איך זה יכול להיות שהביטויים הכי יפים בעברית הם אלה

שמלפני אלפי שנים,והם מספר התורה???

ומה שהוסף לעברית שלא מהספר אלה עיפושי תוספות עלובים וריקניים...

איך???

לכן הספר אלוהי,ואלוהים קיים.

למה החלטת שכל מה שאינו בתנ"ך הוא "עיפושי תוספות עלובים וריקניים"? האם השפה המשנאית שבה השתמש עגנון היא מעופשת? האם הספרות והשירה העברית של גרוסמן, שלו, יהושע. עוז, רביקוביץ, קציר ועשרות סופרים ומשוררים איכותיים מאזתחילת מפעל התחייה הלאומי היא "עלובה וריקנית"?

 

שפת התנ"ך היא בהחלט יפה ונשגבת ומשקפת את שפת הדיבור באותם הימים. כך דיברו וכתבו בני אדם ואין לזה שום קשר לאלוהים.

מלים עבריות רבות מקורן באכדית, שומרית ושפות מזרח תיכוניות אחרות שקדמו לעברית...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

למה החלטת שכל מה שאינו בתנ"ך הוא "עיפושי תוספות עלובים וריקניים"? האם השפה המשנאית שבה השתמש עגנון היא מעופשת? האם הספרות והשירה העברית של גרוסמן, שלו, יהושע. עוז, רביקוביץ, קציר ועשרות סופרים ומשוררים איכותיים מאזתחילת מפעל התחייה הלאומי היא "עלובה וריקנית"?

 

שפת התנ"ך היא בהחלט יפה ונשגבת ומשקפת את שפת הדיבור באותם הימים. כך דיברו וכתבו בני אדם ואין לזה שום קשר לאלוהים.

שפה שנכתבה לפני אלפי שנים, והיום --היא נשגבת...

איך זה יכול להיות?

איזו השראה ( אלוהית) שרתה על כותב המילים האלו???

ןעגנון...הוא טפיל על שפת התורה....

ואולי צר עולמך כעולם נמלה?

האם אתה מכיר, לשם השוואה, טקסטים עתיקים ממצרים וממסופוטמיה?

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

למה החלטת שכל מה שאינו בתנ"ך הוא "עיפושי תוספות עלובים וריקניים"? האם השפה המשנאית שבה השתמש עגנון היא מעופשת? האם הספרות והשירה העברית של גרוסמן, שלו, יהושע. עוז, רביקוביץ, קציר ועשרות סופרים ומשוררים איכותיים מאזתחילת מפעל התחייה הלאומי היא "עלובה וריקנית"?

 

שפת התנ"ך היא בהחלט יפה ונשגבת ומשקפת את שפת הדיבור באותם הימים. כך דיברו וכתבו בני אדם ואין לזה שום קשר לאלוהים.

שפה שנכתבה לפני אלפי שנים, והיום --היא נשגבת...

איך זה יכול להיות?

איזו השראה ( אלוהית) שרתה על כותב המילים האלו???

ןעגנון...הוא טפיל על שפת התורה....

עגנון כותב בלשון משנאית ולא בשפת התורה. תקרא טקסטים באכדית אוגריתית מצרית הם בעלי אותו אופי וסגנון. הן היו קיימות לפני העברית והעברית הושפעה מהן. שום אלוהי ושום בטיח.

 

השפה אולי נשגבה אבל אי אפשר כיום לשוחח בה ולכתוב בה אפילו רומן פשוט המתאר את מציאות היום יום שלנו. 

למה החלטת שכל מה שאינו בתנ"ך הוא "עיפושי תוספות עלובים וריקניים"? האם השפה המשנאית שבה השתמש עגנון היא מעופשת? האם הספרות והשירה העברית של גרוסמן, שלו, יהושע. עוז, רביקוביץ, קציר ועשרות סופרים ומשוררים איכותיים מאזתחילת מפעל התחייה הלאומי היא "עלובה וריקנית"?

 

שפת התנ"ך היא בהחלט יפה ונשגבת ומשקפת את שפת הדיבור באותם הימים. כך דיברו וכתבו בני אדם ואין לזה שום קשר לאלוהים.

שפה שנכתבה לפני אלפי שנים, והיום --היא נשגבת...

איך זה יכול להיות?

איזו השראה ( אלוהית) שרתה על כותב המילים האלו???

ןעגנון...הוא טפיל על שפת התורה....

עגנון כותב בלשון משנאית ולא בשפת התורה. תקרא טקסטים באכדית אוגריתית מצרית הם בעלי אותו אופי וסגנון. הן היו קיימות לפני העברית והעברית הושפעה מהן. שום אלוהי ושום בטיח.

 

השפה אולי נשגבה אבל אי אפשר כיום לשוחח בה ולכתוב בה אפילו רומן פשוט המתאר את מציאות היום יום שלנו. 

ראה...

בפרשת עקב...

"פרי ביטנך...דגנך, ותירושך ויצהרך , שגר אלפיך ועשתרות צאנך...

"מוקש הוא לך"

"האותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה"

"המוציא לך מים מצור החלמיש"

"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"

"ומלתם את עורלת לבבכם"

"וקשרתם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם"

 

איזה עגנון ואיזה בטיח...

איך נוצרו הביטויים האלה?

ביטויי נצח....

משהו אלוהי...

ביטויים דומים מאוד תמצא בשירת אוגרית, בעלילות גלגמש ועוד. זה יפה אבל זה אנושי כמו כל ספרות ושירה יפה.

ביטויים דומים מאוד תמצא בשירת אוגרית, בעלילות גלגמש ועוד. זה יפה אבל זה אנושי כמו כל ספרות ושירה יפה.

זה על אנושי...

עוד הוכחה לקיום האלוהים.

אין היום אדם שיכול להמציא ביטוי נצחי...

ביטויים דומים מאוד תמצא בשירת אוגרית, בעלילות גלגמש ועוד. זה יפה אבל זה אנושי כמו כל ספרות ושירה יפה.

זה על אנושי...

עוד הוכחה לקיום האלוהים.

אין היום אדם שיכול להמציא ביטוי נצחי...

הביטוי --אין לו חלק ונחלה...

עד היום משתמשים...

איך?

בוקר טוב

השפה העברית שהיתה שגורה בפינו בעלייתינו ארצה.

היא השפה התנכית.

"השמר לך פן יחר אפי בך ויבולע לך מנחת זרועי יען כי הכעסתני"

הישמר כביש פתלתול לפניך.

עדיף ונאה להתפלל בכנופיה.

כאשר אימי רוצה לתאר דרמטית... האי האי ותהום כל העיר.

ביטויים דומים מאוד תמצא בשירת אוגרית, בעלילות גלגמש ועוד. זה יפה אבל זה אנושי כמו כל ספרות ושירה יפה.

זה על אנושי...

עוד הוכחה לקיום האלוהים.

אין היום אדם שיכול להמציא ביטוי נצחי...

הביטוי --אין לו חלק ונחלה...

עד היום משתמשים...

איך?

זה לא הביטוי היחידי. כשהשפה העברית לא הייתה מדוברת מה שהיה ידוע זה שפת התנ"ך והמשנה ששימשו בסיס שעליו נבנתה השפה המודרנית ולכן מילים וביטויים מצאו את מקומם בשפה זו.

 

לצערי ביטויים רבים גם הולכים ונעלמים. לי נראה שצעיר מהדור הנוכחי לא מכיר ביטויים רבים כולל "אין לו חלק ונחלה"  תלמידים כיום מתקשים מאוד במבחן בגרות בתנ" שלטעמי הוא מבחן קל מאוד המצריך בעיקר הבנת הנקרא.

ביטויים דומים מאוד תמצא בשירת אוגרית, בעלילות גלגמש ועוד. זה יפה אבל זה אנושי כמו כל ספרות ושירה יפה.

זה על אנושי...

עוד הוכחה לקיום האלוהים.

אין היום אדם שיכול להמציא ביטוי נצחי...

הביטוי --אין לו חלק ונחלה...

עד היום משתמשים...

איך?

זה לא הביטוי היחידי. כשהשפה העברית לא הייתה מדוברת מה שהיה ידוע זה שפת התנ"ך והמשנה ששימשו בסיס שעליו נבנתה השפה המודרנית ולכן מילים וביטויים מצאו את מקומם בשפה זו.

 

לצערי ביטויים רבים גם הולכים ונעלמים. לי נראה שצעיר מהדור הנוכחי לא מכיר ביטויים רבים כולל "אין לו חלק ונחלה"  תלמידים כיום מתקשים מאוד במבחן בגרות בתנ" שלטעמי הוא מבחן קל מאוד המצריך בעיקר הבנת הנקרא.

לפעמים אני קרוב לשבור את הטלוויזה מרוב עצבים על בורות האנשים והשדרנים , בעברית...

כשהם אומרים נילחמה ( עם סגול בחית) , וניראתה ( עם סגול באלף), ונישארה  ( עם סגול באלף), וניבחרה (עפ סגול בחית ,כולל גם יאיר לפיד),אנמי מתפוצץ מעצבים...

הרי עברית היא הנעלה מכל השפות....עם קשר אלוהי בין המילים...

לא צריך לחפש הוכחות לקיום האלוהים בקוסמוס,די בלאהוב את העברית...

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר