הוורד בלב המשורר / ייטס

בית א'. תרגמתי לפני שנים רבות.

משורר עדין ורב רגש . משורר אירי נהדר.

 

כל העֲוָה והשֶבֶר,

כל שהוא קר ויָגֵעַ,

בְּכי ילד לְצַד הדְּרָכים,

חֵרוּק עֲגָלָה חָגה-נָעה,

כּוֹבֶד צַעַד אִכָּר, בּוֹטֵש בְּנִצָת הרְגָבים,

עֶלבּון לִדְיוקְנֵך,

זה הוֶרֶד אֲשֶר מלבלב בְּעִמקֵי לבבי.

 

 

 

 

 

 

 

 


לתופף על פח - תענוג.

הורוביץ? חיים?

 


לתופף על פח - תענוג.

נו, אך אני אנסה כחי:

כל הדוחה והשבור, כל השחוּק והישן
בכי ילד לצד הדרך, חריקת קרון עמוס לעיפה
כובד צעדי חורש, מבוסס ברגבים חורפיים
פוגמים בדמותך - ורד מלבלב במעמקי לבי...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

*אף

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

נו, אך אני אנסה כחי:

כל הדוחה והשבור, כל השחוּק והישן
בכי ילד לצד הדרך, חריקת קרון עמוס לעיפה
כובד צעדי חורש, מבוסס ברגבים חורפיים
פוגמים בדמותך - ורד מלבלב במעמקי לבי...

עלוב, גרוע, חסר כשרון לחלוטין. למה אתה מנסה ומגלה שוב ושוב את ערוותך?

 


לתופף על פח - תענוג.

"עלוב, גרוע, חסר כשרון לחלוטין"?

הייתי מניח ענין זה להכרעת באי הפורום.

 

"למה אתה מנסה"?

מדוע לא?

 

"מגלה שוב ושוב את ערוותך"?

גם את ההכרעה בענין זה הייתי מותיר בידי באי הפורום...emo_04.png

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

טפש, "גם אוויל  מחריש חכם ייחשב". למה אתה חושף את ערוותך כל הזמן?

 


לתופף על פח - תענוג.

טפש, "גם אוויל  מחריש חכם ייחשב". למה אתה חושף את ערוותך כל הזמן?

טפש?

במומך פוסלת.

 

"גם אוויל  מחריש חכם ייחשב"?

מדוע אפוא אינך מחרישה?!

 

"למה אתה חושף את ערוותך"?

באי הפורום יכריעו ערוותו של מי נחשפת חדשות לבקרים.

איך זה שלעולם איני חושש להפקיד בידי באי הפורום הכרעה במחלוקות בינינו, אך את לעולם מסרבת.

ממה את חוששת?

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

טפש, "גם אוויל  מחריש חכם ייחשב". למה אתה חושף את ערוותך כל הזמן?

טפש?

במומך פוסלת.

 

"גם אוויל  מחריש חכם ייחשב"?

מדוע אפוא אינך מחרישה?!

 

"למה אתה חושף את ערוותך"?

באי הפורום יכריעו ערוותו של מי נחשפת חדשות לבקרים.

איך זה שלעולם איני חושש להפקיד בידי באי הפורום הכרעה במחלוקות בינינו, אך את לעולם מסרבת.

ממה את חוששת?

מטומטם, חברי הפורום כבר הכירו וביטאו דעתם באשר למי אתה, מי בקול ענות, ומי ברמזים דקים.

בקשר לספרות, לא הם האנשים היכולים לקבוע, ואני ודאי שאיני זקוקה לאנשים כלשהם כדי לקבוע מהו כשרון ספרותי ומהו שיר טוב. 

בזמנו שלחתי תרגומים ושיר מקורי אחד משלי לנתן אלתרמן, הראיתי אחדים לדליה רביקוביץ' ולנורית זרחי, וכן פזמונים שלי לנעמי שמר ולעוזי חיטמן. אלה אנשים שראיתי לנכון לשמוע את דעתם. (לנעמי שמר ולעוזי חיטמן שלחתי פזמונים להלחנה). תשובותיהם, השמורות עמי, ותגובותיהם, מחממות את הלב.

 


לתופף על פח - תענוג.

טפש, "גם אוויל  מחריש חכם ייחשב". למה אתה חושף את ערוותך כל הזמן?

טפש?

במומך פוסלת.

 

"גם אוויל  מחריש חכם ייחשב"?

מדוע אפוא אינך מחרישה?!

 

"למה אתה חושף את ערוותך"?

באי הפורום יכריעו ערוותו של מי נחשפת חדשות לבקרים.

איך זה שלעולם איני חושש להפקיד בידי באי הפורום הכרעה במחלוקות בינינו, אך את לעולם מסרבת.

ממה את חוששת?

מטומטם, חברי הפורום כבר הכירו וביטאו דעתם באשר למי אתה, מי בקול ענות, ומי ברמזים דקים.

בקשר לספרות, לא הם האנשים היכולים לקבוע, ואני ודאי שאיני זקוקה לאנשים כלשהם כדי לקבוע מהו כשרון ספרותי ומהו שיר טוב

בזמנו שלחתי תרגומים ושיר מקורי אחד משלי לנתן אלתרמן, הראיתי אחדים לדליה רביקוביץ' ולנורית זרחי, וכן פזמונים שלי לנעמי שמר ולעוזי חיטמן. אלה אנשים שראיתי לנכון לשמוע את דעתם. (לנעמי שמר ולעוזי חיטמן שלחתי פזמונים להלחנה). תשובותיהם, השמורות עמי, ותגובותיהם, מחממות את הלב.

מאמציך לגבש קואליציות לשעה עם מושמציך מן העבר נגד "האויב המשותף בשער", תוך פניתך אליהם עתה בחנופה מתרפסת ובמתק שפתיים כמי שכפאו שד בבקשך את תמיכתם - אינן נושאים פרי.

איש אינו נענה לך, לא amritus2, ולא הגיוני, חרף "התכתשויות" שהיו להם עימי פה ושם.

גם אם כולכם עושים שמוש באותו אוצר גידופים דל - אינם מעונינים לחבור אליך, מכיוון שזיהו את הפסיכוטיות בך.

 

"בקשר לספרות, לא הם האנשים היכולים לקבוע, ואני ודאי שאיני זקוקה לאנשים כלשהם כדי לקבוע מהו כשרון ספרותי ומהו שיר טוב"?

(א) אם צאן הקדושים כאן אינו כשיר דיו להעריך ספרות ושירה - מדוע את מתחננת כאן לשימת לבם?

(ב) לא מדובר בשיר פרי עטך. 

 

"בזמנו שלחתי תרגומים ושיר מקורי אחד משלי לנתן אלתרמן, הראיתי אחדים לדליה רביקוביץ' ולנורית זרחי,..."

כן, זה מה שאת מספרת.

 

"תשובותיהם, השמורות עמי, ותגובותיהם, מחממות את הלב"

הם ענו בנימוס...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

*אינם

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

נרקיסיסט אוטיסטי אומלל: בניגוד למה שאתה חושב, אתה לא מרכז הפורום. והתחרויות והמאבקים שאתה מנהל פה לא מעניינים אף אחד.

לך כבר לעשות בדיקת ראש, אולי תלמד משהו.

 


לתופף על פח - תענוג.

לילה טוב, יפהפיה מחוזרת בלא מנוח, אשת-אשכולות בעיני עצמה, הכמהה להכרה מבוששת לבוא...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

טפש, "גם אוויל  מחריש חכם ייחשב". למה אתה חושף את ערוותך כל הזמן?

טפש?

במומך פוסלת.

 

"גם אוויל  מחריש חכם ייחשב"?

מדוע אפוא אינך מחרישה?!

 

"למה אתה חושף את ערוותך"?

באי הפורום יכריעו ערוותו של מי נחשפת חדשות לבקרים.

איך זה שלעולם איני חושש להפקיד בידי באי הפורום הכרעה במחלוקות בינינו, אך את לעולם מסרבת.

ממה את חוששת?

מטומטם, חברי הפורום כבר הכירו וביטאו דעתם באשר למי אתה, מי בקול ענות, ומי ברמזים דקים.

בקשר לספרות, לא הם האנשים היכולים לקבוע, ואני ודאי שאיני זקוקה לאנשים כלשהם כדי לקבוע מהו כשרון ספרותי ומהו שיר טוב

בזמנו שלחתי תרגומים ושיר מקורי אחד משלי לנתן אלתרמן, הראיתי אחדים לדליה רביקוביץ' ולנורית זרחי, וכן פזמונים שלי לנעמי שמר ולעוזי חיטמן. אלה אנשים שראיתי לנכון לשמוע את דעתם. (לנעמי שמר ולעוזי חיטמן שלחתי פזמונים להלחנה). תשובותיהם, השמורות עמי, ותגובותיהם, מחממות את הלב.

מאמציך לגבש קואליציות לשעה עם מושמציך מן העבר נגד "האויב המשותף בשער", תוך פניתך אליהם עתה בחנופה מתרפסת ובמתק שפתיים כמי שכפאו שד בבקשך את תמיכתם - אינן נושאים פרי.

איש אינו נענה לך, לא amritus2, ולא הגיוני, חרף "התכתשויות" שהיו להם עימי פה ושם.

גם אם כולכם עושים שמוש באותו אוצר גידופים דל - אינם מעונינים לחבור אליך, מכיוון שזיהו את הפסיכוטיות בך.

 

"בקשר לספרות, לא הם האנשים היכולים לקבוע, ואני ודאי שאיני זקוקה לאנשים כלשהם כדי לקבוע מהו כשרון ספרותי ומהו שיר טוב"?

(א) אם צאן הקדושים כאן אינו כשיר דיו להעריך ספרות ושירה - מדוע את מתחננת כאן לשימת לבם?

(ב) לא מדובר בשיר פרי עטך. 

 

"בזמנו שלחתי תרגומים ושיר מקורי אחד משלי לנתן אלתרמן, הראיתי אחדים לדליה רביקוביץ' ולנורית זרחי,..."

כן, זה מה שאת מספרת.

 

"תשובותיהם, השמורות עמי, ותגובותיהם, מחממות את הלב"

הם ענו בנימוס...

חצי פסיכוטי מדבר על פסיכוטיות.....

אומלל, תמשיך להתבשל בקנאתך החמוצה.

 


לתופף על פח - תענוג.

קנאה היא משהו שאתה חש כאשר אתה רואה כי לזולת יש משהו שאין לך, ואתה סבור כי היה צריך להיות לך.

אין לך דבר כלשהו שהייתי רוצה שיהיה לי...emo_04.png

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר