"אל על" הזיזה נשים ממושבן כי חרדים סירבו לשבת לידן.

רפיסות בלתי נתפשת של "אל-על", שגרמה לאחור של למעלה משעה בהמראה והצריכה "סדור נוסעים" מחדש - הופגנה בסוף השבוע שחלף.

ארבעה חרדים מטורללים, אשר אחד מהם אף גזר על עצמו לקיים "לא תתורו" (...אחרי עיניכם), היה עצום עיניים לאורך כל הטיסה והובל בידי חבר כעיוור - חוללו מהומה משנסתבר להם כי ישבו בקרבת נשים.

 

הקברניט, שהוא המפקד היחיד על ספון מטוס, נתמלא מורך-לב בלתי מוסבר, ובמקום להזעיק את משטרת שדה התעופה, שתורידם מן המטוס ותטפל בהם על פי נוהל הפרת-סדר במטוס - נכנע, ההמראה עוכבה בלמעלה משעה ועל נוסעות הופעל לחץ לשנות מקומן, ענין האסור זה זמן רב גם בישראל.

 

לרכרוכיות הבלתי נתפשת אין מקום.

וכי מה יעשו המטורללים, יחרימו את "אל על" ויטוסו במקומה ב"אייר צפון קוריאה" או בחברה נכרית אחרת?

הרי לו עוללו תעלול זה בחברה נכרית היו מבלים יממה או שתים בפנסיון ממשלתי full board בנכר, בלא מזון "מהדרין".

 

אני יודע מה אעשה - אבחר ב"אל על" רק כאלטרנטיבה אחרונה, לאחר מצוי חפוש טיסה אצל אחרות, טובות ממנה.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

רפיסות בלתי נתפשת של "אל-על", שגרמה לאחור של למעלה משעה בהמראה והצריכה "סדור נוסעים" מחדש - הופגנה בסוף השבוע שחלף.

ארבעה חרדים מטורללים, אשר אחד מהם אף גזר על עצמו לקיים "לא תתורו" (...אחרי עיניכם), היה עצום עיניים לאורך כל הטיסה והובל בידי חבר כעיוור - חוללו מהומה משנסתבר להם כי ישבו בקרבת נשים.

 

הקברניט, שהוא המפקד היחיד על ספון מטוס, נתמלא מורך-לב בלתי מוסבר, ובמקום להזעיק את משטרת שדה התעופה, שתורידם מן המטוס ותטפל בהם על פי נוהל הפרת-סדר במטוס - נכנע, ההמראה עוכבה בלמעלה משעה ועל נוסעות הופעל לחץ לשנות מקומן, ענין האסור זה זמן רב גם בישראל.

 

לרכרוכיות הבלתי נתפשת אין מקום.

וכי מה יעשו המטורללים, יחרימו את "אל על" ויטוסו במקומה ב"אייר צפון קוריאה" או בחברה נכרית אחרת?

הרי לו עוללו תעלול זה בחברה נכרית היו מבלים יממה או שתים בפנסיון ממשלתי full board בנכר, בלא מזון "מהדרין".

 

אני יודע מה אעשה - אבחר ב"אל על" רק כאלטרנטיבה אחרונה, לאחר מצוי חפוש טיסה אצל אחרות, טובות ממנה.

זה לא חדשות, זה קורה כל הזמן וכבר מזמן. תבין, לא רוצים מלחמת אחים, ואנחנו כולנו משפחה גדולה אחת וצריכים להיות ב'אחדות', ואם במשפחה יש ילד מפגר\תסמונת דאון\או מה שלא יהיה - אז מתייחסים אליו יפה ונותנים לו הרגשה טובה, כמו שאנחנו נותנים כאן בפורום ליהודה.

 

ובודאי ובודאי שהוא בעל העגלה המלאה והיום אתה בחרת להיות בעל העגלה הריקה...

 

(ראה שיחת בן גוריון עם 'החזון איש', הרב קרליץ). 

עיריית תל אביב בצו בית משפט הוכרחה לאפשר לאנשי חבד הצדיקים לערוך את כנס המשיח..

בכיכר מלכי ישראל בתל אביב.

למרות ההפרדה של הנשים.

ועכשיו עריית ת"א תבקש להעביר את מצעד הגאווה לכפר חב"ד...

עיריית תל אביב בצו בית משפט הוכרחה לאפשר לאנשי חבד הצדיקים לערוך את כנס המשיח..

בכיכר מלכי ישראל בתל אביב.

למרות ההפרדה של הנשים.

לא טוב הוא ללהג מבלי לשלב הפה תחילה בהילוך מתאים עם המוח.

זהו כנס של כת בתוך כת - כת המשיחיים(*) שבתוך כת החב"דיים.

 

מנגד, בית המשפט אסר על המארגנים למנוע מאיש או אשה לישב באשר יחפצו...

 

 

 

(*) אלה הגורסים כי הלובביצ'ר לא נפטר, אלא התעלה והתעלם וישוב אי"ה במהרה אלינו להשליט מלכות שמים גם עלי אדמות, בדיוק כמו הבן של האב

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

אכן כך צריך להיות מצעד הגאווה

של הדגלים ביום ירושלים יצעד בכפר חבד.

ומצעד התועבה...יצעד במקור ברוך.

אם יש תועבה אמיתית זו ההפרדה בין גברים ונשים

אם יש תועבה אמיתית זו ההפרדה בין גברים ונשים

לדעתי התועבה היא לא עצם ההפרדה אלא הדחיקה של הנשים למקום משני. משפיל.

 


לתופף על פח - תענוג.

התועבה היא גם הסכמת הנשים לסגנון בזוי זה. שיתוף הפעולה של הנשים. שהרי הנשים הן חצי מהאנושות, ולגמרי אינן חסרות אונים. 

בירושלים ישנן הטאליבניות מכת השאלים....שמעתי אחת מהן מסבירה את התופעה....היה קשה להאמין ,אבל היא עושה זאת מרצון ומסירות עמוקה. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D

לגבי אל על, בזיון אמיתי. אבל מה נלין? הרי ממשלת ישראל משתפת פעולה ועושה רצון החרדים. 

ולגבי חברות תעופה אחרות, אל חשש,אם הם לא יטוסו אל על....תהיינה חברות רבות שיקצו לחרדים מקום ,עם אוכל גלאט וכיו"ב. 

למה אל על לא פותרת את הבעיה הזו בהקצאת כמה שורות לחרדים, ודואגת להפרדה בעצמה. לא יתכן להקים אדם ממקומו בגלל דעה של אחר. 

ממש כפי שהיתה הפרדה בעבר.....מעשנים/לא מעשנים !! 

לא יתכן שחרדי יציץ לסנדוויץ שאוכל אחר ויתלונן על כך. מה שקרה בפועל. 

החוצפה ועזות המצח רק תגבר ,ככל שהרוב המוחלט בישראל יהיה "כנוע" לתכתיבים,נטול עמוד שידרה,אינטרסנט, נטול כל ערך. 

ההפרדה בין לא חרדים וחרדים לא מעשית. אם בטיסה מסויימת לא יהיו חרדים אז ישאר אגף ללא נוסעים?אם יש יותר חרדים ממקומות אז אלה לא יטוסו? נראה לך שיתחילו להתעסק עם אמונותיו של כל נוסע ויתחילו לחשב מקומות על פי אמונות?

יש חרדים בכל העולם והם יודעים שבמרחב הציבורי הם לא יכולים לכפות הפרדות מדוע זה שונה במרחב הציבורי בישראל?

התועבה היא גם הסכמת הנשים לסגנון בזוי זה. שיתוף הפעולה של הנשים. שהרי הנשים הן חצי מהאנושות, ולגמרי אינן חסרות אונים. 

בירושלים ישנן הטאליבניות מכת השאלים....שמעתי אחת מהן מסבירה את התופעה....היה קשה להאמין ,אבל היא עושה זאת מרצון ומסירות עמוקה. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D

לגבי אל על, בזיון אמיתי. אבל מה נלין? הרי ממשלת ישראל משתפת פעולה ועושה רצון החרדים. 

ולגבי חברות תעופה אחרות, אל חשש,אם הם לא יטוסו אל על....תהיינה חברות רבות שיקצו לחרדים מקום ,עם אוכל גלאט וכיו"ב. 

למה אל על לא פותרת את הבעיה הזו בהקצאת כמה שורות לחרדים, ודואגת להפרדה בעצמה. לא יתכן להקים אדם ממקומו בגלל דעה של אחר. 

ממש כפי שהיתה הפרדה בעבר.....מעשנים/לא מעשנים !! 

לא יתכן שחרדי יציץ לסנדוויץ שאוכל אחר ויתלונן על כך. מה שקרה בפועל. 

החוצפה ועזות המצח רק תגבר ,ככל שהרוב המוחלט בישראל יהיה "כנוע" לתכתיבים,נטול עמוד שידרה,אינטרסנט, נטול כל ערך. 

emo_45.png ובאשר לשיתוף הפעולה של מופלים ונרמסים עם הרומס, זו תופעה פסיכולוגית ידועה, ולא רק מיחסי נשים מופלות עם גברים רומסים. (יש אוטו-אנטישמיות, ויש שנאה עצמית של שחורי עור באמריקה. וודאי יש עוד קבוצות מופלות ונרמסות שיש בהן משתפי פעולה). התופעה דורשת חקירה לעומק.

 


לתופף על פח - תענוג.

התופעות הנ"ל כמו בטיסת אל על וכמו בכנס חב"ד בכיכר רבין אולי יתחילו להתמעט רק אם מפלגות שפויות וחילוניות בכנסת ישלבו כוחות, למשל ליכוד + המחנה הציוני + יש עתיד - ויעבירו כך את המפלגות החרדיות לאופוזיציה, בלי יותר מדי סנטימנטים...

 

להעביר אותם לאופוזיציה, לא באופן חד פעמי, לא לפרק זמן קצר\מוגבל - אלא לסדרה ארוכה של קדנציות, עד שהמפגש עם המציאות ומחוץ לחממה, יבהיר היטב היטב למוזרים הרוצים לכפות את מוזרותם על כולם - שנגמר להם הסוס ושהם חייבים להתנרמל, כי פשוט אין להם יותר ברירה. 

רבותיי

אתם שופכים את התינוק עם המים..

לגבי אלעל יש מה שנקרא הושבה..

מי שמזמין כרטיס יכול לבחור את מקומו מראש.

נקודה שניה

כנראה שכחנו שאנו יהודים. תרבות יהודית.

התרבות היהודית חרידה לשלום האשה מהגברים הפוגענים ולכן נוקטת אמצעי מנע...

למה להושיב חרדי...ליד אחת חצי ערומה...

אחר כך מתלוננים על הטרדה מינית.

שמעתי על נשים שעבדו במפעלים במשרדי עורך דין כחיילות תחת קצינים שאולצו לקיים יחסי מין 

ואם סרבו..הראו להם את הדלת.

היתה תוכנית בטלביזיה על כך במפעל בירוחם...

נקודה שלישית

אתם ממליכים עלינו את החרדים

אם תתחתנו נורמלי בגיל מוקדם תלדו 8 ילדים אז תתרמו את תרומתכם לשימור המצב הליברלי.

מה אתם עושים..תוקעים את ישבנכם העגלגל בספה.

תוקעים את ההוא בישבנו של ההוא..וההיא בהיא..

וצועקים חמס...

אתה קשקשן. אני לא מאמין שאתה מתכוון למה שאתה כותב.אם זו לא פרובוקציה -אני לא מאמין  שכתבת הבלים אלו ברצינות.

 

חיים

אתה מתמקד בתפאורה ולא בעיקר.

נצמצם זאת...

אתה מתנגד לחרדים לתרבותם לדרך חייהם.

הם בחרו בצניעות נשים לחוד וגברים לחוד וכך הם נוהגים באירועים בתפילות .....

כעת הויכוח הוא על אופי המדינה.. 

המוסלמים ברור רוצים ליישם את חוקי השריעה הם דואגים להתרבות...ובאלימות משליטים את חוקי האיסלאם ראה אירופה.

החרדים מתרבים משתלטים מדירים אותי ואותך ומשחירים את סביבתם גם באלימות.

החילוניים כמו באירופה.. נעלמים.. לא מתחתנים לא יולדים ילדים מאוהבים בעצמם.. רק הקריירה והחיים הטובים מעניינים אותם..

שלא לדבר על האופנה של זה בזה וזו בזו...

ירושלים בצורה מחרידה הופכת לחרדית בקצב מפחיד.

40% ערבים  32% חרדים...

אז איך בדיוק אתה רוצה לבלום את המגמה בקיטורים?

מה אתה עושה בשביל זאת...

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר