להפריד את ספר התורה מהדת

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

זאת האמת שלך כרגע...

היא הצעה שלך,וכדי להגיע עדיה חיזקת את ההיבט הרוחני שלך.

אבל היא אינה אלוהים. ברגע שאתה אומר שהיא אלוהית,אזי מי שלא ישמע בקולה דינו מה?

ואז אתה הופך לסיקרי (מכת הסיקריים)

אז אולי אתה לא...אבל מישהו אחר עלול לראות במי שלא ישמע לך שהוא מרים יד נגד האל.

וזו מהות הדת =לדבר בשם אלוהים

את זה יש לאסור בחוק.

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

מר שלום. אומרים שמי שרוצה להצליח צריך קודם כל להיות מוכן להיכשל. אז על אותו העקרון אתה צריך לדעת לקבל ביקורת.

מאז שאני התוודעתי אליך לא מצאתי בדבריך שום צניעות. אתה משקיע משאבים שיכליים ונפשיים בכתיבה שלך אבל מטבע הדברים לא מוכן לקבל שאולי הפילוסופיות שלך לוקות בחסר אפילו בקרב הדתיים. אני לא מתכוון כאתאיסט. כאתאיסט בשבילי זה הכל בבל״ט. אבל יש כאן אנשים יותר רוחניים שגם הם לא מוצאים טעם בדבריך. אולי אם תשכיל ללמוד לקבל ביקורת, לאמץ צניעות תוכל לכתוב יותר טוב.

 

מי שכותב וטוען שכתביו הם האמת תמיד יזכה לביקורת. אתה צריך לאפשר לאחרים לקבוע מהי האמת מכתביך אחרת לנצח תטחן מים.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

מר שלום. אומרים שמי שרוצה להצליח צריך קודם כל להיות מוכן להיכשל. אז על אותו העקרון אתה צריך לדעת לקבל ביקורת.

מאז שאני התוודעתי אליך לא מצאתי בדבריך שום צניעות. אתה משקיע משאבים שיכליים ונפשיים בכתיבה שלך אבל מטבע הדברים לא מוכן לקבל שאולי הפילוסופיות שלך לוקות בחסר אפילו בקרב הדתיים. אני לא מתכוון כאתאיסט. כאתאיסט בשבילי זה הכל בבל״ט. אבל יש כאן אנשים יותר רוחניים שגם הם לא מוצאים טעם בדבריך. אולי אם תשכיל ללמוד לקבל ביקורת, לאמץ צניעות תוכל לכתוב יותר טוב.

 

מי שכותב וטוען שכתביו הם האמת תמיד יזכה לביקורת. אתה צריך לאפשר לאחרים לקבוע מהי האמת מכתביך אחרת לנצח תטחן מים.

אם כן כתביך שקר

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

זאת האמת שלך כרגע...

היא הצעה שלך,וכדי להגיע עדיה חיזקת את ההיבט הרוחני שלך.

אבל היא אינה אלוהים. ברגע שאתה אומר שהיא אלוהית,אזי מי שלא ישמע בקולה דינו מה?

ואז אתה הופך לסיקרי (מכת הסיקריים)

אז אולי אתה לא...אבל מישהו אחר עלול לראות במי שלא ישמע לך שהוא מרים יד נגד האל.

וזו מהות הדת =לדבר בשם אלוהים

את זה יש לאסור בחוק.

בחוק אלהק. מי שמך לקבוע חוקים? אתה לא מעל המחוקקים. ואתה מנסה לומר שהצעת החוק שלך היא אלוהית. קפוץ לי

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

זאת האמת שלך כרגע...

היא הצעה שלך,וכדי להגיע עדיה חיזקת את ההיבט הרוחני שלך.

אבל היא אינה אלוהים. ברגע שאתה אומר שהיא אלוהית,אזי מי שלא ישמע בקולה דינו מה?

ואז אתה הופך לסיקרי (מכת הסיקריים)

אז אולי אתה לא...אבל מישהו אחר עלול לראות במי שלא ישמע לך שהוא מרים יד נגד האל.

וזו מהות הדת =לדבר בשם אלוהים

את זה יש לאסור בחוק.

בחוק אלהק. מי שמך לקבוע חוקים? אתה לא מעל המחוקקים. ואתה מנסה לומר שהצעת החוק שלך היא אלוהית. קפוץ לי

היכולת השכלית שלך דלה... אני משתעמם...

אין לי כח להגיב לבליל הילדותי שאתה כותב...

ד"ש לחבר שלך, זה שבחזקת משיח... (אני יודע שאתה מתכוון לעצמך)

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

זאת האמת שלך כרגע...

היא הצעה שלך,וכדי להגיע עדיה חיזקת את ההיבט הרוחני שלך.

אבל היא אינה אלוהים. ברגע שאתה אומר שהיא אלוהית,אזי מי שלא ישמע בקולה דינו מה?

ואז אתה הופך לסיקרי (מכת הסיקריים)

אז אולי אתה לא...אבל מישהו אחר עלול לראות במי שלא ישמע לך שהוא מרים יד נגד האל.

וזו מהות הדת =לדבר בשם אלוהים

את זה יש לאסור בחוק.

בחוק אלהק. מי שמך לקבוע חוקים? אתה לא מעל המחוקקים. ואתה מנסה לומר שהצעת החוק שלך היא אלוהית. קפוץ לי

היכולת השכלית שלך דלה... אני משתעמם...

אין לי כח להגיב לבליל הילדותי שאתה כותב...

ד"ש לחבר שלך, זה שבחזקת משיח... (אני יודע שאתה מתכוון לעצמך)

אין לך שום כלי לקבוע את היוכלת השכלית שלי כי מעליך

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

זאת האמת שלך כרגע...

היא הצעה שלך,וכדי להגיע עדיה חיזקת את ההיבט הרוחני שלך.

אבל היא אינה אלוהים. ברגע שאתה אומר שהיא אלוהית,אזי מי שלא ישמע בקולה דינו מה?

ואז אתה הופך לסיקרי (מכת הסיקריים)

אז אולי אתה לא...אבל מישהו אחר עלול לראות במי שלא ישמע לך שהוא מרים יד נגד האל.

וזו מהות הדת =לדבר בשם אלוהים

את זה יש לאסור בחוק.

בחוק אלהק. מי שמך לקבוע חוקים? אתה לא מעל המחוקקים. ואתה מנסה לומר שהצעת החוק שלך היא אלוהית. קפוץ לי

היכולת השכלית שלך דלה... אני משתעמם...

אין לי כח להגיב לבליל הילדותי שאתה כותב...

ד"ש לחבר שלך, זה שבחזקת משיח... (אני יודע שאתה מתכוון לעצמך)

אין לך שום כלי לקבוע את היוכלת השכלית שלי כי מעליך

כי היא מעליך

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

זאת האמת שלך כרגע...

היא הצעה שלך,וכדי להגיע עדיה חיזקת את ההיבט הרוחני שלך.

אבל היא אינה אלוהים. ברגע שאתה אומר שהיא אלוהית,אזי מי שלא ישמע בקולה דינו מה?

ואז אתה הופך לסיקרי (מכת הסיקריים)

אז אולי אתה לא...אבל מישהו אחר עלול לראות במי שלא ישמע לך שהוא מרים יד נגד האל.

וזו מהות הדת =לדבר בשם אלוהים

את זה יש לאסור בחוק.

בחוק אלהק. מי שמך לקבוע חוקים? אתה לא מעל המחוקקים. ואתה מנסה לומר שהצעת החוק שלך היא אלוהית. קפוץ לי

היכולת השכלית שלך דלה... אני משתעמם...

אין לי כח להגיב לבליל הילדותי שאתה כותב...

ד"ש לחבר שלך, זה שבחזקת משיח... (אני יודע שאתה מתכוון לעצמך)

אין לך שום כלי לקבוע את היוכלת השכלית שלי כי מעליך

כי היא מעליך

אז תסביר לי איך הגעת לניגודים שאינם מבטלים זה את האחר...

ומדוע הניגודים הם התיאור הכללי?

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

זאת האמת שלך כרגע...

היא הצעה שלך,וכדי להגיע עדיה חיזקת את ההיבט הרוחני שלך.

אבל היא אינה אלוהים. ברגע שאתה אומר שהיא אלוהית,אזי מי שלא ישמע בקולה דינו מה?

ואז אתה הופך לסיקרי (מכת הסיקריים)

אז אולי אתה לא...אבל מישהו אחר עלול לראות במי שלא ישמע לך שהוא מרים יד נגד האל.

וזו מהות הדת =לדבר בשם אלוהים

את זה יש לאסור בחוק.

בחוק אלהק. מי שמך לקבוע חוקים? אתה לא מעל המחוקקים. ואתה מנסה לומר שהצעת החוק שלך היא אלוהית. קפוץ לי

היכולת השכלית שלך דלה... אני משתעמם...

אין לי כח להגיב לבליל הילדותי שאתה כותב...

ד"ש לחבר שלך, זה שבחזקת משיח... (אני יודע שאתה מתכוון לעצמך)

אין לך שום כלי לקבוע את היוכלת השכלית שלי כי מעליך

כי היא מעליך

אז תסביר לי איך הגעת לניגודים שאינם מבטלים זה את האחר...

ומדוע הניגודים הם התיאור הכללי?

ציטוט ההגדרה מהספר. תשובה לשאלתך נימצאת כאן בהדגשה ברמז בלבד, לאור הצורך בביאור אכתוב בקרוב מאמר מורחב יותר שיקרא  "ביאור התיאור של הכל"

ביאור ההגדרה של בורא עולם
"בכל מקום"= פירושו כל מקום שניבחר להגדיר ולתחום מכלל היקום, (מכאן נימצא שאלהים בכל מקום כפי שכתב דוד המלך עליו השלום בתהילים "מלוא כל הארץ כבודו" וכפי שפירש רבנו נחמן "אין עוד מלבדו זה כולנו וזה הכול וזה הוא כולו אלהים
"יש מקום" =פירושו שבסופו של דבר ניווכח שיש בנמצא.
"שאין בו מקום"= פירושו הוא ההיפוך של היש מקום.והאין והוא נמצא בכל מקום ביקום
"בינהם נימצא אלהים" =פירושו שאלהים בין היש והאין וצורתו מכיפה=הפכים
"שמהווה אותם ומאחד אותם" פירושו שמצורת הכיפה שבו מייצר ומהווה ומאחד את היש מקום ואת האין מקום. המאחד את האין ויש פירושו שצורתו הכיפתית האחת שומרת את הגבול בין היש והאין ובכך שומרת על קיומם ואחדותם, והוא נמצא בכל מקום ביקום
"מעצם, היותו היפוכם"= פירושו שאלהים מורכב מכיפה (הפכים)שצדה אחת קעור הוא היש, וצידה אחת קמור הוא האין , ומהיש מהווה את האין ומיש מהווה את האין.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אבל יש אומרים שספר התורה הוא דת.

אז לא. זה ספר החכמה של עם ישראל

זהו.

ומה עם המצוות?

איש איש יבין כרצונו, ממילא יש להישמע לחוקי המדינה, לא?

לא כן?

ומה עם משרות הרבנים?

תבוטלנה.

ומה עם טקסי נישואין וקבורה?

איפה יש בתורה טקסי נישואין וקבורה? איפה?

ייקבע מנהג שיבוצע מטעם משרד הפנים.

עוד שאלות...

מסכים איתך שספר התורה הוא ספר החוכמה של עם ישראל מטרת הספר היא 

להביא לאחדות  שכולם הוגים בחמשת חומשי תורה . על פי הפשט ועל פי הסוד שבה, ואז כולנו נימצא בזמן הקץ ונכנס בשערי גן עדן מקדם שבו אנו נילמד את חוקת התורה המורכבת מהשפה המורכבת ממשפטים המורכבים ממילים המורכבים מאותיות . וכשנפנים זאת בעזרת מחשבה הגיונית ביקורתית ורציאונלית תהייה אמת אחת היוצאת משורש שמות האותיות  ונגיע לאחדות דעים זהו כאן כל הסוד היוצא מהמקור שבספרי "הצורף" . ולימוד כתר הכתרים של התורה בספרי "רמ"ח יסודות מצוות עשה"

נסיון ההשתלטות הרבני הפרושי שלך על הספר אינו מקובל עלי...

כל אחד יפיק מהספר מה שיפיק וזאת ה"אחדות " היחידה...

אמת אחת בתחת שלי...

אין סוף להפקת כיווני וגווני חשיבה וכולם טובים וחביבים שהרי הם באים עם התעלות רוחנית....

תעלולי צירופי האותיות האליליים שלך אינם מעניינים אותי...

אין שום "שער גן עדן" מבחינתי ואשמח לדעת איפה מצאת בתורה שלאחר המוות יוצאות משלחות מאורגנות לשערי גן העדן, הכל כלול...

זו האמת האחת שלי אם היא בתחת שלך אתה יכול לקפוץ לי אם הפרשנות שלך וכולם יכולים לקפוץ לי עם הפרשוניות שלהם ולא מענינים אותי גם האתאיסטים גם הדתיים גם החרדים גם החילונים האמת שלי תואמת למח שלי לשכל שלי לדעת שלי למחשבה הרציונאלית והביקורתי שלי עד לעובדה מוכחת 

זאת האמת שלך כרגע...

היא הצעה שלך,וכדי להגיע עדיה חיזקת את ההיבט הרוחני שלך.

אבל היא אינה אלוהים. ברגע שאתה אומר שהיא אלוהית,אזי מי שלא ישמע בקולה דינו מה?

ואז אתה הופך לסיקרי (מכת הסיקריים)

אז אולי אתה לא...אבל מישהו אחר עלול לראות במי שלא ישמע לך שהוא מרים יד נגד האל.

וזו מהות הדת =לדבר בשם אלוהים

את זה יש לאסור בחוק.

בחוק אלהק. מי שמך לקבוע חוקים? אתה לא מעל המחוקקים. ואתה מנסה לומר שהצעת החוק שלך היא אלוהית. קפוץ לי

היכולת השכלית שלך דלה... אני משתעמם...

אין לי כח להגיב לבליל הילדותי שאתה כותב...

ד"ש לחבר שלך, זה שבחזקת משיח... (אני יודע שאתה מתכוון לעצמך)

אין לך שום כלי לקבוע את היוכלת השכלית שלי כי מעליך

כי היא מעליך

אז תסביר לי איך הגעת לניגודים שאינם מבטלים זה את האחר...

ומדוע הניגודים הם התיאור הכללי?

ציטוט ההגדרה מהספר. תשובה לשאלתך נימצאת כאן בהדגשה ברמז בלבד, לאור הצורך בביאור אכתוב בקרוב מאמר מורחב יותר שיקרא  "ביאור התיאור של הכל"

ביאור ההגדרה של בורא עולם
"בכל מקום"= פירושו כל מקום שניבחר להגדיר ולתחום מכלל היקום, (מכאן נימצא שאלהים בכל מקום כפי שכתב דוד המלך עליו השלום בתהילים "מלוא כל הארץ כבודו" וכפי שפירש רבנו נחמן "אין עוד מלבדו זה כולנו וזה הכול וזה הוא כולו אלהים
"יש מקום" =פירושו שבסופו של דבר ניווכח שיש בנמצא.
"שאין בו מקום"= פירושו הוא ההיפוך של היש מקום.והאין והוא נמצא בכל מקום ביקום
"בינהם נימצא אלהים" =פירושו שאלהים בין היש והאין וצורתו מכיפה=הפכים
"שמהווה אותם ומאחד אותם" פירושו שמצורת הכיפה שבו מייצר ומהווה ומאחד את היש מקום ואת האין מקום. המאחד את האין ויש פירושו שצורתו הכיפתית האחת שומרת את הגבול בין היש והאין ובכך שומרת על קיומם ואחדותם, והוא נמצא בכל מקום ביקום
"מעצם, היותו היפוכם"= פירושו שאלהים מורכב מכיפה (הפכים)שצדה אחת קעור הוא היש, וצידה אחת קמור הוא האין , ומהיש מהווה את האין ומיש מהווה את האין.

אתה אומר שאלוהים נמצא בכל מקום

אז מה המשמעות של -אלוהים נמצא בין היש והאין?

עבור לעמוד
, , , , ...
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר