הרמב"ם הנאלח שאב את ידיעותיו הרפואיות מספריהם של חכמי מצרים

העתיקה,ושל יוון העתיקה (שגם הם שאבו מחכמי מצרים)...

עאלק רופא גדול...עאלק רפואה ביהדות, עאלק...

אדם החי ברגע נתון - משתמש במאגרי הידע האנושי שנצברו קודם להופעתו על הבמה.

איזיק ניוטון התבטא בצניעות בהזדמנות אחת "אני מיטיב לראות למרחקים מכיוון שאני ניצב על כתפי הענקים שקדמוני". 

מדוע "נאלח"?

האם משום שכתב "משנה תורה" וחבורים פילוסופיים?

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אדם החי ברגע נתון - משתמש במאגרי הידע האנושי שנצברו קודם להופעתו על הבמה.

איזיק ניוטון התבטא בצניעות בהזדמנות אחת "אני מיטיב לראות למרחקים מכיוון שאני ניצב על כתפי הענקים שקדמוני". 

מדוע "נאלח"?

האם משום שכתב "משנה תורה" וחבורים פילוסופיים?

מדוע "נאלח"? מדוע אני מתון בדברי?

נכון, הייתי אמור להחריפם...

כי הנ"ל כתב שהגויים הםבהמות ולא אדם...עכשיו צא וחשוב,אחד עם השפעה כמו זו שלו על לןמדיו מעריציו ומשכשכי מי רגליו, כמה נזק הוא גורם להם בעוותו את דרכי התנהגותם,כמה נזק הוא גורם בליבוי שנאת העמים אלינו...

זה למה הנאלח...

וכבוגר ישיבה הרי פגשת,עלי להניח,כמה מתועבות קביעותיו של הערס הלזה...

אה, "נאלח" מן הטעם הזה?!

טוב, הדעות חלוקות...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אה, "נאלח" מן הטעם הזה?!

טוב, הדעות חלוקות...

מה אומר הרמב"ם על שמן המשחה, שמותר לסוך אותו על גויים?

צבי הזהר שלא תכווה מגחלתן.. שנשיכתן נשיכת שרף.

אגיב בעדינות ואומר שירדת מהפסים על באמת.

ממשה עד מש לא קם כמשה.

חוצפה מצדך להתבטא כך.

וכי מי איתנו לא מתהדר בתארים שרכשנו מאלה שקדמו לנו.

ואם השיג חוכמה ממקורות שונים מה בכך.

אין ספק שבתורה בקבלה יש את כל החכמה הזו הוא לא צריךצאת חכמת הגויים..

אדרבא הם למדו מאיתנו.

יש לי סיפור על אחד שיצא למצוא את עצמו בהודו.. נכנס למקדש והשתתף בטכסים...הארי קישנא...

בהפסקה עמד ליד הגורו אכל תפוח בירך עליו..

כאשר סיים לברך  שאל אותו הגורו מה מילמלת..כאשר אכלת את התפוח.. אמר לו בירכתי עליו....אתה יהודי.. כן.

הגורו אמר כאשר בירכת ראיתי הילות מסביב לתפוח...

למה באת לכאן.. בישראל יש לך את המקור.. היהודים הם השולטים היודעים את הסודות הללו.

הבחור חזר ארצה הלך ללמוד וחזר בתשובה.

אתה לא מבין דבר וחצי דבר בדברי הרמבם.. איך אתה מעביר ביקורת...

אם הוא אמר שהגויים כמו בהמות...יתכן..

אם אדם קם בבוקר עוד לא נטל ידיו.. לא בירך את הבורא על זה שהוא התעורר...

לוקח לחם ונוגס בו..בלי ברכה...

מותר האדם מן הבהמה...

הבהמה מה מהותה בעולם לאכול ולרבוץ..

יש אנשים שהם כמו בהמות בולסים ויושנים.

לא טעם ולא ריח.

צבי הזהר שלא תכווה מגחלתן.. שנשיכתן נשיכת שרף.

אגיב בעדינות ואומר שירדת מהפסים על באמת.

ממשה עד מש לא קם כמשה.

חוצפה מצדך להתבטא כך.

וכי מי איתנו לא מתהדר בתארים שרכשנו מאלה שקדמו לנו.

ואם השיג חוכמה ממקורות שונים מה בכך.

אין ספק שבתורה בקבלה יש את כל החכמה הזו הוא לא צריךצאת חכמת הגויים..

אדרבא הם למדו מאיתנו.

יש לי סיפור על אחד שיצא למצוא את עצמו בהודו.. נכנס למקדש והשתתף בטכסים...הארי קישנא...

בהפסקה עמד ליד הגורו אכל תפוח בירך עליו..

כאשר סיים לברך  שאל אותו הגורו מה מילמלת..כאשר אכלת את התפוח.. אמר לו בירכתי עליו....אתה יהודי.. כן.

הגורו אמר כאשר בירכת ראיתי הילות מסביב לתפוח...

למה באת לכאן.. בישראל יש לך את המקור.. היהודים הם השולטים היודעים את הסודות הללו.

הבחור חזר ארצה הלך ללמוד וחזר בתשובה.

אתה לא מבין דבר וחצי דבר בדברי הרמבם.. איך אתה מעביר ביקורת...

אם הוא אמר שהגויים כמו בהמות...יתכן..

אם אדם קם בבוקר עוד לא נטל ידיו.. לא בירך את הבורא על זה שהוא התעורר...

לוקח לחם ונוגס בו..בלי ברכה...

מותר האדם מן הבהמה...

הבהמה מה מהותה בעולם לאכול ולרבוץ..

יש אנשים שהם כמו בהמות בולסים ויושנים.

לא טעם ולא ריח.

מה שמראה עד כמה אתה לא יודע דבר על בעלי החיים בעולם. בורות וטמטום בקשר אליהם הזועקים לשמיים .

ואגב, אם מישהו מקשקש "ברכה" או "תפילה" כתובה, מן הפה לחוץ, באופן אוטומטי, לפני ואחרי כל פעולה שלו, זה כבר מעלה אותו לדרגת אדם המעלה?

 


לתופף על פח - תענוג.

צבי הזהר שלא תכווה מגחלתן.. שנשיכתן נשיכת שרף.

אגיב בעדינות ואומר שירדת מהפסים על באמת.

ממשה עד מש לא קם כמשה.

חוצפה מצדך להתבטא כך.

וכי מי איתנו לא מתהדר בתארים שרכשנו מאלה שקדמו לנו.

ואם השיג חוכמה ממקורות שונים מה בכך.

אין ספק שבתורה בקבלה יש את כל החכמה הזו הוא לא צריךצאת חכמת הגויים..

אדרבא הם למדו מאיתנו.

יש לי סיפור על אחד שיצא למצוא את עצמו בהודו.. נכנס למקדש והשתתף בטכסים...הארי קישנא...

בהפסקה עמד ליד הגורו אכל תפוח בירך עליו..

כאשר סיים לברך  שאל אותו הגורו מה מילמלת..כאשר אכלת את התפוח.. אמר לו בירכתי עליו....אתה יהודי.. כן.

הגורו אמר כאשר בירכת ראיתי הילות מסביב לתפוח...

למה באת לכאן.. בישראל יש לך את המקור.. היהודים הם השולטים היודעים את הסודות הללו.

הבחור חזר ארצה הלך ללמוד וחזר בתשובה.

אתה לא מבין דבר וחצי דבר בדברי הרמבם.. איך אתה מעביר ביקורת...

אם הוא אמר שהגויים כמו בהמות...יתכן..

אם אדם קם בבוקר עוד לא נטל ידיו.. לא בירך את הבורא על זה שהוא התעורר...

לוקח לחם ונוגס בו..בלי ברכה...

מותר האדם מן הבהמה...

הבהמה מה מהותה בעולם לאכול ולרבוץ..

יש אנשים שהם כמו בהמות בולסים ויושנים.

לא טעם ולא ריח.

מי סיפר לך מעשיה אוילית זו?

אין שום הילות מסביב לתפוח שברכו עליו לפני אכילתו...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

צבי הזהר שלא תכווה מגחלתן.. שנשיכתן נשיכת שרף.

אגיב בעדינות ואומר שירדת מהפסים על באמת.

ממשה עד מש לא קם כמשה.

חוצפה מצדך להתבטא כך.

וכי מי איתנו לא מתהדר בתארים שרכשנו מאלה שקדמו לנו.

ואם השיג חוכמה ממקורות שונים מה בכך.

אין ספק שבתורה בקבלה יש את כל החכמה הזו הוא לא צריךצאת חכמת הגויים..

אדרבא הם למדו מאיתנו.

יש לי סיפור על אחד שיצא למצוא את עצמו בהודו.. נכנס למקדש והשתתף בטכסים...הארי קישנא...

בהפסקה עמד ליד הגורו אכל תפוח בירך עליו..

כאשר סיים לברך  שאל אותו הגורו מה מילמלת..כאשר אכלת את התפוח.. אמר לו בירכתי עליו....אתה יהודי.. כן.

הגורו אמר כאשר בירכת ראיתי הילות מסביב לתפוח...

למה באת לכאן.. בישראל יש לך את המקור.. היהודים הם השולטים היודעים את הסודות הללו.

הבחור חזר ארצה הלך ללמוד וחזר בתשובה.

אתה לא מבין דבר וחצי דבר בדברי הרמבם.. איך אתה מעביר ביקורת...

אם הוא אמר שהגויים כמו בהמות...יתכן..

אם אדם קם בבוקר עוד לא נטל ידיו.. לא בירך את הבורא על זה שהוא התעורר...

לוקח לחם ונוגס בו..בלי ברכה...

מותר האדם מן הבהמה...

הבהמה מה מהותה בעולם לאכול ולרבוץ..

יש אנשים שהם כמו בהמות בולסים ויושנים.

לא טעם ולא ריח.

מי סיפר לך מעשיה אוילית זו?

אין שום הילות מסביב לתפוח שברכו עליו לפני אכילתו...

זה מה שמפריע לך...

עם גזענות הרמב"ם אתה חי בשלום...

לא ניתן להוציא ממך את הישיבה?

בוקר טוב ושבוע טוב.

צבי אתה מתהדר בספר התורה.

הרמבם מפרש את התורה...

ואם יש לך טענות של גזענות אז תתלונן על ספר תורה כי זה מה שנכתב שם.

אוקיי עזוב...

בוא תסביר לנו...מהספר הגדול ספר התורה..

מדוע אנו אומרים חג הפסח..

הרי בתורה כתוב חג המצות...את המצות תשמור.

שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך..

בחג המצות בחג השבועות ובחג הסוכות..

צבי הזהר שלא תכווה מגחלתן.. שנשיכתן נשיכת שרף.

אגיב בעדינות ואומר שירדת מהפסים על באמת.

ממשה עד מש לא קם כמשה.

חוצפה מצדך להתבטא כך.

וכי מי איתנו לא מתהדר בתארים שרכשנו מאלה שקדמו לנו.

ואם השיג חוכמה ממקורות שונים מה בכך.

אין ספק שבתורה בקבלה יש את כל החכמה הזו הוא לא צריךצאת חכמת הגויים..

אדרבא הם למדו מאיתנו.

יש לי סיפור על אחד שיצא למצוא את עצמו בהודו.. נכנס למקדש והשתתף בטכסים...הארי קישנא...

בהפסקה עמד ליד הגורו אכל תפוח בירך עליו..

כאשר סיים לברך  שאל אותו הגורו מה מילמלת..כאשר אכלת את התפוח.. אמר לו בירכתי עליו....אתה יהודי.. כן.

הגורו אמר כאשר בירכת ראיתי הילות מסביב לתפוח...

למה באת לכאן.. בישראל יש לך את המקור.. היהודים הם השולטים היודעים את הסודות הללו.

הבחור חזר ארצה הלך ללמוד וחזר בתשובה.

אתה לא מבין דבר וחצי דבר בדברי הרמבם.. איך אתה מעביר ביקורת...

אם הוא אמר שהגויים כמו בהמות...יתכן..

אם אדם קם בבוקר עוד לא נטל ידיו.. לא בירך את הבורא על זה שהוא התעורר...

לוקח לחם ונוגס בו..בלי ברכה...

מותר האדם מן הבהמה...

הבהמה מה מהותה בעולם לאכול ולרבוץ..

יש אנשים שהם כמו בהמות בולסים ויושנים.

לא טעם ולא ריח.

מי סיפר לך מעשיה אוילית זו?

אין שום הילות מסביב לתפוח שברכו עליו לפני אכילתו...

עוכר ישראל שכמוך.

 

בודאי שיש הילות, שהאדם הרגיל אינו יכול לראותן, רק יחידי סגולה. אבל הרב זמיר כהן המציא ופיתח (או פיתח והמציא) מצלמה שמצלמת את ההילות, של מניח התפילין למשל, ובשיטת ה'ביו פידבק' יכול המניח לרומם את יכולותיו הרוחניים לגבהים שלא יאומנו :

 

http://www.yahadoot.net/item.asp?id=301&cid=12

יפה

את מתקדמת..לאט לאט להבין את היהדות..

אם דוקטור אומר ומאשר זאת מי אנו שנפקפק...

בוקר טוב ושבוע טוב.

צבי אתה מתהדר בספר התורה.

הרמבם מפרש את התורה...

ואם יש לך טענות של גזענות אז תתלונן על ספר תורה כי זה מה שנכתב שם.

אוקיי עזוב...

בוא תסביר לנו...מהספר הגדול ספר התורה..

מדוע אנו אומרים חג הפסח..

הרי בתורה כתוב חג המצות...את המצות תשמור.

שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך..

בחג המצות בחג השבועות ובחג הסוכות..

אתה אומר כלעומתי שהרמב"ם "מפרש את התורה"...

וחיימנו היקר כסלע אושיות היקום טענתו, שהרמב"ם מפרש את התורה...

אז  לפי רבים להטות...נצחוני חברי , נצחוני...

אני תמיד טענתי שפרשנות חז"ל היא סלפנות חז"ל....

יופי 

אז חזור נא בתשובה...

אל תתעסק עם תלמידי חכמים.....

emo_02.png

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אליהו פ
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר