השגים ישראליים בסיסמולוגיה

תגלית מרעישה לסיסמולוג אזולאי - נמצאה קורלציה בין "פגיעה בקדשי ישראל" לבין פורענויות טבע.

אדגיש - אין לדחות תיאוריה רק מחמת שאין לה לפי שעה הסבר מדעי.

די בהצבעה על קורלציה מובהקת(*) בין הארועים. הענין מצוי בחזית המחקר וסביר שיתגלה בסופו של דבר גם ההסבר המדעי.

 

 

(*)מובהקוּת - קריטריון סטטיסטי לאי אקראיות.

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

זוועות,חדשות לבקרים. 

מוטציות ממאירות של "יהדות" תלושה מהמציאות ומהחיים.....מלאת פחד ושינאה,ניכור....לבושה בגדי אבל שחורים,ומסוגרת בחדרים דחוסים. די להסתובב בשכונותיהם, להביט בתלבושות האחידות, שמבדלות שלל קבוצות אחת מהשניה, להפנים את התהום של ניכור שבין הללו. 

אין בינהם ליהדות כלום ושום דבר. 

אז...........אם ה"בורא" זועם.....זה לפני הכל בגללם !! 

והקורלציה המובהקת היא.....ככל שהם מתנכרים,תוקפים,מדירים,כופים,סוחטים.....את האחר/עם ישראל.....

כך הזעם גדל !! והאדמה רועדת. 

ולגבי ההסבר המדעי......אני מניח שההסבר היחידי יגיע מכיוון הפסיכיאטריה/גנטיקה !!! 

חוקר אמריקאי הוכיח

שכל פעם שפגעו בישראל היה אסון באמריקה..

וכי זה לא ברור...כל מעשה ומצעדי התועבה..

אתם חושבים שיעבור בשקט..

אתם הזויים לגמרי מה יהיה אתכם...

ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם.

 

 
ספר: כל אסונות הטבע בארה"ב קשורים בישראל
 מצורף קובץ

בס"ד 

חכמה בגויים תאמין.... 
יש מי שמבין נכון את התהליכים, מי ששפתו קולחת באנגלית יואיל לתמצת תרגום של הכתבה: 

http://shop.wnd.com/store/item.asp?ITEM_ID=1676 

תרגום הכותרת על כריכת הספר: 

"עומדים מול התוצאות של חלוקת ישראל". 

זוועות,חדשות לבקרים. 

מוטציות ממאירות של "יהדות" תלושה מהמציאות ומהחיים.....מלאת פחד ושינאה,ניכור....לבושה בגדי אבל שחורים,ומסוגרת בחדרים דחוסים. די להסתובב בשכונותיהם, להביט בתלבושות האחידות, שמבדלות שלל קבוצות אחת מהשניה, להפנים את התהום של ניכור שבין הללו. 

אין בינהם ליהדות כלום ושום דבר. 

אז...........אם ה"בורא" זועם.....זה לפני הכל בגללם !! 

והקורלציה המובהקת היא.....ככל שהם מתנכרים,תוקפים,מדירים,כופים,סוחטים.....את האחר/עם ישראל.....

כך הזעם גדל !! והאדמה רועדת. 

ולגבי ההסבר המדעי......אני מניח שההסבר היחידי יגיע מכיוון הפסיכיאטריה/גנטיקה !!! 

בנושא הזה של 'עונש משמים' רואים אצלם ממש פיגור מנטלי, אי היכולת להפנים ערכי מוסר, בינהם בנושאים ש'יחודיים רק להם', כמו כאן עניין הלהט"בים, אי היכולת להפנים ולקיים התנהגות תקינה גם בלי שיהיה או שיחושו איום מתמיד בעונש משמיים, אי היכולת לשמור ולקיים ערכי חוק ומוסר אלמנטריים אם אין איזה שוט מונף שמאיים עליהם, כמו שלילת העולם הבא - זה אינפנטילי ומפגר לגמרי...

 

אינפנטילי לגמרי - ואם אני אצחק, כי זה עצוב אבל גם מצחיק, תהיה מי שתאשים אותי שיש לי 'אובססיה תוקפנית עם החרדים...'.

 

והמצחיק הוא שבכל זאת הם פושעים, אריה דרעי אולי שוב בדרכו לכלא, שורה של ח"כים מש"ס כבר היו שם, שוחד, מעילות וגנבות, קניית תארים אקדמאיים מזייפני תעודות, השימוש אצלם בתעודות מזויפות נפוץ מאד, ידע אישי, שלא נדעemo_41.png.

אם אלוהים באמת היה רוצה למנוע ולחסל תופעות והתנהגויות מסויימות אצל אנשים, תופעות והתנהגויות שהדתיים\חרדים טוענים שאלוהים מעניש עליהן - הוא היה מפסיק את התופעות וההתנהגויות האלה, ולא מסתפק בהענשה - שכפי שאנחנו רואים אינה עוזרת...

 

קשקשן טמבלemo_19.png

מה עם כמה גימטריות משכנעות?

תגלית מרעישה לסיסמולוג אזולאי - נמצאה קורלציה בין "פגיעה בקדשי ישראל" לבין פורענויות טבע.

אדגיש - אין לדחות תיאוריה רק מחמת שאין לה לפי שעה הסבר מדעי.

די בהצבעה על קורלציה מובהקת(*) בין הארועים. הענין מצוי בחזית המחקר וסביר שיתגלה בסופו של דבר גם ההסבר המדעי.

 

 

(*)מובהקוּת - קריטריון סטטיסטי לאי אקראיות.

emo_02.png אכן, כמה אטומי ראש אנחנו, החילונים המחזיקים במדע. לא מאמינים בה' אלוהי ישראל, בניסים שהוא עשה ועושה, בהיותו של עמנו עם הבחירה! אנחנו, אנחנו המעכבים את ביאת המשיח. (אולי הרבי מלובביץ', המשיח, מסרב להופיע, כי החילונים מקטרגים עליו ועל החב"דניקים הדבקים בו בכל נפשם. אכן, פושעי ישראל אנחנו.)

 


לתופף על פח - תענוג.

זוועות,חדשות לבקרים. 

מוטציות ממאירות של "יהדות" תלושה מהמציאות ומהחיים.....מלאת פחד ושינאה,ניכור....לבושה בגדי אבל שחורים,ומסוגרת בחדרים דחוסים. די להסתובב בשכונותיהם, להביט בתלבושות האחידות, שמבדלות שלל קבוצות אחת מהשניה, להפנים את התהום של ניכור שבין הללו. 

אין בינהם ליהדות כלום ושום דבר. 

אז...........אם ה"בורא" זועם.....זה לפני הכל בגללם !! 

והקורלציה המובהקת היא.....ככל שהם מתנכרים,תוקפים,מדירים,כופים,סוחטים.....את האחר/עם ישראל.....

כך הזעם גדל !! והאדמה רועדת. 

ולגבי ההסבר המדעי......אני מניח שההסבר היחידי יגיע מכיוון הפסיכיאטריה/גנטיקה !!! 

בנושא הזה של 'עונש משמים' רואים אצלם ממש פיגור מנטלי, אי היכולת להפנים ערכי מוסר, בינהם בנושאים ש'יחודיים רק להם', כמו כאן עניין הלהט"בים, אי היכולת להפנים ולקיים התנהגות תקינה גם בלי שיהיה או שיחושו איום מתמיד בעונש משמיים, אי היכולת לשמור ולקיים ערכי חוק ומוסר אלמנטריים אם אין איזה שוט מונף שמאיים עליהם, כמו שלילת העולם הבא - זה אינפנטילי ומפגר לגמרי...

 

אינפנטילי לגמרי - ואם אני אצחק, כי זה עצוב אבל גם מצחיק, תהיה מי שתאשים אותי שיש לי 'אובססיה תוקפנית עם החרדים...'.

 

והמצחיק הוא שבכל זאת הם פושעים, אריה דרעי אולי שוב בדרכו לכלא, שורה של ח"כים מש"ס כבר היו שם, שוחד, מעילות וגנבות, קניית תארים אקדמאיים מזייפני תעודות, השימוש אצלם בתעודות מזויפות נפוץ מאד, ידע אישי, שלא נדעemo_41.png.

יש לך אובססיה איתם, אני לא מאשימה אותך, כל אחד והשריטה שלו. כולנו כל החילוניים צוחקים עליהם. את - כותבת על הנושא בלי הרף, לא מרפה ממנו. 

 


לתופף על פח - תענוג.

זוועות,חדשות לבקרים. 

מוטציות ממאירות של "יהדות" תלושה מהמציאות ומהחיים.....מלאת פחד ושינאה,ניכור....לבושה בגדי אבל שחורים,ומסוגרת בחדרים דחוסים. די להסתובב בשכונותיהם, להביט בתלבושות האחידות, שמבדלות שלל קבוצות אחת מהשניה, להפנים את התהום של ניכור שבין הללו. 

אין בינהם ליהדות כלום ושום דבר. 

אז...........אם ה"בורא" זועם.....זה לפני הכל בגללם !! 

והקורלציה המובהקת היא.....ככל שהם מתנכרים,תוקפים,מדירים,כופים,סוחטים.....את האחר/עם ישראל.....

כך הזעם גדל !! והאדמה רועדת. 

ולגבי ההסבר המדעי......אני מניח שההסבר היחידי יגיע מכיוון הפסיכיאטריה/גנטיקה !!! 

עודד, לו המשיח או המשוחה (כן, אולי זו אשה?) היה/היתה מופיע/מופיעה, הללו היו עוורים לגמרי כלפיו/כלפיה. וייתכן מאד שגם היו סוקלים אותו/אותה באבנים.

 


לתופף על פח - תענוג.

מה עם כמה גימטריות משכנעות?

emo_04.png

 


לתופף על פח - תענוג.

http://m.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=4&topic_id=1584350&forum_id=14880

נו, הצבעת על הודעה מ- 2005, אשר הקישורים אשר בה כבר חסרי תוקף...  

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

זוועות,חדשות לבקרים. 

מוטציות ממאירות של "יהדות" תלושה מהמציאות ומהחיים.....מלאת פחד ושינאה,ניכור....לבושה בגדי אבל שחורים,ומסוגרת בחדרים דחוסים. די להסתובב בשכונותיהם, להביט בתלבושות האחידות, שמבדלות שלל קבוצות אחת מהשניה, להפנים את התהום של ניכור שבין הללו. 

אין בינהם ליהדות כלום ושום דבר. 

אז...........אם ה"בורא" זועם.....זה לפני הכל בגללם !! 

והקורלציה המובהקת היא.....ככל שהם מתנכרים,תוקפים,מדירים,כופים,סוחטים.....את האחר/עם ישראל.....

כך הזעם גדל !! והאדמה רועדת. 

ולגבי ההסבר המדעי......אני מניח שההסבר היחידי יגיע מכיוון הפסיכיאטריה/גנטיקה !!! 

בנושא הזה של 'עונש משמים' רואים אצלם ממש פיגור מנטלי, אי היכולת להפנים ערכי מוסר, בינהם בנושאים ש'יחודיים רק להם', כמו כאן עניין הלהט"בים, אי היכולת להפנים ולקיים התנהגות תקינה גם בלי שיהיה או שיחושו איום מתמיד בעונש משמיים, אי היכולת לשמור ולקיים ערכי חוק ומוסר אלמנטריים אם אין איזה שוט מונף שמאיים עליהם, כמו שלילת העולם הבא - זה אינפנטילי ומפגר לגמרי...

 

אינפנטילי לגמרי - ואם אני אצחק, כי זה עצוב אבל גם מצחיק, תהיה מי שתאשים אותי שיש לי 'אובססיה תוקפנית עם החרדים...'.

 

והמצחיק הוא שבכל זאת הם פושעים, אריה דרעי אולי שוב בדרכו לכלא, שורה של ח"כים מש"ס כבר היו שם, שוחד, מעילות וגנבות, קניית תארים אקדמאיים מזייפני תעודות, השימוש אצלם בתעודות מזויפות נפוץ מאד, ידע אישי, שלא נדעemo_41.png.

יש לך אובססיה איתם, אני לא מאשימה אותך, כל אחד והשריטה שלו. כולנו כל החילוניים צוחקים עליהם. את - כותבת על הנושא בלי הרף, לא מרפה ממנו. 

emo_45.pngלמדי אותי להיות מושלמת כמוך, תמיד קינאתי בך, כ"כ מושלמת, חסרת 'שריטות', לחלוטין, אפילו לא שריטה אחת אפשר למצוא  אצלך.

 

כנראה תוצאה של גנים טובים חינוך מעולה וילדות מאושרתemo_01.png

 

אבל אני יודעת, שלי אין שום סיכוי, להיות כל כך בסדר, כמו שאתemo_19.png

touché...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר