ירדנו לשם 70 נפש...התרבנו ופרינו,ושרצנו מאוד מאוד וגם

היינו מובדלים מיושבי הארץ, עד שהם הרגישו לא טוב עם זה...

אז הם רצו לצםצם לנו את הילודה...ואז פרינו ושרצנו עוד יותר...

אז זה לא אנטישמיות,זה היה קורה לכל מתנחלים שהם....

לא שאני מצדיק את התנהגות המצרים..חלילה ולהיפך...

אבל כל דבר וסיבתו...

ואחר-כך הם עוד לא נתנו לנו לעזוב...כי הבאנו להם ברכה..לא הלכה....

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

"ואלה שמות" -לא מעורר לי שאלה,אז אין לי מה לענות...

בקשר נתחכמה -בא תבין דבר...

עם ישראל במצרים,ירד לשם 70 נפש והתעצם שם באופן כזה ששום עם אחר לא היה מוכן להכיל....

את העבודות הקשות,פרך, עשו המצרים...ואנחנו היינו יותר סוכני ביטוח,אנשי הייטק,רופאים, חונטי מומיות, אדיכלי פירמידות,עורכי דין, וכדומה...

זה גרם קצת אי נוחות לפרעה...

ומה האי נוחות?

שנעזוב אותו...שיהיה לנו כח כזה,שניקח את הרכוש שלנו ונעזוב...

זה כל האנטישמיות שלו נעבעך...

אז לעם כזה צריך -נתחכמה לו

או שלא הבנת...

לבלום ילודה  כזו לעם כזה ...צריך נתחכמה...

או שלא הבנת...

 

רצו שלא נעזוב...

למה?

כי לא היינו שנואים...

למה???

הלכות. לא היה הזבל ההילכתי הגזעני, מחרחר השנאה...

או שלא הבנת...

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

"ואלה שמות" -לא מעורר לי שאלה,אז אין לי מה לענות...

בקשר נתחכמה -בא תבין דבר...

עם ישראל במצרים,ירד לשם 70 נפש והתעצם שם באופן כזה ששום עם אחר לא היה מוכן להכיל....

את העבודות הקשות,פרך, עשו המצרים...ואנחנו היינו יותר סוכני ביטוח,אנשי הייטק,רופאים, חונטי מומיות, אדיכלי פירמידות,עורכי דין, וכדומה...

זה גרם קצת אי נוחות לפרעה...

ומה האי נוחות?

שנעזוב אותו...שיהיה לנו כח כזה,שניקח את הרכוש שלנו ונעזוב...

זה כל האנטישמיות שלו נעבעך...

אז לעם כזה צריך -נתחכמה לו

או שלא הבנת...

לבלום ילודה  כזו לעם כזה ...צריך נתחכמה...

או שלא הבנת...

 

רצו שלא נעזוב...

למה?

כי לא היינו שנואים...

למה???

הלכות. לא היה הזבל ההילכתי הגזעני, מחרחר השנאה...

או שלא הבנת...

למה רצו אותנו כ"כ במצרים?

כי לא היתה הלכה גזענית שונאת שכזאת...

כי לא היה ספר תורה שהגויים מעריצים ואנחנו מסלקים אותם ממנו ןקוראים להם בהמות...

לכן למעשה לא היתה אנטישמיות...

כך סיפור מהתורה הוא..הוא מה, חיים היקר,שבת שלום, מה???

הוא רלוונטי

רלוונטי

רלוונטי

להבין את שרשי השנאה ההיסטורית אלינו...

אנחנו סילקנו אותם מהספר שהם מעריצים

ואז הם הקימו לעצמם פירוש אחר...

 

או שלא מובן???

רצו אותנו במצרים כי היינו כוח עבודה חינמי שעסק בבניין ערים .

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

"ואלה שמות" -לא מעורר לי שאלה,אז אין לי מה לענות...

בקשר נתחכמה -בא תבין דבר...

עם ישראל במצרים,ירד לשם 70 נפש והתעצם שם באופן כזה ששום עם אחר לא היה מוכן להכיל....

את העבודות הקשות,פרך, עשו המצרים...ואנחנו היינו יותר סוכני ביטוח,אנשי הייטק,רופאים, חונטי מומיות, אדיכלי פירמידות,עורכי דין, וכדומה...

זה גרם קצת אי נוחות לפרעה...

ומה האי נוחות?

שנעזוב אותו...שיהיה לנו כח כזה,שניקח את הרכוש שלנו ונעזוב...

זה כל האנטישמיות שלו נעבעך...

אז לעם כזה צריך -נתחכמה לו

או שלא הבנת...

לבלום ילודה  כזו לעם כזה ...צריך נתחכמה...

או שלא הבנת...

 

רצו שלא נעזוב...

למה?

כי לא היינו שנואים...

למה???

הלכות. לא היה הזבל ההילכתי הגזעני, מחרחר השנאה...

או שלא הבנת...

למה רצו אותנו כ"כ במצרים?

כי לא היתה הלכה גזענית שונאת שכזאת...

כי לא היה ספר תורה שהגויים מעריצים ואנחנו מסלקים אותם ממנו ןקוראים להם בהמות...

לכן למעשה לא היתה אנטישמיות...

כך סיפור מהתורה הוא..הוא מה, חיים היקר,שבת שלום, מה???

הוא רלוונטי

רלוונטי

רלוונטי

להבין את שרשי השנאה ההיסטורית אלינו...

אנחנו סילקנו אותם מהספר שהם מעריצים

ואז הם הקימו לעצמם פירוש אחר...

 

או שלא מובן???

מי שאל את עצמו , מלבד עבדכם הנאמן, מדוע המצרים רצו אותנו כ"כ במצרים ?

מי?

כולם מדברים על פרעה הרשע ועל  העבודה בפרך ועל הבן היילוד היאורה תשליכוהו...

אבל איך זה התחיל???

זה התחיל מהפחד שנעזוב...שנעזוב...

וזה היה לפני העבדות...

לפני...

כי , מן הסתם הבאנו ברכה...ברכה...

ולא היתה אנטישמיות...שמנטישמיות...

זה...לימוד תורה...זה

או שהבנתם....

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

"ואלה שמות" -לא מעורר לי שאלה,אז אין לי מה לענות...

בקשר נתחכמה -בא תבין דבר...

עם ישראל במצרים,ירד לשם 70 נפש והתעצם שם באופן כזה ששום עם אחר לא היה מוכן להכיל....

את העבודות הקשות,פרך, עשו המצרים...ואנחנו היינו יותר סוכני ביטוח,אנשי הייטק,רופאים, חונטי מומיות, אדיכלי פירמידות,עורכי דין, וכדומה...

זה גרם קצת אי נוחות לפרעה...

ומה האי נוחות?

שנעזוב אותו...שיהיה לנו כח כזה,שניקח את הרכוש שלנו ונעזוב...

זה כל האנטישמיות שלו נעבעך...

אז לעם כזה צריך -נתחכמה לו

או שלא הבנת...

לבלום ילודה  כזו לעם כזה ...צריך נתחכמה...

או שלא הבנת...

 

רצו שלא נעזוב...

למה?

כי לא היינו שנואים...

למה???

הלכות. לא היה הזבל ההילכתי הגזעני, מחרחר השנאה...

או שלא הבנת...

למה רצו אותנו כ"כ במצרים?

כי לא היתה הלכה גזענית שונאת שכזאת...

כי לא היה ספר תורה שהגויים מעריצים ואנחנו מסלקים אותם ממנו ןקוראים להם בהמות...

לכן למעשה לא היתה אנטישמיות...

כך סיפור מהתורה הוא..הוא מה, חיים היקר,שבת שלום, מה???

הוא רלוונטי

רלוונטי

רלוונטי

להבין את שרשי השנאה ההיסטורית אלינו...

אנחנו סילקנו אותם מהספר שהם מעריצים

ואז הם הקימו לעצמם פירוש אחר...

 

או שלא מובן???

מי שאל את עצמו , מלבד עבדכם הנאמן, מדוע המצרים רצו אותנו כ"כ במצרים ?

מי?

כולם מדברים על פרעה הרשע ועל  העבודה בפרך ועל הבן היילוד היאורה תשליכוהו...

אבל איך זה התחיל???

זה התחיל מהפחד שנעזוב...שנעזוב...

וזה היה לפני העבדות...

לפני...

כי , מן הסתם הבאנו ברכה...ברכה...

ולא היתה אנטישמיות...שמנטישמיות...

זה...לימוד תורה...זה

או שהבנתם....

מן הסתם. בדוק!

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

"ואלה שמות" -לא מעורר לי שאלה,אז אין לי מה לענות...

בקשר נתחכמה -בא תבין דבר...

עם ישראל במצרים,ירד לשם 70 נפש והתעצם שם באופן כזה ששום עם אחר לא היה מוכן להכיל....

את העבודות הקשות,פרך, עשו המצרים...ואנחנו היינו יותר סוכני ביטוח,אנשי הייטק,רופאים, חונטי מומיות, אדיכלי פירמידות,עורכי דין, וכדומה...

זה גרם קצת אי נוחות לפרעה...

ומה האי נוחות?

שנעזוב אותו...שיהיה לנו כח כזה,שניקח את הרכוש שלנו ונעזוב...

זה כל האנטישמיות שלו נעבעך...

אז לעם כזה צריך -נתחכמה לו

או שלא הבנת...

לבלום ילודה  כזו לעם כזה ...צריך נתחכמה...

או שלא הבנת...

 

רצו שלא נעזוב...

למה?

כי לא היינו שנואים...

למה???

הלכות. לא היה הזבל ההילכתי הגזעני, מחרחר השנאה...

או שלא הבנת...

למה רצו אותנו כ"כ במצרים?

כי לא היתה הלכה גזענית שונאת שכזאת...

כי לא היה ספר תורה שהגויים מעריצים ואנחנו מסלקים אותם ממנו ןקוראים להם בהמות...

לכן למעשה לא היתה אנטישמיות...

כך סיפור מהתורה הוא..הוא מה, חיים היקר,שבת שלום, מה???

הוא רלוונטי

רלוונטי

רלוונטי

להבין את שרשי השנאה ההיסטורית אלינו...

אנחנו סילקנו אותם מהספר שהם מעריצים

ואז הם הקימו לעצמם פירוש אחר...

 

או שלא מובן???

מי שאל את עצמו , מלבד עבדכם הנאמן, מדוע המצרים רצו אותנו כ"כ במצרים ?

מי?

כולם מדברים על פרעה הרשע ועל  העבודה בפרך ועל הבן היילוד היאורה תשליכוהו...

אבל איך זה התחיל???

זה התחיל מהפחד שנעזוב...שנעזוב...

וזה היה לפני העבדות...

לפני...

כי , מן הסתם הבאנו ברכה...ברכה...

ולא היתה אנטישמיות...שמנטישמיות...

זה...לימוד תורה...זה

או שהבנתם....

מן הסתם. בדוק!

גם טענת היהדות היא לא-בדוק.

אז עלי להציג זווית נגדית...

או שאני מאשר הפצת שנאה גורפת

או שהבנת

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

"ואלה שמות" -לא מעורר לי שאלה,אז אין לי מה לענות...

בקשר נתחכמה -בא תבין דבר...

עם ישראל במצרים,ירד לשם 70 נפש והתעצם שם באופן כזה ששום עם אחר לא היה מוכן להכיל....

את העבודות הקשות,פרך, עשו המצרים...ואנחנו היינו יותר סוכני ביטוח,אנשי הייטק,רופאים, חונטי מומיות, אדיכלי פירמידות,עורכי דין, וכדומה...

זה גרם קצת אי נוחות לפרעה...

ומה האי נוחות?

שנעזוב אותו...שיהיה לנו כח כזה,שניקח את הרכוש שלנו ונעזוב...

זה כל האנטישמיות שלו נעבעך...

אז לעם כזה צריך -נתחכמה לו

או שלא הבנת...

לבלום ילודה  כזו לעם כזה ...צריך נתחכמה...

או שלא הבנת...

 

רצו שלא נעזוב...

למה?

כי לא היינו שנואים...

למה???

הלכות. לא היה הזבל ההילכתי הגזעני, מחרחר השנאה...

או שלא הבנת...

למה רצו אותנו כ"כ במצרים?

כי לא היתה הלכה גזענית שונאת שכזאת...

כי לא היה ספר תורה שהגויים מעריצים ואנחנו מסלקים אותם ממנו ןקוראים להם בהמות...

לכן למעשה לא היתה אנטישמיות...

כך סיפור מהתורה הוא..הוא מה, חיים היקר,שבת שלום, מה???

הוא רלוונטי

רלוונטי

רלוונטי

להבין את שרשי השנאה ההיסטורית אלינו...

אנחנו סילקנו אותם מהספר שהם מעריצים

ואז הם הקימו לעצמם פירוש אחר...

 

או שלא מובן???

מי שאל את עצמו , מלבד עבדכם הנאמן, מדוע המצרים רצו אותנו כ"כ במצרים ?

מי?

כולם מדברים על פרעה הרשע ועל  העבודה בפרך ועל הבן היילוד היאורה תשליכוהו...

אבל איך זה התחיל???

זה התחיל מהפחד שנעזוב...שנעזוב...

וזה היה לפני העבדות...

לפני...

כי , מן הסתם הבאנו ברכה...ברכה...

ולא היתה אנטישמיות...שמנטישמיות...

זה...לימוד תורה...זה

או שהבנתם....

מן הסתם. בדוק!

גם טענת היהדות היא לא-בדוק.

אז עלי להציג זווית נגדית...

או שאני מאשר הפצת שנאה גורפת

או שהבנת

אתה מערב מין שאינו במינו ודוחף בצורה מאולצת את "האנטישמיות כתוצר של שנאת הלכה" לכאן. בכל מקרה ברור על פי פשוטו של מקרא שפרעה לא רצה לשחרר עבדים ואם כדבריך בני ישראל הביאו ברכה  הרי מדובר בפרעה ש"לא ידע את יוסף".

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

"ואלה שמות" -לא מעורר לי שאלה,אז אין לי מה לענות...

בקשר נתחכמה -בא תבין דבר...

עם ישראל במצרים,ירד לשם 70 נפש והתעצם שם באופן כזה ששום עם אחר לא היה מוכן להכיל....

את העבודות הקשות,פרך, עשו המצרים...ואנחנו היינו יותר סוכני ביטוח,אנשי הייטק,רופאים, חונטי מומיות, אדיכלי פירמידות,עורכי דין, וכדומה...

זה גרם קצת אי נוחות לפרעה...

ומה האי נוחות?

שנעזוב אותו...שיהיה לנו כח כזה,שניקח את הרכוש שלנו ונעזוב...

זה כל האנטישמיות שלו נעבעך...

אז לעם כזה צריך -נתחכמה לו

או שלא הבנת...

לבלום ילודה  כזו לעם כזה ...צריך נתחכמה...

או שלא הבנת...

 

רצו שלא נעזוב...

למה?

כי לא היינו שנואים...

למה???

הלכות. לא היה הזבל ההילכתי הגזעני, מחרחר השנאה...

או שלא הבנת...

למה רצו אותנו כ"כ במצרים?

כי לא היתה הלכה גזענית שונאת שכזאת...

כי לא היה ספר תורה שהגויים מעריצים ואנחנו מסלקים אותם ממנו ןקוראים להם בהמות...

לכן למעשה לא היתה אנטישמיות...

כך סיפור מהתורה הוא..הוא מה, חיים היקר,שבת שלום, מה???

הוא רלוונטי

רלוונטי

רלוונטי

להבין את שרשי השנאה ההיסטורית אלינו...

אנחנו סילקנו אותם מהספר שהם מעריצים

ואז הם הקימו לעצמם פירוש אחר...

 

או שלא מובן???

מי שאל את עצמו , מלבד עבדכם הנאמן, מדוע המצרים רצו אותנו כ"כ במצרים ?

מי?

כולם מדברים על פרעה הרשע ועל  העבודה בפרך ועל הבן היילוד היאורה תשליכוהו...

אבל איך זה התחיל???

זה התחיל מהפחד שנעזוב...שנעזוב...

וזה היה לפני העבדות...

לפני...

כי , מן הסתם הבאנו ברכה...ברכה...

ולא היתה אנטישמיות...שמנטישמיות...

זה...לימוד תורה...זה

או שהבנתם....

מן הסתם. בדוק!

גם טענת היהדות היא לא-בדוק.

אז עלי להציג זווית נגדית...

או שאני מאשר הפצת שנאה גורפת

או שהבנת

אתה מערב מין שאינו במינו ודוחף בצורה מאולצת את "האנטישמיות כתוצר של שנאת הלכה" לכאן. בכל מקרה ברור על פי פשוטו של מקרא שפרעה לא רצה לשחרר עבדים ואם כדבריך בני ישראל הביאו ברכה  הרי מדובר בפרעה ש"לא ידע את יוסף".

מה זה הזבל הזה "פשוטו של מקרא"??? מה זה???

שה"לא פשוטו" זה חכמת רבנים שקובעת???

לפי התורה פרעה אומר --הבה נתחכמה לו......פן...ועלה מן הארץ...

כלומר פרעה לא רוצה שנעלה מן הארץ...לפני שדובר על עבד אחד...

ופרעה היה אמור להרגיש קצת "אי נוחות" מזה שמ -70 איש שהתנחלו שם התרבו שם מאות אלפים או מליונים...והם מובדלים מהעם שלו...לא נטמעו....

אז נכון ,פרעה הזה לא היה כמו הקודם שממש אימץ את יוסף לבן (איפה האנטישמיות?) אבל כל שהוא ביקש זה  שירגיעו קצת עם התקתוקים...

ואז , כשהתוצאה היתה הפוכה, התחרפן לגמרי...ובעזרת אלוהנו שהיקשה את ליבו קרה מה שקרה...זה חשבון של אלוהנו... אני לא מתערב...

כל מה שרציתי לבודד מכאן זה שלא שונאים אותנו...זה שקר..

והביטוי המטונף הזה -אנטישמיות שהמציא עבורנו וילהלם מאר,ימח שמו ושם זכר זכרו חייב שיימחק יחד עם הצורר...

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

"ואלה שמות" -לא מעורר לי שאלה,אז אין לי מה לענות...

בקשר נתחכמה -בא תבין דבר...

עם ישראל במצרים,ירד לשם 70 נפש והתעצם שם באופן כזה ששום עם אחר לא היה מוכן להכיל....

את העבודות הקשות,פרך, עשו המצרים...ואנחנו היינו יותר סוכני ביטוח,אנשי הייטק,רופאים, חונטי מומיות, אדיכלי פירמידות,עורכי דין, וכדומה...

זה גרם קצת אי נוחות לפרעה...

ומה האי נוחות?

שנעזוב אותו...שיהיה לנו כח כזה,שניקח את הרכוש שלנו ונעזוב...

זה כל האנטישמיות שלו נעבעך...

אז לעם כזה צריך -נתחכמה לו

או שלא הבנת...

לבלום ילודה  כזו לעם כזה ...צריך נתחכמה...

או שלא הבנת...

 

רצו שלא נעזוב...

למה?

כי לא היינו שנואים...

למה???

הלכות. לא היה הזבל ההילכתי הגזעני, מחרחר השנאה...

או שלא הבנת...

למה רצו אותנו כ"כ במצרים?

כי לא היתה הלכה גזענית שונאת שכזאת...

כי לא היה ספר תורה שהגויים מעריצים ואנחנו מסלקים אותם ממנו ןקוראים להם בהמות...

לכן למעשה לא היתה אנטישמיות...

כך סיפור מהתורה הוא..הוא מה, חיים היקר,שבת שלום, מה???

הוא רלוונטי

רלוונטי

רלוונטי

להבין את שרשי השנאה ההיסטורית אלינו...

אנחנו סילקנו אותם מהספר שהם מעריצים

ואז הם הקימו לעצמם פירוש אחר...

 

או שלא מובן???

מי שאל את עצמו , מלבד עבדכם הנאמן, מדוע המצרים רצו אותנו כ"כ במצרים ?

מי?

כולם מדברים על פרעה הרשע ועל  העבודה בפרך ועל הבן היילוד היאורה תשליכוהו...

אבל איך זה התחיל???

זה התחיל מהפחד שנעזוב...שנעזוב...

וזה היה לפני העבדות...

לפני...

כי , מן הסתם הבאנו ברכה...ברכה...

ולא היתה אנטישמיות...שמנטישמיות...

זה...לימוד תורה...זה

או שהבנתם....

מן הסתם. בדוק!

גם טענת היהדות היא לא-בדוק.

אז עלי להציג זווית נגדית...

או שאני מאשר הפצת שנאה גורפת

או שהבנת

אתה מערב מין שאינו במינו ודוחף בצורה מאולצת את "האנטישמיות כתוצר של שנאת הלכה" לכאן. בכל מקרה ברור על פי פשוטו של מקרא שפרעה לא רצה לשחרר עבדים ואם כדבריך בני ישראל הביאו ברכה  הרי מדובר בפרעה ש"לא ידע את יוסף".

מה זה הזבל הזה "פשוטו של מקרא"??? מה זה???

שה"לא פשוטו" זה חכמת רבנים שקובעת???

לפי התורה פרעה אומר --הבה נתחכמה לו......פן...ועלה מן הארץ...

כלומר פרעה לא רוצה שנעלה מן הארץ...לפני שדובר על עבד אחד...

ופרעה היה אמור להרגיש קצת "אי נוחות" מזה שמ -70 איש שהתנחלו שם התרבו שם מאות אלפים או מליונים...והם מובדלים מהעם שלו...לא נטמעו....

אז נכון ,פרעה הזה לא היה כמו הקודם שממש אימץ את יוסף לבן (איפה האנטישמיות?) אבל כל שהוא ביקש זה  שירגיעו קצת עם התקתוקים...

ואז , כשהתוצאה היתה הפוכה, התחרפן לגמרי...ובעזרת אלוהנו שהיקשה את ליבו קרה מה שקרה...זה חשבון של אלוהנו... אני לא מתערב...

כל מה שרציתי לבודד מכאן זה שלא שונאים אותנו...זה שקר..

והביטוי המטונף הזה -אנטישמיות שהמציא עבורנו וילהלם מאר,ימח שמו ושם זכר זכרו חייב שיימחק יחד עם הצורר...

פשוטו של מקרא זה מה כתוב במפורש בטקסט ולא המשמעויות והפרשנות שאנחנו מייחסים לו. המושג אנטישמיון לא היה קיים לפני מאר אבל שנאת ישראל הייתה רווחת כבר בתקופה ההלניסטית כשרוב היהודים עדיין לא חיו לפני  ההלכה הרבנית. אם למגילת אסתר יש איזה תוקף היסטורי -אפילו בתקופה הפרסית.

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

"ואלה שמות" -לא מעורר לי שאלה,אז אין לי מה לענות...

בקשר נתחכמה -בא תבין דבר...

עם ישראל במצרים,ירד לשם 70 נפש והתעצם שם באופן כזה ששום עם אחר לא היה מוכן להכיל....

את העבודות הקשות,פרך, עשו המצרים...ואנחנו היינו יותר סוכני ביטוח,אנשי הייטק,רופאים, חונטי מומיות, אדיכלי פירמידות,עורכי דין, וכדומה...

זה גרם קצת אי נוחות לפרעה...

ומה האי נוחות?

שנעזוב אותו...שיהיה לנו כח כזה,שניקח את הרכוש שלנו ונעזוב...

זה כל האנטישמיות שלו נעבעך...

אז לעם כזה צריך -נתחכמה לו

או שלא הבנת...

לבלום ילודה  כזו לעם כזה ...צריך נתחכמה...

או שלא הבנת...

 

רצו שלא נעזוב...

למה?

כי לא היינו שנואים...

למה???

הלכות. לא היה הזבל ההילכתי הגזעני, מחרחר השנאה...

או שלא הבנת...

למה רצו אותנו כ"כ במצרים?

כי לא היתה הלכה גזענית שונאת שכזאת...

כי לא היה ספר תורה שהגויים מעריצים ואנחנו מסלקים אותם ממנו ןקוראים להם בהמות...

לכן למעשה לא היתה אנטישמיות...

כך סיפור מהתורה הוא..הוא מה, חיים היקר,שבת שלום, מה???

הוא רלוונטי

רלוונטי

רלוונטי

להבין את שרשי השנאה ההיסטורית אלינו...

אנחנו סילקנו אותם מהספר שהם מעריצים

ואז הם הקימו לעצמם פירוש אחר...

 

או שלא מובן???

מי שאל את עצמו , מלבד עבדכם הנאמן, מדוע המצרים רצו אותנו כ"כ במצרים ?

מי?

כולם מדברים על פרעה הרשע ועל  העבודה בפרך ועל הבן היילוד היאורה תשליכוהו...

אבל איך זה התחיל???

זה התחיל מהפחד שנעזוב...שנעזוב...

וזה היה לפני העבדות...

לפני...

כי , מן הסתם הבאנו ברכה...ברכה...

ולא היתה אנטישמיות...שמנטישמיות...

זה...לימוד תורה...זה

או שהבנתם....

מן הסתם. בדוק!

גם טענת היהדות היא לא-בדוק.

אז עלי להציג זווית נגדית...

או שאני מאשר הפצת שנאה גורפת

או שהבנת

אתה מערב מין שאינו במינו ודוחף בצורה מאולצת את "האנטישמיות כתוצר של שנאת הלכה" לכאן. בכל מקרה ברור על פי פשוטו של מקרא שפרעה לא רצה לשחרר עבדים ואם כדבריך בני ישראל הביאו ברכה  הרי מדובר בפרעה ש"לא ידע את יוסף".

מה זה הזבל הזה "פשוטו של מקרא"??? מה זה???

שה"לא פשוטו" זה חכמת רבנים שקובעת???

לפי התורה פרעה אומר --הבה נתחכמה לו......פן...ועלה מן הארץ...

כלומר פרעה לא רוצה שנעלה מן הארץ...לפני שדובר על עבד אחד...

ופרעה היה אמור להרגיש קצת "אי נוחות" מזה שמ -70 איש שהתנחלו שם התרבו שם מאות אלפים או מליונים...והם מובדלים מהעם שלו...לא נטמעו....

אז נכון ,פרעה הזה לא היה כמו הקודם שממש אימץ את יוסף לבן (איפה האנטישמיות?) אבל כל שהוא ביקש זה  שירגיעו קצת עם התקתוקים...

ואז , כשהתוצאה היתה הפוכה, התחרפן לגמרי...ובעזרת אלוהנו שהיקשה את ליבו קרה מה שקרה...זה חשבון של אלוהנו... אני לא מתערב...

כל מה שרציתי לבודד מכאן זה שלא שונאים אותנו...זה שקר..

והביטוי המטונף הזה -אנטישמיות שהמציא עבורנו וילהלם מאר,ימח שמו ושם זכר זכרו חייב שיימחק יחד עם הצורר...

פשוטו של מקרא זה מה כתוב במפורש בטקסט ולא המשמעויות והפרשנות שאנחנו מייחסים לו. המושג אנטישמיון לא היה קיים לפני מאר אבל שנאת ישראל הייתה רווחת כבר בתקופה ההלניסטית כשרוב היהודים עדיין לא חיו לפני  ההלכה הרבנית. אם למגילת אסתר יש איזה תוקף היסטורי -אפילו בתקופה הפרסית.

אני לא יודע מה התוקף ההיסטורי של הסיפורים על שלמה המלך...

אבל מסופר שכל העמים התמוגגו מאיתנו...

רוצה להתרפס בפני ההלכה...אין מה לעשות...

אבל השנאה אלינו מקורה בהלכה הרבנית הגזענית...

צבי כדרכך מה שאתה לא יודע אתה מטאטה.

ואלה שמות...

בדרך כלל ישראל הולכים ראשונים והשכינה מתלווה אליהם.

כאן ה' אומר ליעקב אל תירא רדת מצרימה עימך ארד וגם אעלך עלו... לכן השכינה והמלאכים הלכו קודם ואחר כך עם ישראל.

לכן בא  ואלה ו' החיבור בא להוסיף.

הבאים מצרימה..

הם באו עם תורה עם חכמה מלאים כרימון מאוחדים כל האחים.

וכאשר יצאו  הם ירדו מצריימה..ירדו למט שערי טומאה.

צבי דייק

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה  לא ירדו.

בהגדה של פסח אכן כתוב ב 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה

זו שאלה כשלעצמה

עוד שאלה. מה זה ואלה שמות.. ידוע כי ו' החיבור בא להוסיף... מה היה קודם..?

ועוד שאלה. מה זה הבא ונתחכמה לו.. פרעה צריך חכמה.. לוקח סיף  והורגם.

ועוד שאלה. מה זה נתכחמה לו... נתכמה להם.

"ואלה שמות" -לא מעורר לי שאלה,אז אין לי מה לענות...

בקשר נתחכמה -בא תבין דבר...

עם ישראל במצרים,ירד לשם 70 נפש והתעצם שם באופן כזה ששום עם אחר לא היה מוכן להכיל....

את העבודות הקשות,פרך, עשו המצרים...ואנחנו היינו יותר סוכני ביטוח,אנשי הייטק,רופאים, חונטי מומיות, אדיכלי פירמידות,עורכי דין, וכדומה...

זה גרם קצת אי נוחות לפרעה...

ומה האי נוחות?

שנעזוב אותו...שיהיה לנו כח כזה,שניקח את הרכוש שלנו ונעזוב...

זה כל האנטישמיות שלו נעבעך...

אז לעם כזה צריך -נתחכמה לו

או שלא הבנת...

לבלום ילודה  כזו לעם כזה ...צריך נתחכמה...

או שלא הבנת...

 

רצו שלא נעזוב...

למה?

כי לא היינו שנואים...

למה???

הלכות. לא היה הזבל ההילכתי הגזעני, מחרחר השנאה...

או שלא הבנת...

למה רצו אותנו כ"כ במצרים?

כי לא היתה הלכה גזענית שונאת שכזאת...

כי לא היה ספר תורה שהגויים מעריצים ואנחנו מסלקים אותם ממנו ןקוראים להם בהמות...

לכן למעשה לא היתה אנטישמיות...

כך סיפור מהתורה הוא..הוא מה, חיים היקר,שבת שלום, מה???

הוא רלוונטי

רלוונטי

רלוונטי

להבין את שרשי השנאה ההיסטורית אלינו...

אנחנו סילקנו אותם מהספר שהם מעריצים

ואז הם הקימו לעצמם פירוש אחר...

 

או שלא מובן???

מי שאל את עצמו , מלבד עבדכם הנאמן, מדוע המצרים רצו אותנו כ"כ במצרים ?

מי?

כולם מדברים על פרעה הרשע ועל  העבודה בפרך ועל הבן היילוד היאורה תשליכוהו...

אבל איך זה התחיל???

זה התחיל מהפחד שנעזוב...שנעזוב...

וזה היה לפני העבדות...

לפני...

כי , מן הסתם הבאנו ברכה...ברכה...

ולא היתה אנטישמיות...שמנטישמיות...

זה...לימוד תורה...זה

או שהבנתם....

מן הסתם. בדוק!

גם טענת היהדות היא לא-בדוק.

אז עלי להציג זווית נגדית...

או שאני מאשר הפצת שנאה גורפת

או שהבנת

אתה מערב מין שאינו במינו ודוחף בצורה מאולצת את "האנטישמיות כתוצר של שנאת הלכה" לכאן. בכל מקרה ברור על פי פשוטו של מקרא שפרעה לא רצה לשחרר עבדים ואם כדבריך בני ישראל הביאו ברכה  הרי מדובר בפרעה ש"לא ידע את יוסף".

מה זה הזבל הזה "פשוטו של מקרא"??? מה זה???

שה"לא פשוטו" זה חכמת רבנים שקובעת???

לפי התורה פרעה אומר --הבה נתחכמה לו......פן...ועלה מן הארץ...

כלומר פרעה לא רוצה שנעלה מן הארץ...לפני שדובר על עבד אחד...

ופרעה היה אמור להרגיש קצת "אי נוחות" מזה שמ -70 איש שהתנחלו שם התרבו שם מאות אלפים או מליונים...והם מובדלים מהעם שלו...לא נטמעו....

אז נכון ,פרעה הזה לא היה כמו הקודם שממש אימץ את יוסף לבן (איפה האנטישמיות?) אבל כל שהוא ביקש זה  שירגיעו קצת עם התקתוקים...

ואז , כשהתוצאה היתה הפוכה, התחרפן לגמרי...ובעזרת אלוהנו שהיקשה את ליבו קרה מה שקרה...זה חשבון של אלוהנו... אני לא מתערב...

כל מה שרציתי לבודד מכאן זה שלא שונאים אותנו...זה שקר..

והביטוי המטונף הזה -אנטישמיות שהמציא עבורנו וילהלם מאר,ימח שמו ושם זכר זכרו חייב שיימחק יחד עם הצורר...

פשוטו של מקרא זה מה כתוב במפורש בטקסט ולא המשמעויות והפרשנות שאנחנו מייחסים לו. המושג אנטישמיון לא היה קיים לפני מאר אבל שנאת ישראל הייתה רווחת כבר בתקופה ההלניסטית כשרוב היהודים עדיין לא חיו לפני  ההלכה הרבנית. אם למגילת אסתר יש איזה תוקף היסטורי -אפילו בתקופה הפרסית.

אני לא יודע מה התוקף ההיסטורי של הסיפורים על שלמה המלך...

אבל מסופר שכל העמים התמוגגו מאיתנו...

רוצה להתרפס בפני ההלכה...אין מה לעשות...

אבל השנאה אלינו מקורה בהלכה הרבנית הגזענית...

אני האחרון שאפשר לומר עליו שמתרפס בפני הבלי ההלכה. אבל אי אפשר לאכוף את ההשקפה שלך בכוח ובלי שום ביסוס.השנאה הייתה קיימת עוד לפני שהייתה הלכה.

הבה נתחכמה לו..

עוד לא קבלו תורה עוד לא הפכו לעם..

לכן לא היה ניתן להבחין בין יהודי למצרי לכן היו צריכים להתחכם כדי להבדיל בין יהודי למצרי.

נתחכמה לו ולא להם..

כי נולד מושיען החרטומים בישרו לפרעה שנולד מושיען של ישראל ולא ידעו אם מצרי הוא או עברי.

כי נולד עברי וגדל אצל פרעה..

הושלך אל היאור...כמו שאר הילדים...

למה מים נושא אחר.

לכן גזר גם על המצרים כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו עברי או מצרי.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר