הזמנה להפיכה שלטונית

הרמב"ם קבע שאם יקום מלך בישראל שיהיה נביא ושנבואותיו התגשמו אז הוא בחזקת משיח ואם הוא יבנה את בית המקדש ויכוף את הדת על כולם ויעשה מלחמות ישראל וינצח הרי הוא ודאי משיח. מי שבעל יכולת כמו הרמטכ"ל והצבא מוזמנים להחליף את השלטון הקיים בישראל לשלטון מלכותי ולהמליך מלך על ישראל שבסוף יהיה ראוי להיות משיח גאל אז מי שבידיו הכח לשנות את המשטר מוזמן לפעול לביצוע זאת ולבחור מלך שיחליט לחוקק חוקים בעלי משמעות וחשובות בעזרת משאלי עם ובעזרת 120 חברי בית דין שימנה המלך המשיח

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

הזמנתך נדחית בשאט נפש...

הזמנתך נדחית בשאט נפש...

בינתיים דעתך היא דעת יחיד לעומת דעתי היחידה . לכן יש צורך דחוף בבחירות של כל העם, במועד הבא השלישי לבחור במלך אחד ויחיד

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

הרמב"ם קבע שאם יקום מלך בישראל שיהיה נביא ושנבואותיו התגשמו אז הוא בחזקת משיח ואם הוא יבנה את בית המקדש ויכוף את הדת על כולם ויעשה מלחמות ישראל וינצח הרי הוא ודאי משיח. מי שבעל יכולת כמו הרמטכ"ל והצבא מוזמנים להחליף את השלטון הקיים בישראל לשלטון מלכותי ולהמליך מלך על ישראל שבסוף יהיה ראוי להיות משיח גאל אז מי שבידיו הכח לשנות את המשטר מוזמן לפעול לביצוע זאת ולבחור מלך שיחליט לחוקק חוקים בעלי משמעות וחשובות בעזרת משאלי עם ובעזרת 120 חברי בית דין שימנה המלך המשיח

אין בספר התורה סימן וזכר למשיח.

מה הסיכוי שחיים (היקר) יענה לך מתוך הספר??? (שאין בתורה סימן וזכר למשיח)

זה הסיכוי שלנו  למנוע  חורבן....כלומר אפס סיכוי...

הזמנתך נדחית בשאט נפש...

בינתיים דעתך היא דעת יחיד לעומת דעתי היחידה . לכן יש צורך דחוף בבחירות של כל העם, במועד הבא השלישי לבחור במלך אחד ויחיד

דעת יחיד? אתה חושב שיש עוד מישהו שרוצה זאת?תקים מפלגה ותראה...

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב...

בספר התורה כתוב שאלוהים נשבע לתת לך את הארץ....נשבע....

אתה קולט???

לא רק הבטחה, אלא שבועה --מאלוהים...............

אז מה לך לדאוג מהערבים???

אלא רק מהתנהגותנו כאן...

ועכשיו השאלה ---מי מביא באמת את ציווי הספר ומי מסלפו???

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אין בתורה סימן וזכר למשיח....

ולא רק זה --יש ציווי ברזל לא להוסיף....ומשיח זו תוספת...

ןלא רק זה --כתוב בתורה ----אלה המצוות והחוקים והמשפטים אשר אנוכי מצווך היום....היום...היום....

ה   י   ו   ם.....

כלומר אז....

וכל תוספת מאז היא תוספת....

מה הסיכוי שחיים יתווכח עם הדתיים מתוך הספר??????????????????

כמו הסיכוי שהוא משאיר לנו כאן....

אפס סיכוי....

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב...

בספר התורה כתוב שאלוהים נשבע לתת לך את הארץ....נשבע....

אתה קולט???

לא רק הבטחה, אלא שבועה --מאלוהים...............

אז מה לך לדאוג מהערבים???

אלא רק מהתנהגותנו כאן...

ועכשיו השאלה ---מי מביא באמת את ציווי הספר ומי מסלפו???

אלוהים תמיד נשבע על פי זה  שכותב את הסיפור....

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

דוד ניבחר לרגל רביעית במרכבה אחרי אברהם יצחר ויעקב. וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

חחחחיים הרי אתה לא מאמין בתנך אז מה מסיק מסקנות (שגויות) מהכתוב בו? 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

שבוע טוב

על יד איש בן פרצי.. פרצי הוא פרץ אבי ישי אבי דוד.

ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה'....

שבוע טוב ומבורך

נכון בנוסף לתנאים שמניתי מדעת הרמבם גם צריך שיהיה מצאצאי דוד המלך ושיעבוד את השם בורא עולם כדוד עבדו.

ציטוט מהרמבם . יעבוד את השם כדוד אביו

אוי לנו אם מישהו שיעבוד את השם כדוגמת דוד  -הזנאי, הרוצח, גובה דמי החסות, אדם ששולח חייל למלחמה ומזיין את אשתו ככה עובדים את השם?

רק זה???

הוא החליט שירושלים זה המקום שאלוהים בחר בו...

הוא קרע את העם לשניים,יהודה וישראל...

ומספרים לנו שממנו דווקא יבוא איזה משיח שאין לו סימן וזכר בתורה....

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: forumbot, חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר