האם התורה היא גם נביאים וכתובים..

אם כן אז יש פרק מסויים שמראה זאת.

האם התורה היא גם נביאים וכתובים..

אם כן אז יש פרק מסויים שמראה זאת.

תורה זו תורה, ביד משה, חמישה חומשיה.

מי שמפרש שיבוא משיחאו מי שמאמין לפירוש הזה ,איני רוצה חלילה לפגוע ברגשי אמונתו, רק אציין שבתורה לא מצאתי  את זה...

ולכן יש חשש של לעבור על -לא תוסיף...

גאולתנו תלויה אך בהתנהגותנו ,איני מבין מה צריך יותר מללכת נכונה בדרך האלוהים וניוושע...

כלומר הנך כופר גם בדברי נביאים.

אז מה נשאר לך.. קובץ סתום שאיש לא מבין אותו.

אנחנו בחודש אלול  יש 3 פרשיות שנכנסות בחודש זה.

שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך

כי תצא למלחמה על אויייבך ונתנו ה' אלוהיך בידך ושבית שביו..

והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך...

3 הפרשיות מדברות בלשון יחיד מדוע...

ומה זה ושבית שביו.. היה צריך לכתוב ושבית שבי

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

מי שאמר זאת הוא נתן הנביא האם גם הוא טעה?

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

חחחחיים הרי אתה לא מאמין בתנך אז מה מסיק מסקנות (שגויות) מהכתוב בו? 

אני לא מאמין באלוהים זה לא אומר שאני לא מאמין לחלק מהמסופר בתנ"ך. יתירה מזו -מספיק שאתה מאמין  ואני מראה לך מתוך הטקסט שאתה מאמין בו כי דוד הוא הוא איש דמים לא מוסרי.

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

חחחחיים הרי אתה לא מאמין בתנך אז מה מסיק מסקנות (שגויות) מהכתוב בו? 

אני לא מאמין באלוהים זה לא אומר שאני לא מאמין לחלק מהמסופר בתנ"ך. יתירה מזו -מספיק שאתה מאמין  ואני מראה לך מתוך הטקסט שאתה מאמין בו כי דוד הוא הוא איש דמים לא מוסרי.

נכון מאוד...מאמין או לא מאמין, שיענה...

מספיק שהוא מאמין...

כך מתווכחים עם דתיים...מתוך הספר שהם מאמינים בו...

דויד היה לפי הנראה אחד נבל וחסר מוסר ולבטח שרחוק מדרך התורה במעשיו הרעים....

ממנו להוציא משיח זו חרפה ובושה בפני עצמה...

וחטא החטאים שלו  -להכריז על ירושליים שאלוהים בחר בה...ראינו כמה דם שפכה ה"בחירה" הנואלת הזו....

וסליחה ממי שנפגע אבל את הרע יש לבער מקירבנו...

ללא מורא ללא משוא פנים.

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

חחחחיים הרי אתה לא מאמין בתנך אז מה מסיק מסקנות (שגויות) מהכתוב בו? 

אני לא מאמין באלוהים זה לא אומר שאני לא מאמין לחלק מהמסופר בתנ"ך. יתירה מזו -מספיק שאתה מאמין  ואני מראה לך מתוך הטקסט שאתה מאמין בו כי דוד הוא הוא איש דמים לא מוסרי.

על פי מה אתה בוחר לחלק מהמסופר בתנך?

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

חחחחיים הרי אתה לא מאמין בתנך אז מה מסיק מסקנות (שגויות) מהכתוב בו? 

אני לא מאמין באלוהים זה לא אומר שאני לא מאמין לחלק מהמסופר בתנ"ך. יתירה מזו -מספיק שאתה מאמין  ואני מראה לך מתוך הטקסט שאתה מאמין בו כי דוד הוא הוא איש דמים לא מוסרי.

על פי מה אתה בוחר לחלק מהמסופר בתנך?

על פי מה אתה בוחר להאמין מחלק מהמסופר בתנך?

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

חחחחיים הרי אתה לא מאמין בתנך אז מה מסיק מסקנות (שגויות) מהכתוב בו? 

אני לא מאמין באלוהים זה לא אומר שאני לא מאמין לחלק מהמסופר בתנ"ך. יתירה מזו -מספיק שאתה מאמין  ואני מראה לך מתוך הטקסט שאתה מאמין בו כי דוד הוא הוא איש דמים לא מוסרי.

על פי מה אתה בוחר לחלק מהמסופר בתנך?

על פי מה אתה בוחר להאמין מחלק מהמסופר בתנך?

מה זה מעניין כרגע???

אתה מאמין , נכון?

אז תסביר את הנבזות הזאת לשלוח לחזית איש כדי לבזוז את אשתו...מי שיש לו כל שחפץ בו...מידרדר לשפל תחתיות איבוד כל מוסר אנושי....

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

חחחחיים הרי אתה לא מאמין בתנך אז מה מסיק מסקנות (שגויות) מהכתוב בו? 

אני לא מאמין באלוהים זה לא אומר שאני לא מאמין לחלק מהמסופר בתנ"ך. יתירה מזו -מספיק שאתה מאמין  ואני מראה לך מתוך הטקסט שאתה מאמין בו כי דוד הוא הוא איש דמים לא מוסרי.

על פי מה אתה בוחר לחלק מהמסופר בתנך?

על פי מה אתה בוחר להאמין מחלק מהמסופר בתנך?

על פי קריטריונים של אמינות היסטורית שאני מתייחס לכל טקסט. אם המקור הולם מה שידוע לנו על התקופה ממקורות חוץ מקראיים, אינו סותר את עצמו, יש לו סימוכין גם ממקורות מחוץ לתנ"ך ואין בו פרטים שהם לא סבירים הנוגדים את הטבע -אז אין סיבה לא לקבל את מהימנותו.

 

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

חחחחיים הרי אתה לא מאמין בתנך אז מה מסיק מסקנות (שגויות) מהכתוב בו? 

אני לא מאמין באלוהים זה לא אומר שאני לא מאמין לחלק מהמסופר בתנ"ך. יתירה מזו -מספיק שאתה מאמין  ואני מראה לך מתוך הטקסט שאתה מאמין בו כי דוד הוא הוא איש דמים לא מוסרי.

על פי מה אתה בוחר לחלק מהמסופר בתנך?

על פי מה אתה בוחר להאמין מחלק מהמסופר בתנך?

על פי קריטריונים של אמינות היסטורית שאני מתייחס לכל טקסט. אם המקור הולם מה שידוע לנו על התקופה ממקורות חוץ מקראיים, אינו סותר את עצמו, יש לו סימוכין גם ממקורות מחוץ לתנ"ך ואין בו פרטים שהם לא סבירים הנוגדים את הטבע -אז אין סיבה לא לקבל את מהימנותו.

 

אני לא מאמין בקרטריונים ההיסטוריים, אני מאמין רק לטקסט המקראי שאותו שמרו אבותינו לאורך כל הדורות ולא הוסיפו ולא גרעו ממנו אפילו אות אחת

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

חחחחיים הרי אתה לא מאמין בתנך אז מה מסיק מסקנות (שגויות) מהכתוב בו? 

אני לא מאמין באלוהים זה לא אומר שאני לא מאמין לחלק מהמסופר בתנ"ך. יתירה מזו -מספיק שאתה מאמין  ואני מראה לך מתוך הטקסט שאתה מאמין בו כי דוד הוא הוא איש דמים לא מוסרי.

על פי מה אתה בוחר לחלק מהמסופר בתנך?

על פי מה אתה בוחר להאמין מחלק מהמסופר בתנך?

על פי קריטריונים של אמינות היסטורית שאני מתייחס לכל טקסט. אם המקור הולם מה שידוע לנו על התקופה ממקורות חוץ מקראיים, אינו סותר את עצמו, יש לו סימוכין גם ממקורות מחוץ לתנ"ך ואין בו פרטים שהם לא סבירים הנוגדים את הטבע -אז אין סיבה לא לקבל את מהימנותו.

 

אני לא מאמין בקרטריונים ההיסטוריים, אני מאמין רק לטקסט המקראי שאותו שמרו אבותינו לאורך כל הדורות ולא הוסיפו ולא גרעו ממנו אפילו אות אחת

עובדתית זה לא נכון. לאבותינו היו הרבה גירסאות של הטקסט והמון שינויים בין גירסה לגירסה. ובמאה הראשונה הם החליטו לקדש את אחת הגירסאות והיא הפכה למה שקרוי "נוסח המסורה". שמעת פעם על תרגום ה70? הוולגאטה? הגירסאות שנמצאו ביד המלח?

יש לי בבית ספר תנ"ך שמכונה "הבילי הברייקה" שיש בו התייחסות לכל שינויי הטקסטים בין הגירסאות השונות.

 

אני לא מאמין זה לא טיעון. אני לא מאמין שהשמש זורחת ושיש גשם בחורף . אני מאמין בכיפה אדומה ובזאבים מדברים. אם זה נשמע לך הגיוני אין לי יותר מה לאמר...

חשבתי שעם הגיל ישפרו אוצר סיפוריך

כפה אדומה הוא הספר היחידי כנראה שקראת בילדותך.

יתכן שיש השפעות ושינויים וטבעי שיקרה שהרי חלפו 2000 שנים.

אני הייתי ועדיין תולעת ספרים. רק שבכיפה אדומה יש חיה שמדבאת  עם בני אדם מה שמזכיר לי תופעה כזו קיימת גם בתורה...

יש לי אלפי דוגמאות אין לי כח לנבור עכשיו אז אתן לך מן הזיכרון בלי לגשת למדף הספרים העמוס שלי תרגןם השבעים הוא תרגום של 70 זקנים מירושלים שעל פי הספר החיצוני איגרת אריסטיאס תרגמו ליוונית את התורה. כולם תרגמו אותו התרגום אך הנוסח שלהם היה שונה מנוסח המסורה המצוי בידינו ראה כאן:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D

 

מגילת יאשיהו שהתגלתה בים המלח ומהווה את הנוסח העתיק היותר שונה לא מעט מהנוסח המצוי בידינו

http://dss.collections.imj.org.il/he/isaiah

 

בנוסח המסורה כתוב "וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל-הֶבֶל אָחִיו וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה וַיָּקָם קַיִן אֶל-הֶבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ. " מה בדיוק אמר קיין? בכמה  מהנוסחים של כתבי יד נאמר ויאמר קין אל הבל אחיו: נצאה השדה.

 

זה ממש  טיפה בים. אין פה שום הטיה של לכלוך. אתה יכול לבדוק בעצמך.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר