עם החזון המשיחי שלך מורכב ממדינה של חילונים כמו יהודי ברה"מ או רפורמים כמו יהודי ארה"ב אז אני איתך...

אין לי בעיה מאלה המתעבים את השמאל והסוציאליזם כל עוד הם חיים חיים חופשיים, ליברלים ומתעבים את החרדות. כל אלה המדברים על התגשמות עצת השם סוברים תמיד כי העצה תהיה תמיד בצד שלהם. קח בחשבון שזה גם להפך....

 

ברוך השם, לבינתיים העובדות מצביעות כי חלק משמעותי מהעולים הרוסיים שהגיעו הם מסורתיים עד דתיים

כן נכון, כשלוש מאות אלף מהם מה שנקרה מתבוללים

אך השאר קרובים מאוד לדת, למסורת, לשמרנות ולצד הפוליטי הימני

וטוב שכך

 

אני מאמין כי עם הזמן החיים בישראל יעשו את שלהם

כתוצאה מכך התודעה הלאומית תתגבר בקרב התושבים היהודים כאן

ועימה ההתקרבות לדת היהודית ולמסורת.

אשרי המאמין... כרגיל אתה מדבר מהרהורי הלב שלך ללא בדיקת נתונים. לך לחנויות טיב טעם ותיווכח בעצמך

אני מסכים שעולי רוסיה הם לאומיים. אבל שמרנים? עם יחס לדת ולמסורת? נו באמת מישהו באמת חי בבועה....

 

האם למשל חברי הכנסת ממוצא רוסי

כמו אדלשטיין ואלקין הם דוגמא מייצגת לעולים רוסיים הקרובים לדת ולמסורת...?

 

האא... ?

או שאני מדמיין וחי בבועה.... ?

הם לא דוגמא מייצגת. אני חושב שהדוגמא הטיפוסית יותר היא ליברמן. ברור שיש בין עולי רוסיה גם חרדים ודתיים אבל רובם רחוקים מדת ומסורת. הם הרי הסיבה העיקרית שהיחס בין חרדים לשאר לא השתנה למרות הילודה החרדית הגדולה. וכל העולם החרדים ישמרו על יחס זה גם בעתיד אחרת אנחנו הולכים לאבדון...

 

אני חושב שיש לך נקודה עיוורת וחוסר הבנה לגבי הרכב העולים הרוסים בישראל

אתה כאנטי דתי וחילוני רואה רק את מה שנוח לך לראות אצלם 

 

את אלו שאינם יהודים על פי הלכה - את אוכלי החזיר - את שותי הוודקה

 

ישנם מאות אלפי יהודים רוסים בעלייה האחרונה שהם קרובים לדת ולמסורת

 

ובנוגע לחרדים אתה טועה 

רק לפני שנים אחדות הם היוו 9% מהאוכלוסיה בישראל

וכיום הם מהווים 13% מהאוכלוסיה בישראל

 

בעניין זה צריך להזכיר כי יש הגדרות שונות בשאלה מיהו חרדי

כך שהמספרים הם בעיני המתבונן

אך המגמה ברורה יש יותר חרדים משנה לשנה בישראל - גם מבחינת האחוז שהם מהווים מתושבי ישראל.  

 

דבר נוסף.....

 

בעלייה הרוסית הגדולה הגיעו גם עולי גאורגיה - הגרוזינים דוברי הרוסית

בקירבם כולם קרובים לדת ולמסורת.

עם החזון המשיחי שלך מורכב ממדינה של חילונים כמו יהודי ברה"מ או רפורמים כמו יהודי ארה"ב אז אני איתך...

אין לי בעיה מאלה המתעבים את השמאל והסוציאליזם כל עוד הם חיים חיים חופשיים, ליברלים ומתעבים את החרדות. כל אלה המדברים על התגשמות עצת השם סוברים תמיד כי העצה תהיה תמיד בצד שלהם. קח בחשבון שזה גם להפך....

 

ברוך השם, לבינתיים העובדות מצביעות כי חלק משמעותי מהעולים הרוסיים שהגיעו הם מסורתיים עד דתיים

כן נכון, כשלוש מאות אלף מהם מה שנקרה מתבוללים

אך השאר קרובים מאוד לדת, למסורת, לשמרנות ולצד הפוליטי הימני

וטוב שכך

 

אני מאמין כי עם הזמן החיים בישראל יעשו את שלהם

כתוצאה מכך התודעה הלאומית תתגבר בקרב התושבים היהודים כאן

ועימה ההתקרבות לדת היהודית ולמסורת.

אשרי המאמין... כרגיל אתה מדבר מהרהורי הלב שלך ללא בדיקת נתונים. לך לחנויות טיב טעם ותיווכח בעצמך

אני מסכים שעולי רוסיה הם לאומיים. אבל שמרנים? עם יחס לדת ולמסורת? נו באמת מישהו באמת חי בבועה....

 

האם למשל חברי הכנסת ממוצא רוסי

כמו אדלשטיין ואלקין הם דוגמא מייצגת לעולים רוסיים הקרובים לדת ולמסורת...?

 

האא... ?

או שאני מדמיין וחי בבועה.... ?

הם לא דוגמא מייצגת. אני חושב שהדוגמא הטיפוסית יותר היא ליברמן. ברור שיש בין עולי רוסיה גם חרדים ודתיים אבל רובם רחוקים מדת ומסורת. הם הרי הסיבה העיקרית שהיחס בין חרדים לשאר לא השתנה למרות הילודה החרדית הגדולה. וכל העולם החרדים ישמרו על יחס זה גם בעתיד אחרת אנחנו הולכים לאבדון...

 

אני חושב שיש לך נקודה עיוורת וחוסר הבנה לגבי הרכב העולים הרוסים בישראל

אתה כאנטי דתי וחילוני רואה רק את מה שנוח לך לראות אצלם 

 

את אלו שאינם יהודים על פי הלכה - את אוכלי החזיר - את שותי הוודקה

 

ישנם מאות אלפי יהודים רוסים בעלייה האחרונה שהם קרובים לדת ולמסורת

 

ובנוגע לחרדים אתה טועה 

רק לפני שנים אחדות הם היוו 9% מהאוכלוסיה בישראל

וכיום הם מהווים 13% מהאוכלוסיה בישראל

 

בעניין זה צריך להזכיר כי יש הגדרות שונות בשאלה מיהו חרדי

כך שהמספרים הם בעיני המתבונן

אך המגמה ברורה יש יותר חרדים משנה לשנה בישראל - גם מבחינת האחוז שהם מהווים מתושבי ישראל.  

 

דבר נוסף.....

 

בעלייה הרוסית הגדולה הגיעו גם עולי גאורגיה - הגרוזינים דוברי הרוסית

בקירבם כולם קרובים לדת ולמסורת.

במקום לקשקש ולדבר על תחושות בטן תקרא מחקר בנושא ו

https://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/hed_haulpan/hed_19_100_larisa_anna.pdf

עם החזון המשיחי שלך מורכב ממדינה של חילונים כמו יהודי ברה"מ או רפורמים כמו יהודי ארה"ב אז אני איתך...

אין לי בעיה מאלה המתעבים את השמאל והסוציאליזם כל עוד הם חיים חיים חופשיים, ליברלים ומתעבים את החרדות. כל אלה המדברים על התגשמות עצת השם סוברים תמיד כי העצה תהיה תמיד בצד שלהם. קח בחשבון שזה גם להפך....

 

ברוך השם, לבינתיים העובדות מצביעות כי חלק משמעותי מהעולים הרוסיים שהגיעו הם מסורתיים עד דתיים

כן נכון, כשלוש מאות אלף מהם מה שנקרה מתבוללים

אך השאר קרובים מאוד לדת, למסורת, לשמרנות ולצד הפוליטי הימני

וטוב שכך

 

אני מאמין כי עם הזמן החיים בישראל יעשו את שלהם

כתוצאה מכך התודעה הלאומית תתגבר בקרב התושבים היהודים כאן

ועימה ההתקרבות לדת היהודית ולמסורת.

אשרי המאמין... כרגיל אתה מדבר מהרהורי הלב שלך ללא בדיקת נתונים. לך לחנויות טיב טעם ותיווכח בעצמך

אני מסכים שעולי רוסיה הם לאומיים. אבל שמרנים? עם יחס לדת ולמסורת? נו באמת מישהו באמת חי בבועה....

 

האם למשל חברי הכנסת ממוצא רוסי

כמו אדלשטיין ואלקין הם דוגמא מייצגת לעולים רוסיים הקרובים לדת ולמסורת...?

 

האא... ?

או שאני מדמיין וחי בבועה.... ?

הם לא דוגמא מייצגת. אני חושב שהדוגמא הטיפוסית יותר היא ליברמן. ברור שיש בין עולי רוסיה גם חרדים ודתיים אבל רובם רחוקים מדת ומסורת. הם הרי הסיבה העיקרית שהיחס בין חרדים לשאר לא השתנה למרות הילודה החרדית הגדולה. וכל העולם החרדים ישמרו על יחס זה גם בעתיד אחרת אנחנו הולכים לאבדון...

 

אני חושב שיש לך נקודה עיוורת וחוסר הבנה לגבי הרכב העולים הרוסים בישראל

אתה כאנטי דתי וחילוני רואה רק את מה שנוח לך לראות אצלם 

 

את אלו שאינם יהודים על פי הלכה - את אוכלי החזיר - את שותי הוודקה

 

ישנם מאות אלפי יהודים רוסים בעלייה האחרונה שהם קרובים לדת ולמסורת

 

ובנוגע לחרדים אתה טועה 

רק לפני שנים אחדות הם היוו 9% מהאוכלוסיה בישראל

וכיום הם מהווים 13% מהאוכלוסיה בישראל

 

בעניין זה צריך להזכיר כי יש הגדרות שונות בשאלה מיהו חרדי

כך שהמספרים הם בעיני המתבונן

אך המגמה ברורה יש יותר חרדים משנה לשנה בישראל - גם מבחינת האחוז שהם מהווים מתושבי ישראל.  

 

דבר נוסף.....

 

בעלייה הרוסית הגדולה הגיעו גם עולי גאורגיה - הגרוזינים דוברי הרוסית

בקירבם כולם קרובים לדת ולמסורת.

במקום לקשקש ולדבר על תחושות בטן תקרא מחקר בנושא ו

https://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/hed_haulpan/hed_19_100_larisa_anna.pdf

 

המחקר אכן מעמיק ומקיף ובקריאה מהירה ולא יסודדית שמתי לב לדברים הבאים:

 

שנת כתיבת מאמר זה 2013

הם סוקרים את היסטורית יהדות ברית המועצות

הם מציינים כי יהדות בוכרה, גיאורגיה והקווקז היו אורתודוכסים שם - והפכו ליותר דתיים הדוקים כאן בישראל

 

ומה שאותי בעיקר עניין הוא כמובן האחוזים של המסורתיים והדתיים

 

ואכן לקראת סוף המאמר מוזכר סקר שנעשה בקרב העולים הרוסיים במדגם הכולל 500 ומשהו עולים

ובסקר הזה מדובר כי נמצא ש-9% מהעולים דתיים אורתודוכסיים

ו-35% יהודים דתיים מסורתיים

 

ואם החשבון שלי הוא נכון.....

הרי מדובר בכ-45% דתיים ומסורתיים הקרובים לדת היהודית

שמשמעות אחוז זה מאות אלפי מהעולים מברית המועצות

 

אם זאת מסקנת הסקר.... ?

הרי היא דומה לדברים שכתבתי לעיל

ואני מצטט: 

 

"ישנם מאות אלפי יהודים רוסים בעלייה האחרונה שהם קרובים לדת ולמסורת" 

 

אז איפה מצאת שטעיתי, וקשקשתי מתוך תחושות בטן.... ?

אתה עדיין מקשקש. רוב יהודי המדינה קרובים בצורה זו או אחרת לדת ולמסורת. תראה מה קורה כאן ביום כיפור או בחגים. כמעט כולם מלים את ילדיהם הרוב אפילו שומר כשרות. אבל הנתון החשוב הוא מי רואה עצמו דתי אורתודכסי (כלומר יהודי שחובש כיפה) וזה כולל רק  9 אחוז מהעולים.

תקרא גם נתונים נוספים על האופי התרבותי של העולים וחוץ מזה- זה ש55 אחוז מהם לא רק שאינם אורתודוכסים אלא אפילו חסרי זיקה לדת ולמסורת נראה לך?

אתה עדיין מקשקש. רוב יהודי המדינה קרובים בצורה זו או אחרת לדת ולמסורת. תראה מה קורה כאן ביום כיפור או בחגים. כמעט כולם מלים את ילדיהם הרוב אפילו שומר כשרות. אבל הנתון החשוב הוא מי רואה עצמו דתי אורתודכסי (כלומר יהודי שחובש כיפה) וזה כולל רק  9 אחוז מהעולים.

תקרא גם נתונים נוספים על האופי התרבותי של העולים וחוץ מזה- זה ש55 אחוז מהם לא רק שאינם אורתודוכסים אלא אפילו חסרי זיקה לדת ולמסורת נראה לך?

 

הרי הזכרתי, ואני מודע לעובדה כי ישנם -300,000 עד 350,000 מהם, שאינם יהודים על פי הלכה

אזי כמובן שאין לרובם זיקה לדת ולמסורת.  

אתה עדיין מקשקש. רוב יהודי המדינה קרובים בצורה זו או אחרת לדת ולמסורת. תראה מה קורה כאן ביום כיפור או בחגים. כמעט כולם מלים את ילדיהם הרוב אפילו שומר כשרות. אבל הנתון החשוב הוא מי רואה עצמו דתי אורתודכסי (כלומר יהודי שחובש כיפה) וזה כולל רק  9 אחוז מהעולים.

תקרא גם נתונים נוספים על האופי התרבותי של העולים וחוץ מזה- זה ש55 אחוז מהם לא רק שאינם אורתודוכסים אלא אפילו חסרי זיקה לדת ולמסורת נראה לך?

 

הרי הזכרתי, ואני מודע לעובדה כי ישנם -300,000 עד 350,000 מהם, שאינם יהודים על פי הלכה

אזי כמובן שאין לרובם זיקה לדת ולמסורת.  

 

ודבר נוסף.....

כמה דתיים וחרדים אתה חושב שיש בישראל.... ?

כ-20% מהאוכלוסיה הכללית

רק החרדים כ-13% מהאוכלוסיה הכללית

 

אזי גם בהנחה כי רק כ-9% מעולי ברית הנמועצות שעלו בשנות ה-90 הם דתיים אורתודוכסיים

הרי מדובר מעלייה של כ-1.2 מיליון בלמעלה מ-100,000 דתיים אורתוכסיים

מספר לא קטן ברוך השם

 

ואם נחשב את המסורתיים באותה צורה....

הרי 35% מ1.2 מיליון מעיד כי מספרם הוא מעל ל-420 אלף מסורתיים

ברוך השם מספר מכובד, שאולי ניפתיע רבים

 

הלך המחשבה הנוהג אצלנו הוא שרובה של העלייה הרוסית היא אותה אוכלוסיה ליברלית אנטי דתית של ליברמן

ולא היא...

 

הוא ליברמן מייצג מיעוט של העולים הרוסיים

ומבחינה דתית טוב שכך. 

כפי שאמרתי לך- רוב אוכלוסיית ישראל היא "מסורתית" זה לא אומר כלום על על מידת הליברליות שלהם. אם תקרא את המאמר בעיון תראה בעצמך שהעובדה שלעולים רבים זיקה למסורת אינה אומרת שאינם ליברמנים. גם ליברמן עצמו הוא מתנחל ובעל זיקה למסורת.

גם כך -55 מהעולים  שאין להם שום זיקה לדת ולמסורת זה לא מיעוט והיא עדיין רוב וזה הרבה יותר מאשר בכלל הציבור היהודי.

 

אגב- גם הרפורמים מוגדרים כיהודים מסורתיים עם זיקה לדת. האם אינם ליברלים?

רוב האוכלוסיה היא "מנשקת מזוזות".

זה אינו מדד לשמירת תורה ומצוות, אלא מדד ל"פחד טמיר קמאי מזעם שמימי"...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

כפי שאמרתי לך- רוב אוכלוסיית ישראל היא "מסורתית" זה לא אומר כלום על על מידת הליברליות שלהם. אם תקרא את המאמר בעיון תראה בעצמך שהעובדה שלעולים רבים זיקה למסורת אינה אומרת שאינם ליברמנים. גם ליברמן עצמו הוא מתנחל ובעל זיקה למסורת.

גם כך -55 מהעולים  שאין להם שום זיקה לדת ולמסורת זה לא מיעוט והיא עדיין רוב וזה הרבה יותר מאשר בכלל הציבור היהודי.

 

אגב- גם הרפורמים מוגדרים כיהודים מסורתיים עם זיקה לדת. האם אינם ליברלים?

 

אתה רשאי לנחם את עצמך

 

אך המציאות היא שצריך לשים לב למטוטלת ההיסטורית - לאן היא נוטה

 

וברוך השם, הטרנד במציאות העכשווית הוא נטייה הולכת וגוברת ימינה לעבר השמרנות, המסורת, הדת וערכי היהדות. 

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר