הפרשה הביטחונית החמורה עליה דיבר ברק – בגידת נתניהו בעמו עבו

האם משהו יודע במה מדובר?

הפרשה הביטחונית החמורה עליה דיבר ברק – בגידת נתניהו בעמו עבור בצע כסף

 
 
חשיפת הפרשה הביטחונית החדשה- ממספר מקורות
מהי הפרשה הביטחונית החמורה אשר ייחס ברק לנתניהו מבלי לפרטה?
על התשובה לשאלה זו ניתן לענות במילים "לא יאומן כי יסופר". אבל כדי
שתוכלו להיוודע לאירוע בצורה מסודרת אנו כאן נשטח אותו בפניכם
ואף נציין כי את האינפורמציה קיבלנו ממספר מקורות ולצורך ביצוע
ההצלבות הנדרשות ובדיקת הדברים מעבר לכל ספק סביר.
 
קוקו עובדיה ובנימין נתניהו- תחילת של ידידות מופלאה ב-2004
הקשר הטוב בין בנימין נתניהו לבין קוקו עובדיה נוצר בשנת 2004
עת שימש נתניהו כשר אוצר בממשלת שרון. ה"ה קוקו עובדיה ושותפו
ששון שלום ניהלו בשנות התשעים עסק של ייצוא דלק לשטחי הרשות
הפלשתינאית. בסוף שנות התשעים חטאו השניים הנ"ל בעבירות חמורות
אשר היו נהוגות בעיקר אצל ארגוני פשיעה. דהיינו הנפקת חשבוניות
 פיקטיביות במאות מיליוני שקלים.
 
הנפקת חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני ₪ ומחילה על ידי משרד
האוצר
כל אזרח אחר אשר היה נקלע לסיטואציה החמורה הזו היה מבלה את
מיטב שנותיו בבית הכלא. אלא שמנהל מע"מ דאז איתן רוב וסגנו זאב
פורת אשר היו ראש הנחש של המאפיה ברשות המיסים אשר הלכה
והתבססה, סיכמו עם נתניהו כשר הממונה על סגירת התיק ללא
 משפט ובכופר של 11 מיליון ₪. (מצורפים קישורים)
 
הקשר מתחדש עם חזרת נתניהו לכיסא ראש הממשלה
הייתה זו תחילתה של ידידות מופלאה בין נתניהו לבין האדונים
עובדיה ושלום אשר נקטעה עם התפטרותו של נתניהו ממשרד האוצר
בשנת 2006 אך שבה ופרחה עם חזרתו של נתניהו לכסא ראש
הממשלה בשנת 2009.
 
"חבילות כסף" (250,000$) כל חבילה מוזרמות לבית ברחוב בלפור
בכל חודש
החל משנת 2010 הפך קוקו עובדיה בן בית אצל שרה ובנימין נתניהו
וכל עוזריו ואנשי לישכתו הכירו היטב את קוקו עובדיה. וכך מידי יום
 ג (פעמיים כי טוב) אשר בתחילת כל חודש היה מתייצב עובדיה
בבית ברחוב בלפור עם תיק ג'ימס בונד ובתוכו סכום של 250,000 $
דולר של ארצות הברית. השטרות היו של 100 דולר בלבד כדי לצמצם
את המשקל, כאשר כל חבילה של 10,000 $ כרוכה בגומייה (כידוע
הכריכה של הבנק היא כריכת נייר). מיותר לציין כי מדובר בסכומים
לא מדווחים לרשויות ולפיכך לא מדובר רק בכספי שוחד אלא בנוסף
בהעלמת מס ואי דיווח על תקבולים כדין.
 
יאיר נתניהו הבלדר בליווי מאבטחים
 עוד לפני תחילת שרותו הצבאי היה יוצא יאיר נתניהו (לאחר גיל
 18) למשימת בלדרות בפנמה ובמקלטי מס אחרים בעולם לצורך
הפקדת הסכומים בחשבונות שנפתחו שם על שמו. בדרך כלל
 המאבטחים הצמודים אליו  בטיסותיו אלו המתינו לו מחוץ לבנק
בשעה שהוא ביצע את ההפקדה.
 
לאחר שחרור יאיר מהצבא ב-2013 יצא יאיר אחת לשלושה
 חודשים לחו"ל במשימת בלדרות
לאחר שחרורו של יאיר נתניהו מהצבא בשנת 2013, חזר לבצע
עבור אביו את משימות הבלדרות, אלא ששרה החלה להתרגז
כאשר טענה בפני ביבי כי לא יתכן לטרטר את הילד כל חודש
לחו"ל. נתניהו מצידו טען שלא יהיה נכון לשמור סכומים כאלו בארון
שכן אם תהיה שריפה הסכום אינו מבוטח. בסופו של יום התפשרו
בני הזוג על משלוח יאיר לחו"ל למשימת הבלדרות אחת לשלושה
חודשים ועם סכום של מיליון דולר כל הפקדה כפי שניתן לראות
מדפי הבנק.
 
 מה היה מקור הכסף שהוזרם אל בנימין נתניהו?
ואולם הבה ונחזור כעת אל מקור עשיית הכסף ואל מיודענו קוקו
עובדיה. כבר בשנת 2010 החלה לפרוח תעשייה חדשה בניהולם
 של קוקו עובדיה וששון שלום (וזאת בעקבות קשריהם עם הרשות
הפלשתינאית). השניים הללו ובשיתוף של עשרות רבות של קציני
 צהל אשר שוחדו על ידם, ובנוסף רוב הקצונה במשטרה אשר
 שוחדה באופן שוטף ורוטיני, בנו עסק של הנפקת אישורי שהייה
בישראל לפלשתינאים (שב"חים) לא חוקיים תמורת תשלום. הסכום
 שנגבה  היה של 500 $ דולר של ארצות הברית לאישור שהיה לאדם
למשך ארבעים וחמישה יום בישראל.
 
אוכלוסיית היעד האנשים האמידים ביהודה ושומרון
מכיוון שאוכלוסיית הביקוש הינה בדרך כלל בעלי אמצעים הכספיים
בשטחי הרשות הרי שמדובר בהיקף של כ-5,000 איש בעלי משפחות
וביחד עם בני משפחותיהם  אשר קיבלו ומקבלים עד היום  אישורי
שהיה פיקטיביים בישראל, דהיינו לא לצורכי עבודה.
 
אישור שהייה פיקטיביים שלא למטרות עבודה
 כידוע חוק הכניסה לישראל-תשי"ב 1952 אוסר  על כניסתם לישראל
של פלשתינאים מיהודה שומרון ועזה, אלא למטרות עבודה ובאישור
 מוקדם של הרשויות.
בעניינו התנאי של "מטרת עבודה" לא קוים ככלל (זוהי למעשה ההטבה
 שניתנה תמורת תשלום דמי לא  יחרץ), ואישור השהייה הונפק בדרך
כלל למשך 45 יום.
 
שהייה בלתי חוקית בארץ למטרות בילוי וקניות וחשיפה
המדינה לפיגועים
מן הסתם אותם אנשים אמידים (5,000 איש) מימנו גם לבני משפחתם
אישורים כאמור, ככלל הן לצורך בילוי והן לצורך קניות והכול כאמור
בניגוד לחוק. מיותר לציין שכאשר התנאי לכניסה לארץ ולשהייה בה
הוא כספי, הרי שגם אם מדינת ישראל הייתה בונה חומה "המגיעה
 עד לשמיים" לא היה בכך לחסום את חדירת המפגעים בדרך זו
לישראל, ולכן מפלס פיגועי הטרור הגיע בשנת 2015 לשיא חסר תקדים.
היקף תעשיית אישורי השב"חים למעלה ממאה מיליון ש"ח
 היקף המחזור הכספי המוערך לשנה של תעשיית ההיתרים הלא
 חוקיים הינו למעלה מ-100,000,000 ₪. התבטאותו של בנימין
נתניהו בתחילת חודש פברואר 2016, בדבר חידוש בניית גדר
ההפרדה, כאשר הפיגועים עדיין השתוללו אצלנו היה ביטוי לציניות
מאוסה. (מצורף קישור)
 
בניית גדר ההפרדה – סיפור כיסוי
 האם נתניהו התכוון בהמשך בניית הגדר  לשפר את מנגנון
גביית הכספים של תעשיית השבח"ים הלא חוקית או שנתכוון
להוריד את מפלס  הפיגועים. לצערנו נדמה כי התשובה הראשונה
היא הנכונה שכן תעשיית הכניסה הבלתי חוקית של הפלשתינאים
לגבולות הארץ נמשכת עד עצם היום הזה במלוא עוזה, ולכל
 היותר בניית הגדר מהווה ספור כיסוי למאמץ ראש הממשלה
 בעניין ולצורך הוכחת מחויבותו לביטחון אזרחי ישראל.
 
יש לצפות למהלכים מרחיקי לכת של החלפת צמרת המשטרה
הליכים משפטיים נגד מאות חיילים
ההשלכות של הפרשה האמורה, כפי שגם התבטא אהוד ברק
הינן חמורות ביותר. אנו נהיה חייבים לצפות למהלך של החלפת
כל צמרת המשטרה ועל כך דיבר אלשיך כאשר הודיע לפני כחודש
וחצי כי הגיע למשטרה על מנת להישאר. גם בצה"ל יהיה צורך בניקוי
שורות גדול (מדובר על מעורבות של מאות חיילים בנושא רובם
אנשי קבע). להערכתנו מיצוי ההליכים הפליליים כנגד רוב הקצונה
של משטרת ישראל, אשר הייתה מעורבת בכך וכן מאות אנשי
צבא ומתוכם למעלה ממאה קצינים ובדרגות של עד סגני אלופים
תחייב בנייה מזורזת של בית כלא חדש.
 
הפרקליטות בכינוס חירום
על פי דיווחים שטרם אומתו,  בימים אלו ריכז היועץ המשפטי
מנדלבליט את צמרת הפרקליטות באולגה לצורך הכנה נפשית
 ומקצועית להתמודדות עם ההליכים המשפטיים הקשורים במעשה
הבגידה ההמוני בעם ישראל אשר מקיף את הצבא, את המשטרה
 ואת משרד ראש הממשלה. 
 
 

נשמע מעניין.

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר