אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

למה אתה מתכוון בביטוי נשמה???

תסביר אתה

בראשית ב ז

 
 

    וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה   

נשמת חיים --יצירת יצור חי נושם...זהו.

ומה כתוב בהמשך ?

"ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם

נפש חיה הוא שמו ".

כל החיות הן נפש חיה.

כל

כל החיות הן נפש חיה.

כל.

אח"כ, לפי המשל, האדם  והאישה עוברים מהלך של פקיחת עיניים,לדעת טוב ורע...והייתם כאלהים יודעי טוב ורע...

הביטוי נשמה כישות שגרה בשכירות באדם,והיא רוחנית לגמרי אך גם טמאה קצת זה רקב שכל ודרעק וכשל פילוסופי מובהק.

כל סיפור גן העדן הוא משל בסוגריים, בסוגריים,בסוגריים,כן? כדי לתאר את הפיכת האדם מנפש חיה לבצלם אלוהים...

וזה משל.

הסוגריים של המשל זה הביטוי יהוה אלהים שמופיע בסיפור גן העדן, ולא אלהים בלבד,או יהוה בלבד.

כל אלה הצעה בלבד לחשיבה

הצעה בלבד כדי לנטרל רקבונות חשיבתיים...

ה  צ  ע   ה...

או קי נשמה

"חלק אלוה ממעל" לא יכול להיות טמא ולא צריך תיקון,והתנעה בדחיפה למעלה (לעילוי עאלק)...

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

למה אתה מתכוון בביטוי נשמה???

תסביר אתה

בראשית ב ז

 
 

    וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה   

נשמת חיים --יצירת יצור חי נושם...זהו.

ומה כתוב בהמשך ?

"ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם

נפש חיה הוא שמו ".

כל החיות הן נפש חיה.

כל

כל החיות הן נפש חיה.

כל.

אח"כ, לפי המשל, האדם  והאישה עוברים מהלך של פקיחת עיניים,לדעת טוב ורע...והייתם כאלהים יודעי טוב ורע...

הביטוי נשמה כישות שגרה בשכירות באדם,והיא רוחנית לגמרי אך גם טמאה קצת זה רקב שכל ודרעק וכשל פילוסופי מובהק.

כל סיפור גן העדן הוא משל בסוגריים, בסוגריים,בסוגריים,כן? כדי לתאר את הפיכת האדם מנפש חיה לבצלם אלוהים...

וזה משל.

הסוגריים של המשל זה הביטוי יהוה אלהים שמופיע בסיפור גן העדן, ולא אלהים בלבד,או יהוה בלבד.

כל אלה הצעה בלבד לחשיבה

הצעה בלבד כדי לנטרל רקבונות חשיבתיים...

ה  צ  ע   ה...

או קי נשמה

"חלק אלוה ממעל" לא יכול להיות טמא ולא צריך תיקון,והתנעה בדחיפה למעלה (לעילוי עאלק)...

לא ניתן להבין מה אתה מתכוון באמת .

ייטוט דבריך המנוגדים=

אל תקרא לזה נשמה,קרא לזה ה"אני" שיש באדם.

זה באמת "חלק אלוה ממעל", והוא זהה בכל בני האדם.

רק שאצל כל אחד הוא מרכז את מה שיש באותו אחד,לטוב ולפחות טוב.  (הצעה)

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

למה אתה מתכוון בביטוי נשמה???

תסביר אתה

בראשית ב ז

 
 

    וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה   

נשמת חיים --יצירת יצור חי נושם...זהו.

ומה כתוב בהמשך ?

"ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם

נפש חיה הוא שמו ".

כל החיות הן נפש חיה.

כל

כל החיות הן נפש חיה.

כל.

אח"כ, לפי המשל, האדם  והאישה עוברים מהלך של פקיחת עיניים,לדעת טוב ורע...והייתם כאלהים יודעי טוב ורע...

הביטוי נשמה כישות שגרה בשכירות באדם,והיא רוחנית לגמרי אך גם טמאה קצת זה רקב שכל ודרעק וכשל פילוסופי מובהק.

כל סיפור גן העדן הוא משל בסוגריים, בסוגריים,בסוגריים,כן? כדי לתאר את הפיכת האדם מנפש חיה לבצלם אלוהים...

וזה משל.

הסוגריים של המשל זה הביטוי יהוה אלהים שמופיע בסיפור גן העדן, ולא אלהים בלבד,או יהוה בלבד.

כל אלה הצעה בלבד לחשיבה

הצעה בלבד כדי לנטרל רקבונות חשיבתיים...

ה  צ  ע   ה...

או קי נשמה

"חלק אלוה ממעל" לא יכול להיות טמא ולא צריך תיקון,והתנעה בדחיפה למעלה (לעילוי עאלק)...

לא ניתן להבין מה אתה מתכוון באמת .

ייטוט דבריך המנוגדים=

אל תקרא לזה נשמה,קרא לזה ה"אני" שיש באדם.

זה באמת "חלק אלוה ממעל", והוא זהה בכל בני האדם.

רק שאצל כל אחד הוא מרכז את מה שיש באותו אחד,לטוב ולפחות טוב.  (הצעה)

ברור, כי לא הסברתי...

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

למה אתה מתכוון בביטוי נשמה???

תסביר אתה

בראשית ב ז

 
 

    וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה   

נשמת חיים --יצירת יצור חי נושם...זהו.

ומה כתוב בהמשך ?

"ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם

נפש חיה הוא שמו ".

כל החיות הן נפש חיה.

כל

כל החיות הן נפש חיה.

כל.

אח"כ, לפי המשל, האדם  והאישה עוברים מהלך של פקיחת עיניים,לדעת טוב ורע...והייתם כאלהים יודעי טוב ורע...

הביטוי נשמה כישות שגרה בשכירות באדם,והיא רוחנית לגמרי אך גם טמאה קצת זה רקב שכל ודרעק וכשל פילוסופי מובהק.

כל סיפור גן העדן הוא משל בסוגריים, בסוגריים,בסוגריים,כן? כדי לתאר את הפיכת האדם מנפש חיה לבצלם אלוהים...

וזה משל.

הסוגריים של המשל זה הביטוי יהוה אלהים שמופיע בסיפור גן העדן, ולא אלהים בלבד,או יהוה בלבד.

כל אלה הצעה בלבד לחשיבה

הצעה בלבד כדי לנטרל רקבונות חשיבתיים...

ה  צ  ע   ה...

או קי נשמה

"חלק אלוה ממעל" לא יכול להיות טמא ולא צריך תיקון,והתנעה בדחיפה למעלה (לעילוי עאלק)...

לא ניתן להבין מה אתה מתכוון באמת .

ייטוט דבריך המנוגדים=

אל תקרא לזה נשמה,קרא לזה ה"אני" שיש באדם.

זה באמת "חלק אלוה ממעל", והוא זהה בכל בני האדם.

רק שאצל כל אחד הוא מרכז את מה שיש באותו אחד,לטוב ולפחות טוב.  (הצעה)

ברור, כי לא הסברתי...

הסבר ונמק בבקשה

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

למה אתה מתכוון בביטוי נשמה???

תסביר אתה

בראשית ב ז

 
 

    וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה   

נשמת חיים --יצירת יצור חי נושם...זהו.

ומה כתוב בהמשך ?

"ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם

נפש חיה הוא שמו ".

כל החיות הן נפש חיה.

כל

כל החיות הן נפש חיה.

כל.

אח"כ, לפי המשל, האדם  והאישה עוברים מהלך של פקיחת עיניים,לדעת טוב ורע...והייתם כאלהים יודעי טוב ורע...

הביטוי נשמה כישות שגרה בשכירות באדם,והיא רוחנית לגמרי אך גם טמאה קצת זה רקב שכל ודרעק וכשל פילוסופי מובהק.

כל סיפור גן העדן הוא משל בסוגריים, בסוגריים,בסוגריים,כן? כדי לתאר את הפיכת האדם מנפש חיה לבצלם אלוהים...

וזה משל.

הסוגריים של המשל זה הביטוי יהוה אלהים שמופיע בסיפור גן העדן, ולא אלהים בלבד,או יהוה בלבד.

כל אלה הצעה בלבד לחשיבה

הצעה בלבד כדי לנטרל רקבונות חשיבתיים...

ה  צ  ע   ה...

או קי נשמה

"חלק אלוה ממעל" לא יכול להיות טמא ולא צריך תיקון,והתנעה בדחיפה למעלה (לעילוי עאלק)...

לא ניתן להבין מה אתה מתכוון באמת .

ייטוט דבריך המנוגדים=

אל תקרא לזה נשמה,קרא לזה ה"אני" שיש באדם.

זה באמת "חלק אלוה ממעל", והוא זהה בכל בני האדם.

רק שאצל כל אחד הוא מרכז את מה שיש באותו אחד,לטוב ולפחות טוב.  (הצעה)

ברור, כי לא הסברתי...

הסבר ונמק בבקשה

איך יכול לעניינך מה שאומר אחד שטוען שהתושב"ע היא האסון הגדול ביותר והחטא הגדול ביותר של עם ישראל???

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

למה אתה מתכוון בביטוי נשמה???

תסביר אתה

בראשית ב ז

 
 

    וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה   

נשמת חיים --יצירת יצור חי נושם...זהו.

ומה כתוב בהמשך ?

"ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם

נפש חיה הוא שמו ".

כל החיות הן נפש חיה.

כל

כל החיות הן נפש חיה.

כל.

אח"כ, לפי המשל, האדם  והאישה עוברים מהלך של פקיחת עיניים,לדעת טוב ורע...והייתם כאלהים יודעי טוב ורע...

הביטוי נשמה כישות שגרה בשכירות באדם,והיא רוחנית לגמרי אך גם טמאה קצת זה רקב שכל ודרעק וכשל פילוסופי מובהק.

כל סיפור גן העדן הוא משל בסוגריים, בסוגריים,בסוגריים,כן? כדי לתאר את הפיכת האדם מנפש חיה לבצלם אלוהים...

וזה משל.

הסוגריים של המשל זה הביטוי יהוה אלהים שמופיע בסיפור גן העדן, ולא אלהים בלבד,או יהוה בלבד.

כל אלה הצעה בלבד לחשיבה

הצעה בלבד כדי לנטרל רקבונות חשיבתיים...

ה  צ  ע   ה...

או קי נשמה

"חלק אלוה ממעל" לא יכול להיות טמא ולא צריך תיקון,והתנעה בדחיפה למעלה (לעילוי עאלק)...

לא ניתן להבין מה אתה מתכוון באמת .

ייטוט דבריך המנוגדים=

אל תקרא לזה נשמה,קרא לזה ה"אני" שיש באדם.

זה באמת "חלק אלוה ממעל", והוא זהה בכל בני האדם.

רק שאצל כל אחד הוא מרכז את מה שיש באותו אחד,לטוב ולפחות טוב.  (הצעה)

ברור, כי לא הסברתי...

הסבר ונמק בבקשה

איך יכול לעניינך מה שאומר אחד שטוען שהתושב"ע היא האסון הגדול ביותר והחטא הגדול ביותר של עם ישראל???

איך ומה זה קשור לנושא שאנו דנים עליו?

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אם לפי דעתך אני טועה לחלוטין באחת השאלות הגדולות והמכריעות בקורות עם ישראל, כמה יכול להיות שווה ניתוח שלי בשאלת נשמה כו או לא...

אם לפי דעתך אני טועה לחלוטין באחת השאלות הגדולות והמכריעות בקורות עם ישראל, כמה יכול להיות שווה ניתוח שלי בשאלת נשמה כו או לא...

אתה צודק לגבי קורות עם ישראל בעקבות התורה שבעל פה, אבל לצורך עשיה בפועל של המצוות, התורה שבעל פה הייתה נחוצה , לדעתי עכשיו שלא צריך לעשות בפועל מצוות עשה שבין אדם למקום ממילא אין צורך בתורה שבעל פה לגביהן, אבל זו דעתי רק ואינני מוסמך להכריע זה בידי רבנים גדולים חכמים בעלי השפעה שצריכים להכריע. מסכים איתך שנושא זה חשוב יותר מהנושא של ניתוח הנשמה. אני גם דשתי בשאלה אם בכלל אלהים צריך שנעשה את המצוות שבן אדם לבין אלוהיו בפועל? = הכוונה בחומריות. והגעתי למסקנה שאלהים רוחני, ואדם חומרי , ולכן המצוות עם אלהים הרוחני צריכים לאעשות באופן רוחני=זאת אומרת ללמוד מקורן והאופן בו הן נוסחו, זאת אומרת איך שעשה אותן אלהים הרוחני ברוחניות.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

ללא תורה שבעל פה אין ערך לתורה שבכתב.

מאד פשוט...אם אינך מבין מה כתוב כיצד תדע איך לעשות.

למה אתה לוקח עורך דין לעריכת חוזה... מה אינך יוד לקרוא לנסח...

לפי תורה שבכתב.. אינך יודע כיצד לבנות סוכה...

אינך יודע מהו פרי עץ הדר.. ענף עץ עבות...

אינך יודע מהן תפילין מה צבעם מה כתוב בהם.

אינך יודע מה זה על מזוזות ביתך...מה יש במזוזה.

אינך יודע היכן לחתוך ברית מילה בלב באוזן..

ההלכות שנכתבו במשנה אינם ברורות דיין ולכן באו האמוראים בגמרא וניסו להבין את דברי התנאים.

רק רבנים מוסמכים שמלאו כריסם במשנה גמרא תורה מדרשים מפרשים...כמו עורכי דין...רק הם בעלי הסמכה לפסוק...

וכאשר יפסוקו כך נעשה ונשמע.

ללא תורה שבעל פה אין ערך לתורה שבכתב.

מאד פשוט...אם אינך מבין מה כתוב כיצד תדע איך לעשות.

למה אתה לוקח עורך דין לעריכת חוזה... מה אינך יוד לקרוא לנסח...

לפי תורה שבכתב.. אינך יודע כיצד לבנות סוכה...

אינך יודע מהו פרי עץ הדר.. ענף עץ עבות...

אינך יודע מהן תפילין מה צבעם מה כתוב בהם.

אינך יודע מה זה על מזוזות ביתך...מה יש במזוזה.

אינך יודע היכן לחתוך ברית מילה בלב באוזן..

ההלכות שנכתבו במשנה אינם ברורות דיין ולכן באו האמוראים בגמרא וניסו להבין את דברי התנאים.

רק רבנים מוסמכים שמלאו כריסם במשנה גמרא תורה מדרשים מפרשים...כמו עורכי דין...רק הם בעלי הסמכה לפסוק...

וכאשר יפסוקו כך נעשה ונשמע.

כל המצוות שהזכרת הן מצוות עשה שבין אדם למקום. והבעתי את דעתי כבר לגביהן , למעט מצוות מילה שהיא אות ביני ובינכם, זאת אומרת בין בני ישראל גם משמע שהיא מצווה בין אדם לחברו גם, ויש לעשותה בפועל ויש צורך ללמוד לגביה תורה שבעל פה גם כדי לדעת אי לעשותה. אבל לגבי מצוות עשה שהן נטו בין אדם למקום . צריך ללמוד . והכל כתבתי בספר . "רמ"ח יסודות מצוות עשה" התיאור של הכל. אמת אחת.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

יהודה אתה צודק באופן עקרוני. הבעיה אינה אם יש צורך בתורה שבע"פ אלא ביומרה המחוצפת של החכמים לטעון שזו נמסרה להם בסיני והיא הפרשנות הבלעדית והמוסמכת .

יהודה אתה צודק באופן עקרוני. הבעיה אינה אם יש צורך בתורה שבע"פ אלא ביומרה המחוצפת של החכמים לטעון שזו נמסרה להם בסיני והיא הפרשנות הבלעדית והמוסמכת .

על המשנה נאמר שהתקבלה "תורה למשה מסיני" הגמרא כולה מחלוקות על פירוש המשנה, והגמרא לא יתכן שהיא מסיני. והרמב"ם פסק הלכות על הגמרא, על פי ההגיון והאמת שלו. בזמן הגמרא נהגו כל אחד על פי אמונותו בפירושי המשנה בית הלל נהגו להקל ובית שמאי נהגו להחמיר, עד אשר בא הרמב"ם ופסק הלכה שתהייה תואמת לכולם ושכולם ינהגו בדרכה. ועכשיו צבי רוצה להביא שוב מחלוקות בדרך הבנת מצוות התורה הוא סובר שכל אחד יפרש את המצוות כי שהוא מבין, זה שוב מעורר מחלוקות ושסע בעם.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

יהודה אתה צודק באופן עקרוני. הבעיה אינה אם יש צורך בתורה שבע"פ אלא ביומרה המחוצפת של החכמים לטעון שזו נמסרה להם בסיני והיא הפרשנות הבלעדית והמוסמכת .

ברור שהוא צודק חיים היקר...

אחרת מי היה מלמד אותך, לחבוש כיפה,לקשור רצועות מחורבנות על היד,להתפלל בבית כנסת ולא לסוע בשבת???

מי?

היית נבוך לגמרי בארץ...

ברור שצריך להרוס את ספר התורה ולחרטט כמה "מצוות" שאתה לא היית נוגע בהן...ברור....

אחרת איך תדע מה מידות הסוכה?

עוד יהיה שסע גדול בעם,ומחלוקת אדירה בין בוני הסוכה...

עכשיו אין שסע כמובן....

בין בוני הסוכה תהיה מבוכת עולמים...

ברור חיים היקר...ברור שצריך  ...

הרי מה זה הספר הזה?

סתם כמה הוראות דתיות...

אני לא מבין את הציניות שלך. הרי גם אתה טוען שכל אחד יבין ויעשה כרצונו כי הציוויים אינם מפורשים. אני טוען כמוך שכל התורה שבע"פ היא יומרה מחוצפת לפרשנות בלעדית ובזה אני לא שונה ממך.

ומה לעשות שאני אכן סבור שהתורה ברובה היא אוסף הוראות דתיות (שחלקן סותרות זו את זו אבל זה כבר סיפור אחר)

יהודה אתה צודק באופן עקרוני. הבעיה אינה אם יש צורך בתורה שבע"פ אלא ביומרה המחוצפת של החכמים לטעון שזו נמסרה להם בסיני והיא הפרשנות הבלעדית והמוסמכת .

על המשנה נאמר שהתקבלה "תורה למשה מסיני" הגמרא כולה מחלוקות על פירוש המשנה, והגמרא לא יתכן שהיא מסיני. והרמב"ם פסק הלכות על הגמרא, על פי ההגיון והאמת שלו. בזמן הגמרא נהגו כל אחד על פי אמונותו בפירושי המשנה בית הלל נהגו להקל ובית שמאי נהגו להחמיר, עד אשר בא הרמב"ם ופסק הלכה שתהייה תואמת לכולם ושכולם ינהגו בדרכה. ועכשיו צבי רוצה להביא שוב מחלוקות בדרך הבנת מצוות התורה הוא סובר שכל אחד יפרש את המצוות כי שהוא מבין, זה שוב מעורר מחלוקות ושסע בעם.

כל אחד שטוען נגד שסע בעם רוצה שהעם ילך רק על פי דרכו. היסטורית בכל השנים שהעם היה רוב בא"י לא הייתה שום הלכה ותורה שבע"פ מוסכמת ובכל תקופת בית שני היו זרמים שונים שפרשו את התורה באופן שונה .אילו הייתה תורה שבע"פ מוסכמת שהועברה - לא היו נוצרים זרמים. רק לאחר חורבן בית המקדש והעלמות הזרמים מלבד הפרושים קיבלה ההלכה תוקף גורף.

עבור לעמוד
, , , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר