארג' איתך עם 10 ילדים לכל אשה שזה 5 זוגות כלומר רק 5 נשים יולדות !

 

גם חז"ל (והבאת לך מקור!) טוענים שזה לא יתכן שישבו במצרים  400 שנה בשום חשבון שהוא. 

כמה עוד יימשך זיון המוח המספרי הזה???

השאלה כאן היא, איך התפתח כל שבט באופן נבדל מהשאר...

לעניין זה יהיו השלכות תובנה על עם ישראל,אופיו, דרכו,גורלו, ומה נכון לו...

בסוף הגענו לניסים...

כשאתה מביא חשבון אל תמרח אותי עם ניסים ויולדות בגיל 12 ו20 ילדים לכל אשה ושישיות.  אני רוצה 4 דורות כולל הדור הראשון של 70 איש (כלומר 35 נשים) ואני אהיה לארג' איתך עם 10 ילדים לכל אשה שזה 5 זוגות כלומר רק 5 נשים יולדות !

 

גם חז"ל (והבאת לך מקור!) טוענים שזה לא יתכן שישבו במצרים  400 שנה בשום חשבון שהוא. 

כמה עוד יימשך זיון המוח המספרי הזה???

השאלה כאן היא, איך התפתח כל שבט באופן נבדל מהשאר...

לעניין זה יהיו השלכות תובנה על עם ישראל,אופיו, דרכו,גורלו, ומה נכון לו...

דווקא סוגייה זו פחות מעניינת כי הלכה למעשה זה התפתח כך שזב היה יהודה בנימין ושמעון מול היתר והשבטיות הזו הייתה נכונה לכל היותר עד תחילת תקופת המלוכה.

בסוף הגענו לניסים...

כשאתה מביא חשבון אל תמרח אותי עם ניסים ויולדות בגיל 12 ו20 ילדים לכל אשה ושישיות.  אני רוצה 4 דורות כולל הדור הראשון של 70 איש (כלומר 35 נשים) ואני אהיה לארג' איתך עם 10 ילדים לכל אשה שזה 5 זוגות כלומר רק 5 נשים יולדות !

 

גם חז"ל (והבאת לך מקור!) טוענים שזה לא יתכן שישבו במצרים  400 שנה בשום חשבון שהוא. 

כמה עוד יימשך זיון המוח המספרי הזה???

השאלה כאן היא, איך התפתח כל שבט באופן נבדל מהשאר...

לעניין זה יהיו השלכות תובנה על עם ישראל,אופיו, דרכו,גורלו, ומה נכון לו...

דווקא סוגייה זו פחות מעניינת כי הלכה למעשה זה התפתח כך שזב היה יהודה בנימין ושמעון מול היתר והשבטיות הזו הייתה נכונה לכל היותר עד תחילת תקופת המלוכה.

אטימות ברמה שערורייתית...

מה גרם לאחים להתפתח בצורת שבטים???

האם זה התחיל מיוסף?

יוסף מינה אותם לאחראים על טיפול במקנה פרעה.

מה רצה יוסף להשיג בזה,בהנחה שעודד את זה???

האם זה היה התירוץ שלהם שלא להתבולל עם המצרים???

אני חושב הפוך. הסיפורים הם מאוחרים להתפתחות השבטים. קודם יש מצב נתון ואחר כך כותבים סיפורים שמשקפים מצב זה . במחקר מכנים זאת סיפורים אטיולוגיים.

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94

בסוף הגענו לניסים...

כשאתה מביא חשבון אל תמרח אותי עם ניסים ויולדות בגיל 12 ו20 ילדים לכל אשה ושישיות.  אני רוצה 4 דורות כולל הדור הראשון של 70 איש (כלומר 35 נשים) ואני אהיה לארג' איתך עם 10 ילדים לכל אשה שזה 5 זוגות כלומר רק 5 נשים יולדות !

 

גם חז"ל (והבאת לך מקור!) טוענים שזה לא יתכן שישבו במצרים  400 שנה בשום חשבון שהוא. 

כמה עוד יימשך זיון המוח המספרי הזה???

השאלה כאן היא, איך התפתח כל שבט באופן נבדל מהשאר...

לעניין זה יהיו השלכות תובנה על עם ישראל,אופיו, דרכו,גורלו, ומה נכון לו...

דווקא סוגייה זו פחות מעניינת כי הלכה למעשה זה התפתח כך שזב היה יהודה בנימין ושמעון מול היתר והשבטיות הזו הייתה נכונה לכל היותר עד תחילת תקופת המלוכה.

אטימות ברמה שערורייתית...

מה גרם לאחים להתפתח בצורת שבטים???

האם זה התחיל מיוסף?

יוסף מינה אותם לאחראים על טיפול במקנה פרעה.

מה רצה יוסף להשיג בזה,בהנחה שעודד את זה???

האם זה היה התירוץ שלהם שלא להתבולל עם המצרים???

צבי, למה תמיד או כמעט כמעט תמיד אתה עובר מהר לפזה מתנשאת ותוקפנית, במקום ברוגע לנתח דברים ולהבינם כהלכה (סליחה על המילהemo_25.png).

 

אני אנסה לעזור לך :

 

אתה צריך דבר ראשון לכבד את הדעות וההשקפות של האנשים כאן, למשל של חיים, וגם שלי, ולא להתנשא ולתקוף ולהאשים באטימות ו'פקונג ראש'\אטם ראש וכיוצא בזה.

 

אז ככה :

 

ככה הוא גם אתאיסט וגם לא מקבל את עובדת ההמצאות והמעורבות של 'חוצנים' - אי לכך, כשאתה מבחין בתורה בתיאור אירוע שנראה לך דורש הסבר (וגם לי), מראש אתה צריך להניח מה תהיה הגישה והתגובה של חיים, מתוך היותו  גם אתאיסט וגם לא מקבל שיש 'חוצנים' - ולכן תגובתו הידועה מראש תהיה שמדובר בסיפור דמיוני ולחלוטין מצוץ מהאצבע (כיפה אדומה).

 

הגישה שלי שונה : בתורה יש לדעתי וככל הנראה אחוז מאד גדול של סיפורים דמיוניים ולחלוטין ומצוצים מהאצבע - אבל!

 

יש שם בכל זאת 'פירורים' של טקסט הקשורים ל והמובילים לעובדות מהותיות וחשובות - וה'פירורים' האלה, גם אם נכתבו בתורה הרבה מאד זמן, מאות שנים אחרי שאירועים מסויימים התרחשו במציאות - אותי ה'פירורים' האלה מאד מעניינים והם מבחינתי מקור לתובנות מהותיות וחשובות...

 

מה אתך? : אתה 'אמוני', ובזה יש לך את האמונה והביטחון שכל מילה ומשפט ופסקה בתורה נכתבו ע"י 'אלוהים' - שהוא כמובן (כך חושבים אנשים רבים) בורא שמים וארץ, בורא העולם, בורא היקום.

 

חג שמח.

ככה הוא = ככה הוא חיים

בסוף הגענו לניסים...

כשאתה מביא חשבון אל תמרח אותי עם ניסים ויולדות בגיל 12 ו20 ילדים לכל אשה ושישיות.  אני רוצה 4 דורות כולל הדור הראשון של 70 איש (כלומר 35 נשים) ואני אהיה לארג' איתך עם 10 ילדים לכל אשה שזה 5 זוגות כלומר רק 5 נשים יולדות !

 

גם חז"ל (והבאת לך מקור!) טוענים שזה לא יתכן שישבו במצרים  400 שנה בשום חשבון שהוא. 

כמה עוד יימשך זיון המוח המספרי הזה???

השאלה כאן היא, איך התפתח כל שבט באופן נבדל מהשאר...

לעניין זה יהיו השלכות תובנה על עם ישראל,אופיו, דרכו,גורלו, ומה נכון לו...

דווקא סוגייה זו פחות מעניינת כי הלכה למעשה זה התפתח כך שזב היה יהודה בנימין ושמעון מול היתר והשבטיות הזו הייתה נכונה לכל היותר עד תחילת תקופת המלוכה.

אטימות ברמה שערורייתית...

מה גרם לאחים להתפתח בצורת שבטים???

האם זה התחיל מיוסף?

יוסף מינה אותם לאחראים על טיפול במקנה פרעה.

מה רצה יוסף להשיג בזה,בהנחה שעודד את זה???

האם זה היה התירוץ שלהם שלא להתבולל עם המצרים???

צבי, למה תמיד או כמעט כמעט תמיד אתה עובר מהר לפזה מתנשאת ותוקפנית, במקום ברוגע לנתח דברים ולהבינם כהלכה (סליחה על המילהemo_25.png).

 

אני אנסה לעזור לך :

 

אתה צריך דבר ראשון לכבד את הדעות וההשקפות של האנשים כאן, למשל של חיים, וגם שלי, ולא להתנשא ולתקוף ולהאשים באטימות ו'פקונג ראש'\אטם ראש וכיוצא בזה.

 

אז ככה :

 

ככה הוא גם אתאיסט וגם לא מקבל את עובדת ההמצאות והמעורבות של 'חוצנים' - אי לכך, כשאתה מבחין בתורה בתיאור אירוע שנראה לך דורש הסבר (וגם לי), מראש אתה צריך להניח מה תהיה הגישה והתגובה של חיים, מתוך היותו  גם אתאיסט וגם לא מקבל שיש 'חוצנים' - ולכן תגובתו הידועה מראש תהיה שמדובר בסיפור דמיוני ולחלוטין מצוץ מהאצבע (כיפה אדומה).

 

הגישה שלי שונה : בתורה יש לדעתי וככל הנראה אחוז מאד גדול של סיפורים דמיוניים ולחלוטין ומצוצים מהאצבע - אבל!

 

יש שם בכל זאת 'פירורים' של טקסט הקשורים ל והמובילים לעובדות מהותיות וחשובות - וה'פירורים' האלה, גם אם נכתבו בתורה הרבה מאד זמן, מאות שנים אחרי שאירועים מסויימים התרחשו במציאות - אותי ה'פירורים' האלה מאד מעניינים והם מבחינתי מקור לתובנות מהותיות וחשובות...

 

מה אתך? : אתה 'אמוני', ובזה יש לך את האמונה והביטחון שכל מילה ומשפט ופסקה בתורה נכתבו ע"י 'אלוהים' - שהוא כמובן (כך חושבים אנשים רבים) בורא שמים וארץ, בורא העולם, בורא היקום.

 

חג שמח.

בפעם המליארד...

אינני יודע כיצד התקבל ספר התורה ומי כתב אותו,ובאיזו השראה...

מנסיוני שלי,בלבד ---כל תיאור הפילוסופי שנתקלתי בחיי,מאת פילוסוף שהוא (לא כל מי שהיה,אלא כל מי שנתקלתי בתובנתו הכתובה) עלה בידי למצוא מוצא להפרכתו, זולת...זולת...ספר התורה.

לספר התורה תמיד היה מוצא לגבור עלי....

לכן, פשוט מנסיוני, הספר הזה עבורי הוא אתגר פילוסופי...הוא כתוב באופן סיפורי ולכן גם נטולי יכולת פילוסופית יכולים למצוא בו איזה מזון רוחני...

מה גרם לאחים להתפתח בצורה שבטית,זו לדעתי שאלה שתפתח תובנות רבות וחשובות אודות עם ישראל...

אבל שוב...מעטים שבמעטים יכולים לעסוק ברמות החשיבה הנצרכות כאן.....

זו אמורה לדעתי להיות שאלה היסטוריתולא פילוסופית ואמרתי כבר את דעתי שהכתוב בתורה הוא סיפור אטיולוגי שנועד להסביר לכאורה תופעה היסטורית נתונה. ואריאלה צודקת: למה כל פעם שלא מסכימים לדעתך אתה מגיב בבוטות? 

טוב, אני רוצה להגיב לשניכם : אני לגמרי מסכימה עם חיים שכותב שה"שאלה היסטורית ולא פילוסופית..." - אפילו יש לי רצון למקד עוד יותר, ולחשוף עובדות (היסטוריות) ופרטים והתרחשויות מתוך המציאות ממש של אותם ימים, עובדות ופרטים קונקרטיים ממש - וסליחה צבי, לגשת לדברים בגישה 'פילוסופית' לא משרת את המטרה הזו שלי שתיארתי...

 

מה שאני עושה, ומוביל אותי לתובנה על 'מעורבות חיצונית' בהיסטוריה של העם היהודי (לא רק היהודים, אבל אני מצטמצמת בזה) לא ניתן להוכחה בשום צורה ולא יהיה על זה שום מחקר ושום מאמר אקדמי - אבל!

 

ככל שאני מצביעה על עוד ועוד דברים שמצביעים לאותו הכיוון - הסבירות שהכיוון הזה יש בו ממש גדל.

 

(לא אנסה לשכנע ולא אלאה אתכם כאן עם החוצנים, פתחתי לנושא זה שרשור מיוחד, מי שהנושא צורם לו וגם אם זה כולם, שלא יכנס לשם, כעת השרשור עדיין ריק).

 

צבי, כבר לפני כמה חודשים חשבתי מחשבה דומה לשלך, כמו שאתה כותב כאן : "מה גרם לאחים להתפתח בצורה שבטית..." ואיך זה נשמר ההתקבע להרבה דורות, ולא השתבש - אבל אני חשבתי חשיבה ותמיהה דומה לגבי תקופה מוקדמת יותר, תקופת אברהם והאבות\אמהות, ושאלתי את עצמי איך זה ששבטים די פשוטים של רועי צאן ומקנה, עובדי אלילים,  הפכו ל"מונותיאיסטים" תוך זמן מאד קצר. כי אמונות והרגלים קשה לשנות, ולא נראה לי סביר שלחבר'ה האלה היו משאבים ארגוניים ומנהיגותיים ומוטיבציה ומשמעת מספיקים כדי להפוך את עצמם מ'עובדי אלילים' לבעלי אמונה 'מונותיאיסטית' - והתשובה שנתתי לזה לעצמי היא שהיתה כאן התערבות חיצונית (ואני לא מאמינה בהתערבות אלוהית, אם יש בכלל דבר כזה), התערבות חיצונית ממוקדת של חיצונים\חוצנים. עד כאן, לא אלאה אתכם כאן יותר בנושא הזה שצורם לכם מאד.

 

צבי, אצלך חל שינוי בשנתיים שלש האחרונות, כי לפני כן כמו שכתבתי האמנת ללא עוררין שהתורה היא לגמרי מאלוהים, אחר כך זה השתנה, ודי הופתעתי כשפתאום כתבת בפעם ראשונה שאתה לא יודע מאיפה התורה. וזה בסדר גמור, יפה שאנשים מעדכנים דעות ותובנות.

 

וכמובן שאני מעריכה ומעריצה את העובדה שכמו שכתבת : "מעטים שבמעטים יכולים לעסוק ברמות החשיבה הנצרכות כאן..." - ואתה בינהם. תמיד אמרתי שיש לך מח חריף.

 

(מקווה שלא גלשתי ל'אפקט חוטובלי', ושבכל זאת תקרא הכל)

 

חג שמח ושבת שלום.

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר