מה נספר לילדנו בערב פסח.

סיפור יפה לערב פסח . מומלץ להתחיל איתו. נשיקות.
-----------------------------------------
בשנת 1954, דוד בן גוריון ,כשהיה ראש ממשלה, נסע לארצות הברית כדי להיפגש עם הנשיא דאז אייזנהאור ולבקש את עזרתו ותמיכתו ברגעיה הקשים של ישראל הצעירה.
באחד המפגשים עם מי שהיה אז מזכיר המדינה של הממשל, ג'ון פוסטר דאלס, זה התעמת עם בן גוריון במידה רבה של התנשאות: "אמור לי, ראש ממשלה - את מי אתה ומדינתך בעצם מייצגים? האם יהודי פולין או יהודי תימן, רומניה, מרוקו, עיראק, בריה"מ
או ברזיל הם אותו דבר? אחרי 2000 שנות גלות, האם אפשר לדבר על עם אחד, תרבות אחת? מורשת אחת או מסורת יהודית אחת?
בן גוריון ענה לו: "ראה, אדוני המזכ"ל, לפני 200 שנים הפליגה הספינה מייפלאוור מאנגליה ועליה היו המתיישבים הראשונים שהתיישבו במה שמוכר היום כמעצמה הדמוקרטית הגדולה הקרויה ארצות הברית של אמריקה. אנא ממך, צא לרחובות ושאל עשרה
ילדים צפון-אמריקאיים את הדברים הבאים:
מה היה שמו של קברניט הספינה?, כמה זמן נמשך המסע?, מה אכלו הנוסעים במהלך ההפלגה? וכיצד התנהג הים במהלך ההפלגה? יש סבירות יותר מגבוהה שלא תקבל תשובות מדויקות".
עכשיו ראה... לפני למעלה מ-3300 שנה היהודים יצאו ממצרים.
אני מבקש ממך שבאחד מנסיעותיך בעולם, תנסה לפגוש עשרה ילדים יהודים במדינות שונות, שאל אותם מה היה שמו של קברניט אותה יציאה,ממי הוא קיבל את השליחות הזו, מה היתה מטרת הנסיעה, כמה זמן נמשך המסע, מה אכלו במהלכו וכיצד נהג הים.

חברים יקרים, זהו בעצם אחד הענינים החשובים ביותר של חג הפסח - "והגדת לבנך", וכבר 3329 שנים אנו מעבירים את המורשת מדור לדור שלא תשכח תורה מישראל ע"י סיפור ההגדה ושמירת מצוות החג .
נאחל לכל בית ישראל
חג פסח כשר ושמח!

נספר לילדנו..

שהנה באחרית הימים קם נשיא.. שמכניס לתוכנית הלימודים את...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1258319420967997&id=505322836267663

סיפור יפה לערב פסח . מומלץ להתחיל איתו. נשיקות.
-----------------------------------------
בשנת 1954, דוד בן גוריון ,כשהיה ראש ממשלה, נסע לארצות הברית כדי להיפגש עם הנשיא דאז אייזנהאור ולבקש את עזרתו ותמיכתו ברגעיה הקשים של ישראל הצעירה.
באחד המפגשים עם מי שהיה אז מזכיר המדינה של הממשל, ג'ון פוסטר דאלס, זה התעמת עם בן גוריון במידה רבה של התנשאות: "אמור לי, ראש ממשלה - את מי אתה ומדינתך בעצם מייצגים? האם יהודי פולין או יהודי תימן, רומניה, מרוקו, עיראק, בריה"מ
או ברזיל הם אותו דבר? אחרי 2000 שנות גלות, האם אפשר לדבר על עם אחד, תרבות אחת? מורשת אחת או מסורת יהודית אחת?
בן גוריון ענה לו: "ראה, אדוני המזכ"ל, לפני 200 שנים הפליגה הספינה מייפלאוור מאנגליה ועליה היו המתיישבים הראשונים שהתיישבו במה שמוכר היום כמעצמה הדמוקרטית הגדולה הקרויה ארצות הברית של אמריקה. אנא ממך, צא לרחובות ושאל עשרה
ילדים צפון-אמריקאיים את הדברים הבאים:
מה היה שמו של קברניט הספינה?, כמה זמן נמשך המסע?, מה אכלו הנוסעים במהלך ההפלגה? וכיצד התנהג הים במהלך ההפלגה? יש סבירות יותר מגבוהה שלא תקבל תשובות מדויקות".
עכשיו ראה... לפני למעלה מ-3300 שנה היהודים יצאו ממצרים.
אני מבקש ממך שבאחד מנסיעותיך בעולם, תנסה לפגוש עשרה ילדים יהודים במדינות שונות, שאל אותם מה היה שמו של קברניט אותה יציאה,ממי הוא קיבל את השליחות הזו, מה היתה מטרת הנסיעה, כמה זמן נמשך המסע, מה אכלו במהלכו וכיצד נהג הים.

חברים יקרים, זהו בעצם אחד הענינים החשובים ביותר של חג הפסח - "והגדת לבנך", וכבר 3329 שנים אנו מעבירים את המורשת מדור לדור שלא תשכח תורה מישראל ע"י סיפור ההגדה ושמירת מצוות החג .
נאחל לכל בית ישראל
חג פסח כשר ושמח!

מעשיה מתוקה!

מעשיה כזו אינה חייבת להיות אמיתית, ודרך כלל אכן אינה אמיתית.

היא אך צריכה להיות לא בלתי-אפשרית מבחינה היפותטית.

מה שחשוב הוא המסר ה"ערכי" או ה"לקח" שניתן לקושש ממנה...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

סיפור יפה לערב פסח . מומלץ להתחיל איתו. נשיקות.
-----------------------------------------
בשנת 1954, דוד בן גוריון ,כשהיה ראש ממשלה, נסע לארצות הברית כדי להיפגש עם הנשיא דאז אייזנהאור ולבקש את עזרתו ותמיכתו ברגעיה הקשים של ישראל הצעירה.
באחד המפגשים עם מי שהיה אז מזכיר המדינה של הממשל, ג'ון פוסטר דאלס, זה התעמת עם בן גוריון במידה רבה של התנשאות: "אמור לי, ראש ממשלה - את מי אתה ומדינתך בעצם מייצגים? האם יהודי פולין או יהודי תימן, רומניה, מרוקו, עיראק, בריה"מ
או ברזיל הם אותו דבר? אחרי 2000 שנות גלות, האם אפשר לדבר על עם אחד, תרבות אחת? מורשת אחת או מסורת יהודית אחת?
בן גוריון ענה לו: "ראה, אדוני המזכ"ל, לפני 200 שנים הפליגה הספינה מייפלאוור מאנגליה ועליה היו המתיישבים הראשונים שהתיישבו במה שמוכר היום כמעצמה הדמוקרטית הגדולה הקרויה ארצות הברית של אמריקה. אנא ממך, צא לרחובות ושאל עשרה
ילדים צפון-אמריקאיים את הדברים הבאים:
מה היה שמו של קברניט הספינה?, כמה זמן נמשך המסע?, מה אכלו הנוסעים במהלך ההפלגה? וכיצד התנהג הים במהלך ההפלגה? יש סבירות יותר מגבוהה שלא תקבל תשובות מדויקות".
עכשיו ראה... לפני למעלה מ-3300 שנה היהודים יצאו ממצרים.
אני מבקש ממך שבאחד מנסיעותיך בעולם, תנסה לפגוש עשרה ילדים יהודים במדינות שונות, שאל אותם מה היה שמו של קברניט אותה יציאה,ממי הוא קיבל את השליחות הזו, מה היתה מטרת הנסיעה, כמה זמן נמשך המסע, מה אכלו במהלכו וכיצד נהג הים.

חברים יקרים, זהו בעצם אחד הענינים החשובים ביותר של חג הפסח - "והגדת לבנך", וכבר 3329 שנים אנו מעבירים את המורשת מדור לדור שלא תשכח תורה מישראל ע"י סיפור ההגדה ושמירת מצוות החג .
נאחל לכל בית ישראל
חג פסח כשר ושמח!

חיפשתי בהגדה המחורבנה את שם הקברניט ונראה שקברו אותו במקום לא ידוע...

הראש שלך מחורבן צבי...

גם במגילת אסתר הקברניט מופיע ברמז.

תחילת ההגדה..

עבדים היינו לפרעה במצרים..ויוציאנו ה' אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה...ואילו לא הוציא הקבה את אבותינו ממצרים עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים.

מה יותר ברור מזה

הראש שלך מחורבן צבי...

גם במגילת אסתר הקברניט מופיע ברמז.

תחילת ההגדה..

עבדים היינו לפרעה במצרים..ויוציאנו ה' אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה...ואילו לא הוציא הקבה את אבותינו ממצרים עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים.

מה יותר ברור מזה

ואיפה משה בהגדה המחורבנה הזאת?

יש כמה תשובות...

ובכל זאת

לא מדויק. משה מוזכר בהגדה פעם אחת: "וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה יי בְּמִצְרַים, וַיִּירְאוּ הָעָם אֶת יי, וַיַּאֲמִינוּ בַּיי וּבְמשֶׁה עַבְדוֹ."

נכון שמשה מוזכר בהגדה רק כבדרך אגב, אבל אי אפשר לטעון שהוא לא מוזכר בהגדה בכלל!


ויתכן שזו הסיבה שמשה לא מוזכר בהגדה ורק אלוהים הוא הגואל כפי שדרשו בתלמוד ירושלמי: כשבא אלוהים להוציא את ישראל ממצרים לא שלח לא שליח ולא מלאך אלא הקב"ה בעצמו דכתיב: 'ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה' (הוריות פרק ג דף מז טור א /ה"א ) וכך גם בהגדה של פסח עצמה: "ויוציאנו ה' ממצרים" – לא על-ידי מלאך, ולא על-ידי שרף ולא על-ידי שליח (כלומר לא משה ולא ישו אלא אלוהים בכבודו ובעצמו).

משה כן מוזכר בהגדה פעם אחת - וייאמינו העם בה' ובמשה עבדו.

כן חיים...

זה כתוב 2 פוסטים מעל...

לא לשכוח הערב בדיקת חמץ...

ומחר ביעורו.

אני מקיים את המה נשתנה. בכל הלילות חמץ ומצה רק ליל  הסדר כולו מצה....

אני מקיים את המה נשתנה. בכל הלילות חמץ ומצה רק ליל  הסדר כולו מצה....

באמת במה תשתנה בכל הלילות חמץ ומצה, וזה אומר גם בששת הלילות של פסח. יותר מזה הדתיים מקפידים לא לאכול מצה שלא בפסח, כך שאצלם אין לילות של חמץ ומצה.

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר