ועוד משל לאה גולדברג

 זמר נושן

=====

 

 

אף אני לא רציתי. ושוב

זה עולה מתוכי כעשן

ואכל את עיני באדיו המרים.

אותו זמן נושן !

 

 

ואני התקוממתי. ושוב

לא עמד לי כוחי.

עקבותי הוליכוני

חזרה אל הכלוב.

 

 

והנה אנוכי -

צפור ססגונית ופתיה -

על כרחי

מזמרת זמר ישן

על אשר לא היה.

 

           לאה גולדברג

    מתוך הקובץ: "עם הלילה הזה"

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

אפרופו לאה גולדברג גם היא כמו הלביאה התעסקו בהפרשות הגוף ואפילו ב"ריח הדבק והאורן" שהוא מן הסתם שנוא נפשה של הלביאה עד שאינה מרפה ממנו...

ולמדתי: שם לכל ריס וציפורן
ולכל שערה בבשר החשוף
וריח ילדות ריח דבק ואורן
הוא ניחוח לילו של הגוף.(מתוך סליחות)

אפרופו לאה גולדברג גם היא כמו הלביאה התעסקו בהפרשות הגוף ואפילו ב"ריח הדבק והאורן" שהוא מן הסתם שנוא נפשה של הלביאה עד שאינה מרפה ממנו...

ולמדתי: שם לכל ריס וציפורן
ולכל שערה בבשר החשוף
וריח ילדות ריח דבק ואורן
הוא ניחוח לילו של הגוף.(מתוך סליחות)

למה "ריח דבק ואורן" הוא שנוא נפשי? זהו ריח נפלא.

וריחו של הגוף הוא בהחלט ריחו של הגוף הנשי, ושלי נעים לי.....

 


לתופף על פח - תענוג.

לאה גולדברג מדברת על הגוף של הגבר וכנראה לא הרחת ממש מקרוב ריח של שפיך שאת כל כך הרבה מדברת עליו....

וכדי שלא תאשימי אותי באיזו "מופרעות" לגבי האסוציאציות שלי הבאתי כאן ניתוח לשיר שמצאתי במקרה:

 

http://www.faz.co.il/story_5938

ציטוט:


יתר על כן: כשם שהכירה בעת ההתעלסות עם האהוב את עושרו של העונג המיני אצלה, כך למדה לזהות את העונג המיני בגופו. כדי להגדיר את ריח מעשה האהבה, היא נעזרת בריח המוכר לה מילדות - גזע האורן מפריש נוזל דביק שריחו המתקתק דומה לריח הזרע שנפלט מגוף הגבר בשיא העונג. מסיפור-המעשה בשני הבתים הראשונים משתמעת אסירות תודה על תרומתו, שסייעה לה לגלות חושים אשר היו רדומים אצלה קודם לכן. סדר התעוררות החושים הוא מדורג: תחילה חוש הראייה (''להראות בחושך''), אחר-כך חוש המישוש (''בבשר החשוף'') ולבסוף חוש הריח (''ריח דבק ואורן''). משני הבתים הראשונים משתמע, שקודם לבואו הייתה במצב בתולי-בוֹסרי, כי נשיותה הייתה במצב לטנטי וטרם מומשה. ולכן היא אסירת-תודה לו על כך שבבואו איפשר לה להגשים לראשונה את נשיותה.

וכדי שלא תאשימי אותי באיזו "מופרעות" לגבי האסוציאציות שלי הבאתי כאן ניתוח לשיר שמצאתי במקרה:

 

http://www.faz.co.il/story_5938

ציטוט:


יתר על כן: כשם שהכירה בעת ההתעלסות עם האהוב את עושרו של העונג המיני אצלה, כך למדה לזהות את העונג המיני בגופו. כדי להגדיר את ריח מעשה האהבה, היא נעזרת בריח המוכר לה מילדות - גזע האורן מפריש נוזל דביק שריחו המתקתק דומה לריח הזרע שנפלט מגוף הגבר בשיא העונג. מסיפור-המעשה בשני הבתים הראשונים משתמעת אסירות תודה על תרומתו, שסייעה לה לגלות חושים אשר היו רדומים אצלה קודם לכן. סדר התעוררות החושים הוא מדורג: תחילה חוש הראייה (''להראות בחושך''), אחר-כך חוש המישוש (''בבשר החשוף'') ולבסוף חוש הריח (''ריח דבק ואורן''). משני הבתים הראשונים משתמע, שקודם לבואו הייתה במצב בתולי-בוֹסרי, כי נשיותה הייתה במצב לטנטי וטרם מומשה. ולכן היא אסירת-תודה לו על כך שבבואו איפשר לה להגשים לראשונה את נשיותה.

יפה, נתת ניתוח שלא היה מבייש את החוג לספרות באוניברסיטהemo_01.png

יום טוב לכולםemo_01.png

וכדי שלא תאשימי אותי באיזו "מופרעות" לגבי האסוציאציות שלי הבאתי כאן ניתוח לשיר שמצאתי במקרה:

 

http://www.faz.co.il/story_5938

ציטוט:


יתר על כן: כשם שהכירה בעת ההתעלסות עם האהוב את עושרו של העונג המיני אצלה, כך למדה לזהות את העונג המיני בגופו. כדי להגדיר את ריח מעשה האהבה, היא נעזרת בריח המוכר לה מילדות - גזע האורן מפריש נוזל דביק שריחו המתקתק דומה לריח הזרע שנפלט מגוף הגבר בשיא העונג. מסיפור-המעשה בשני הבתים הראשונים משתמעת אסירות תודה על תרומתו, שסייעה לה לגלות חושים אשר היו רדומים אצלה קודם לכן. סדר התעוררות החושים הוא מדורג: תחילה חוש הראייה (''להראות בחושך''), אחר-כך חוש המישוש (''בבשר החשוף'') ולבסוף חוש הריח (''ריח דבק ואורן''). משני הבתים הראשונים משתמע, שקודם לבואו הייתה במצב בתולי-בוֹסרי, כי נשיותה הייתה במצב לטנטי וטרם מומשה. ולכן היא אסירת-תודה לו על כך שבבואו איפשר לה להגשים לראשונה את נשיותה.

איאפשר להתייחס ברצינות למה שהבאת,כי מי שניתח את השיר הוא זכרזבל בעל אג'נדה שוביניסטית זכרית emo_01.png.

 שמאלנות היא מחלת נפש חשוכת מרפא emo_02.png.

וכדי שלא תאשימי אותי באיזו "מופרעות" לגבי האסוציאציות שלי הבאתי כאן ניתוח לשיר שמצאתי במקרה:

 

http://www.faz.co.il/story_5938

ציטוט:


יתר על כן: כשם שהכירה בעת ההתעלסות עם האהוב את עושרו של העונג המיני אצלה, כך למדה לזהות את העונג המיני בגופו. כדי להגדיר את ריח מעשה האהבה, היא נעזרת בריח המוכר לה מילדות - גזע האורן מפריש נוזל דביק שריחו המתקתק דומה לריח הזרע שנפלט מגוף הגבר בשיא העונג. מסיפור-המעשה בשני הבתים הראשונים משתמעת אסירות תודה על תרומתו, שסייעה לה לגלות חושים אשר היו רדומים אצלה קודם לכן. סדר התעוררות החושים הוא מדורג: תחילה חוש הראייה (''להראות בחושך''), אחר-כך חוש המישוש (''בבשר החשוף'') ולבסוף חוש הריח (''ריח דבק ואורן''). משני הבתים הראשונים משתמע, שקודם לבואו הייתה במצב בתולי-בוֹסרי, כי נשיותה הייתה במצב לטנטי וטרם מומשה. ולכן היא אסירת-תודה לו על כך שבבואו איפשר לה להגשים לראשונה את נשיותה.

יפה, נתת ניתוח שלא היה מבייש את החוג לספרות באוניברסיטהemo_01.png

זה לא ניתוח שלי. ציטטתי ניתוח שמצאתי...

רציתי רק להראות כי "ריח דבק ואורן" כריח הזרע אינו איזו אסוציאיה פראית שלי אלא כוונה ברורה של המשוררת והבאתי ניתוח "מקצועי" לחיזוק דברי.

וכדי שלא תאשימי אותי באיזו "מופרעות" לגבי האסוציאציות שלי הבאתי כאן ניתוח לשיר שמצאתי במקרה:

 

http://www.faz.co.il/story_5938

ציטוט:


יתר על כן: כשם שהכירה בעת ההתעלסות עם האהוב את עושרו של העונג המיני אצלה, כך למדה לזהות את העונג המיני בגופו. כדי להגדיר את ריח מעשה האהבה, היא נעזרת בריח המוכר לה מילדות - גזע האורן מפריש נוזל דביק שריחו המתקתק דומה לריח הזרע שנפלט מגוף הגבר בשיא העונג. מסיפור-המעשה בשני הבתים הראשונים משתמעת אסירות תודה על תרומתו, שסייעה לה לגלות חושים אשר היו רדומים אצלה קודם לכן. סדר התעוררות החושים הוא מדורג: תחילה חוש הראייה (''להראות בחושך''), אחר-כך חוש המישוש (''בבשר החשוף'') ולבסוף חוש הריח (''ריח דבק ואורן''). משני הבתים הראשונים משתמע, שקודם לבואו הייתה במצב בתולי-בוֹסרי, כי נשיותה הייתה במצב לטנטי וטרם מומשה. ולכן היא אסירת-תודה לו על כך שבבואו איפשר לה להגשים לראשונה את נשיותה.

איאפשר להתייחס ברצינות למה שהבאת,כי מי שניתח את השיר הוא זכרזבל בעל אג'נדה שוביניסטית זכרית emo_01.png.

זו אכן תשובה צפויה אבל זה לא מי שניתח אלא מי שכתבה שמודעת היטב הן ל"ריח הדבק ואורן" והן לריח הזהה של הזרע.

וכדי שלא תאשימי אותי באיזו "מופרעות" לגבי האסוציאציות שלי הבאתי כאן ניתוח לשיר שמצאתי במקרה:

 

http://www.faz.co.il/story_5938

ציטוט:


יתר על כן: כשם שהכירה בעת ההתעלסות עם האהוב את עושרו של העונג המיני אצלה, כך למדה לזהות את העונג המיני בגופו. כדי להגדיר את ריח מעשה האהבה, היא נעזרת בריח המוכר לה מילדות - גזע האורן מפריש נוזל דביק שריחו המתקתק דומה לריח הזרע שנפלט מגוף הגבר בשיא העונג. מסיפור-המעשה בשני הבתים הראשונים משתמעת אסירות תודה על תרומתו, שסייעה לה לגלות חושים אשר היו רדומים אצלה קודם לכן. סדר התעוררות החושים הוא מדורג: תחילה חוש הראייה (''להראות בחושך''), אחר-כך חוש המישוש (''בבשר החשוף'') ולבסוף חוש הריח (''ריח דבק ואורן''). משני הבתים הראשונים משתמע, שקודם לבואו הייתה במצב בתולי-בוֹסרי, כי נשיותה הייתה במצב לטנטי וטרם מומשה. ולכן היא אסירת-תודה לו על כך שבבואו איפשר לה להגשים לראשונה את נשיותה.

איאפשר להתייחס ברצינות למה שהבאת,כי מי שניתח את השיר הוא זכרזבל בעל אג'נדה שוביניסטית זכרית emo_01.png.

זו אכן תשובה צפויה אבל זה לא מי שניתח אלא מי שכתבה שמודעת היטב הן ל"ריח הדבק ואורן" והן לריח הזהה של הזרע.

ריח הזרע מזכיר דווקא את ריח פריחתו של החרוב - שבניגוד לכלל - פורח דווקא בסתיו.

דבק האורן (השרף) אקטואלי דווקא לימים הבוערים העוברים עלינו, כאשר שרף האורן הוא אחד המאיצים לשריפות.

אבל אם נחזור לנושא -

משב רוח רענן ביום קיץ לוהט בצל עצי האורן, עם ריחות הדבק...  מי צריך יותר מזה ? 

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

אני לא כזה איש טבע שמכיר ריחות של עצים  אבל מהריח הזה אי אפשר להתעלם. בתקופת ההתבגרות שהתוודענו לראשונה לריח הזרע, בתיכון שלמדתי היה קיוסק ששרת את תלמידי התיכון ששכן בתוך חורשת אורנים. הריח החריף של השרף בכל פעם שקנינו בקיוסק תמיד היה מקור לבדיחות של מתבגרים כמוני וכקראתי לראשונה את שירה של לאה גולדברג הבנתי מיד למה היא מתכוונת.

 

אגב כמי שגר מעל ואדי בכרמל ומוקף בעצי אורן אני חשוף לריח זה מידי יום.  ...

וכדי שלא תאשימי אותי באיזו "מופרעות" לגבי האסוציאציות שלי הבאתי כאן ניתוח לשיר שמצאתי במקרה:

 

http://www.faz.co.il/story_5938

ציטוט:


יתר על כן: כשם שהכירה בעת ההתעלסות עם האהוב את עושרו של העונג המיני אצלה, כך למדה לזהות את העונג המיני בגופו. כדי להגדיר את ריח מעשה האהבה, היא נעזרת בריח המוכר לה מילדות - גזע האורן מפריש נוזל דביק שריחו המתקתק דומה לריח הזרע שנפלט מגוף הגבר בשיא העונג. מסיפור-המעשה בשני הבתים הראשונים משתמעת אסירות תודה על תרומתו, שסייעה לה לגלות חושים אשר היו רדומים אצלה קודם לכן. סדר התעוררות החושים הוא מדורג: תחילה חוש הראייה (''להראות בחושך''), אחר-כך חוש המישוש (''בבשר החשוף'') ולבסוף חוש הריח (''ריח דבק ואורן''). משני הבתים הראשונים משתמע, שקודם לבואו הייתה במצב בתולי-בוֹסרי, כי נשיותה הייתה במצב לטנטי וטרם מומשה. ולכן היא אסירת-תודה לו על כך שבבואו איפשר לה להגשים לראשונה את נשיותה.

מדהים, ניתוח מדהים של השיר, אף פעם לא ראיתי ניתוח כ"כ מפורט, פסיכולוגי, של שיר ושל הכותב אותו.

 

מעניין אם לאה גולדברג היתה חותמת על הפרשנות שלו וכל המסקנות שלו לגביה, או שזה גם יכול להיות ספקולציות שלא בהכרח מבוססות?

 

לא בטוחה שהבנתי מה הכוונה של : "יתרון האבחנה הביוגרפית על האבחנה המיגדרית..." ? האם זה היתרון של מה שאורן עושה כאן בלנתח את השיר על סמך הביוגרפיה הספציפית של המשוררת - ולא סתם לפרשן מזוית פמניסטית (מגדרית) כוללנית ? 

 

בכל מקרה, פירוש מאד מאד יפה, ומזכיר מאמרים\ספרים פסיכואנליסטיים שכתב פרויד על אישים ידועים, כמו למשל משה.

לאה גולדברג מדברת על הגוף של הגבר וכנראה לא הרחת ממש מקרוב ריח של שפיך שאת כל כך הרבה מדברת עליו....

לאה גולדברג מדברת על עצמה ועל ריח גופה. על תשוקותיה.

 


לתופף על פח - תענוג.

לאה גולדברג מדברת על הגוף של הגבר וכנראה לא הרחת ממש מקרוב ריח של שפיך שאת כל כך הרבה מדברת עליו....

לאה גולדברג מדברת על עצמה ועל ריח גופה. על תשוקותיה.

היא מדברת על הגשמת התשוקה שלה באמצעות קשר אינטימי, שבו למדה להיות מודעת "לכל שערה" "בגופה החשוף".

הריח המתקתק המיני הנשי בהחלט יכול להזכיר לה "ריח דבק", שרף העץ.

לי ידוע היטב שריח הזיעה הזיכרית יכול להיות איום ודוחה.

לי נראה שבשיר הזה היא חוגגת את גופה המתעורר ותשוקתו.

בשירים אחרים היא מדברת כבר על האדישות הגופנית המוחלטת שחשה כלפי הגבר הזה.

 


לתופף על פח - תענוג.

לאה גולדברג מדברת על הגוף של הגבר וכנראה לא הרחת ממש מקרוב ריח של שפיך שאת כל כך הרבה מדברת עליו....

לאה גולדברג מדברת על עצמה ועל ריח גופה. על תשוקותיה.

קראת בכלל את כל הקובץ של יוסף אורן שצרף\קישר חיים ? נראה לי שלא.

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר