על טבעי

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

אם דת זה לא אמונה באלוהים אז מה זה כן?

אני מרגיש ממך ניסיון ללעג או פתח ללעג מצדך, אבל רק אומר לך, שדת היא מערכת חוקים, שמערבת פולחן דתי מחייב (תפילות קבועות, קורבנות). רק לדתיים או מסורתיים אכפת, אם אדם כפר בדת או לא, אבל לאל לא אכפת מדתות, כמו שלא מעניין את האלוהים, אם אדם בחר להאמין בו או לא.

מה לדעתך כן מעניין את האלוהים ?

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

הכל נכון, אני מסכימה לכל מה שכתבת, בהסתייגות מסויימת, שצריך 'לחדד' את המושג "על טבעי"... 

 

אפרופו המשפט האחרון שכתבת שהדגשתי : האפיפיור הנוכחי, פרנציסקוס, שעושה רושם של איש חכם מאד, אמר לפני שנים אחדות ש'אלוהים בכלל לא מצפה שהאנשים יאמינו בו...'

 

כמו שאמרתי, כדאי לחדד ולנסות להבין ולהסכים לגבי המושג "על טבעי" שהשתמשת בו.

 

(עכשיו תתכונן למבול והפגזה של ציטוטי פסוקים, מכיוון ידעני פסוקי הקודש)

האם בטבע יש "על טבעי"?

אלוהים הוא המצאה של האדם ולכן הוא תוצר של הטבע האנושי.

על טבעי כולל, מה שלא ניתן להסבירו, באמצעות חוקי הטבע.

גם אתה יוסף, אתה מובטל ?

יש הרבה אפשרויות . אולי מובטל ואולי עובד ליד מחשב ואולי גימלאי ואולי בהפסקה.

תודה.

 

נראה מה עם יוסי, נראה לי שהוא מובטל ומתבייש להודות. 

אני לא מובטל , תודה על הדאגה :)

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

אם דת זה לא אמונה באלוהים אז מה זה כן?

אני מרגיש ממך ניסיון ללעג או פתח ללעג מצדך, אבל רק אומר לך, שדת היא מערכת חוקים, שמערבת פולחן דתי מחייב (תפילות קבועות, קורבנות). רק לדתיים או מסורתיים אכפת, אם אדם כפר בדת או לא, אבל לאל לא אכפת מדתות, כמו שלא מעניין את האלוהים, אם אדם בחר להאמין בו או לא.

שום דבר אישי , הכל לגופו של עניין .

אם לאלוהים לא איכפת , למה לדתיים כן? ואם לדתיים כן ולאל לא זה לא אומר שהחו'ים האלה הם בעצם המצאה אנושית ולא של האל?

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

אם דת זה לא אמונה באלוהים אז מה זה כן?

אני מרגיש ממך ניסיון ללעג או פתח ללעג מצדך, אבל רק אומר לך, שדת היא מערכת חוקים, שמערבת פולחן דתי מחייב (תפילות קבועות, קורבנות). רק לדתיים או מסורתיים אכפת, אם אדם כפר בדת או לא, אבל לאל לא אכפת מדתות, כמו שלא מעניין את האלוהים, אם אדם בחר להאמין בו או לא.

מה לדעתך כן מעניין את האלוהים ?

לדעתי לאלוהים אין ציפיות ספציפיות מאיתנו. אנחנו שפני ניסוי או עכברי ניסוי ב'ניסוי' ענקי שהוא\היא\הם התניע\ו ושמתרחש בכל היקום - וזה ניסוי ב"אבולוציה"...

 

ומה ש'מעניין' אותו\אותה\אותם זה לאיזה כיוונים מתפתחים הדברים פה ושם ברחבי היקום, הוא צופה  בניסוי ורושם דברים בפנקס השחור שלו, אבל לא מתערב במהלך הניסוי, כי נסויים כאלה מטבעם 'לרוץ' ללא הפרעה וללא התערבות במהלכם.

החוקים

החוקים

מה עם ה"חוקים", מה אתה שואל ?

גם אתה יוסף, אתה מובטל ?

יש הרבה אפשרויות . אולי מובטל ואולי עובד ליד מחשב ואולי גימלאי ואולי בהפסקה.

תודה.

 

נראה מה עם יוסי, נראה לי שהוא מובטל ומתבייש להודות. 

אני לא מובטל , תודה על הדאגה :)

תודה יוסי. אני פשוט עקבתי אחרי השעות שבהן אתה כותב, והתעורר אצלי החשד הזה, טוב שאתה מנקה את עצמך מהחשד.

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

אם דת זה לא אמונה באלוהים אז מה זה כן?

אני מרגיש ממך ניסיון ללעג או פתח ללעג מצדך, אבל רק אומר לך, שדת היא מערכת חוקים, שמערבת פולחן דתי מחייב (תפילות קבועות, קורבנות). רק לדתיים או מסורתיים אכפת, אם אדם כפר בדת או לא, אבל לאל לא אכפת מדתות, כמו שלא מעניין את האלוהים, אם אדם בחר להאמין בו או לא.

מה לדעתך כן מעניין את האלוהים ?

יש לך ציניות של אתאיסט חרדי, שלועג למי שמאמין באלוהים, רק כי אתה לא בטוח באתאיזם שלו.

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

אם דת זה לא אמונה באלוהים אז מה זה כן?

אני מרגיש ממך ניסיון ללעג או פתח ללעג מצדך, אבל רק אומר לך, שדת היא מערכת חוקים, שמערבת פולחן דתי מחייב (תפילות קבועות, קורבנות). רק לדתיים או מסורתיים אכפת, אם אדם כפר בדת או לא, אבל לאל לא אכפת מדתות, כמו שלא מעניין את האלוהים, אם אדם בחר להאמין בו או לא.

מה לדעתך כן מעניין את האלוהים ?

יש לך ציניות של אתאיסט חרדי, שלועג למי שמאמין באלוהים, רק כי אתה לא בטוח באתאיזם שלו.

באתאיזם שלך*

כתבתי שאת אלוהים מעניין רק מה שמתרחש ומה מתפתח ביקום ע"פ עקרונות האבולוציה, כי כל היקום ומה שבו זה ניסוי ענקי ב"אבולוציה"...

 

והוא (אלוהים) בכלל לא מכוון דברים לאיזה כיוון מסויים ולא מצפה למשל מבני האנוש לשום דבר ספציפי, הוא רק צופה ביקום ובהם ורושם בפנקס שלו מה קורה ומה התפתח...

 

אז תארו לכם כאן אצלנו ניסוי כלשהו שמריצים מדענים על עכברי ניסוי, מעין ניסוי בזעיר זעיר אנפין של הניסוי שאלוהים עושה : כל העכברי ניסוי נמצאים באיזה חדר, והמדען מנהל הניסוי, הפרופסור, מדי פעם נכנס לחדר, ורושם דברים בפנקס השחור שלו...

 

ככה הוא עוקב מדי פעם מה קורה עם עכברי הניסוי האלה ע"פ עקרונות האבולוציה...

 

יום אחד נכנס הפרופסור הזה לחדר הזה שבו כלובי עכברי הניסוי - והוא רואה שהעכברים מסגלים להם איזה מנהג חדש : הם מתקבצים בכלובים בצד הסמוך לו, בקבוצות, עומדים זקופים על הרגלים האחוריות, ומתנדנדים קדימה בתנועות של תפילה. בכלוב אחר שליד הוא רואה עכברים מתקבצים בקבוצות, כשמול כל קבוצה, עכבר אחד, זקן העדה, שמטיף ומרצה באוזניהם דברים. נו, סכ"ה עכברי ניסוי, שחופשיים לסגל לעצמם ולפתח התנהגויות ומנהגים שונים.

 

וכשהם מבחינים בו, בפרופסור שעורך את הניסוי, בכל הקבוצות עכברי הניסוי מזדקפים, ומתחילים להתנועע לעומתו בתנועות של תפילה...

 

הפרופסור משמיע כאילו לעצמו "אויייי..."  -  ובפנקסו רושם מילה אחת : "התחרפנו".

כתבתי שאת אלוהים מעניין רק מה שמתרחש ומה מתפתח ביקום ע"פ עקרונות האבולוציה, כי כל היקום ומה שבו זה ניסוי ענקי ב"אבולוציה"...

 

והוא (אלוהים) בכלל לא מכוון דברים לאיזה כיוון מסויים ולא מצפה למשל מבני האנוש לשום דבר ספציפי, הוא רק צופה ביקום ובהם ורושם בפנקס שלו מה קורה ומה התפתח...

 

אז תארו לכם כאן אצלנו ניסוי כלשהו שמריצים מדענים על עכברי ניסוי, מעין ניסוי בזעיר זעיר אנפין של הניסוי שאלוהים עושה : כל העכברי ניסוי נמצאים באיזה חדר, והמדען מנהל הניסוי, הפרופסור, מדי פעם נכנס לחדר, ורושם דברים בפנקס השחור שלו...

 

ככה הוא עוקב מדי פעם מה קורה עם עכברי הניסוי האלה ע"פ עקרונות האבולוציה...

 

יום אחד נכנס הפרופסור הזה לחדר הזה שבו כלובי עכברי הניסוי - והוא רואה שהעכברים מסגלים להם איזה מנהג חדש : הם מתקבצים בכלובים בצד הסמוך לו, בקבוצות, עומדים זקופים על הרגלים האחוריות, ומתנדנדים קדימה בתנועות של תפילה. בכלוב אחר שליד הוא רואה עכברים מתקבצים בקבוצות, כשמול כל קבוצה, עכבר אחד, זקן העדה, שמטיף ומרצה באוזניהם דברים. נו, סכ"ה עכברי ניסוי, שחופשיים לסגל לעצמם ולפתח התנהגויות ומנהגים שונים.

 

וכשהם מבחינים בו, בפרופסור שעורך את הניסוי, בכל הקבוצות עכברי הניסוי מזדקפים, ומתחילים להתנועע לעומתו בתנועות של תפילה...

 

הפרופסור משמיע כאילו לעצמו "אויייי..."  -  ובפנקסו רושם מילה אחת : "התחרפנו".

מעניין, אז יש לך קו ישיר לאלהים האלו. בקיצור, את היודעת. והאתיאיסט(ית) המצוי(ה) לא יודעים מהחיים שלהם.

 


לתופף על פח - תענוג.

סתומים ובעלי הפרעת קשב שזה אחוז גבוה מיושבי הפורום הזה כמובן שלא הבינו בכלל את המשל והנמשל שכתבתי. 

 

מי שמכריזים על עצמם כבעלי ניצוצות ותכונות של גאונות, אפילו לא יודעים לסדר ע"פ ההיגיון הבסיסי והפשוט ביותר, לשים אחד אחרי השני שני דברים פשוטים לפי סדר הזמן הנכון להיווצרותם. 

בדיוק אתמול צוין בערוץ 9 הרוסי שנה לשידורי פרובידה, מרכז עולמי איזוטרי למגיה והמתקשרות החמודות והיפות הפגינו בשידור חי את יכולתן העל טבעית לדעת על הפונה אליהן בשידור חי פרטים אישיים שהוא לפעמים לא ידע על עצמו בעזרת שם, תאריך לידה, קלפי טארו, נומרולוגיה, אסטרולוגיה וביו-אנרגטיקה, דבר שאי אפשר להסביר אותו בצורה מדעית וזה נראה נס בעיני. מאז אני התמכרתי לשידורים שמופנים אל הציבור דובר רוסית בגרמניה ובישראל. יש להם אתר ברוסית http://provida.tv/ שאפשר לצפות ביפיפיות בשידורים חוזרים ומעניינים כל יום. 

בדיוק אתמול צוין בערוץ 9 הרוסי שנה לשידורי פרובידה, מרכז עולמי איזוטרי למגיה והמתקשרות החמודות והיפות הפגינו בשידור חי את יכולתן העל טבעית לדעת על הפונה אליהן בשידור חי פרטים אישיים שהוא לפעמים לא ידע על עצמו בעזרת שם, תאריך לידה, קלפי טארו, נומרולוגיה, אסטרולוגיה וביו-אנרגטיקה, דבר שאי אפשר להסביר אותו בצורה מדעית וזה נראה נס בעיני. מאז אני התמכרתי לשידורים שמופנים אל הציבור דובר רוסית בגרמניה ובישראל. יש להם אתר ברוסית http://provida.tv/ שאפשר לצפות ביפיפיות בשידורים חוזרים ומעניינים כל יום. 

אינני שומעת וגם לא דוברת את השפה הרוסית, לכן אני לא יכולה להגיד דברים על קלפי טארוט ומה היא מגלה ואומרת בעזרתם.

 

אבל אני בהחלט יודעת שיש תופעות כמו 'טלפתיה', וזה מידיעה אישית, חלומות נבואיים וכאלה דברים, ויש גם תופעות טלקינזיס, שראיתי ממרחק סנטימטרים, עיקום מזלג וכף שראיתי ממרחק סנטימטרים, כל המזלג והכף חשופים וגלויים לעיין לכל אורכם ומתחילים להתעוות, ויש לי את המזלג והכף האלה בבית, ושלחתי לכאן צילום שלהם שצילמתי.

 

כל הדברים האלה אמיתיים. אולי דוד מתמצא בטלפתיה, כי הוא אמר שבהתקרב בוא המשיח יהיו יותר ויותר מקרים של טלפתיה, אז אתה יכול לשאול אותו על זה. אני יודעת שזה קיים, אבל גם שהרבה ממי שמציגים את זה הם רמאים, ואין לי מושג איך זה עובד.

 

אורי גלר למשל הודה שהיה רמאי, אולי בזמן מסויים היו אצלו תופעות טלפתיה, אבל אחר כך הוא עבר לרמאות, והוא הודה בזה.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר