זה לא מחקר זו התבוננות שחלקה מדומיינת ורובה לא מבוססת על כלום.

מה זה החקרתי הזה? איך חוקרים זאת ? איזו מתודולוגיה מחקרית יש כאן מלבד הדמיון ?

זה חיפוש כיווני חשיבה...

לדוגמא --נניח אתה רוצה לתת תיאור כללי ליקום.

אתה אומר- היקום מכיל חומר.

אבל רגע...אתה מסתמך על החושים,ואולי אנו חלום של משהו אחר...

אז עצם זה שיש אולי, המשפט יורד מהפרק...

אז דקרט אומר-אני חושב משמע...

ןכך הלאה...

מישהו בפורום פילוספיה כתב אני צוחק משמע אני קיים

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

זה לא מחקר זו התבוננות שחלקה מדומיינת ורובה לא מבוססת על כלום.

זה למוד על ידי הבנה של דבר מתוך דבר

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

זו עדיין התבוננות סובייקטיבית לא מבוססת על כלום.. מנין לך שההבנה היא נכונה? איך אתה יכול להוכיח בצורה אובייקטיבית כי ההבנה שלך נכונה? אין בהתבוננות כזו שום מרכיב של מחקר מכל מתודולגיה שהיא. לא אמפירי, לא מתמטי ולא אישוש טקסטואלי לא תלוי.

זו עדיין התבוננות סובייקטיבית לא מבוססת על כלום.. מנין לך שההבנה היא נכונה? איך אתה יכול להוכיח בצורה אובייקטיבית כי ההבנה שלך נכונה? אין בהתבוננות כזו שום מרכיב של מחקר מכל מתודולגיה שהיא. לא אמפירי, לא מתמטי ולא אישוש טקסטואלי לא תלוי.

תפנה את עצמך למדענים שבסרן בשוויץ אולי הם ימצאו לך את הראיה למה שאני כבר יודע

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

זו עדיין התבוננות סובייקטיבית לא מבוססת על כלום.. מנין לך שההבנה היא נכונה? איך אתה יכול להוכיח בצורה אובייקטיבית כי ההבנה שלך נכונה? אין בהתבוננות כזו שום מרכיב של מחקר מכל מתודולגיה שהיא. לא אמפירי, לא מתמטי ולא אישוש טקסטואלי לא תלוי.

לא נכון לבטל לגמרי את ערכה של האינטואיציה ושל החשיבה העצמאית המקורית האישית והסוביקטיבית, שאינה מבוססת על ידע קודם, שאינה מבוססת על שום דבר.

 

ביקרו אותי על שאני כביכול עושה השוואה לא נכונה, אז בסדר, אני לא אזכיר שוב את אלברט איינשטיין ולא אשווה אליו. לא תמיד צריך להתבסס על מתודולוגיה ועל מתמטיקה ועל ידע קודם. ובשביל מה צריך תמיד אישוש טקסטואלי? לחכם שלום דרך מחקר מקורית, מה שקוראים 'מחוץ לקופסא', והוא לא בהכרח מעוניין ורוצה להשען על ידע קודם שהציעו אחרים. הוא הסביר שהוא מבין דבר מתוך דבר, ואני רואה שהוא בודק וחוקר דברים מהיסוד, מהשורש, משפת האם של אלוהים, העברית.

 

"מנין לך שההבנה היא נכונה?..." אתה שואל אותו, על ההבנה שלו והשאלה שלך במקום ונכונה מאד. גם אני שאלתי אותו אם הוא קיבל 'פידבק' לגבי התובנות שלו, אם קיבל איזה איזה אישור או הבנות על התובנות שלו בחקר האלוהים - חכם שלום לא פירט, ורק הגיב לי בצניעות שמספיק לו הפידבק שאני כתבתי שהבנתי אותו, ולדעתי זה בסדר גם אם הבנתי עדיין לא מלאה, כי מדובר פה בידע מאד מיוחד ומעמיק, שלוקח מאמץ וזמן וגם שכל לעכל ולהבין עד תום.

 

אפילו תראה בסוף העמוד הקודם, שאפילו צבי שקודם תקף אותו, בהמשך השתכנע שיש דברים בגו, והסכים להתווכח עם חכם שלום, 'להתווכח' מבחינת שיתוף פעולה, כל הכבוד, כל מי שעוסק בחקר האלוהים (במידה ויש דבר כזה) והפצת התובנות שלו לצאן המאמינים - ראוי להערכה רבה ולכל הכבוד.

 

שבת שלום ושבוע טוב לכולם.

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

זו עדיין התבוננות סובייקטיבית לא מבוססת על כלום.. מנין לך שההבנה היא נכונה? איך אתה יכול להוכיח בצורה אובייקטיבית כי ההבנה שלך נכונה? אין בהתבוננות כזו שום מרכיב של מחקר מכל מתודולגיה שהיא. לא אמפירי, לא מתמטי ולא אישוש טקסטואלי לא תלוי.

לא נכון לבטל לגמרי את ערכה של האינטואיציה ושל החשיבה העצמאית המקורית האישית והסוביקטיבית, שאינה מבוססת על ידע קודם, שאינה מבוססת על שום דבר.

 

ביקרו אותי על שאני כביכול עושה השוואה לא נכונה, אז בסדר, אני לא אזכיר שוב את אלברט איינשטיין ולא אשווה אליו. לא תמיד צריך להתבסס על מתודולוגיה ועל מתמטיקה ועל ידע קודם. ובשביל מה צריך תמיד אישוש טקסטואלי? לחכם שלום דרך מחקר מקורית, מה שקוראים 'מחוץ לקופסא', והוא לא בהכרח מעוניין ורוצה להשען על ידע קודם שהציעו אחרים. הוא הסביר שהוא מבין דבר מתוך דבר, ואני רואה שהוא בודק וחוקר דברים מהיסוד, מהשורש, משפת האם של אלוהים, העברית.

 

"מנין לך שההבנה היא נכונה?..." אתה שואל אותו, על ההבנה שלו והשאלה שלך במקום ונכונה מאד. גם אני שאלתי אותו אם הוא קיבל 'פידבק' לגבי התובנות שלו, אם קיבל איזה איזה אישור או הבנות על התובנות שלו בחקר האלוהים - חכם שלום לא פירט, ורק הגיב לי בצניעות שמספיק לו הפידבק שאני כתבתי שהבנתי אותו, ולדעתי זה בסדר גם אם הבנתי עדיין לא מלאה, כי מדובר פה בידע מאד מיוחד ומעמיק, שלוקח מאמץ וזמן וגם שכל לעכל ולהבין עד תום.

 

אפילו תראה בסוף העמוד הקודם, שאפילו צבי שקודם תקף אותו, בהמשך השתכנע שיש דברים בגו, והסכים להתווכח עם חכם שלום, 'להתווכח' מבחינת שיתוף פעולה, כל הכבוד, כל מי שעוסק בחקר האלוהים (במידה ויש דבר כזה) והפצת התובנות שלו לצאן המאמינים - ראוי להערכה רבה ולכל הכבוד.

 

שבת שלום ושבוע טוב לכולם.

תודה רבה.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

למה אתה מתכוון בביטוי נשמה???

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

למה אתה מתכוון בביטוי נשמה???

תסביר אתה

בראשית ב ז

 
 

    וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה   

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

למה אתה מתכוון בביטוי נשמה???

תסביר אתה

בראשית ב ז

 
 

    וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה   

נשמת חיים --יצירת יצור חי נושם...זהו.

ומה כתוב בהמשך ?

"ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם

נפש חיה הוא שמו ".

כל החיות הן נפש חיה.

כל

כל החיות הן נפש חיה.

כל.

אח"כ, לפי המשל, האדם  והאישה עוברים מהלך של פקיחת עיניים,לדעת טוב ורע...והייתם כאלהים יודעי טוב ורע...

הביטוי נשמה כישות שגרה בשכירות באדם,והיא רוחנית לגמרי אך גם טמאה קצת זה רקב שכל ודרעק וכשל פילוסופי מובהק.

כל סיפור גן העדן הוא משל בסוגריים, בסוגריים,בסוגריים,כן? כדי לתאר את הפיכת האדם מנפש חיה לבצלם אלוהים...

וזה משל.

הסוגריים של המשל זה הביטוי יהוה אלהים שמופיע בסיפור גן העדן, ולא אלהים בלבד,או יהוה בלבד.

כל אלה הצעה בלבד לחשיבה

הצעה בלבד כדי לנטרל רקבונות חשיבתיים...

ה  צ  ע   ה...

אלהיך, למך חושם (= חכם שלום), הינו בהגדרה, בעקרון, במהות, אימטריאלי (תרתי משמע, גם לא מוחשי וגם לא חשוב) לחלוטין ומכאן שאין קים חלקיק אלהי כלשהו. חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה משהו אחר.

מעדיף להמשיך להשען על משנתי האמיתית נובעת משכלי הגבוה משלך, וממוחי ההגיוני, וממחשבה ביקורתית ורציונאלית. 

ואילו דבריך משכל חלוש מקורם בקנאה , אין לך כלים להתעלות על דברי מהשכל שמעליך. אני אמשיך להאמין במשנתי ואתה יכול להמשיך לקפוץ לי

זו מדינה חפשית (עדיין) ואתה בן חורין ללהג הבלים כיד הדמיון טובה עליך ועל חרותך זו אצטרך אולי להגן בקרוב בחרב.

ואולם המלה "חלקיק" אינה יכולה להיות קשורה עם משהו אימטריאלי.

חזור אל לוח השרטוט של משנתך ונסה להגות רעיון הבל אחר.

גם הנשמה היא חלק אלוה ממעל. 

למה אתה מתכוון בביטוי נשמה???

תסביר אתה

בראשית ב ז

 
 

    וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה   

נשמת חיים --יצירת יצור חי נושם...זהו.

ומה כתוב בהמשך ?

"ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם

נפש חיה הוא שמו ".

כל החיות הן נפש חיה.

כל

כל החיות הן נפש חיה.

כל.

אח"כ, לפי המשל, האדם  והאישה עוברים מהלך של פקיחת עיניים,לדעת טוב ורע...והייתם כאלהים יודעי טוב ורע...

הביטוי נשמה כישות שגרה בשכירות באדם,והיא רוחנית לגמרי אך גם טמאה קצת זה רקב שכל ודרעק וכשל פילוסופי מובהק.

כל סיפור גן העדן הוא משל בסוגריים, בסוגריים,בסוגריים,כן? כדי לתאר את הפיכת האדם מנפש חיה לבצלם אלוהים...

וזה משל.

הסוגריים של המשל זה הביטוי יהוה אלהים שמופיע בסיפור גן העדן, ולא אלהים בלבד,או יהוה בלבד.

כל אלה הצעה בלבד לחשיבה

הצעה בלבד כדי לנטרל רקבונות חשיבתיים...

ה  צ  ע   ה...

או קי נשמה

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

עבור לעמוד
, , , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר