אני לא מבין את הציניות שלך. הרי גם אתה טוען שכל אחד יבין ויעשה כרצונו כי הציוויים אינם מפורשים. אני טוען כמוך שכל התורה שבע"פ היא יומרה מחוצפת לפרשנות בלעדית ובזה אני לא שונה ממך.

ומה לעשות שאני אכן סבור שהתורה ברובה היא אוסף הוראות דתיות (שחלקן סותרות זו את זו אבל זה כבר סיפור אחר)

אתה טוען שיש צורך בתורה שבע"פ,רק בלי  היומרה שהיא מסיני...

בשביל מה אני צריך תורה שבע"פ?

בשביל שהיא תסביר לי על דברים שהיא המציאה ואינם בתורה כמו רצועות תפילין,בתי כנסת,עולמות הבאים, תפילות וכדומה???

בשביל שהיא תסביר לי על מידות הסוכה?

מדוע אתה מסכים שיש צורך בדרעק  הע"פ הלזה?

כשאני אומר תורה שבע"פ אני מתכוון לפרשנות ולא לתורה שמחייבת את כולם . אם קבוצת אנשים מסויימת מחליטה להתאגד סביב פרשנות של מנהיגיה מה זה מפריע לך?

רק בשביל להרגיע את האיש, שכבר שנים ארוכות נמצא בבולמוס בלתי פוסק, מה שנקרא בספרות המקצועית "שיגעון לדבר אחד" - אז שישתילו\יארגנו איזה ידיעה, בתקשורת, ברדיו, שמפרידים, שהתחילו בתהליכי הפרדה, הפרדת הספר מהדת, וביטול הדרגתי של התושב"ע, שביבי יכתוב משהו בטוויטר, ושיקליט איזה סרטון מהתחת, שזה בטיפול, ושהרבה תודה על האכפתיות הפילוסופית שלו.

יהודה אתה צודק באופן עקרוני. הבעיה אינה אם יש צורך בתורה שבע"פ אלא ביומרה המחוצפת של החכמים לטעון שזו נמסרה להם בסיני והיא הפרשנות הבלעדית והמוסמכת .

על המשנה נאמר שהתקבלה "תורה למשה מסיני" הגמרא כולה מחלוקות על פירוש המשנה, והגמרא לא יתכן שהיא מסיני. והרמב"ם פסק הלכות על הגמרא, על פי ההגיון והאמת שלו. בזמן הגמרא נהגו כל אחד על פי אמונותו בפירושי המשנה בית הלל נהגו להקל ובית שמאי נהגו להחמיר, עד אשר בא הרמב"ם ופסק הלכה שתהייה תואמת לכולם ושכולם ינהגו בדרכה. ועכשיו צבי רוצה להביא שוב מחלוקות בדרך הבנת מצוות התורה הוא סובר שכל אחד יפרש את המצוות כי שהוא מבין, זה שוב מעורר מחלוקות ושסע בעם.

כל אחד שטוען נגד שסע בעם רוצה שהעם ילך רק על פי דרכו. היסטורית בכל השנים שהעם היה רוב בא"י לא הייתה שום הלכה ותורה שבע"פ מוסכמת ובכל תקופת בית שני היו זרמים שונים שפרשו את התורה באופן שונה .אילו הייתה תורה שבע"פ מוסכמת שהועברה - לא היו נוצרים זרמים. רק לאחר חורבן בית המקדש והעלמות הזרמים מלבד הפרושים קיבלה ההלכה תוקף גורף.

אני נגד השסע בעם שיוצרות השיטות השונות לגבי והדרך בה מפרשים את התורה, כי יש רק דרך אמת אחת שבה מתפרשת התורה , אבל לגבי הפירושים אמרו כבר חכמים שיש שבעים פנים לתורה

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

יהודה אתה צודק באופן עקרוני. הבעיה אינה אם יש צורך בתורה שבע"פ אלא ביומרה המחוצפת של החכמים לטעון שזו נמסרה להם בסיני והיא הפרשנות הבלעדית והמוסמכת .

על המשנה נאמר שהתקבלה "תורה למשה מסיני" הגמרא כולה מחלוקות על פירוש המשנה, והגמרא לא יתכן שהיא מסיני. והרמב"ם פסק הלכות על הגמרא, על פי ההגיון והאמת שלו. בזמן הגמרא נהגו כל אחד על פי אמונותו בפירושי המשנה בית הלל נהגו להקל ובית שמאי נהגו להחמיר, עד אשר בא הרמב"ם ופסק הלכה שתהייה תואמת לכולם ושכולם ינהגו בדרכה. ועכשיו צבי רוצה להביא שוב מחלוקות בדרך הבנת מצוות התורה הוא סובר שכל אחד יפרש את המצוות כי שהוא מבין, זה שוב מעורר מחלוקות ושסע בעם.

כל אחד שטוען נגד שסע בעם רוצה שהעם ילך רק על פי דרכו. היסטורית בכל השנים שהעם היה רוב בא"י לא הייתה שום הלכה ותורה שבע"פ מוסכמת ובכל תקופת בית שני היו זרמים שונים שפרשו את התורה באופן שונה .אילו הייתה תורה שבע"פ מוסכמת שהועברה - לא היו נוצרים זרמים. רק לאחר חורבן בית המקדש והעלמות הזרמים מלבד הפרושים קיבלה ההלכה תוקף גורף.

אני נגד השסע בעם שיוצרות השיטות השונות לגבי והדרך בה מפרשים את התורה, כי יש רק דרך אמת אחת שבה מתפרשת התורה , אבל לגבי הפירושים אמרו כבר חכמים שיש שבעים פנים לתורה

אני נגד שסע בתנאי שכולם יקבלו את האמת שלי כי אין אמת אחרת... ואללה יופי.

יהודה אתה צודק באופן עקרוני. הבעיה אינה אם יש צורך בתורה שבע"פ אלא ביומרה המחוצפת של החכמים לטעון שזו נמסרה להם בסיני והיא הפרשנות הבלעדית והמוסמכת .

על המשנה נאמר שהתקבלה "תורה למשה מסיני" הגמרא כולה מחלוקות על פירוש המשנה, והגמרא לא יתכן שהיא מסיני. והרמב"ם פסק הלכות על הגמרא, על פי ההגיון והאמת שלו. בזמן הגמרא נהגו כל אחד על פי אמונותו בפירושי המשנה בית הלל נהגו להקל ובית שמאי נהגו להחמיר, עד אשר בא הרמב"ם ופסק הלכה שתהייה תואמת לכולם ושכולם ינהגו בדרכה. ועכשיו צבי רוצה להביא שוב מחלוקות בדרך הבנת מצוות התורה הוא סובר שכל אחד יפרש את המצוות כי שהוא מבין, זה שוב מעורר מחלוקות ושסע בעם.

כל אחד שטוען נגד שסע בעם רוצה שהעם ילך רק על פי דרכו. היסטורית בכל השנים שהעם היה רוב בא"י לא הייתה שום הלכה ותורה שבע"פ מוסכמת ובכל תקופת בית שני היו זרמים שונים שפרשו את התורה באופן שונה .אילו הייתה תורה שבע"פ מוסכמת שהועברה - לא היו נוצרים זרמים. רק לאחר חורבן בית המקדש והעלמות הזרמים מלבד הפרושים קיבלה ההלכה תוקף גורף.

אני נגד השסע בעם שיוצרות השיטות השונות לגבי והדרך בה מפרשים את התורה, כי יש רק דרך אמת אחת שבה מתפרשת התורה , אבל לגבי הפירושים אמרו כבר חכמים שיש שבעים פנים לתורה

אני נגד שסע בתנאי שכולם יקבלו את האמת שלי כי אין אמת אחרת... ואללה יופי.

לא הבנת האמת היא לא שלי היא של בורא השפה

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

 כל מי שטוען שהאמת שלו היא בלעדית נשען על אלוהים. זה לא הוא זה אלוהים..

 כל מי שטוען שהאמת שלו היא בלעדית נשען על אלוהים. זה לא הוא זה אלוהים..

חחחח נכון

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

 כל מי שטוען שהאמת שלו היא בלעדית נשען על אלוהים. זה לא הוא זה אלוהים..

נו אז מה אתה שולל אותו. גם משה הנביא, וגם הנביאים, אמרו דברי אלהים, וחכמים עדיפים על נביאים

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

 כל מי שטוען שהאמת שלו היא בלעדית נשען על אלוהים. זה לא הוא זה אלוהים..

נו אז מה אתה שולל אותו. גם משה הנביא, וגם הנביאים, אמרו דברי אלהים, וחכמים עדיפים על נביאים

אותו=אותי

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

 כל מי שטוען שהאמת שלו היא בלעדית נשען על אלוהים. זה לא הוא זה אלוהים..

נו אז מה אתה שולל אותו. גם משה הנביא, וגם הנביאים, אמרו דברי אלהים, וחכמים עדיפים על נביאים

אותו=אותי

אני שולל גם אותך גם אותם וכל מי שמתימר לדבר בשם האל.

 כל מי שטוען שהאמת שלו היא בלעדית נשען על אלוהים. זה לא הוא זה אלוהים..

נו אז מה אתה שולל אותו. גם משה הנביא, וגם הנביאים, אמרו דברי אלהים, וחכמים עדיפים על נביאים

אותו=אותי

אני שולל גם אותך גם אותם וכל מי שמתימר לדבר בשם האל.

אתה לא מאמין בבני אדם חכמים כי אתה שולל את קיומו של האל , עקרת את העיקר, ונשארת יתום ללא אב וללא אחים שתאמין בהם ויאמינו בך. 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אני לא מאמין. אני אוהב לשמוע ומשתכנע מטיעונים של בני אדם חכמים . אני מאמין לבני אדם ישרים ומכיוון שאני משתדל להיות אדם ישר אני מקווה שמי שבא עמי במגע מאמין לי.

חיים

תעצור רגע ותחשוב..

האם מי שחיבר את כל חוקי המדינה הוא סמכות בשבילך.

אם אבוא ואפרש לך את חוקי מדינת ישראל... אתה תטען  למה אתה מדבר בשם המחוקק?

הרי הכנסת חוקקה חוק עם מיטב המשפטנים עם היועץ המשפטי לממשלה..

והנה באים לבגץ והוא מחליט לא חוקי...

זאת אומרת שיש מי שמפרש את החוק שונה ממה שהמחוקק קבע המפורש.

התורה שנתנה בסיני סתומה היא...קשה להבנה...

היא נכתבה כקלף רציף ללא רווחים וניקוד..הפוך בה והפוך בה דכולה בה..

נתנה האפשרות לשנות לפרש לפי רוח הדור לברי סמכא.

ומה לעשות שצבי לא מקבל את פרשנות בגץ=חזל

אני לא מאמין. אני אוהב לשמוע ומשתכנע מטיעונים של בני אדם חכמים . אני מאמין לבני אדם ישרים ומכיוון שאני משתדל להיות אדם ישר אני מקווה שמי שבא עמי במגע מאמין לי.

ישר עם האל ניקרא ישראל

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

עבור לעמוד
, , , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר