מה לא מובן? : מקום שאין בו מקום זה מקום מלא על גדותיו - שהוא מלא על גדותיו במידה כזו שכבר אי אפשר להוסיף בו דבר נוסף!

 

ואלוהים הרי לא טיפש, סליחה שאני אומרת - אז הוא הולך בינם, בין המקומות המלאים האלה, כי שם אכן יש סיכוי כן למצוא מקום, זה סטטיסטי, החיפוש הוא מהיר ואוטומטי, ולאורך זמן או זמן נתון (סביר) בסוף ימצא מקום לאלוהים, כמו שאומרים 'להשתחל' בו, בין לבין...

 

בין לבין (המקומות של ה'אין מקום') יהיו מקומות שמתאימים יותר לקעור ומקומות שמתאימים יותר לקמור, מה שמתאים לו יותר, שם הוא ישתחל.

 

מה לא ברור פה?

 

בכל מקרה, גם אם אתם לא מבינים עד הסוף, תשקיעו מאמץ, זה מחדד את השכלemo_16.png

האין מקום לא זקוק למקום כדי להימצאות

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

הגדרת בורא עולם שיש לכוון כדי לייחד את בורא עולם
"בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינם נימצא אלהים, שמהווה אותם ומאחד אותם מעצם היותו היפוכם".

 

 

ביאור ההגדרה של בורא עולם
 "בכל מקום"= פירושו כל מקום שניבחר להגדיר ולתחום מכלל היקום, (מכאן נימצא שאלהים בכל מקום כפי שכתב דוד המלך עליו השלום בתהילים "מלוא כל הארץ כבודו" וכפי שפירש רבנו נחמן "אין עוד מלבדו זה כולנו וזה הכול וזה הוא כולו אלהים
ש מקום" =פירושו שבסופו של דבר ניווכח שיש בנמצא.
 "שאין בו מקום"= פירושו הוא ההיפוך של היש מקום.והאין והוא נמצא בכל מקום ביקום
"בינהם נימצא אלהים" =פירושו שאלהים בין היש והאין וצורתו מכיפה=הפכים
 "שמהווה אותם ומאחד אותם" פירושו שמצורת הכיפה שבו מייצר ומהווה ומאחד את היש מקום ואת האין מקום. המאחד את האין ויש פירושו שצורתו הכיפתית האחת שומרת את הגבול בין היש והאין ובכך שומרת על קיומם ואחדותם, והוא נמצא בכל מקום ביקום
 "מעצם, היותו היפוכם"= פירושו שאלהים מורכב מכיפה (הפכים)שצדה אחת קעור הוא היש, וצידה אחת קמור הוא האין , ומהיש מהווה את האין ומיש מהווה את האין.

דוד, אתה קורא לזה במפורש "ההגדרה של בורא עולם..."...

 

מסקרן אותי האם יש לך, האם קיבלת איזה פידבק, איזה רמז, איזה אישור, שבורא העולם אכן מסכים עם ההגדרה הזו, ושלם איתה ?...

 

או שאתה משאיר את זה כנקודה פתוחה, שאולי בעתיד אתה עשוי לשנות מעט את ההגדרה ?

 

מה לא מובן? : מקום שאין בו מקום זה מקום מלא על גדותיו - שהוא מלא על גדותיו במידה כזו שכבר אי אפשר להוסיף בו דבר נוסף!

 

ואלוהים הרי לא טיפש, סליחה שאני אומרת - אז הוא הולך בינם, בין המקומות המלאים האלה, כי שם אכן יש סיכוי כן למצוא מקום, זה סטטיסטי, החיפוש הוא מהיר ואוטומטי, ולאורך זמן או זמן נתון (סביר) בסוף ימצא מקום לאלוהים, כמו שאומרים 'להשתחל' בו, בין לבין...

 

בין לבין (המקומות של ה'אין מקום') יהיו מקומות שמתאימים יותר לקעור ומקומות שמתאימים יותר לקמור, מה שמתאים לו יותר, שם הוא ישתחל.

 

מה לא ברור פה?

 

בכל מקרה, גם אם אתם לא מבינים עד הסוף, תשקיעו מאמץ, זה מחדד את השכלemo_16.png

האין מקום לא זקוק למקום כדי להימצאות

הבנתי, תודה.

קודם תסביר מה זה בכלל "בכל מקום יש מקום שאין בו מקום" איזה משמעות יש למשפט הקשקשני הזה?

הגדרת בורא עולם שיש לכוון כדי לייחד את בורא עולם
"בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינם נימצא אלהים, שמהווה אותם ומאחד אותם מעצם היותו היפוכם".

 

 

ביאור ההגדרה של בורא עולם
 "בכל מקום"= פירושו כל מקום שניבחר להגדיר ולתחום מכלל היקום, (מכאן נימצא שאלהים בכל מקום כפי שכתב דוד המלך עליו השלום בתהילים "מלוא כל הארץ כבודו" וכפי שפירש רבנו נחמן "אין עוד מלבדו זה כולנו וזה הכול וזה הוא כולו אלהים
ש מקום" =פירושו שבסופו של דבר ניווכח שיש בנמצא.
 "שאין בו מקום"= פירושו הוא ההיפוך של היש מקום.והאין והוא נמצא בכל מקום ביקום
"בינהם נימצא אלהים" =פירושו שאלהים בין היש והאין וצורתו מכיפה=הפכים
 "שמהווה אותם ומאחד אותם" פירושו שמצורת הכיפה שבו מייצר ומהווה ומאחד את היש מקום ואת האין מקום. המאחד את האין ויש פירושו שצורתו הכיפתית האחת שומרת את הגבול בין היש והאין ובכך שומרת על קיומם ואחדותם, והוא נמצא בכל מקום ביקום
 "מעצם, היותו היפוכם"= פירושו שאלהים מורכב מכיפה (הפכים)שצדה אחת קעור הוא היש, וצידה אחת קמור הוא האין , ומהיש מהווה את האין ומיש מהווה את האין.

נו... הפילוסופיה הזאת אינה ממך...

והראיה =אינך יודע להסביר אותה,מלבד לחזור על הציטוט,ולזיין את המוח על דויד הערס הזה ושאר מסכתות...

הפלוסופיה הזו כתובה בהקדמה של  ספרי. שמי גלוי בו . קישור לספר לעיון בחינם

https://app.box.com/s/zqki14u2x9fgadbngsyza30uxlmemv3m 

הדגשתי לך את ההסבר באדום רק מה שרוולנטי לגיבכם אני יודע שאתם אלרגיים למשפטים מהתורה ומתהילים ממליץ שתתיחס רק למה שמודגש

מלבד ציטוט המשפט (אלוהים יודע מאיפה לקחת אותו),אין לך מושג מהחיים שלך בפילוסופיה...

אינך מסביר איך מגיעים לפילוסופיה הזאת , וכל ה "כל הזכויות שמורות " שלך ממש מגוחך...

מי צריך את בליל הביאושין הדתי הילכתי רבני שמרחת כאן לעייפה???

אתה שאינך מקיים ועושה בפועל את המצוות הכתובות בתורה שאתה מאמין בה, מומלץ לך ללמוד בספר רמ"ח יסודות המצוות עשה, כדי לקבל שכרך כאילו קיימת את המצוות בפועל ממש, ויהיה לך על מה לסמוך בדרכך

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

הגדרת בורא עולם שיש לכוון כדי לייחד את בורא עולם
"בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינם נימצא אלהים, שמהווה אותם ומאחד אותם מעצם היותו היפוכם".

 

 

ביאור ההגדרה של בורא עולם
 "בכל מקום"= פירושו כל מקום שניבחר להגדיר ולתחום מכלל היקום, (מכאן נימצא שאלהים בכל מקום כפי שכתב דוד המלך עליו השלום בתהילים "מלוא כל הארץ כבודו" וכפי שפירש רבנו נחמן "אין עוד מלבדו זה כולנו וזה הכול וזה הוא כולו אלהים
ש מקום" =פירושו שבסופו של דבר ניווכח שיש בנמצא.
 "שאין בו מקום"= פירושו הוא ההיפוך של היש מקום.והאין והוא נמצא בכל מקום ביקום
"בינהם נימצא אלהים" =פירושו שאלהים בין היש והאין וצורתו מכיפה=הפכים
 "שמהווה אותם ומאחד אותם" פירושו שמצורת הכיפה שבו מייצר ומהווה ומאחד את היש מקום ואת האין מקום. המאחד את האין ויש פירושו שצורתו הכיפתית האחת שומרת את הגבול בין היש והאין ובכך שומרת על קיומם ואחדותם, והוא נמצא בכל מקום ביקום
 "מעצם, היותו היפוכם"= פירושו שאלהים מורכב מכיפה (הפכים)שצדה אחת קעור הוא היש, וצידה אחת קמור הוא האין , ומהיש מהווה את האין ומיש מהווה את האין.

דוד, אתה קורא לזה במפורש "ההגדרה של בורא עולם..."...

 

מסקרן אותי האם יש לך, האם קיבלת איזה פידבק, איזה רמז, איזה אישור, שבורא העולם אכן מסכים עם ההגדרה הזו, ושלם איתה ?...

 

או שאתה משאיר את זה כנקודה פתוחה, שאולי בעתיד אתה עשוי לשנות מעט את ההגדרה ?

מסתפק בפידבק שענית לי בתגובתך בשרשור . הבנתי. תודה.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

קודם תסביר מה זה בכלל "בכל מקום יש מקום שאין בו מקום" איזה משמעות יש למשפט הקשקשני הזה?

הגדרת בורא עולם שיש לכוון כדי לייחד את בורא עולם
"בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינם נימצא אלהים, שמהווה אותם ומאחד אותם מעצם היותו היפוכם".

 

 

ביאור ההגדרה של בורא עולם
 "בכל מקום"= פירושו כל מקום שניבחר להגדיר ולתחום מכלל היקום, (מכאן נימצא שאלהים בכל מקום כפי שכתב דוד המלך עליו השלום בתהילים "מלוא כל הארץ כבודו" וכפי שפירש רבנו נחמן "אין עוד מלבדו זה כולנו וזה הכול וזה הוא כולו אלהים
ש מקום" =פירושו שבסופו של דבר ניווכח שיש בנמצא.
 "שאין בו מקום"= פירושו הוא ההיפוך של היש מקום.והאין והוא נמצא בכל מקום ביקום
"בינהם נימצא אלהים" =פירושו שאלהים בין היש והאין וצורתו מכיפה=הפכים
 "שמהווה אותם ומאחד אותם" פירושו שמצורת הכיפה שבו מייצר ומהווה ומאחד את היש מקום ואת האין מקום. המאחד את האין ויש פירושו שצורתו הכיפתית האחת שומרת את הגבול בין היש והאין ובכך שומרת על קיומם ואחדותם, והוא נמצא בכל מקום ביקום
 "מעצם, היותו היפוכם"= פירושו שאלהים מורכב מכיפה (הפכים)שצדה אחת קעור הוא היש, וצידה אחת קמור הוא האין , ומהיש מהווה את האין ומיש מהווה את האין.

נו... הפילוסופיה הזאת אינה ממך...

והראיה =אינך יודע להסביר אותה,מלבד לחזור על הציטוט,ולזיין את המוח על דויד הערס הזה ושאר מסכתות...

הפלוסופיה הזו כתובה בהקדמה של  ספרי. שמי גלוי בו . קישור לספר לעיון בחינם

https://app.box.com/s/zqki14u2x9fgadbngsyza30uxlmemv3m 

הדגשתי לך את ההסבר באדום רק מה שרוולנטי לגיבכם אני יודע שאתם אלרגיים למשפטים מהתורה ומתהילים ממליץ שתתיחס רק למה שמודגש

מלבד ציטוט המשפט (אלוהים יודע מאיפה לקחת אותו),אין לך מושג מהחיים שלך בפילוסופיה...

אינך מסביר איך מגיעים לפילוסופיה הזאת , וכל ה "כל הזכויות שמורות " שלך ממש מגוחך...

מי צריך את בליל הביאושין הדתי הילכתי רבני שמרחת כאן לעייפה???

אתה שאינך מקיים ועושה בפועל את המצוות הכתובות בתורה שאתה מאמין בה, מומלץ לך ללמוד בספר רמ"ח יסודות המצוות עשה, כדי לקבל שכרך כאילו קיימת את המצוות בפועל ממש, ויהיה לך על מה לסמוך בדרכך

אתה, שאין לך מושג על הפילוסופיה שאתה מצטט פה שולח אותי ללמוד?

ממי?

ממטומטמי הלכות,עובדי אלילים,רוחות ותיקונן, בעלי קמיעות,רוחות ושדים???

מי שמך לקבוע מה אני מקיים בעבור מי שיודע מה אני  מקיים?

כבר אמרתי לך שהמצוות הו למטומטמי שכל...גלגלי עזר... כי ברגע שאני מתעלה רוחנית,ממילא הצד הרוחני שלי ימנע ממני מלעשות דברים רעים...

והרב מצגר ,מבקש חנינה מבית הכלא ששם הושיבו את התחת  שלו,כראוי, עם הרמ"ח זבביר ושס"ה סכמנדיר...

הגדרת בורא עולם שיש לכוון כדי לייחד את בורא עולם
"בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינם נימצא אלהים, שמהווה אותם ומאחד אותם מעצם היותו היפוכם".

 

 

ביאור ההגדרה של בורא עולם
 "בכל מקום"= פירושו כל מקום שניבחר להגדיר ולתחום מכלל היקום, (מכאן נימצא שאלהים בכל מקום כפי שכתב דוד המלך עליו השלום בתהילים "מלוא כל הארץ כבודו" וכפי שפירש רבנו נחמן "אין עוד מלבדו זה כולנו וזה הכול וזה הוא כולו אלהים
ש מקום" =פירושו שבסופו של דבר ניווכח שיש בנמצא.
 "שאין בו מקום"= פירושו הוא ההיפוך של היש מקום.והאין והוא נמצא בכל מקום ביקום
"בינהם נימצא אלהים" =פירושו שאלהים בין היש והאין וצורתו מכיפה=הפכים
 "שמהווה אותם ומאחד אותם" פירושו שמצורת הכיפה שבו מייצר ומהווה ומאחד את היש מקום ואת האין מקום. המאחד את האין ויש פירושו שצורתו הכיפתית האחת שומרת את הגבול בין היש והאין ובכך שומרת על קיומם ואחדותם, והוא נמצא בכל מקום ביקום
 "מעצם, היותו היפוכם"= פירושו שאלהים מורכב מכיפה (הפכים)שצדה אחת קעור הוא היש, וצידה אחת קמור הוא האין , ומהיש מהווה את האין ומיש מהווה את האין.

דוד, אתה קורא לזה במפורש "ההגדרה של בורא עולם..."...

 

מסקרן אותי האם יש לך, האם קיבלת איזה פידבק, איזה רמז, איזה אישור, שבורא העולם אכן מסכים עם ההגדרה הזו, ושלם איתה ?...

 

או שאתה משאיר את זה כנקודה פתוחה, שאולי בעתיד אתה עשוי לשנות מעט את ההגדרה ?

מסתפק בפידבק שענית לי בתגובתך בשרשור . הבנתי. תודה.

אבל אני בכלל לא סמכות, קטונתי...

 

ואני בכלל לא 'מתורגלת' בלחשוב על אלוהים, וגם לא מנסהemo_37.png

 

מה לא מובן? : מקום שאין בו מקום זה מקום מלא על גדותיו - שהוא מלא על גדותיו במידה כזו שכבר אי אפשר להוסיף בו דבר נוסף!

 

ואלוהים הרי לא טיפש, סליחה שאני אומרת - אז הוא הולך בינם, בין המקומות המלאים האלה, כי שם אכן יש סיכוי כן למצוא מקום, זה סטטיסטי, החיפוש הוא מהיר ואוטומטי, ולאורך זמן או זמן נתון (סביר) בסוף ימצא מקום לאלוהים, כמו שאומרים 'להשתחל' בו, בין לבין...

 

בין לבין (המקומות של ה'אין מקום') יהיו מקומות שמתאימים יותר לקעור ומקומות שמתאימים יותר לקמור, מה שמתאים לו יותר, שם הוא ישתחל.

 

מה לא ברור פה?

 

בכל מקרה, גם אם אתם לא מבינים עד הסוף, תשקיעו מאמץ, זה מחדד את השכלemo_16.png

האין מקום לא זקוק למקום כדי להימצאות

הבנתי, תודה.

הבנת אריאלה?

קודם תסביר מה זה בכלל "בכל מקום יש מקום שאין בו מקום" איזה משמעות יש למשפט הקשקשני הזה?

הגדרת בורא עולם שיש לכוון כדי לייחד את בורא עולם
"בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינם נימצא אלהים, שמהווה אותם ומאחד אותם מעצם היותו היפוכם".

 

 

ביאור ההגדרה של בורא עולם
 "בכל מקום"= פירושו כל מקום שניבחר להגדיר ולתחום מכלל היקום, (מכאן נימצא שאלהים בכל מקום כפי שכתב דוד המלך עליו השלום בתהילים "מלוא כל הארץ כבודו" וכפי שפירש רבנו נחמן "אין עוד מלבדו זה כולנו וזה הכול וזה הוא כולו אלהים
ש מקום" =פירושו שבסופו של דבר ניווכח שיש בנמצא.
 "שאין בו מקום"= פירושו הוא ההיפוך של היש מקום.והאין והוא נמצא בכל מקום ביקום
"בינהם נימצא אלהים" =פירושו שאלהים בין היש והאין וצורתו מכיפה=הפכים
 "שמהווה אותם ומאחד אותם" פירושו שמצורת הכיפה שבו מייצר ומהווה ומאחד את היש מקום ואת האין מקום. המאחד את האין ויש פירושו שצורתו הכיפתית האחת שומרת את הגבול בין היש והאין ובכך שומרת על קיומם ואחדותם, והוא נמצא בכל מקום ביקום
 "מעצם, היותו היפוכם"= פירושו שאלהים מורכב מכיפה (הפכים)שצדה אחת קעור הוא היש, וצידה אחת קמור הוא האין , ומהיש מהווה את האין ומיש מהווה את האין.

נו... הפילוסופיה הזאת אינה ממך...

והראיה =אינך יודע להסביר אותה,מלבד לחזור על הציטוט,ולזיין את המוח על דויד הערס הזה ושאר מסכתות...

הפלוסופיה הזו כתובה בהקדמה של  ספרי. שמי גלוי בו . קישור לספר לעיון בחינם

https://app.box.com/s/zqki14u2x9fgadbngsyza30uxlmemv3m 

הדגשתי לך את ההסבר באדום רק מה שרוולנטי לגיבכם אני יודע שאתם אלרגיים למשפטים מהתורה ומתהילים ממליץ שתתיחס רק למה שמודגש

מלבד ציטוט המשפט (אלוהים יודע מאיפה לקחת אותו),אין לך מושג מהחיים שלך בפילוסופיה...

אינך מסביר איך מגיעים לפילוסופיה הזאת , וכל ה "כל הזכויות שמורות " שלך ממש מגוחך...

מי צריך את בליל הביאושין הדתי הילכתי רבני שמרחת כאן לעייפה???

אתה שאינך מקיים ועושה בפועל את המצוות הכתובות בתורה שאתה מאמין בה, מומלץ לך ללמוד בספר רמ"ח יסודות המצוות עשה, כדי לקבל שכרך כאילו קיימת את המצוות בפועל ממש, ויהיה לך על מה לסמוך בדרכך

כל אחד מקיים מצוות מהתורה לפי מה שנוח לו ( "הרב נוח" ).למשל הרבה בעלי מגבעות וזקנים מתפללים שלוש פעמים ביום,שומרים שבת אבל עוברים על מצוות לא 'לא תעשה' כמו לגנוב ולרמות איפה שיש באפשרותם.לאנוס נשים ולבעול ילדים.אדם כמוני למשל לא מקיים את מצוות שמירת השבת ותפילות יום יומיות,אבל אני לא גונב ובתחום המוסרי להרבה שטמרי מצוות כביכול,יש מה ללמוד ממני.

 שמאלנות היא מחלת נפש חשוכת מרפא emo_02.png.

מה זה בדיוק "אופן תיאורטי לחלקיק האלוהי שצורתו כיפה שמורכבותה היא מאין ויש ,ותראו את צידה הקעור של הכיפה שהיא האין (תיאורטית) (מכיפה = הפכים) ומאין שבה נוצר היש, ומיש שבה נוצר האין, צידה האחד של החלקיק האלוהי הקמור הוא היש והוא הצד הזכרי , וצרתה הקעור של הכיפה הוא האין והוא הצד הנקבי"מאיפה אתה יודע את זה? איפה הביסוס של זה?

זה ג'יבריש מזוכך...וראה גם "בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, המאחד ומהווה אותם, מעצם היותו היפוכם".

ממש כפתור ופרח.

בכל נקודה ביקום יש מקום שאין בו מקום וביניהם מצויה ההזיה של למך חושם (=חכם שלום)...

גם את אלברט איינשטיין בכלל לא הבינו והיה צריך לפרש אותו וגם אז אמרו על התיאוריה שלו שזו 'פיסיקה יהודית' שמטמאה את המדע הגרמני.

 

מה שאני לא מבינה אני לא תוקפת. חכם שלום לא היה כותב ספרים עבי כרס ומפרסם אותם אם זה היה סתם, פשוט לא יתכן.

חבל. זו לא הגישה הנכונה לדעתי. את השטויות של מר שלום יש לתקוף וחובה לסחוט כל פיסת לגיטימציה מדברים כאלה הזויים. שלא יעלו עלינו ״חכמי אי השפיות״. השאלה איך נכון לתקוף.

כל כותב השערה או דעה שיש בה אמת או פוטנציאל לאמת יוכל להגן עליה באופן רציונאלי. בשביל זה קיימת הדוקטרינה המדעית המושתתת על עקרונות של הפרכות , השערות ותצפיות.

להשוות את מר שלום לאלברט איינשטיין זו השוואה לא ראויה בלשון המעטה. ואין לך מה לחשוש מאכילת כובעים. ההיפך הוא הנכון. תחשבי על זה... אם אלוהים יתגלה מולנו מחר אני פורץ בצחוק על כל אלה שבמשך 3000 שנה ניסו להוכיח לי את קיומו ולא הצליחו. נראה לי שגם הוא יקרע מצחוק על המזוזות, הפתקים בכותל, על גמילות חסדים, קברי הצדיקים, ימי כיפור, ברית המילה (זה בכלל ״קורע״) ועוד רבים ו״טובים.״

איך אמר דאגלאס אדמס... 

"במרכזה של כל דת עומדים רעיונות מסוימים המוגדרים כקדושים או מקודשים ואין לאף אחד רשות להטיל בהם ספק. למה לא? כי לא!"

כל עוד זה מתקיים חובה עלינו לבער את הבורות והפרימיטיביות הזו מהתרבות שלנו.

 

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

מה זה בדיוק "אופן תיאורטי לחלקיק האלוהי שצורתו כיפה שמורכבותה היא מאין ויש ,ותראו את צידה הקעור של הכיפה שהיא האין (תיאורטית) (מכיפה = הפכים) ומאין שבה נוצר היש, ומיש שבה נוצר האין, צידה האחד של החלקיק האלוהי הקמור הוא היש והוא הצד הזכרי , וצרתה הקעור של הכיפה הוא האין והוא הצד הנקבי"מאיפה אתה יודע את זה? איפה הביסוס של זה?

זה ג'יבריש מזוכך...וראה גם "בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, המאחד ומהווה אותם, מעצם היותו היפוכם".

ממש כפתור ופרח.

בכל נקודה ביקום יש מקום שאין בו מקום וביניהם מצויה ההזיה של למך חושם (=חכם שלום)...

גם את אלברט איינשטיין בכלל לא הבינו והיה צריך לפרש אותו וגם אז אמרו על התיאוריה שלו שזו 'פיסיקה יהודית' שמטמאה את המדע הגרמני.

 

מה שאני לא מבינה אני לא תוקפת. חכם שלום לא היה כותב ספרים עבי כרס ומפרסם אותם אם זה היה סתם, פשוט לא יתכן.

חבל. זו לא הגישה הנכונה לדעתי. את השטויות של מר שלום יש לתקוף וחובה לסחוט כל פיסת לגיטימציה מדברים כאלה הזויים. שלא יעלו עלינו ״חכמי אי השפיות״. השאלה איך נכון לתקוף.

כל כותב השערה או דעה שיש בה אמת או פוטנציאל לאמת יוכל להגן עליה באופן רציונאלי. בשביל זה קיימת הדוקטרינה המדעית המושתתת על עקרונות של הפרכות , השערות ותצפיות.

להשוות את מר שלום לאלברט איינשטיין זו השוואה לא ראויה בלשון המעטה. ואין לך מה לחשוש מאכילת כובעים. ההיפך הוא הנכון. תחשבי על זה... אם אלוהים יתגלה מולנו מחר אני פורץ בצחוק על כל אלה שבמשך 3000 שנה ניסו להוכיח לי את קיומו ולא הצליחו. נראה לי שגם הוא יקרע מצחוק על המזוזות, הפתקים בכותל, על גמילות חסדים, קברי הצדיקים, ימי כיפור, ברית המילה (זה בכלל ״קורע״) ועוד רבים ו״טובים.״

איך אמר דאגלאס אדמס... 

"במרכזה של כל דת עומדים רעיונות מסוימים המוגדרים כקדושים או מקודשים ואין לאף אחד רשות להטיל בהם ספק. למה לא? כי לא!"

כל עוד זה מתקיים חובה עלינו לבער את הבורות והפרימיטיביות הזו מהתרבות שלנו.

 

אני מסביייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייר לך.....

הדת מתנחלת על צורך אנושי לתשובות פילוסופיות (מוות תכלית חיים וכדומה)

כל זמן שאין מי שימלא את החוסר הזה הדת תשלוט...

עוד פעם בערות, ועוד פעם בערות, די...הבן את הנוסחא הכללית...

מה זה בדיוק "אופן תיאורטי לחלקיק האלוהי שצורתו כיפה שמורכבותה היא מאין ויש ,ותראו את צידה הקעור של הכיפה שהיא האין (תיאורטית) (מכיפה = הפכים) ומאין שבה נוצר היש, ומיש שבה נוצר האין, צידה האחד של החלקיק האלוהי הקמור הוא היש והוא הצד הזכרי , וצרתה הקעור של הכיפה הוא האין והוא הצד הנקבי"מאיפה אתה יודע את זה? איפה הביסוס של זה?

זה ג'יבריש מזוכך...וראה גם "בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, המאחד ומהווה אותם, מעצם היותו היפוכם".

ממש כפתור ופרח.

בכל נקודה ביקום יש מקום שאין בו מקום וביניהם מצויה ההזיה של למך חושם (=חכם שלום)...

גם את אלברט איינשטיין בכלל לא הבינו והיה צריך לפרש אותו וגם אז אמרו על התיאוריה שלו שזו 'פיסיקה יהודית' שמטמאה את המדע הגרמני.

 

מה שאני לא מבינה אני לא תוקפת. חכם שלום לא היה כותב ספרים עבי כרס ומפרסם אותם אם זה היה סתם, פשוט לא יתכן.

חבל. זו לא הגישה הנכונה לדעתי. את השטויות של מר שלום יש לתקוף וחובה לסחוט כל פיסת לגיטימציה מדברים כאלה הזויים. שלא יעלו עלינו ״חכמי אי השפיות״. השאלה איך נכון לתקוף.

כל כותב השערה או דעה שיש בה אמת או פוטנציאל לאמת יוכל להגן עליה באופן רציונאלי. בשביל זה קיימת הדוקטרינה המדעית המושתתת על עקרונות של הפרכות , השערות ותצפיות.

להשוות את מר שלום לאלברט איינשטיין זו השוואה לא ראויה בלשון המעטה. ואין לך מה לחשוש מאכילת כובעים. ההיפך הוא הנכון. תחשבי על זה... אם אלוהים יתגלה מולנו מחר אני פורץ בצחוק על כל אלה שבמשך 3000 שנה ניסו להוכיח לי את קיומו ולא הצליחו. נראה לי שגם הוא יקרע מצחוק על המזוזות, הפתקים בכותל, על גמילות חסדים, קברי הצדיקים, ימי כיפור, ברית המילה (זה בכלל ״קורע״) ועוד רבים ו״טובים.״

איך אמר דאגלאס אדמס... 

"במרכזה של כל דת עומדים רעיונות מסוימים המוגדרים כקדושים או מקודשים ואין לאף אחד רשות להטיל בהם ספק. למה לא? כי לא!"

כל עוד זה מתקיים חובה עלינו לבער את הבורות והפרימיטיביות הזו מהתרבות שלנו.

 

אני מסביייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייר לך.....

הדת מתנחלת על צורך אנושי לתשובות פילוסופיות (מוות תכלית חיים וכדומה)

כל זמן שאין מי שימלא את החוסר הזה הדת תשלוט...

עוד פעם בערות, ועוד פעם בערות, די...הבן את הנוסחא הכללית...

בסדר בסדר. לא צריך לצעוק. אני מבין מה שאתה אומר. פשוט לא מסכים איתך  :-)

ככול שתהיה יותר השכלה תהיה פחות בערות. ככול שתהיה יותר בערות יהיו פחות דתות. יש קשר ישיר בין השכלה לדת. קשר הופכי. חברה טכנולוגית תהיה בהכרח פחות דתייה מחברה חקלאית למשל.

מסכים איתך בשימוש במילה חוסר. זה אכן ממלא חוסר מסוים. אני פשוט חושב שלבער את הבורות, לחזק את המדע והטכנולוגיה בתרבות האנושית יצמצם את המקום שיש לדתות בעולם.

 

זה גם ככה קורה בדיוק כך. אני לא ממציא כלום. פשוט מעדיף שזה יסתיים מחר. שלא יהיו יותר דתיים. אפילו אתמול.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

מנסיוני רב השנים למדתי שאם מישהו לא מסוגל לנסח את רעיונותיו בצורה בהירה מובנת ותמציתיתרבה במלל לא מובן ומאשים את זולתו שלא יורד לעומק רעיונותיו -הוא קשקשן חסר תקנה...

אני מסתפק באחוזון העליון שמבין. ומאמין שיעבירו הסבר לתחתונים מהם

"אחוזון העליון"?!

וואו, איזו נפיחוּת!

עשרה קבין נפיחוּת ירדו לעולם, תשעה נטל חכם שלום, ואחד - כל העולם כולו...

זה על תקן ״מתחזק״ כשמישהו חוזר בתשובה. ואני שואל ״מה מתחזק מה!! בנאדם מאבד את יכולתו לחשוב בהיגיון ולזה קוראים מתחזק?!״

וברומנית: דחיל ראבק!

תשמע, אני מכירה את הנושא\תופעה הזו של "להתחזק", 'להתחזק' בדת, 'להתחזק' באמונה, וגם בעיני זה מגוחך להחריד וגם אותי זה מצחיק בטירוף - אבל צריך לראות את התמונה הרחבה, ולא ללעוג להם יתר על המידה, ולדעת ולהביא בחשבון ש'החוזרים בתשובה' האלה 'באים ממקום לא טוב', והחזרה בתשובה וה'התחזקות' זה בשבילם קרש הצלה משהיה במקומות ומציאויות מאד לא טובים.

 

נכון, זו בריחה לתחום של הבלים ולא כלום, אבל גם אם זה כך, גם אם זה למעשה 'בריחה' - זה לגביהם הרע במיעוטו.

 

יצא לי לשמוע דיבורים גלויי לב על הכניסה שלהם ל'התחזקות', אחד סיפר לי על גירושים מאד קשים שעבר, אחר סיפר לי שרק כך ניצל מהתמכרות קשה וממושכת שלו לפורנוגרפיה, נו מה לעשות, אלה אנשים עמוסי בעיות שה'התחזקות' שלהם עם כל הגיחוך שבא מצילה אותם מדברים גרועים עוד יותרemo_17.png

סליחה על האנלוגיה הקיצונית. פשוט נגעת פה, לדעתי, שלא במודע בנקודה בסיסית וחשובה מאוד שמתוקף התרבות שאת חיה בה רבים לא נותנים עליה את הדעת והיא נבלעת בקלות ב meme הכללי.

 

מה אם אותם חוזרים בתשובה היו משתמשים בהרואין ומתים מההתמכרות? האם רוח הדברים שלך הייתה משתנה למרות שזה עשה להם טוב ועזר להם ״להיפטר״ מהצרה שלהם? אקח סיכון ואניח שאת כמו כל אדם נורמטיבי תצאי נגד. כי סמים זה לא חוקי וזה מסוכן. הרי בסוף הם מתו.

אז למה בעצם את לא יוצאת נגד ה״התחזקות״ באותה מידה? כי סביר להניח שאת לא רואה בה אותו סיכון ואין שום חוק שגורם לך כאזרחית הגונה להרגיש מחויבת להתנגד.

 

אז השאלה המתבקשת היא: האם הדת גורמת לנזק גדול כמו סמים קשים?

 

"הדת היא עלבון לכבוד העצמי האנושי. איתה או בלעדיה, תמיד יהיו אנשים טובים שיעשו מעשים טובים ואנשים רעים שיעשו מעשים רעים. אבל כדי שאנשים טובים יעשו מעשים רעים, לכך יש צורך בדת". (הפיזיקאי וחתן פרס נובל סטיבן ויינברג)

הדת מנוונת אנשים, קבוצות ותרבויות שלמות. פושטת מאיתנו את היושרה הבסיסית שלנו. משעבדת את המוח שלנו עד שהוא נעדר כל חשיבה רציונאלית ועצמאית. תיראי מה קרה לאיסלאם מרגע שזנח את המדע מתוקף צו של עימאם. כיום 1.6 מיליארד אנשים עם דעות חשוכות ופרימיטביות שבעבר הרחוק עד המאה ה 13 היו בקידמת המדע. זה מה שהדת עשתה להם.

 

״המדע מעיף אנשים לירח. הדת מעיפה אנשים לבניינים״ (ויקטור ג׳ון סטנגר)

אז את רואה את האדם הזה והוא במצוקה. מי בכלל חושב על דברים כאלה גדולים. נכון?

נכון. מה לעשות. הרבה דברים מתחילים במודעות. מודעות לאחריות הקולקטיבית שלנו אחד כלפי השניה (זה דבר שמאוד נפגע מאורך החיים הקפיטליסטי-אינדיבידואלי והתפיסות ההומניסטיות שלו ואם נוסיף לזה את כמות האוכלוסיה שמקיפה בעת הזו אינדיבידואל ברחבי העולם אזי נקבל שפרטים כיום הרבה יותר מבודדים מבעבר ול meme-ים קל יותר להשפיע עלינו כי הם סה״כ תוצרים של המציאות הבין-סובייקטיבית שלנו אז ככול שהאוכלוסיה יותר גדולה כוחו של ה meme גדל).

אז בואי נבדוק כמה מכורים לסמים מתו בכל תולדות האנושות וכמה מתו בגלל דתות. רוצה לעשות ניסוי כזה? אני מוכן להתערב איתך שהרבה יותר אנשים מתו בגלל דתות בכל תולדות ההיסטוריה האנושית. אבל כשאת מדברת איך שאת מדברת שומעים ממך את ה meme התרבותי שלנו. ובעצם של כל תרבות שלדת יש בה חלק מרכזי. גם אם הדת שוחקת, מסרטנת והורגת מיליונים עדיין יש לה חסינות. להרואין לא. לדת כן.

אז כל פעם שאדם פונה לדת הוא פוגע למעשה בכולנו. במרקם של הקולקטיב. הוא הופך להיות ישות אנאכרוניסטית בעולם המודרני. ישות שמרעילה את סביבתה וחותרת להחדיר את תפיסותיה החשוכות.

 

לכל אחד ואחת מאיתנו יש אחריות קטנה שעלינו לשאת כדי שאולי נוכל יום אחד לספק לילדים שלנו חברה נאורה יותר, חילונית יותר, מוסרית יותר. אני חושב שאסור למי שסובל ממצוקה להזריק הרואין אבל באותה מידה אסור לו לחזור בתשובה. אבל ה meme התרבותי בעידן זה של האנושות חושב אחרת. לי זה ברור שההרואין פוגע רק בו בעוד שהדת פוגעת ברבים.

 

אם היה דופק בדלתך מתרים לדאעש ומבקש שקל האם היית תורמת לדעאש שקל גם אם שקל אחד אין לו כמעט משמעות? לשיטתך כן. הרי מה זה שקל. וכמוך יש מיליונים.

ולדעאש יש מיליוני שקלים. וכל אחד מאיתנו נשאר במעגל הקטן שלו ונותן לדעאש שקל אחד. מאמין אחד. חוזר בתשובה אחד. שמקבל שידוך. ומשריץ ילדים. שהופכים לעול חברתי וכלכלי. שלא מקבלים השכלה ותורמים חזרה לחברה. שדעותיהם יהיו לרוב ימניות קיצוניות, זנופוביות וחשוכות. שיחוקקו חוקים לא מוסריים. ויצאו למלחמות כי יש להם קול בראש שקורא להם או רב ראשי שפוקד עליהם בצו אלוהים.

 

רק מאמין אחד. נקודה למחשבה.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

מה זה בדיוק "אופן תיאורטי לחלקיק האלוהי שצורתו כיפה שמורכבותה היא מאין ויש ,ותראו את צידה הקעור של הכיפה שהיא האין (תיאורטית) (מכיפה = הפכים) ומאין שבה נוצר היש, ומיש שבה נוצר האין, צידה האחד של החלקיק האלוהי הקמור הוא היש והוא הצד הזכרי , וצרתה הקעור של הכיפה הוא האין והוא הצד הנקבי"מאיפה אתה יודע את זה? איפה הביסוס של זה?

זה ג'יבריש מזוכך...וראה גם "בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, המאחד ומהווה אותם, מעצם היותו היפוכם".

ממש כפתור ופרח.

בכל נקודה ביקום יש מקום שאין בו מקום וביניהם מצויה ההזיה של למך חושם (=חכם שלום)...

גם את אלברט איינשטיין בכלל לא הבינו והיה צריך לפרש אותו וגם אז אמרו על התיאוריה שלו שזו 'פיסיקה יהודית' שמטמאה את המדע הגרמני.

 

מה שאני לא מבינה אני לא תוקפת. חכם שלום לא היה כותב ספרים עבי כרס ומפרסם אותם אם זה היה סתם, פשוט לא יתכן.

חבל. זו לא הגישה הנכונה לדעתי. את השטויות של מר שלום יש לתקוף וחובה לסחוט כל פיסת לגיטימציה מדברים כאלה הזויים. שלא יעלו עלינו ״חכמי אי השפיות״. השאלה איך נכון לתקוף.

כל כותב השערה או דעה שיש בה אמת או פוטנציאל לאמת יוכל להגן עליה באופן רציונאלי. בשביל זה קיימת הדוקטרינה המדעית המושתתת על עקרונות של הפרכות , השערות ותצפיות.

להשוות את מר שלום לאלברט איינשטיין זו השוואה לא ראויה בלשון המעטה. ואין לך מה לחשוש מאכילת כובעים. ההיפך הוא הנכון. תחשבי על זה... אם אלוהים יתגלה מולנו מחר אני פורץ בצחוק על כל אלה שבמשך 3000 שנה ניסו להוכיח לי את קיומו ולא הצליחו. נראה לי שגם הוא יקרע מצחוק על המזוזות, הפתקים בכותל, על גמילות חסדים, קברי הצדיקים, ימי כיפור, ברית המילה (זה בכלל ״קורע״) ועוד רבים ו״טובים.״

איך אמר דאגלאס אדמס... 

"במרכזה של כל דת עומדים רעיונות מסוימים המוגדרים כקדושים או מקודשים ואין לאף אחד רשות להטיל בהם ספק. למה לא? כי לא!"

כל עוד זה מתקיים חובה עלינו לבער את הבורות והפרימיטיביות הזו מהתרבות שלנו.

 

הייתי יכולה להסכים עם כל מה שאתה כותב, כי העמדות והדעות שלי לגמרי דומות לשלך - אבל בהבדל אחד של ההתייחסות להקשר לרקע ולמסגרת, מסגרת הפורום...

 

בעניין השיטה והכתיבה של חכם שלום, כתבתי שאין לי עמדה ושקטונתי, ואפילו שנגיד שכן יש לי דעה, אנחנו בסך הכל עוברי אורח (אני לפחות) בפורום קטן מעוט משתתפים שכללי ה"הדוקטרינה המדעית המושתתת על עקרונות של הפרכות , השערות ותצפיות..." לא נהוגים ולא מחייבים בו...

 

אז לכן אני עומדת מהצד ולא מפרטת את דעתי הפרטית\אישית, וגם אם הייתי מתערבת ומתווכחת, כי הדעות שלי כמו שאמרתי דומות לשלך, זה לא היה משנה שום דבר, כי לפחות בזמן הנראה לעין, תמיד יהיו אנשים רבים עם נטיה לעיסוק באמונה ובמיסטיקה, ואתה לא יכול לקחת את זה מהם, וגם יש להם את חופש הדיבור ואת חופש העיסוק...

 

היה כאן קורא\כותב בכינוי 'לנצח', שהחשיב את עצמו למשיח המיועד, ואני אולי היחידה שהייתי איתו בקשר טוב. 'טברנקלס' יצא למלחמת חורמה נגדו, קבע שמקומו לא בפורום כאן, עד שבסוף הוא באמת עזב. ואני לא אהבתי את הגירוש הזה, אפשר היה להתייחס אליו כאל קוריוז, ולא כאל אוייב המדינה. זו הגישה והנטיה שלי...

 

תראה, בעיני יותר גרוע זה הבורות האדישות ובעיתייות האופי של מעט האנשים הקבועים כאן : כתבתי כאן לפני כמה זמן שאלה\חידה בכותרת "למה בחלל אין כח משיכה, אין כח כובד?", ותראה את התשובה המזעזעת של מי שהוא מהנדס אלקטרוניקה בעל תואר אוניברסיטאי במתמטיקה ומדען (לדבריו) ומורה ומנחה פרויקטים בבתי ספר - הוא החליף ובלבל בין חוק המשיכה האוניברסלי של א. ניוטון לבין חוק קולון העוסק במשיכה\דחיה בין מטענים חשמליים, רק כי ברוב בורותו הוטעה מהדמיון בנוסחאות, והתייחס במונח "מטענים" לכח המשיכה, זוועה, וזה מורה לאלפי תלמידים. אז עם הבורות שלו את משלים? ועם כתיבה של משתתף אחר הלוקה ב'אידאה פיקס' קשה וכבר שנים משגע את הפורום הדווי הזה באיזה עניין הזוי אתה משלים?

 

עזוב, אני לא עיוורת, אני רואה הכל, אבל אני לא נכנסת למלחמות עם אנשים, רק כי הם שונים ממני ואולי אפילו מוזרים, ביחוד שפרשתי מהפורום, ואני נכנסת לכאן רק לעיתים מאד רחוקות.

הגיוני

זה שאתה לא גונב ונוהג לפי המוסר. בלי טובות כך חייב להיות.

האם מעשה של רב או של נשיא או של מכובד כלשהו יכול להעיד על התורה...

התורה היא של כולם.. כתוב לא תנאף אז התורה בסדר. מי שלא בסדר זה מי שלא מקיים את המצוה.

אז אי אפשר לבוא בטענות כלפי רבנים סורחים כאילו הם מייצגים את התורה.

עבור לעמוד
... , , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר