החרדיות קיבלו שכל. נלחמות בהדרה מלאת השטנה.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdephrat1%2Fposts%2F10212690067620118&width=500" width="500" height="482" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

 


לתופף על פח - תענוג.

הלינק שלמעלה הוא טעות. הטעו אותי.

הנה הלינק הנכון:

http://reshet.tv/item/news/haolam-haboker/season-01/clips/h4an1-522531/

 


לתופף על פח - תענוג.

זו אינה שטנה, כמו למשל השטנה שלך למחצית בני המין האנושי (לפחות), שהרי כל חרדי נשוי לאשה (צריך שתהיה לו פת בסלו), ואני משוכנע כי יודע מה חשיבותה, ערכה, ומוקיר אותה לא פחות מהוקרת חילוני את רעיתו.

נשים שיש לשער כי היו מצביעות לאגודת ישראל ומסורבות "פנקס חבר" - יכולות "להצביע ברגליהן" כמחאה.

הרי סך הכל, הן נכנסות לבדן אל מאחורי הפרגוד בעמדת קלפי בבחירות, ומי ידע כיצד באמת הצביעו.

זו דרך אחת, אישית, אשר יכולה כל אשה נפגעת לנקוט.

 

דרך אחרת היא איסור בחוק על מניעה תקנונית (כמו זו של אגודת ישראל) מנשים להיות חברות מפלגה.

קבוצה, עמותה, אגודה הכוללת בתקנונה סעיף כזה וממאנת לבטלו - יש לשלול זכותה "לרוץ לכנסת", כאילו לא היתה...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

זו אינה שטנה, כמו למשל השטנה שלך למחצית בני המין האנושי (לפחות), שהרי כל חרדי נשוי לאשה (צריך שתהיה לו פת בסלו), ואני משוכנע כי יודע מה חשיבותה, ערכה, ומוקיר אותה לא פחות מהוקרת חילוני את רעיתו.

נשים שיש לשער כי היו מצביעות לאגודת ישראל ומסורבות "פנקס חבר" - יכולות "להצביע ברגליהן" כמחאה.

הרי סך הכל, הן נכנסות לבדן אל מאחורי הפרגוד בעמדת קלפי בבחירות, ומי ידע כיצד באמת הצביעו.

זו דרך אחת, אישית, אשר יכולה כל אשה נפגעת לנקוט.

 

דרך אחרת היא איסור בחוק על מניעה תקנונית (כמו זו של אגודת ישראל) מנשים להיות חברות מפלגה.

קבוצה, עמותה, אגודה הכוללת בתקנונה סעיף כזה וממאנת לבטלו - יש לשלול זכותה "לרוץ לכנסת", כאילו לא היתה...

בוודאי שזו שטנה. מי שהמציא מלכתחילה את הדרת הנשים, ואת כל רעיון ה"צניעות" והנפת שוט על נשים "לא צנועות", היו זכרים חולים בנפשם. אח"כ מחונכים דורות על "נורמה", אנשים חושבים שהם נורמליים כשהם דורשים הדרת נשים. ולי גם אין ספק ש"נורמה" כזו של אפלייה נחרתת עמוק בנפש - גם של זכרים, גם של בנות - ואצל לא מעט זכרים היא מטפחת פשוט ראייה של נשים כ"פחותות" מהזכר, ואכזריות מובנית. (פאנאטיזם  להדיר). אצל חלק מהבנות - הרגשה בלתי נורמלית בעיקרה שלהדיר אותן זה נורמלי, ואצל כמה וכמה - הרגשה אמיתית ש"לא מגיעים" להן דברים מסוימים (רבים), ואצל אחרות - אי נחת מנשיותן, אי נחת מהנשיות בכלל, התנכלות לבנות אחרות, ורצון "ללדת זכרים" emo_34.pngemo_16.png

 


לתופף על פח - תענוג.

זו אינה שטנה.

טמטום - כן.

שטנה - לא.

מה שיש אצלך היא שטנה.

שטנה לזכרים.

שטנה לאוכלי מוצרים מן החי.

שטנה לקבוצות אתניות, יהודיות ולא יהודיות...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

זו אינה שטנה.

טמטום - כן.

שטנה - לא.

מה שיש אצלך היא שטנה.

שטנה לזכרים.

שטנה לאוכלי מוצרים מן החי.

שטנה לקבוצות אתניות, יהודיות ולא יהודיות...

יופי, מטומטם. ונשים חרדיות שכאשר הן מתגרשות לוקחים מהן את הילדים , זו לא שטנה?

ונשים העוברות ברחוב עם נניח כמה שערות מציצות  מהפיאה, וקבוצות של ביריונים ("משמרות הצניעות") מתקיפות אותן פיזית, זו לא שטנה?

 


לתופף על פח - תענוג.

זו אינה שטנה.

טמטום - כן.

שטנה - לא.

מה שיש אצלך היא שטנה.

שטנה לזכרים.

שטנה לאוכלי מוצרים מן החי.

שטנה לקבוצות אתניות, יהודיות ולא יהודיות...

יופי, מטומטם. ונשים חרדיות שכאשר הן מתגרשות לוקחים מהן את הילדים , זו לא שטנה?

ונשים העוברות ברחוב עם נניח כמה שערות מציצות  מהפיאה, וקבוצות של ביריונים ("משמרות הצניעות") מתקיפות אותן פיזית, זו לא שטנה?

ואתה כמובן (אספרגר) לא מבין את דקויות הנפש: חינוך לקנאות מחנך לשטנה.

 


לתופף על פח - תענוג.

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

 


לתופף על פח - תענוג.

זו אינה שטנה.

טמטום - כן.

שטנה - לא.

מה שיש אצלך היא שטנה.

שטנה לזכרים.

שטנה לאוכלי מוצרים מן החי.

שטנה לקבוצות אתניות, יהודיות ולא יהודיות...

יופי, מטומטם. ונשים חרדיות שכאשר הן מתגרשות לוקחים מהן את הילדים , זו לא שטנה?

ונשים העוברות ברחוב עם נניח כמה שערות מציצות  מהפיאה, וקבוצות של ביריונים ("משמרות הצניעות") מתקיפות אותן פיזית, זו לא שטנה?

ואתה כמובן (אספרגר) לא מבין את דקויות הנפש: חינוך לקנאות מחנך לשטנה.

מה את שחה, אספרגרית, נרקיסיסטית, פלצנית, כמושה, כעורה, שונאת אדם ומוטרפת...emo_04.png

זו אינה שטנה, אלא טמטום של "ברוך שלא עשני אשה", פחד לא מוסבר ממיניות האשה, ובורות הלכתית.

מי שבור בעניני הלכה מעדיף להחמיר במחשבה כי כך "בטוח יותר"...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

כן, יצורים חיים, תמימים, חביבים, אינטליגנטיים, בני זוג אידיאליים לבני אדם נטולי כישורים חברתיים שאינם "מסתדרים" עם המין האנושי...emo_04.png

 

לאשה שנכשלה, אין ברירה אלא להסוות את כשלונה על ידי הצבעה על "משנה סדורה" שהיתה כביכול קיימת אצלה מקדמא דנן, שכן אינה יכולה להביא עצמה להודות כי אמצה את האידיאולוגיה המוטרפת הזו ad hoc בחפזון כטקטיקת התגוננות נוכח הכשלונות...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

כל קנאות יכולה להצדיק עצמה  בכך שהיא מנסה לכפות או מבטאת משהו מוסרי וצודק.ברגע שצמחונות הופכת לקנאית היא מגיעה לכלל שטנה לכל מי שלא נוהג על פיה כלומר לרוב המין האנושי.

 

מעולם לא טענתי שכל אשה נמשכת לגברים ואוהבת את התנהגותם ומעטלם לא טענתי שלנשים לא מגיע שוויון אבל מעט מהנשים מגלות קנאות אנטי גברית הבאה לידי ביטוי בשטנה כלפי גברים ומיניות גברית כמוך את זה כדאי שתפנימי.

זו אינה שטנה.

טמטום - כן.

שטנה - לא.

מה שיש אצלך היא שטנה.

שטנה לזכרים.

שטנה לאוכלי מוצרים מן החי.

שטנה לקבוצות אתניות, יהודיות ולא יהודיות...

יופי, מטומטם. ונשים חרדיות שכאשר הן מתגרשות לוקחים מהן את הילדים , זו לא שטנה?

ונשים העוברות ברחוב עם נניח כמה שערות מציצות  מהפיאה, וקבוצות של ביריונים ("משמרות הצניעות") מתקיפות אותן פיזית, זו לא שטנה?

ואתה כמובן (אספרגר) לא מבין את דקויות הנפש: חינוך לקנאות מחנך לשטנה.

מה את שחה, אספרגרית, נרקיסיסטית, פלצנית, כמושה, כעורה, שונאת אדם ומוטרפת...emo_04.png

זו אינה שטנה, אלא טמטום של "ברוך שלא עשני אשה", פחד לא מוסבר ממיניות האשה, ובורות הלכתית.

מי שבור בעניני הלכה מעדיף להחמיר במחשבה כי כך "בטוח יותר"...

זכר כעור בגוף וברוח, זבל אמיתי המתחזה לליברל וערוותו מתגלה עם האתגר הראשון, אספרגר מטורף הבוטש בידיו וברגליו המתכתיים לכל עבר כאשר דורכים על יבלתו.

אחד שלא מבין מהי שטנה, למרות שהוא עצמו מגלה משטמה קשה. אופייני לאספרגר שלא יבין את עצמו ולא  יבין דקויות נפשיות של אנשים אחרים.

מי שלא מבין שקללה מנוולת כמו "ברוך שלא עשני אשה" מבטאת משטמה עמוקה, הוא טפש.

 


לתופף על פח - תענוג.

גם קנאות צמחונית ואנטי גברית מביאה לשטנה. קנאות היא דבר מגונה.

בהבדל מהדתיות המטומטמת באמת, דבקות בלתי מתפשרת בטבעונות היא מעשה מוסרי לעילא. לנוכח זוועות השואה המתבצעות על יצורים חיים, תמימים, טבעונות היא "צו היסטורי" (ביטויו האהוב של הורוביץ).

לא כל אשה נמשכת לגוף (ולהתנהגות ) הגברי, הגיע הזמן שתפנים.  ואשה המרגישה כעס נורא למול מקרי אונס, רצח נשים, והטרדה בלתי פוסקת היוצרת אוירה קשה מסביב לנשים במקומות עבודה ובילוי - מה יש לבקר אותה?

אשה הרוצה שסביבת חייה תשקף במלואה את מהותה שלה, ז"א שלפחות 50% נשים יהיו בכל עמדות ההשפעה, היא אשה המעוניינת בדבר נורמלי, מבחינה אישית (פסיכולוגית) ומבחינה חברתית. מה יש לבקר אותה?

כל קנאות יכולה להצדיק עצמה  בכך שהיא מנסה לכפות או מבטאת משהו מוסרי וצודק.ברגע שצמחונות הופכת לקנאית היא מגיעה לכלל שטנה לכל מי שלא נוהג על פיה כלומר לרוב המין האנושי.

 

מעולם לא טענתי שכל אשה נמשכת לגברים ואוהבת את התנהגותם ומעטלם לא טענתי שלנשים לא מגיע שוויון אבל מעט מהנשים מגלות קנאות אנטי גברית הבאה לידי ביטוי בשטנה כלפי גברים ומיניות גברית כמוך את זה כדאי שתפנימי.

רוב האנשים אוכלים גופות של בעלי חיים רצוחים (ומעונים). זה הופך את הענין לצודק? למוסרי? ואת האנשים המענים ורוצחים את בעלי החיים התמימים ללא-פסיכופתים? שוב אתה מגלה עד כמה אתה "זורם תמיד עם המקובל", עד כמה אתה קונפורמיסט עיוור.

 


לתופף על פח - תענוג.

זה לא מוסרי אבל ברגע שכל אוכלי הבשר המהווים את רוב המין האנושי מוגדרים על ידך כפסיכופטים את מלאה בשטנה כלפי רוב המין האנושי.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר