על טבעי

על טבעי

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

נאה.

אגב, אני מתרשמת שאתה מאמין "בו"? (למה בו? אולי, והרבה יותר הגיוני, בה?)

 


לתופף על פח - תענוג.

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

אם דת זה לא אמונה באלוהים אז מה זה כן?

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

נאה.

אגב, אני מתרשמת שאתה מאמין "בו"? (למה בו? אולי, והרבה יותר הגיוני, בה?)

למה בכלל הגיוני להאמין בישות חיזרית כלשהי?

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

אין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו אז למה צריך כמה פעמים ביום מידי יום , כל יום , 365 ימים בשנה להלל ולשבח אותו? הוא במילא לא צריך את זה.......

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

הכל נכון, אני מסכימה לכל מה שכתבת, בהסתייגות מסויימת, שצריך 'לחדד' את המושג "על טבעי"... 

 

אפרופו המשפט האחרון שכתבת שהדגשתי : האפיפיור הנוכחי, פרנציסקוס, שעושה רושם של איש חכם מאד, אמר לפני שנים אחדות ש'אלוהים בכלל לא מצפה שהאנשים יאמינו בו...'

 

כמו שאמרתי, כדאי לחדד ולנסות להבין ולהסכים לגבי המושג "על טבעי" שהשתמשת בו.

 

(עכשיו תתכונן למבול והפגזה של ציטוטי פסוקים, מכיוון ידעני פסוקי הקודש)

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

אין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו אז למה צריך כמה פעמים ביום מידי יום , כל יום , 365 ימים בשנה להלל ולשבח אותו? הוא במילא לא צריך את זה.......

יוסי, איך אתה כותב באינטרנט בשעה כזו ? אתה מובטל או משהו כזה ?

גם אתה יוסף, אתה מובטל ?

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

הכל נכון, אני מסכימה לכל מה שכתבת, בהסתייגות מסויימת, שצריך 'לחדד' את המושג "על טבעי"... 

 

אפרופו המשפט האחרון שכתבת שהדגשתי : האפיפיור הנוכחי, פרנציסקוס, שעושה רושם של איש חכם מאד, אמר לפני שנים אחדות ש'אלוהים בכלל לא מצפה שהאנשים יאמינו בו...'

 

כמו שאמרתי, כדאי לחדד ולנסות להבין ולהסכים לגבי המושג "על טבעי" שהשתמשת בו.

 

(עכשיו תתכונן למבול והפגזה של ציטוטי פסוקים, מכיוון ידעני פסוקי הקודש)

האם בטבע יש "על טבעי"?

אלוהים הוא המצאה של האדם ולכן הוא תוצר של הטבע האנושי.

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

הכל נכון, אני מסכימה לכל מה שכתבת, בהסתייגות מסויימת, שצריך 'לחדד' את המושג "על טבעי"... 

 

אפרופו המשפט האחרון שכתבת שהדגשתי : האפיפיור הנוכחי, פרנציסקוס, שעושה רושם של איש חכם מאד, אמר לפני שנים אחדות ש'אלוהים בכלל לא מצפה שהאנשים יאמינו בו...'

 

כמו שאמרתי, כדאי לחדד ולנסות להבין ולהסכים לגבי המושג "על טבעי" שהשתמשת בו.

 

(עכשיו תתכונן למבול והפגזה של ציטוטי פסוקים, מכיוון ידעני פסוקי הקודש)

האם בטבע יש "על טבעי"?

אלוהים הוא המצאה של האדם ולכן הוא תוצר של הטבע האנושי.

"על טבעי" בדרך כלל אנשים אומרים על דברים נדירים, לא מובנים ולא מוסברים ושלעיתים נראים להם כחורגים מחוקי הטבע.

 

אבל לא יזיק לחדד מעט יותר את המושג.

 

האם אלוהים הוא דבר נדיר ? - לא בשביל הדתי\חרדי שמתפלל אליו ללא הרף ובין לבין הוא גם אומר מאות פעמים ביום אמירות כמו "ברוך השם", "בעזרת השם", אם ירצה השם", "השם ישמור". "שישמור\תשמור עלינו מלמעלה מליד כסא הכבוד" ואמירות כיוצא באלה חכמות - אז בשביל האיש הדתי\חרדי אלוהים בכלל לא משהו 'נדיר', והוא אפילו לא יוצא לו מהראש לרגע. 

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

הכל נכון, אני מסכימה לכל מה שכתבת, בהסתייגות מסויימת, שצריך 'לחדד' את המושג "על טבעי"... 

 

אפרופו המשפט האחרון שכתבת שהדגשתי : האפיפיור הנוכחי, פרנציסקוס, שעושה רושם של איש חכם מאד, אמר לפני שנים אחדות ש'אלוהים בכלל לא מצפה שהאנשים יאמינו בו...'

 

כמו שאמרתי, כדאי לחדד ולנסות להבין ולהסכים לגבי המושג "על טבעי" שהשתמשת בו.

 

(עכשיו תתכונן למבול והפגזה של ציטוטי פסוקים, מכיוון ידעני פסוקי הקודש)

האם בטבע יש "על טבעי"?

אלוהים הוא המצאה של האדם ולכן הוא תוצר של הטבע האנושי.

החלקיק האלוהי

https://www.facebook.com/borayeter/videos/852636708150813/   
הנה כאן אלההים יהוה הוא האין והוא היש
וכך אם תחלקו כל מקום שתיבחרו בסופו של דבר תגיעו בסוף לחלקיק האלוהי שצורתו כיפה שמורכבותה היא מיאין ויש , (מכיפה = הפכים) ומאין שבה נוצר היש, ומיש שבה נוצר האין, צידה האחד של החלקיק האלוהי הקמור הוא היש והוא הזכר , וצרתה הקעור של הכיפה הוא האין והוא הנקבה, שנאמר בפסוק בבראשית ויברא אלהים את האדם בצלמו בדמותו זכר ונקבה ברא אתם, משמע שהוא מורב מזכר ונקבה מאין ויש וצורתו כיפה שממנה התרבה ונוצר היש מקום העולם הזה והאין מקום העולם הבא , ראו כאן בסרטון . "בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם, נימצא אדני, שצורתו מכיפה, והוא המהווה את האין ואת היש מעצם היותו היפוכם, אם תחלק את המקום שבחרתם עד אין סוף אז באופן תיאורטי גם תגיעו לאין.
1)מצד האין של החלקיק האלוהי התהווה היש או מצד הקעור התהווה הקמור="מקור עוקר" (=מקור עוקר- פירושו שהמקור נעקר, ז"א שהיש הוא מקור שנעקר מהאין הקעור)וזה שנאמר ברא יש מאין.
2)מצד היש של החלקיק האלוהי התהווה האין או מצד הקמור התהווה הקעור="עוקר מקור" (עוקר מקור-פירושו שהעוקר מקור, ז"א שהאין הוא קעור שעוקר מהיש הקמור)וזה שברא
אין מיש
. ההגדרה של החלקיק האלוהי.
"בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא "החלקיק האלוהי", שמהווה את היש מקום מהאין שבו, ומהווה את האין מקום מהיש שבו, הוא האחד המאחד את היש והאין, ומהווה אותם מעצם היותו היפוכם,
פירוש שמח של שופר משיח.
1)"בכל מקום", פירושו כל מקום שניבחר להגדיר, למשל ניבחר מקום שתופסת קופסאת סיגריות , ונחצה את המקום הזה לשניים, ואת אחד משני החצאים ניבחר ונחצה אותו לרבע, ואת הרבע האחד שניבחר ונחצה לשמינית נמשיך כך הלאה לחצות את החלקים שניבחר, נגיע בסוף באפן תיאורטי ל"יש מקום, שאין בו במקום" בהסבר זה הגענו להשגה של היש מקום, והאין מקום.
2)"בינהם נימצא "החלקיק האלוהי" בין היש מקום הקטן ביותר שניתן להשיג מהחציות, לבין האין מקום שנשיג באופן תיאורטי, נימצא חלקיק קטן ביותר, שצורתו מורכבת מכיפה , שצידה האחד קמור שהוא היש, וצידה השני קעור שהוא מאפין את האין (מכיפה = הפכים) . כיפה זו החלקיק האלוהי הקטן ביותר שניתן להשגה והבנה, ראו בוויקיפדיה בנושא החלקיק האלוהי, מאמר המפרט שהפסיקאים של ימנו מנסים לגלות ע"י מאיץ חלקקים שבשבדיה, הם לא יגיעו לראות ולגלות את שני צידי צורת הכיפה , לכל היותר הם ימצאו את צידה האחת הקמור של הכיפה שהיא היש מקום, הגשמי, אבל לעולם לא יראו ולא יגלו את הצד הקעור שהוא האין מקום הרוחני, כבר נאמר על כך מפי אלהים "ולא יראני אדם וחי" בהסבר זה הגענו להשגה של החלקיק האלוהי באופן תיאורטי, למדנו שצורו מכיפה=הפכים=אין ויש=עולם הזה ועולם הבא=שקר ואמת=קעור וקמור=שמים וארץ, ראו בסוף החלק הראשון של ספר "פורצרוף" איור המסמל את צורת יהוה אלהים, ניתן להוריד את קובץ הספר בחינם באתר שופר משיח.
"3)שמהווה את היש מקום מהאין שבו" פירושו , מצידה הקעור שמסמל את האין נוצר ומתהווה היש מקום הגשמי וכבר נאמר שאלהים רק יכול ליצר יש מאין,
4)"ומהווה את האין מקום מהיש שבו" פירושו מצדה הקמור של הכיפה מתהווה ונוצר האין מקום, ורק אלהים יכול להעלים יש לאין, ונאמר על זה שקשה יותר להעלים יש לאין, מאשר להוות יש מאין.
5)"הוא האחד המאחד את היש והאין, פירוש צורתו הכפתית האחת שומרת את הגבול בין היש לאין, ובכך שומרת על קיומם ואחדותם ממציאות החלקיק האלוהי שבינהם.
6)"ומהווה אותם מעצם היותו היפוכם". פשוטו כמשמעו.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

גם אתה יוסף, אתה מובטל ?

יש הרבה אפשרויות . אולי מובטל ואולי עובד ליד מחשב ואולי גימלאי ואולי בהפסקה.

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

הכל נכון, אני מסכימה לכל מה שכתבת, בהסתייגות מסויימת, שצריך 'לחדד' את המושג "על טבעי"... 

 

אפרופו המשפט האחרון שכתבת שהדגשתי : האפיפיור הנוכחי, פרנציסקוס, שעושה רושם של איש חכם מאד, אמר לפני שנים אחדות ש'אלוהים בכלל לא מצפה שהאנשים יאמינו בו...'

 

כמו שאמרתי, כדאי לחדד ולנסות להבין ולהסכים לגבי המושג "על טבעי" שהשתמשת בו.

 

(עכשיו תתכונן למבול והפגזה של ציטוטי פסוקים, מכיוון ידעני פסוקי הקודש)

האם בטבע יש "על טבעי"?

אלוהים הוא המצאה של האדם ולכן הוא תוצר של הטבע האנושי.

החלקיק האלוהי

https://www.facebook.com/borayeter/videos/852636708150813/   
הנה כאן אלההים יהוה הוא האין והוא היש
וכך אם תחלקו כל מקום שתיבחרו בסופו של דבר תגיעו בסוף לחלקיק האלוהי שצורתו כיפה שמורכבותה היא מיאין ויש , (מכיפה = הפכים) ומאין שבה נוצר היש, ומיש שבה נוצר האין, צידה האחד של החלקיק האלוהי הקמור הוא היש והוא הזכר , וצרתה הקעור של הכיפה הוא האין והוא הנקבה, שנאמר בפסוק בבראשית ויברא אלהים את האדם בצלמו בדמותו זכר ונקבה ברא אתם, משמע שהוא מורב מזכר ונקבה מאין ויש וצורתו כיפה שממנה התרבה ונוצר היש מקום העולם הזה והאין מקום העולם הבא , ראו כאן בסרטון . "בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם, נימצא אדני, שצורתו מכיפה, והוא המהווה את האין ואת היש מעצם היותו היפוכם, אם תחלק את המקום שבחרתם עד אין סוף אז באופן תיאורטי גם תגיעו לאין.
1)מצד האין של החלקיק האלוהי התהווה היש או מצד הקעור התהווה הקמור="מקור עוקר" (=מקור עוקר- פירושו שהמקור נעקר, ז"א שהיש הוא מקור שנעקר מהאין הקעור)וזה שנאמר ברא יש מאין.
2)מצד היש של החלקיק האלוהי התהווה האין או מצד הקמור התהווה הקעור="עוקר מקור" (עוקר מקור-פירושו שהעוקר מקור, ז"א שהאין הוא קעור שעוקר מהיש הקמור)וזה שברא
אין מיש
. ההגדרה של החלקיק האלוהי.
"בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא "החלקיק האלוהי", שמהווה את היש מקום מהאין שבו, ומהווה את האין מקום מהיש שבו, הוא האחד המאחד את היש והאין, ומהווה אותם מעצם היותו היפוכם,
פירוש שמח של שופר משיח.
1)"בכל מקום", פירושו כל מקום שניבחר להגדיר, למשל ניבחר מקום שתופסת קופסאת סיגריות , ונחצה את המקום הזה לשניים, ואת אחד משני החצאים ניבחר ונחצה אותו לרבע, ואת הרבע האחד שניבחר ונחצה לשמינית נמשיך כך הלאה לחצות את החלקים שניבחר, נגיע בסוף באפן תיאורטי ל"יש מקום, שאין בו במקום" בהסבר זה הגענו להשגה של היש מקום, והאין מקום.
2)"בינהם נימצא "החלקיק האלוהי" בין היש מקום הקטן ביותר שניתן להשיג מהחציות, לבין האין מקום שנשיג באופן תיאורטי, נימצא חלקיק קטן ביותר, שצורתו מורכבת מכיפה , שצידה האחד קמור שהוא היש, וצידה השני קעור שהוא מאפין את האין (מכיפה = הפכים) . כיפה זו החלקיק האלוהי הקטן ביותר שניתן להשגה והבנה, ראו בוויקיפדיה בנושא החלקיק האלוהי, מאמר המפרט שהפסיקאים של ימנו מנסים לגלות ע"י מאיץ חלקקים שבשבדיה, הם לא יגיעו לראות ולגלות את שני צידי צורת הכיפה , לכל היותר הם ימצאו את צידה האחת הקמור של הכיפה שהיא היש מקום, הגשמי, אבל לעולם לא יראו ולא יגלו את הצד הקעור שהוא האין מקום הרוחני, כבר נאמר על כך מפי אלהים "ולא יראני אדם וחי" בהסבר זה הגענו להשגה של החלקיק האלוהי באופן תיאורטי, למדנו שצורו מכיפה=הפכים=אין ויש=עולם הזה ועולם הבא=שקר ואמת=קעור וקמור=שמים וארץ, ראו בסוף החלק הראשון של ספר "פורצרוף" איור המסמל את צורת יהוה אלהים, ניתן להוריד את קובץ הספר בחינם באתר שופר משיח.
"3)שמהווה את היש מקום מהאין שבו" פירושו , מצידה הקעור שמסמל את האין נוצר ומתהווה היש מקום הגשמי וכבר נאמר שאלהים רק יכול ליצר יש מאין,
4)"ומהווה את האין מקום מהיש שבו" פירושו מצדה הקמור של הכיפה מתהווה ונוצר האין מקום, ורק אלהים יכול להעלים יש לאין, ונאמר על זה שקשה יותר להעלים יש לאין, מאשר להוות יש מאין.
5)"הוא האחד המאחד את היש והאין, פירוש צורתו הכפתית האחת שומרת את הגבול בין היש לאין, ובכך שומרת על קיומם ואחדותם ממציאות החלקיק האלוהי שבינהם.
6)"ומהווה אותם מעצם היותו היפוכם". פשוטו כמשמעו.

חוקרי הטבע ידעו על מה שהם כינו ה"חלקיק האלוהי" פשוט כי הוא התאים לחישובים שהם עשו על מנת להסביר את המדידות .

ואכן,החלקיק התגלה בדיוק כפי שחזו. אין בו שום דבר על טבעי אפילו שיבוא כאן מישהו ויסביר שמשה רבנו קיבל מידע על החלקיק הזה מאלוהים עצמו.

תופעת האמונה באלוהים תמיד מקושרת משום מה לאמונה בדתות, והלחם רעיונות של דת ואלוהים זה הוא טעות, בעיניי. קיום האלוהים הוא על טבעי, ועל כן הוא אינו ישנו חומרית במציאות שלנו. כל ניסיון להוכיח את קיום האל, או להוכיח שהאל אינו קיים, באמצעות חוקי הטבע, ייכשל בצורה מוחלטת. כל דיון על צדק אלוהי הוא בזבוז זמן, משום שצדק הוא מושג אינושי ואישי ותרבותי, ועל כן מתבטא בדתות השונות, בצורה שונה בכל דת ובכל פולחן דתי. כל עיסוק רוחני באל או באי קיומו של האל הוא אישי, ומותר לאדם לשלול את קיומו של האל או להאמין באלוהים, משום שהאל נותן את האפשרות לאנושות להאמין בו, ואין זה משנה לו, אם אדם החליט לשלול את קיומו או להאמין בו.

אם דת זה לא אמונה באלוהים אז מה זה כן?

אני מרגיש ממך ניסיון ללעג או פתח ללעג מצדך, אבל רק אומר לך, שדת היא מערכת חוקים, שמערבת פולחן דתי מחייב (תפילות קבועות, קורבנות). רק לדתיים או מסורתיים אכפת, אם אדם כפר בדת או לא, אבל לאל לא אכפת מדתות, כמו שלא מעניין את האלוהים, אם אדם בחר להאמין בו או לא.

גם אתה יוסף, אתה מובטל ?

יש הרבה אפשרויות . אולי מובטל ואולי עובד ליד מחשב ואולי גימלאי ואולי בהפסקה.

תודה.

 

נראה מה עם יוסי, נראה לי שהוא מובטל ומתבייש להודות. 

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר