קשה להתמודד עם דמוגרפיה ( גם א"י הופכת לארץ ערבית)אבל הדרך היא לא לוותר. חולדאי נקט בצעד נכון. אפשר להחרים את אל על ולטוס בחברות אחרות אם התופעה תימשך. לפעול להקמת קואליציה ללא חרדים.

ידידי אתה לוקה בתמימות..

מתי הצלחנו להקים קואליציה כלשהי ללא החרדים.

אתם מפולגים ל 20 מפלגות.

הם מצביעים פה אחד. גם אם הם מיעוט הם רוב.

דוגמא.

לעיריית ירושלים מתמודדים כעת 5 מועמדים חילוניים.

כל אחד טוען לי הרוב ואני אנצח.

טפשים כל החילוניים והדתיים הלאומיים בירושלים מהוים 25%.

לחלק ל 5 מועמדים לכל היותר יש לכל אחד סיכוי לזכות ב 5% מהקולות

לחרדים 35% אם רק חצי מהם יצביעו הם יקחו את העיר.. לא תהי ארנונה לחרדים אישורי בנייה עידוד ילודה גנים בתי ספר.

עיריית תל אביב בצו בית משפט הוכרחה לאפשר לאנשי חבד הצדיקים לערוך את כנס המשיח..

בכיכר מלכי ישראל בתל אביב.

למרות ההפרדה של הנשים.

לא טוב הוא ללהג מבלי לשלב הפה תחילה בהילוך מתאים עם המוח.

זהו כנס של כת בתוך כת - כת המשיחיים(*) שבתוך כת החב"דיים.

 

מנגד, בית המשפט אסר על המארגנים למנוע מאיש או אשה לישב באשר יחפצו...

 

 

 

(*) אלה הגורסים כי הלובביצ'ר לא נפטר, אלא התעלה והתעלם וישוב אי"ה במהרה אלינו להשליט מלכות שמים גם עלי אדמות, בדיוק כמו הבן של האב

...מסתבר כי בסופו של דבר מנעו המארגנים ישיבה חפשית, בנגוד להבטחתם לבית המשפט.

לארוע קדם ראיון טלוויזיוני שערל ירון לונדון עם אחד ממארגניו, פרישמן

הרב בנצי פרישמן, חסיד חב"ד וממארגני עצרת "משיח בכיכר" שאמורה להיערך בכיכר רבין שבמרכז תל אביב, ניסה להסביר לירון לונדון באיזה מצב צבירה נמצא כעת הרבי מלובביץ'. כידוע, לפי אמונת חסידיו, הרב הוא הוא המלך המשיח, ועל כן לא באמת מת ביוני 1994, אלא ממשיך להסתובב בביתו שבברוקלין, ניו יורק, ולקבל אורחים. לונדון הקשה על הרב פרישמן. אם הוא עודנו בבית, איך זה שהמבקרים לא רואים אותו? האם זה אומר שהוא מתחבא באיזו גומחה? האם הוא רואה ואינו נראה? לפרישמן היתה תשובה מוכנה. הוא בכלל לא מסתתר, הסביר בסבלנות ובחיוך מנומס, זה רק קוצר הרואי של בני האנוש הפגומים, שבגללו אנחנו לא רואים אותו. לזה בדיוק מיועדת העצרת, הדגיש, לתפילה לכך שסוף סוף נוכל לראות את הרבי.

 

אם כן הוא הדבר, אזי מכל בחינה עדיף שתוקם חומת הפרדה שתקיף ותבודד כת הזויה זו...

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

עיריית תל אביב בצו בית משפט הוכרחה לאפשר לאנשי חבד הצדיקים לערוך את כנס המשיח..

בכיכר מלכי ישראל בתל אביב.

למרות ההפרדה של הנשים.

לא טוב הוא ללהג מבלי לשלב הפה תחילה בהילוך מתאים עם המוח.

זהו כנס של כת בתוך כת - כת המשיחיים(*) שבתוך כת החב"דיים.

 

מנגד, בית המשפט אסר על המארגנים למנוע מאיש או אשה לישב באשר יחפצו...

 

 

 

(*) אלה הגורסים כי הלובביצ'ר לא נפטר, אלא התעלה והתעלם וישוב אי"ה במהרה אלינו להשליט מלכות שמים גם עלי אדמות, בדיוק כמו הבן של האב

...מסתבר כי בסופו של דבר מנעו המארגנים ישיבה חפשית, בנגוד להבטחתם לבית המשפט.

לארוע קדם ראיון טלוויזיוני שערל ירון לונדון עם אחד ממארגניו, פרישמן

הרב בנצי פרישמן, חסיד חב"ד וממארגני עצרת "משיח בכיכר" שאמורה להיערך בכיכר רבין שבמרכז תל אביב, ניסה להסביר לירון לונדון באיזה מצב צבירה נמצא כעת הרבי מלובביץ'. כידוע, לפי אמונת חסידיו, הרב הוא הוא המלך המשיח, ועל כן לא באמת מת ביוני 1994, אלא ממשיך להסתובב בביתו שבברוקלין, ניו יורק, ולקבל אורחים. לונדון הקשה על הרב פרישמן. אם הוא עודנו בבית, איך זה שהמבקרים לא רואים אותו? האם זה אומר שהוא מתחבא באיזו גומחה? האם הוא רואה ואינו נראה? לפרישמן היתה תשובה מוכנה. הוא בכלל לא מסתתר, הסביר בסבלנות ובחיוך מנומס, זה רק קוצר הרואי של בני האנוש הפגומים, שבגללו אנחנו לא רואים אותו. לזה בדיוק מיועדת העצרת, הדגיש, לתפילה לכך שסוף סוף נוכל לראות את הרבי.

 

אם כן הוא הדבר, אזי מכל בחינה עדיף שתוקם חומת הפרדה שתקיף ותבודד כת הזויה זו...

צריך להכניס אותם בין 4 קירות של בי"ח פסיכיאטרי.

 


לתופף על פח - תענוג.

עיריית תל אביב בצו בית משפט הוכרחה לאפשר לאנשי חבד הצדיקים לערוך את כנס המשיח..

בכיכר מלכי ישראל בתל אביב.

למרות ההפרדה של הנשים.

לא טוב הוא ללהג מבלי לשלב הפה תחילה בהילוך מתאים עם המוח.

זהו כנס של כת בתוך כת - כת המשיחיים(*) שבתוך כת החב"דיים.

 

מנגד, בית המשפט אסר על המארגנים למנוע מאיש או אשה לישב באשר יחפצו...

 

 

 

(*) אלה הגורסים כי הלובביצ'ר לא נפטר, אלא התעלה והתעלם וישוב אי"ה במהרה אלינו להשליט מלכות שמים גם עלי אדמות, בדיוק כמו הבן של האב

...מסתבר כי בסופו של דבר מנעו המארגנים ישיבה חפשית, בנגוד להבטחתם לבית המשפט.

לארוע קדם ראיון טלוויזיוני שערל ירון לונדון עם אחד ממארגניו, פרישמן

הרב בנצי פרישמן, חסיד חב"ד וממארגני עצרת "משיח בכיכר" שאמורה להיערך בכיכר רבין שבמרכז תל אביב, ניסה להסביר לירון לונדון באיזה מצב צבירה נמצא כעת הרבי מלובביץ'. כידוע, לפי אמונת חסידיו, הרב הוא הוא המלך המשיח, ועל כן לא באמת מת ביוני 1994, אלא ממשיך להסתובב בביתו שבברוקלין, ניו יורק, ולקבל אורחים. לונדון הקשה על הרב פרישמן. אם הוא עודנו בבית, איך זה שהמבקרים לא רואים אותו? האם זה אומר שהוא מתחבא באיזו גומחה? האם הוא רואה ואינו נראה? לפרישמן היתה תשובה מוכנה. הוא בכלל לא מסתתר, הסביר בסבלנות ובחיוך מנומס, זה רק קוצר הרואי של בני האנוש הפגומים, שבגללו אנחנו לא רואים אותו. לזה בדיוק מיועדת העצרת, הדגיש, לתפילה לכך שסוף סוף נוכל לראות את הרבי.

 

אם כן הוא הדבר, אזי מכל בחינה עדיף שתוקם חומת הפרדה שתקיף ותבודד כת הזויה זו...

*שערל ירון לונדון=שערך ירון לונדון...

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

כן לביאה...

ואם היית שולחת לו יד במבושיו...

מצד אחד אתן צועקות להטרדה..

מצד שני צועקות או-נס

שמעת/קראת על הרבה נשים (למעשה, על אחת) ששלחו יד למבושיו של זכר זר? ועוד חרדי?

החרדים מטפחים פראנויה מפני נשים.

לעומת זאת, התלונות של נשים על תוקפנות מינית של זכרים הן מבוססות.

אונס זו תוקפנות מהסוג הגרוע ביותר, זו צורה של רצח, ו"התבדחות" על פשע זה היא לא פחות מנַבלות אינפנטילית.

 


לתופף על פח - תענוג.

ולכן

המניעה היא הדבר הטוב ביותר..

על פי ההיגיון שלך צריך לכפןת על נשים לבוש צנוע להדיר אותן מהמרחב הציבורי למנוע מגברים לשבת על ידן - בקיצור לדכא נשים רק כדי שלא יאנסו חלילה. אולי עדיף לרסן את הגברים ?

חיים

ממרום גילך לא למדת דבר בסיסי..

3 דברים הם דחף מולד לקיום האנושות.

א. אוכל...מי שרעב יאכל בכל מצב גם אם יצטרך לגנוב.

ב. צרכים. אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת ללא יציאות.

ג. מין פרו ורבו...

אז הצלחת לאלף את האריה לא לטרוף את האנטילופה

מספיק 5% שלא הצלחת הרי לך אלפי אנסים.

לא כופתים את הגדי בפני הארי. דברי הגמרא.

דחף מיני  אינו באותה קטגוריה של אוכל ויציאות 

דחף מיני  אינו באותה קטגוריה של אוכל ויציאות 

נכון מאד. ההצגה של דחף מיני כצורך שחיוני לספק אותו - כמו רעב וצמא - אולי כמו הנשימה? -היא נסיון של חרמנובים פרוצים  להפוך את תשוקותיהם  לגורם תרבותי וחברתי שמעבר לכל ויכוח.

 


לתופף על פח - תענוג.

דחף מיני  אינו באותה קטגוריה של אוכל ויציאות 

דחף מיני הוא יותר מאוכל...

כי זה מביא להמשך האנושות

זה שהפכו אותו לשעשוע לסיפוק צרכים...

חיים

ממרום גילך לא למדת דבר בסיסי..

3 דברים הם דחף מולד לקיום האנושות.

א. אוכל...מי שרעב יאכל בכל מצב גם אם יצטרך לגנוב.

ב. צרכים. אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת ללא יציאות.

ג. מין פרו ורבו...

אז הצלחת לאלף את האריה לא לטרוף את האנטילופה

מספיק 5% שלא הצלחת הרי לך אלפי אנסים.

לא כופתים את הגדי בפני הארי. דברי הגמרא.

דיבורים של זכרי זבל. לצייר את האשה כ"גדי" או כ"אנטילופה" ז"א חיה נטרפת, ואת הגבר כ"ארי טורף", הרי זו הסתה ושטיפת מוח ממדרגה ראשונה.

אגב, חז"ל לא היו עד כדי כך טפשים. הם גם אמרו: "אבר קטן יש באדם, מרעיבו שבע, משביעו רעב". 

 כל הגברים הם אנסים, כשהביצים לוחצות להם? מה טענת החארה הזו?

אם יש גברים שהוסתו מילדוּת ומנערות להרגיש חופשיים לתקוף נשים כשהביצים לוחצות להם, בגברים האלה יש לטפל בתרופות פסיכיאטריות. כמוכן, לא את הנערה והאשה יש להגביל לביתה, ולאכוף אותה ללבוש בגדים ארוכים כשיוצאת לפעמים, אלא להיפך: את הנער  יש להגביל לביתו,לא לאפשר יציאות בשעות מאוחרות ולא התפרעויות בחברת נערים אחרים. החברה כבר הוכיחה שהיא יכולה לנקוט בצעדי חינוך וריסון יצירתיים וחזקים. ועל הגבר יש להטיל מגבלות חזקות בציבור: לחנך מנערוּת לצניעות וליחס מכבד כלפי נשים.

 


לתופף על פח - תענוג.

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר