גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

כל קנאות יכולה להצדיק עצמה  בכך שהיא מנסה לכפות או מבטאת משהו מוסרי וצודק.ברגע שצמחונות הופכת לקנאית היא מגיעה לכלל שטנה לכל מי שלא נוהג על פיה כלומר לרוב המין האנושי.

 

מעולם לא טענתי שכל אשה נמשכת לגברים ואוהבת את התנהגותם ומעטלם לא טענתי שלנשים לא מגיע שוויון אבל מעט מהנשים מגלות קנאות אנטי גברית הבאה לידי ביטוי בשטנה כלפי גברים ומיניות גברית כמוך את זה כדאי שתפנימי.

אני פשוט סבורה שגופו של גבר ממוצע הוא  מכוער ודוחה. (גברים יפים במיוחד לא דוחים אותי, אפילו למראה השמוק, שאגב רק לפני ימים אחדים ראיתי ושמעתי בטלוויזיה סטנדאפיסטית מאד מפורסמת בארה"ב שאמרה - ברצינות, לא בצחוק -: יש בכלל אשה שלא סבורה כי ה"חבילה" הזיכרית מכוערת ודוחה?

 


לתופף על פח - תענוג.

זו אינה שטנה.

טמטום - כן.

שטנה - לא.

מה שיש אצלך היא שטנה.

שטנה לזכרים.

שטנה לאוכלי מוצרים מן החי.

שטנה לקבוצות אתניות, יהודיות ולא יהודיות...

יופי, מטומטם. ונשים חרדיות שכאשר הן מתגרשות לוקחים מהן את הילדים , זו לא שטנה?

ונשים העוברות ברחוב עם נניח כמה שערות מציצות  מהפיאה, וקבוצות של ביריונים ("משמרות הצניעות") מתקיפות אותן פיזית, זו לא שטנה?

ואתה כמובן (אספרגר) לא מבין את דקויות הנפש: חינוך לקנאות מחנך לשטנה.

מה את שחה, אספרגרית, נרקיסיסטית, פלצנית, כמושה, כעורה, שונאת אדם ומוטרפת...emo_04.png

זו אינה שטנה, אלא טמטום של "ברוך שלא עשני אשה", פחד לא מוסבר ממיניות האשה, ובורות הלכתית.

מי שבור בעניני הלכה מעדיף להחמיר במחשבה כי כך "בטוח יותר"...

זכר כעור בגוף וברוח, זבל אמיתי המתחזה לליברל וערוותו מתגלה עם האתגר הראשון, אספרגר מטורף הבוטש בידיו וברגליו המתכתיים לכל עבר כאשר דורכים על יבלתו.

אחד שלא מבין מהי שטנה, למרות שהוא עצמו מגלה משטמה קשה. אופייני לאספרגר שלא יבין את עצמו ולא  יבין דקויות נפשיות של אנשים אחרים.

מי שלא מבין שקללה מנוולת כמו "ברוך שלא עשני אשה" מבטאת משטמה עמוקה, הוא טפש.

דלות החומר (והרוח) אצלך, אספרגרית, נרקיסיסטית, פלצנית, כמושה, כעורה, שונאת אדם ומוטרפת, אשר כבר עמדתי עליה מזמן, מאלצתך, בצר לך, להשתמש בבטויים פרי עטי, גנבת רעיונית...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

כל קנאות יכולה להצדיק עצמה  בכך שהיא מנסה לכפות או מבטאת משהו מוסרי וצודק.ברגע שצמחונות הופכת לקנאית היא מגיעה לכלל שטנה לכל מי שלא נוהג על פיה כלומר לרוב המין האנושי.

 

מעולם לא טענתי שכל אשה נמשכת לגברים ואוהבת את התנהגותם ומעטלם לא טענתי שלנשים לא מגיע שוויון אבל מעט מהנשים מגלות קנאות אנטי גברית הבאה לידי ביטוי בשטנה כלפי גברים ומיניות גברית כמוך את זה כדאי שתפנימי.

אני פשוט סבורה שגופו של גבר ממוצע הוא  מכוער ודוחה. (גברים יפים במיוחד לא דוחים אותי, אפילו למראה השמוק, שאגב רק לפני ימים אחדים ראיתי ושמעתי בטלוויזיה סטנדאפיסטית מאד מפורסמת בארה"ב שאמרה - ברצינות, לא בצחוק -: יש בכלל אשה שלא סבורה כי ה"חבילה" הזיכרית מכוערת ודוחה?

אז מצאת עוד אחות לדעה...

תפנימי את מלאה שיטנה ולא מוכנה להודות בזה.

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

כל קנאות יכולה להצדיק עצמה  בכך שהיא מנסה לכפות או מבטאת משהו מוסרי וצודק.ברגע שצמחונות הופכת לקנאית היא מגיעה לכלל שטנה לכל מי שלא נוהג על פיה כלומר לרוב המין האנושי.

 

מעולם לא טענתי שכל אשה נמשכת לגברים ואוהבת את התנהגותם ומעטלם לא טענתי שלנשים לא מגיע שוויון אבל מעט מהנשים מגלות קנאות אנטי גברית הבאה לידי ביטוי בשטנה כלפי גברים ומיניות גברית כמוך את זה כדאי שתפנימי.

אני פשוט סבורה שגופו של גבר ממוצע הוא  מכוער ודוחה. (גברים יפים במיוחד לא דוחים אותי, אפילו למראה השמוק, שאגב רק לפני ימים אחדים ראיתי ושמעתי בטלוויזיה סטנדאפיסטית מאד מפורסמת בארה"ב שאמרה - ברצינות, לא בצחוק -: יש בכלל אשה שלא סבורה כי ה"חבילה" הזיכרית מכוערת ודוחה?

אז מצאת עוד אחות לדעה...

תפנימי את מלאה שיטנה ולא מוכנה להודות בזה.

תפנים: א. אתה לא  מבין דברים רבים בנפש האדם. ב. אתה קונפורמיסט עיוור.

 


לתופף על פח - תענוג.

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

כל קנאות יכולה להצדיק עצמה  בכך שהיא מנסה לכפות או מבטאת משהו מוסרי וצודק.ברגע שצמחונות הופכת לקנאית היא מגיעה לכלל שטנה לכל מי שלא נוהג על פיה כלומר לרוב המין האנושי.

 

מעולם לא טענתי שכל אשה נמשכת לגברים ואוהבת את התנהגותם ומעטלם לא טענתי שלנשים לא מגיע שוויון אבל מעט מהנשים מגלות קנאות אנטי גברית הבאה לידי ביטוי בשטנה כלפי גברים ומיניות גברית כמוך את זה כדאי שתפנימי.

אני פשוט סבורה שגופו של גבר ממוצע הוא  מכוער ודוחה. (גברים יפים במיוחד לא דוחים אותי, אפילו למראה השמוק, שאגב רק לפני ימים אחדים ראיתי ושמעתי בטלוויזיה סטנדאפיסטית מאד מפורסמת בארה"ב שאמרה - ברצינות, לא בצחוק -: יש בכלל אשה שלא סבורה כי ה"חבילה" הזיכרית מכוערת ודוחה?

אז מצאת עוד אחות לדעה...

תפנימי את מלאה שיטנה ולא מוכנה להודות בזה.

תפנים: א. אתה לא  מבין דברים רבים בנפש האדם. ב. אתה קונפורמיסט עיוור.

ואולי הבנתך העמוקה את נפש האדם הפכה אותך לשונאת אדם ומעדיפת חתולים?

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

כל קנאות יכולה להצדיק עצמה  בכך שהיא מנסה לכפות או מבטאת משהו מוסרי וצודק.ברגע שצמחונות הופכת לקנאית היא מגיעה לכלל שטנה לכל מי שלא נוהג על פיה כלומר לרוב המין האנושי.

 

מעולם לא טענתי שכל אשה נמשכת לגברים ואוהבת את התנהגותם ומעטלם לא טענתי שלנשים לא מגיע שוויון אבל מעט מהנשים מגלות קנאות אנטי גברית הבאה לידי ביטוי בשטנה כלפי גברים ומיניות גברית כמוך את זה כדאי שתפנימי.

אני פשוט סבורה שגופו של גבר ממוצע הוא  מכוער ודוחה. (גברים יפים במיוחד לא דוחים אותי, אפילו למראה השמוק, שאגב רק לפני ימים אחדים ראיתי ושמעתי בטלוויזיה סטנדאפיסטית מאד מפורסמת בארה"ב שאמרה - ברצינות, לא בצחוק -: יש בכלל אשה שלא סבורה כי ה"חבילה" הזיכרית מכוערת ודוחה?

אז מצאת עוד אחות לדעה...

תפנימי את מלאה שיטנה ולא מוכנה להודות בזה.

תפנים: א. אתה לא  מבין דברים רבים בנפש האדם. ב. אתה קונפורמיסט עיוור.

אני מבין מספיק כדי להבחין בשטנתך העמוקה לגברים. לא צריך להיות מבין גדול. הכי קל זה להכתיר מישהו כ"עיוור" ולהעלם מהעיוורון שלך.

ולגבי קונפרמיסט -אני נשוי בעל השכלה גבוהה ומסודרת לא מעשן ולא שותה לא גונב ולא נואף עבדתי כל חיי בניתי משפחה סליחה שאני לא שונא גברים ולא שונא נשים ומתייחס רק לעובדות שנבדקו באופן אקדמי  קונפרמיסט? שיהיה...

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

כל קנאות יכולה להצדיק עצמה  בכך שהיא מנסה לכפות או מבטאת משהו מוסרי וצודק.ברגע שצמחונות הופכת לקנאית היא מגיעה לכלל שטנה לכל מי שלא נוהג על פיה כלומר לרוב המין האנושי.

 

מעולם לא טענתי שכל אשה נמשכת לגברים ואוהבת את התנהגותם ומעטלם לא טענתי שלנשים לא מגיע שוויון אבל מעט מהנשים מגלות קנאות אנטי גברית הבאה לידי ביטוי בשטנה כלפי גברים ומיניות גברית כמוך את זה כדאי שתפנימי.

אני פשוט סבורה שגופו של גבר ממוצע הוא  מכוער ודוחה. (גברים יפים במיוחד לא דוחים אותי, אפילו למראה השמוק, שאגב רק לפני ימים אחדים ראיתי ושמעתי בטלוויזיה סטנדאפיסטית מאד מפורסמת בארה"ב שאמרה - ברצינות, לא בצחוק -: יש בכלל אשה שלא סבורה כי ה"חבילה" הזיכרית מכוערת ודוחה?

אז מצאת עוד אחות לדעה...

תפנימי את מלאה שיטנה ולא מוכנה להודות בזה.

תפנים: א. אתה לא  מבין דברים רבים בנפש האדם. ב. אתה קונפורמיסט עיוור.

ואולי הבנתך העמוקה את נפש האדם הפכה אותך לשונאת אדם ומעדיפת חתולים?

בהמה מתוכנת. מה יש לך נגד בעלי חיים? ומה אפס אפסים כמוך יודע על החתול? אבל בעצם, מה אפס אספרגרי יודע על אנשים בעצם? לעומק, זאת אומרת.

 


לתופף על פח - תענוג.

ומה יודעת אספרגרית, נרקיסיסטית, פלצנית, כמושה, כעורה, שונאת אדם ומוטרפת כמוך על בני אדם בעצם, לעומק, זאת אומרת?

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

כל קנאות יכולה להצדיק עצמה  בכך שהיא מנסה לכפות או מבטאת משהו מוסרי וצודק.ברגע שצמחונות הופכת לקנאית היא מגיעה לכלל שטנה לכל מי שלא נוהג על פיה כלומר לרוב המין האנושי.

 

מעולם לא טענתי שכל אשה נמשכת לגברים ואוהבת את התנהגותם ומעטלם לא טענתי שלנשים לא מגיע שוויון אבל מעט מהנשים מגלות קנאות אנטי גברית הבאה לידי ביטוי בשטנה כלפי גברים ומיניות גברית כמוך את זה כדאי שתפנימי.

אני פשוט סבורה שגופו של גבר ממוצע הוא  מכוער ודוחה. (גברים יפים במיוחד לא דוחים אותי, אפילו למראה השמוק, שאגב רק לפני ימים אחדים ראיתי ושמעתי בטלוויזיה סטנדאפיסטית מאד מפורסמת בארה"ב שאמרה - ברצינות, לא בצחוק -: יש בכלל אשה שלא סבורה כי ה"חבילה" הזיכרית מכוערת ודוחה?

אני מצטערת להגיד לך אבל רוב הנשים שאני מכירה לא חושבות כמוך. אולי בתור בדיחה זה מצחיק אבל ביומיום לא מכירה הרבה נשים שמתעסקות באיברי הגבר כמוך

יום טוב לכולםemo_01.png

יש לי חדשות בשבילך: אני לא חושבת על איבר הגבר ולא מתעסקת בו בכלל. להיפך: נתקלתי בימי חיי בזכרים רבים, גם מ"משפחות טובות", שניבלו את הפה על האיבר הנשי. העיסוק האובססיבי וגס הרוח באיבר הנשי , כולל קללות שהומצאו במיוחד עליו (והיהודים חוזרים על הקללה הערבית בכל הזדמנות, בעיקר מזרחים ערסים מהרחוב, כמובן, אבל גם הרוסים המזויינים המציאו קללות על האיבר הנשי)הופך את השהייה במרחב החברתי למאד בלתי נעימה.

בתגובה, אני ביררתי על כינויים מגָנים וסולדים לאיבר הזיכרי (פוץ, שלונג, שמוק, שוואנץ , ועוד) וגם בניתי ארסנל שיאפשר תגובה לנבלות למיניהם.

האדון קאופמן אנין הנפש מעיר לי , עפ"י מיטב המסורת הזיכרית הידועה, שלאשה מאד לא  נאה לדבר כך. אנין הנפש כמובן לא מציין שבני מינו מדברים כך בחופשיות, עלינו. ביניהם, וגם בפנינו.

 


לתופף על פח - תענוג.

ומה יודעת אספרגרית, נרקיסיסטית, פלצנית, כמושה, כעורה, שונאת אדם ומוטרפת כמוך על בני אדם בעצם, לעומק, זאת אומרת?

אוטיסט אספרגרי עלוב נפש, זורק על אנשים רגילים את התסמונת שלו, כשמצביעים עליה בפניו. קוף אחרי בנאדם. אין לי ספק שאיברו האדום כומש לא פעם, ומאחר שנעוריו ועלומיו כבר מאחוריו, שידבר על הכמישה של עצמו (קרחת בודאי, הצטמצמות השרירים, יש לו ודאי תחת צמוק עם רגלי תרנגול, כמו להרבה זכרים, ולעומת זאת בטנון לא קטן כבר משתפל לו מלפנים). יצור מטורף שכאשר דורכים לו על יבלת הוא מנופף בגפיו המתכתיים לכל העברים,ומזבל את השכל עם דיעות שאין להן ולא כלום עם המציאוּת.

ולסיום: אם תיראה נאה כמוני כשתגיע לגילי , תוכל להתברך בעצמך.(אבל אתה, זכר, לא תגיע. בגיל 60 כבר תהיה עובר-בטל).

 


לתופף על פח - תענוג.

ומה יודעת אספרגרית, נרקיסיסטית, פלצנית, כמושה, כעורה, שונאת אדם ומוטרפת כמוך על בני אדם בעצם, לעומק, זאת אומרת?

אוטיסט אספרגרי עלוב נפש, זורק על אנשים רגילים את התסמונת שלו, כשמצביעים עליה בפניו. קוף אחרי בנאדם. אין לי ספק שאיברו האדום כומש לא פעם, ומאחר שנעוריו ועלומיו כבר מאחוריו, שידבר על הכמישה של עצמו (קרחת בודאי, הצטמצמות השרירים, יש לו ודאי תחת צמוק עם רגלי תרנגול, כמו להרבה זכרים, ולעומת זאת בטנון לא קטן כבר משתפל לו מלפנים). יצור מטורף שכאשר דורכים לו על יבלת הוא מנופף בגפיו המתכתיים לכל העברים,ומזבל את השכל עם דיעות שאין להן ולא כלום עם המציאוּת.

ולסיום: אם תיראה נאה כמוני כשתגיע לגילי , תוכל להתברך בעצמך.(אבל אתה, זכר, לא תגיע. בגיל 60 כבר תהיה עובר-בטל).

"אם תיראה נאה כמוני כשתגיע לגילי"?

שנינו הרי יודעים שאת משקרת.

האם את חפצה שגם הכל ידעו?

אספרגרית, נרקיסיסטית, פלצנית, כמושה, כעורה, שונאת אדם ומוטרפת - את נראית חורבה בבגדים.

קל וחומר שתראי מזוויעה כשתהיי בלבוש חווה.

על מי את עובדת, חורבה החובטת בעיוורון לכל עבר בתקווה לפגוע במשהו ?! 

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

יש לי חדשות בשבילך: אני לא חושבת על איבר הגבר ולא מתעסקת בו בכלל. להיפך: נתקלתי בימי חיי בזכרים רבים, גם מ"משפחות טובות", שניבלו את הפה על האיבר הנשי. העיסוק האובססיבי וגס הרוח באיבר הנשי , כולל קללות שהומצאו במיוחד עליו (והיהודים חוזרים על הקללה הערבית בכל הזדמנות, בעיקר מזרחים ערסים מהרחוב, כמובן, אבל גם הרוסים המזויינים המציאו קללות על האיבר הנשי)הופך את השהייה במרחב החברתי למאד בלתי נעימה.

בתגובה, אני ביררתי על כינויים מגָנים וסולדים לאיבר הזיכרי (פוץ, שלונג, שמוק, שוואנץ , ועוד) וגם בניתי ארסנל שיאפשר תגובה לנבלות למיניהם.

האדון קאופמן אנין הנפש מעיר לי , עפ"י מיטב המסורת הזיכרית הידועה, שלאשה מאד לא  נאה לדבר כך. אנין הנפש כמובן לא מציין שבני מינו מדברים כך בחופשיות, עלינו. ביניהם, וגם בפנינו.

חוסר המודעות העצמית שלך מדהים. רק את לא מבחינה כמה אבר המין הגברי מעסיק אותך ואיזה שימוש את עושה בו. בכל ימי  לא הוצאתי מפי את המילה "זין"באותה הכמות שכתבת רק כאן את המילים "זין" ו"שמוק" ...

 

שימוש במונח הוא תלוי הקשר. לא ראיתי מעולם זכר שפונה לנקבה בסגנון (ויסולח לי מראש על ניבול הפה שגם לא מייצג את מה שאני חושב) "אתן הנקבות עם הכוס המגעיל והמכוער שלכן והמסריח כמו דג רקוב" וכל שיח עם אשה הוא מטיח בה את תיעובו מה"כוס המטונף והמסריח".  הקללה כוס אמאק ודומיה מבחינה תוכנית היא אכן מגעילה ודוחה אבל היא הפכה לקללה ולמטבע לשון שהאומר אותה לא מתייחס באמת להקשר אלא משתמש בה כביטוי. זה כמו שאתה אומר על גבר "הוא שמוק אמיתי" (ביטוי שחדר גם לאנגלית) הוא "בן זונה" או "איזה זין לא הצלחתי במבחן" או "איזה פוץ אני איך לא ראיתי?" ולא חושב באמת על אבר מין או על זונות. 

אפילו הביטוי ,כוסית" שהוא לכשעצמו מכוער הפך למטבע לשון נטול הקשר. רוב הנשים שאני מכיר משתמשות בו במקום ה"חתיכה" וה"פצצה" המיושנים ויש אפילו "כוסון" שמכוון לגבר.   

יש לי חדשות בשבילך: אני לא חושבת על איבר הגבר ולא מתעסקת בו בכלל. להיפך: נתקלתי בימי חיי בזכרים רבים, גם מ"משפחות טובות", שניבלו את הפה על האיבר הנשי. העיסוק האובססיבי וגס הרוח באיבר הנשי , כולל קללות שהומצאו במיוחד עליו (והיהודים חוזרים על הקללה הערבית בכל הזדמנות, בעיקר מזרחים ערסים מהרחוב, כמובן, אבל גם הרוסים המזויינים המציאו קללות על האיבר הנשי)הופך את השהייה במרחב החברתי למאד בלתי נעימה.

בתגובה, אני ביררתי על כינויים מגָנים וסולדים לאיבר הזיכרי (פוץ, שלונג, שמוק, שוואנץ , ועוד) וגם בניתי ארסנל שיאפשר תגובה לנבלות למיניהם.

האדון קאופמן אנין הנפש מעיר לי , עפ"י מיטב המסורת הזיכרית הידועה, שלאשה מאד לא  נאה לדבר כך. אנין הנפש כמובן לא מציין שבני מינו מדברים כך בחופשיות, עלינו. ביניהם, וגם בפנינו.

חוסר המודעות העצמית שלך מדהים. רק את לא מבחינה כמה אבר המין הגברי מעסיק אותך ואיזה שימוש את עושה בו. בכל ימי  לא הוצאתי מפי את המילה "זין"באותה הכמות שכתבת רק כאן את המילים "זין" ו"שמוק" ...

 

שימוש במונח הוא תלוי הקשר. לא ראיתי מעולם זכר שפונה לנקבה בסגנון (ויסולח לי מראש על ניבול הפה שגם לא מייצג את מה שאני חושב) "אתן הנקבות עם הכוס המגעיל והמכוער שלכן והמסריח כמו דג רקוב" וכל שיח עם אשה הוא מטיח בה את תיעובו מה"כוס המטונף והמסריח".  הקללה כוס אמאק ודומיה מבחינה תוכנית היא אכן מגעילה ודוחה אבל היא הפכה לקללה ולמטבע לשון שהאומר אותה לא מתייחס באמת להקשר אלא משתמש בה כביטוי. זה כמו שאתה אומר על גבר "הוא שמוק אמיתי" (ביטוי שחדר גם לאנגלית) הוא "בן זונה" או "איזה זין לא הצלחתי במבחן" או "איזה פוץ אני איך לא ראיתי?" ולא חושב באמת על אבר מין או על זונות. 

אפילו הביטוי ,כוסית" שהוא לכשעצמו מכוער הפך למטבע לשון נטול הקשר. רוב הנשים שאני מכיר משתמשות בו במקום ה"חתיכה" וה"פצצה" המיושנים ויש אפילו "כוסון" שמכוון לגבר.   

בעיניך. ולא בכדי. הזכר חושב שהשלונג שלו הוא במרכז העולם. חחחחחחחחחחחח. אז תפנים: האיבר הזיכרי אינו מעסיק אותי כלל. ושוב אחזור על מה שהסברתי לאלינור: המילים שאני משתמשת בהן הן חלק מהארסנל שבא לפגוע בחזרה בזכרי הזבל.

כן, ההזיות המשונות של ערסים מסריחים על "סרחונו של האיבר הנשי" קיימות. וערס מסויים אכן סיפר לי על מחשבות כאלה. מאידך, זכר שלא נמשך לריח המיני של האשה ולימדו אותו שזה "סרחון" הוא חולה ומעוות. ואשה שלא אוהבת את ריח עצמה (אני למשל אוהבת, ונהנית) היא חולה ופגועה.

סיפרתי לך כבר שעל ה"כוסית" המגעיל המכוער אני עונה ב"זובון".

 


לתופף על פח - תענוג.

וגם החבר שלי לשעבר אהב את הריח שלי, ונהנה ממנו.

 


לתופף על פח - תענוג.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר