על הפילוספיה והשימוש במילים ככלי להבנת העבר והעתיד

מהי הפילוסופיה הקלסית, האריסטוטלית? נסיונות של האדם להבין את עולמו מבלי שיהיה לו הידע וכלי הטכנולוגיה הדרושים. הרעיון המרכזי הוא שבתהליך של המחשבה המבוטאת במילים, אפשר להשיג כל ידע.  כמובן שהנחה זאת אינה נכונה. ולא אכנס כאן לתהליכים הקרויים מדע, שהם יכולים לתת תשובות אמת. חדלו לכם מברבורי מילים שאתם קוראים פילוסופיה וגלו את האור בפילוסופיה האמיתית – היא המתמטיקה.. ולמה ראויה זאת להקרא פילוסופיה? המתמטיקה אינה פיזיקה, אינה חימיה, אינה ביולוגיה או מדע כלשהו ממדעי הטבע. היא כולה יציר רוחו של האדם, כולה בראש האנושי ולא מחוצה לו. קראתי באיזה מקום שבכנס של מתמטיקאים מברכים לחיי המתמטיקה הטהורה שלעולם לא תהיה שימושית. ומה באמת? התוצר הזה של רוח האדם הוא המאפשר להבין את העולם. מודלים מתמטיים מתארים נכונה תהליכים בטבע, פיזיקה, חימיה , ביולוגיה, אסטרונומיה וכל מה שתרצו. המודלים המתמטיים, הם ולא המשחק במילים, מאפשרים לחזות (לחשב) בדיוק מספיק את הצפוי בהתפתחות של תהליכים. לכן המתמטיקה הינה כלי עקרי בהתפתחות האנושות בעוד שהפילוסופיה הקלסית היא לכל היותר ספרות בידורית.

מהי הפילוסופיה הקלסית, האריסטוטלית? נסיונות של האדם להבין את עולמו מבלי שיהיה לו הידע וכלי הטכנולוגיה הדרושים. הרעיון המרכזי הוא שבתהליך של המחשבה המבוטאת במילים, אפשר להשיג כל ידע.  כמובן שהנחה זאת אינה נכונה. ולא אכנס כאן לתהליכים הקרויים מדע, שהם יכולים לתת תשובות אמת. חדלו לכם מברבורי מילים שאתם קוראים פילוסופיה וגלו את האור בפילוסופיה האמיתית – היא המתמטיקה.. ולמה ראויה זאת להקרא פילוסופיה? המתמטיקה אינה פיזיקה, אינה חימיה, אינה ביולוגיה או מדע כלשהו ממדעי הטבע. היא כולה יציר רוחו של האדם, כולה בראש האנושי ולא מחוצה לו. קראתי באיזה מקום שבכנס של מתמטיקאים מברכים לחיי המתמטיקה הטהורה שלעולם לא תהיה שימושית. ומה באמת? התוצר הזה של רוח האדם הוא המאפשר להבין את העולם. מודלים מתמטיים מתארים נכונה תהליכים בטבע, פיזיקה, חימיה , ביולוגיה, אסטרונומיה וכל מה שתרצו. המודלים המתמטיים, הם ולא המשחק במילים, מאפשרים לחזות (לחשב) בדיוק מספיק את הצפוי בהתפתחות של תהליכים. לכן המתמטיקה הינה כלי עקרי בהתפתחות האנושות בעוד שהפילוסופיה הקלסית היא לכל היותר ספרות בידורית.

 

מתמטיקה גרועה יוצרת פילוסופיה גרועה

 

 מאת: ל נ צ ח  08/10/10 16:53

 

 http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=69&MessageId=145848368

 


מתמטיקה גרועה יוצרת פילוסופיה גרועה.

מאת: עמנואל הלפרין
תאריך:11/10/2001  שעה:06:07

- - - - - - - - - - - - -

 


במגמה להגיע לפשר האין סוף ניסתה הפילוסופיה להיעזר בתיאוריות מדעיות ונכשלה.

להלן, כאן כמה דוגמאות, בתחום אשליית המציאות ובתחום אישוש היפותזות והפרכתן כדי להדגיש עד כמה לא יציבים היו הכלים המדעיים בבואם לדון בבעיית האין סוף.

הפרדוכס של זנון שבגלל סתירות ברצף המספרים, הגיע למסקנה שהתנועה היא אשליה. ואם אתה נוטל את התנועה ממרכיב האין סוף, אתה מאשש את הסופי ומבטל את האין סופי.

ואם באשליה עסקינן, נחזור לקאנט שעמד נדהם מול העובדה שהמשפטים בגיאומטריה האוקלידית מתבססים על התבונה ולא על הניסיון, ולמרות זאת הם אמיתיים כאשר מכילים אותם על עולם החומר. בדומה למשפט פיתגורס המוכיח שאמיתות מסוימות נקבעות אפריורי ולא על סמך המחקר האמפירי.

הדבר לא נתן מנוח לקאנט עד שהגיע למסקנה שקיים כאן פרוש מוטעה של המציאות. בדומה לזנון שתלה את התנועה באשליה הוא טען שהאוקלידיות עוסקת באשליה. בכך שהגיע למסקנה, שהגיאומטריה האוקלידית אינה מתארת את העולם כפי שהוא לעצמו אלא כפי שהוא נראה לנו.(על מסרים מוטעים שמעבירים החושים לתודעתנו, דובר גם בפורום שלנו)

לאחר מכן באו לעולם, התיאוריות של רימן ולובצבסקי שטענו שהמרחב מעוקם ובכך השמיטו את הטענה, המובאת האקסיומה החמישית, בדבר שני קוים מקבילים שאינם נפגשים לעולם.
מכאן יוצא שהתיאוריה על עקמימות המרחב סותרת את הדעה שאנו יכולים לדעת אפריורי ובדיקנות מושלמת את היחסים המרחביים השוררים בעולם החומר!

ואז בא ראסל וקבע שאם העקמימות קבועה קבועה, האקסיומת האוקלודיות לא מתבטלות כל עוד מידת העקמימות שלו אינה משתנה. על סמך קביעות זו אנו יכולים לחזור לתיאוריות המבוססות על אקסיומות וגישה אפריורית.

גישה זו הופרכה בתורת היחסיות של איינשטיין הקובעת שהעקמימות כן משתנה בהתאם לכוח הכבידה.

ולבסוף התפרסמה עבודתו של המתמטיקאי הדגול פיאנו, שהתבססה על חמשת האקסיומות המפורסמות שלו, ובהכרח החזירו את אוקלידס ופיתגורס לתמונה.(גם עבודותיהם של קנטור וורשטראוס תרמו לחזרה זו)

המסקנה: בוקה ומבולקה, שהביאו את ראסל לטעון שמתמטיקה גרועה יוצרת פילוסופיה גרועה.

ודאי ידוע לך, שלפי פופר אישוש של תיאוריה מדעית הוא זמני, ופרדיגמות תשלוטנה בכיפה עד שהן תופרכנה. (לא אתפלא אם בבוא הזמן יתגלו בקיעים גם בתיאורית המפץ, (שאגב מאששת את האין סוף, משנקבע שהיא לא תקרוס למצבה הקודם). לכן:

לא הייתה ברירה לראסל ולאנשי מדע אחרים לחזור לפילוסופיה ההגליאנית המבססת תיאוריות על התבונה. לאמץ את הלוגיקה כתחליף למתמטיקה בפתרון בעיות פילוסופיות ולהכיר בכמה אמיתות המתקבלות אפריורי למרות שאינן מסתמכות על הניסיון.עמנואל הלפרין

להגיד שמתמטיקה זה פילוסופיה זה בערך כמו להגיד שכלכלה זה פוליטיקה

הגישה העקרונית של  אדרם מקובלת עלי. הפילוסופיה אינה מענה לסוגיות הפיסקליות, ביולוגיות, גיאולוגיות וכו' של העולם. העניין שלי בפילוסופיה מתמקד בסוגיות מעשיות המתייחסות למציאות שבה אני חי: בעיות קיומיות של משמעות, בעיות אתיות בעיות אסטתיות וכו'.

כל הסוגיות המטפיסיות  ובבעיות בסגנון של אחדות הניגודים של הורוביץ (שרק הוא מבין ) וכדומה הם מבחינתי קשקוש לא מבוסס ומשמים וחסר משמעות.

 

הכלי היחיד להבנת והכרת המציאות הוא רק הכלי המדעי שהמתמטיקה והלוגיקה הם חלקים של כלי זה. תיאוריות מדעיות מתבררות כ"זמניות" אך מי שמגלה זאת -זה המדע עצמו. נשגב מבינתי איך אדם "יודע" משוכנע ב"אמת" ומבלי שהוא נשען על הוכחות מסוג כלשהוא (מלבד שכנוע "פנימי" עמוק או לפעמים הזיות )ואיך מליוני בני אדם "מאמינים" למרות שניתן בקלות להפריך את כל המבנים עליהם בנוייה אמונתם .(הבחורצ'יק שהורוביץ הביא קרא לזה פשוט "שקר"..)

 

נכון הוא שישנם אמיתות "אפריוריות" אבל אמיתות אבל אם המציאות סותרת אותן אי אפשר להתייחס אליהן כאמת אפריורית. "אמת" צריעה לעמוד במבחן המציאות ולא במבחן ההזיה . (אלא אם כן זו הזיה אמיתית...).

 לגבי המתמטיקה -אף מודל מתמטי לא יכול לחזות תהליכים היסטוריים.

 

 

האם סוקראטס לא הניח את היסוד לחשיבה הרציונלית השיטתית? האם אריסטו לא גיבש את הלוגיקה , והיא נקראת על שמו? (נכון, היום יש לוגיקות רבות אחרות). אריסטו (אותו אני אישית מתעבת, אידיאולוג של שנאת נשים) אמנם דיבר שטויות כשבא להסביר דברים בטבע.(למשל, "הסבריו" המשונים  למבנה הרקיע על כוכביו, תפיסתו שהארץ במרכז, או למשל טענתו שלאשה יש פחות שיניים מאשר לגבר.....).

ומאידך, המתמטיקה: האם היא מסבירה רגשות? חוויות רוחניות? חוויות התחושות? את עובדת המוּדעוּת? את תופעת החיים, ואיך נוצרו החיים?

את חיי הרוח שלנו מתארת הספרות בהצטיינות, ואני מקווה שלא התכוונת בביטוי "ספרות בידורית" שכל הספרות אינה אלא סיפורים קלים טובים לבידור ותו לא.

אדרם, ומה עם משפט גֶדֶל במתמטיקה?

אולי תספר עליו כאן, ואני מצדי אחזור ואקרא בספריי על המשפט הזה, ואנסה לדון איתך בנושא.

האם סוקראטס לא הניח את היסוד לחשיבה הרציונלית השיטתית? האם אריסטו לא גיבש את הלוגיקה , והיא נקראת על שמו? (נכון, היום יש לוגיקות רבות אחרות). אריסטו (אותו אני אישית מתעבת, אידיאולוג של שנאת נשים) אמנם דיבר שטויות כשבא להסביר דברים בטבע.(למשל, "הסבריו" המשונים  למבנה הרקיע על כוכביו, תפיסתו שהארץ במרכז, או למשל טענתו שלאשה יש פחות שיניים מאשר לגבר.....).

ומאידך, המתמטיקה: האם היא מסבירה רגשות? חוויות רוחניות? חוויות התחושות? את עובדת המוּדעוּת? את תופעת החיים, ואיך נוצרו החיים?

את חיי הרוח שלנו מתארת הספרות בהצטיינות, ואני מקווה שלא התכוונת בביטוי "ספרות בידורית" שכל הספרות אינה אלא סיפורים קלים טובים לבידור ותו לא.

מתמטיקה שייכת למדעים המדוייקים, אך היא חריגה מהם, כי כל מה שידוע בפיזיקה, כימיה וביולוגיה זה על סמך ניסויים ותצפיות ויכולת הכללה. במתמטיקה אין הכללות, כל החדש צריך לנבוע בצורה כלשהי מהישן. לא דרכים אמפיריות להוכחה אלא שימוש בידע הידוע בלבד. והידע הבסיסי הוא על סמך אקסיומות שמישהו המציא והוחלט לא לבדוק כי אלו היו כללים מוסכמים. לכן בחלקה היא מבוססת על כללים מוסכמים ולא על סמך מחקר שנעשה. כן הדדוקציה (הסקה הכלל אל הפרט) לא קיימת במתמטיקה רק האינדוקציה (ההוכחה מהפרט אל הכלל).

על כל מה שכתבת קראתי ההיפך בספרים על מתמטיקה.

מהי הפילוסופיה הקלסית, האריסטוטלית? נסיונות של האדם להבין את עולמו מבלי שיהיה לו הידע וכלי הטכנולוגיה הדרושים. הרעיון המרכזי הוא שבתהליך של המחשבה המבוטאת במילים, אפשר להשיג כל ידע.  כמובן שהנחה זאת אינה נכונה. ולא אכנס כאן לתהליכים הקרויים מדע, שהם יכולים לתת תשובות אמת. חדלו לכם מברבורי מילים שאתם קוראים פילוסופיה וגלו את האור בפילוסופיה האמיתית – היא המתמטיקה.. ולמה ראויה זאת להקרא פילוסופיה? המתמטיקה אינה פיזיקה, אינה חימיה, אינה ביולוגיה או מדע כלשהו ממדעי הטבע. היא כולה יציר רוחו של האדם, כולה בראש האנושי ולא מחוצה לו. קראתי באיזה מקום שבכנס של מתמטיקאים מברכים לחיי המתמטיקה הטהורה שלעולם לא תהיה שימושית. ומה באמת? התוצר הזה של רוח האדם הוא המאפשר להבין את העולם. מודלים מתמטיים מתארים נכונה תהליכים בטבע, פיזיקה, חימיה , ביולוגיה, אסטרונומיה וכל מה שתרצו. המודלים המתמטיים, הם ולא המשחק במילים, מאפשרים לחזות (לחשב) בדיוק מספיק את הצפוי בהתפתחות של תהליכים. לכן המתמטיקה הינה כלי עקרי בהתפתחות האנושות בעוד שהפילוסופיה הקלסית היא לכל היותר ספרות בידורית.

הייתי מנסה לתמצת את הנושא שהעלה 'אדרם' ככה, ואני מסכימה עם ומסתמכת על משפט הפתיחה שלו, שהדגשתי :

 

לדעתי כוחה (העיקרי) של הפילוסופיה היא (ובעיקר היה, בעבר) בהעלאת השערות, והעלאת השערות היא הצעד הראשון בכל פיתוח והתקדמות מדעית. והמדע,  בעזרת הכלים שב הדרגה התפתחו ועומדים לרשותו - בדק ובודק, בודק אם ההשערה, שבאה מכיוון ה'פילוסופיה', מובילה לדבר מה נכון ותקף, שיתרום לאנושות, או  שההשערה מופרכת, ומסתברת כסתם טעות או קשקוש.

 

אז כשם שכוחה של הפילוסופיה הוא בהעלאת השערות (תוך תהליך של הגות ו'גלגול' רעיונות) - זו גם חולשתה, כי רעיונות אפשר להעלות לאין ספור, אבל נראה שרק מיעוטן מקבל אישוש ואישור, מכיוון המדע, שבהדרגה רכש כלים, המאפשרים לבדוק, ובעזרתם לאשר או לדחות רעיונות (שבאו נניח מכיוון הפילוסופיה).

 

ועל ציר הזמן, לאורך ההיסטוריה, ושוב אני חוזרת לאותו משפט מפתח של 'אדרם' שהדגשתי, על ציר הזמן הלך המדע והתחזק, הלך והשתכלל ולמד לעמוד עצמאי על רגליו (ללא עזרת הפילוסופים,  וללא פיקוח אנשי הדת), כאמור רכש לעצמו עוד ועוד כלים, ובעזרתם עוד ועוד ידע - ובמקביל,  ומנגד ירדה כוחה וחשיבותה של הפילוסופיה, והיא כבר לא מחדשת הרבה...

 

החידוש בא מכיוון המדענים, שהרחיבו ומרחיבים אופקים, והם ש'מספקים'  את הפילוסופיה הרעיונות וההשערות הדרושים כדי להניע את כלגלי המדע.

 

כך  שאולי המסגרת הזו של 'פילוסופיה', בהדרגה הופכת למפלטם של הקשקשניםemo_18.png 

 

 

 

emo_125.pngידיעה לא נעימה שאני שומעת עכשיו  'בערב חדש' : אשת הרב פינטו  (הרבנית פינטו), ניסתה עכשיו להתאבד  (לשים קץ לחייה), אבל כפי הנראה ב"ה ניצלה, שתהיה בריאה - אז די להתעללות באנשי השם, די לרדיפות, די לחקירות ולעלילות, הניחו להם לתווך ביננו לבין  היושב במרום, אנו זקוקים לשרותיהם הטובים, מספיק עם הרדיפות החשדות והפראנויה.

מי מניע אותך את גלגלי המדע וכו' זה לא המדע.

 

מפלטם של הקשקשנים הם הקשקושים שלהם על פילוסופיה,

 

מדע, היסטוריה, ארכיולוגיה ועל כל תחום ידע אחר שמחוסר דעת האמת עליהם נאמרים. 

 

 

 

מהי הפילוסופיה הקלסית, האריסטוטלית? נסיונות של האדם להבין את עולמו מבלי שיהיה לו הידע וכלי הטכנולוגיה הדרושים. הרעיון המרכזי הוא שבתהליך של המחשבה המבוטאת במילים, אפשר להשיג כל ידע.  כמובן שהנחה זאת אינה נכונה. ולא אכנס כאן לתהליכים הקרויים מדע, שהם יכולים לתת תשובות אמת. חדלו לכם מברבורי מילים שאתם קוראים פילוסופיה וגלו את האור בפילוסופיה האמיתית – היא המתמטיקה.. ולמה ראויה זאת להקרא פילוסופיה? המתמטיקה אינה פיזיקה, אינה חימיה, אינה ביולוגיה או מדע כלשהו ממדעי הטבע. היא כולה יציר רוחו של האדם, כולה בראש האנושי ולא מחוצה לו. קראתי באיזה מקום שבכנס של מתמטיקאים מברכים לחיי המתמטיקה הטהורה שלעולם לא תהיה שימושית. ומה באמת? התוצר הזה של רוח האדם הוא המאפשר להבין את העולם. מודלים מתמטיים מתארים נכונה תהליכים בטבע, פיזיקה, חימיה , ביולוגיה, אסטרונומיה וכל מה שתרצו. המודלים המתמטיים, הם ולא המשחק במילים, מאפשרים לחזות (לחשב) בדיוק מספיק את הצפוי בהתפתחות של תהליכים. לכן המתמטיקה הינה כלי עקרי בהתפתחות האנושות בעוד שהפילוסופיה הקלסית היא לכל היותר ספרות בידורית.

הייתי מנסה לתמצת את הנושא שהעלה 'אדרם' ככה, ואני מסכימה עם ומסתמכת על משפט הפתיחה שלו, שהדגשתי :

 

לדעתי כוחה (העיקרי) של הפילוסופיה היא (ובעיקר היה, בעבר) בהעלאת השערות, והעלאת השערות היא הצעד הראשון בכל פיתוח והתקדמות מדעית. והמדע,  בעזרת הכלים שב הדרגה התפתחו ועומדים לרשותו - בדק ובודק, בודק אם ההשערה, שבאה מכיוון ה'פילוסופיה', מובילה לדבר מה נכון ותקף, שיתרום לאנושות, או  שההשערה מופרכת, ומסתברת כסתם טעות או קשקוש.

 

אז כשם שכוחה של הפילוסופיה הוא בהעלאת השערות (תוך תהליך של הגות ו'גלגול' רעיונות) - זו גם חולשתה, כי רעיונות אפשר להעלות לאין ספור, אבל נראה שרק מיעוטן מקבל אישוש ואישור, מכיוון המדע, שבהדרגה רכש כלים, המאפשרים לבדוק, ובעזרתם לאשר או לדחות רעיונות (שבאו נניח מכיוון הפילוסופיה).

 

ועל ציר הזמן, לאורך ההיסטוריה, ושוב אני חוזרת לאותו משפט מפתח של 'אדרם' שהדגשתי, על ציר הזמן הלך המדע והתחזק, הלך והשתכלל ולמד לעמוד עצמאי על רגליו (ללא עזרת הפילוסופים,  וללא פיקוח אנשי הדת), כאמור רכש לעצמו עוד ועוד כלים, ובעזרתם עוד ועוד ידע - ובמקביל,  ומנגד ירדה כוחה וחשיבותה של הפילוסופיה, והיא כבר לא מחדשת הרבה...

 

החידוש בא מכיוון המדענים, שהרחיבו ומרחיבים אופקים, והם ש'מספקים'  את הפילוסופיה הרעיונות וההשערות הדרושים כדי להניע את כלגלי המדע.

 

כך  שאולי המסגרת הזו של 'פילוסופיה', בהדרגה הופכת למפלטם של הקשקשניםemo_18.png 

 

 

 

emo_125.pngידיעה לא נעימה שאני שומעת עכשיו  'בערב חדש' : אשת הרב פינטו  (הרבנית פינטו), ניסתה עכשיו להתאבד  (לשים קץ לחייה), אבל כפי הנראה ב"ה ניצלה, שתהיה בריאה - אז די להתעללות באנשי השם, די לרדיפות, די לחקירות ולעלילות, הניחו להם לתווך ביננו לבין  היושב במרום, אנו זקוקים לשרותיהם הטובים, מספיק עם הרדיפות החשדות והפראנויה.


טוב לראותך אריאלה "היקרה"  emo_04.png .

 שמאלנות היא מחלת נפש חשוכת מרפא emo_02.png.

הדיון האנטי-פילוסופי הזה הוא בעצמו פילוסופי... אי אפשר לשאול את השאלות הבסיסיות ביותר בלי לעשות פילוסופיה "מילולית", ובכלל זה, השאלה שבדיון זה - מהן דרכי הידיעה המובילות לאמת.

מהי הפילוסופיה הקלסית, האריסטוטלית? נסיונות של האדם להבין את עולמו מבלי שיהיה לו הידע וכלי הטכנולוגיה הדרושים. הרעיון המרכזי הוא שבתהליך של המחשבה המבוטאת במילים, אפשר להשיג כל ידע.  כמובן שהנחה זאת אינה נכונה. ולא אכנס כאן לתהליכים הקרויים מדע, שהם יכולים לתת תשובות אמת. חדלו לכם מברבורי מילים שאתם קוראים פילוסופיה וגלו את האור בפילוסופיה האמיתית – היא המתמטיקה.. ולמה ראויה זאת להקרא פילוסופיה? המתמטיקה אינה פיזיקה, אינה חימיה, אינה ביולוגיה או מדע כלשהו ממדעי הטבע. היא כולה יציר רוחו של האדם, כולה בראש האנושי ולא מחוצה לו. קראתי באיזה מקום שבכנס של מתמטיקאים מברכים לחיי המתמטיקה הטהורה שלעולם לא תהיה שימושית. ומה באמת? התוצר הזה של רוח האדם הוא המאפשר להבין את העולם. מודלים מתמטיים מתארים נכונה תהליכים בטבע, פיזיקה, חימיה , ביולוגיה, אסטרונומיה וכל מה שתרצו. המודלים המתמטיים, הם ולא המשחק במילים, מאפשרים לחזות (לחשב) בדיוק מספיק את הצפוי בהתפתחות של תהליכים. לכן המתמטיקה הינה כלי עקרי בהתפתחות האנושות בעוד שהפילוסופיה הקלסית היא לכל היותר ספרות בידורית.

הייתי מנסה לתמצת את הנושא שהעלה 'אדרם' ככה, ואני מסכימה עם ומסתמכת על משפט הפתיחה שלו, שהדגשתי :

 

לדעתי כוחה (העיקרי) של הפילוסופיה היא (ובעיקר היה, בעבר) בהעלאת השערות, והעלאת השערות היא הצעד הראשון בכל פיתוח והתקדמות מדעית. והמדע,  בעזרת הכלים שב הדרגה התפתחו ועומדים לרשותו - בדק ובודק, בודק אם ההשערה, שבאה מכיוון ה'פילוסופיה', מובילה לדבר מה נכון ותקף, שיתרום לאנושות, או  שההשערה מופרכת, ומסתברת כסתם טעות או קשקוש.

 

אז כשם שכוחה של הפילוסופיה הוא בהעלאת השערות (תוך תהליך של הגות ו'גלגול' רעיונות) - זו גם חולשתה, כי רעיונות אפשר להעלות לאין ספור, אבל נראה שרק מיעוטן מקבל אישוש ואישור, מכיוון המדע, שבהדרגה רכש כלים, המאפשרים לבדוק, ובעזרתם לאשר או לדחות רעיונות (שבאו נניח מכיוון הפילוסופיה).

 

ועל ציר הזמן, לאורך ההיסטוריה, ושוב אני חוזרת לאותו משפט מפתח של 'אדרם' שהדגשתי, על ציר הזמן הלך המדע והתחזק, הלך והשתכלל ולמד לעמוד עצמאי על רגליו (ללא עזרת הפילוסופים,  וללא פיקוח אנשי הדת), כאמור רכש לעצמו עוד ועוד כלים, ובעזרתם עוד ועוד ידע - ובמקביל,  ומנגד ירדה כוחה וחשיבותה של הפילוסופיה, והיא כבר לא מחדשת הרבה...

 

החידוש בא מכיוון המדענים, שהרחיבו ומרחיבים אופקים, והם ש'מספקים'  את הפילוסופיה הרעיונות וההשערות הדרושים כדי להניע את כלגלי המדע.

 

כך  שאולי המסגרת הזו של 'פילוסופיה', בהדרגה הופכת למפלטם של הקשקשניםemo_18.png 

 

 

 

emo_125.pngידיעה לא נעימה שאני שומעת עכשיו  'בערב חדש' : אשת הרב פינטו  (הרבנית פינטו), ניסתה עכשיו להתאבד  (לשים קץ לחייה), אבל כפי הנראה ב"ה ניצלה, שתהיה בריאה - אז די להתעללות באנשי השם, די לרדיפות, די לחקירות ולעלילות, הניחו להם לתווך ביננו לבין  היושב במרום, אנו זקוקים לשרותיהם הטובים, מספיק עם הרדיפות החשדות והפראנויה.


טוב לראותך אריאלה "היקרה"  emo_04.png .

 

רק לא לקחת ללב אריאלה היקרה. 

 

 

כי הכל לטובה.

 

 

כולם קשקשנים. הקשקוש הוא מפלטם של הקשקשנים 

 

 

ואחלה של בידור להמונים. emo_01.png

 

 

למשל קשקוש זה בין אלה הרבנים:

 

 

מלחמת הרבנים: פנגר נגד אמנון יצחק, ולהפך

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4196166,00.html

 

הדיון האנטי-פילוסופי הזה הוא בעצמו פילוסופי... אי אפשר לשאול את השאלות הבסיסיות ביותר בלי לעשות פילוסופיה "מילולית", ובכלל זה, השאלה שבדיון זה - מהן דרכי הידיעה המובילות לאמת.

נכון, לגמרי נכון מה שאתה אומר. ויחד עם זה, טוב שנשאר ביקורתיים ולעיתים אפילו חשדנים, לגבי דברים תיאוריות ופילוסופיות, שעדיין אין כלים טובים מספיק לבדוק אם הם אמת או קשקוש.

 

אז תמיד אכן ישאר מקום וצידוק לפילוסופיה ה'מילולית', אבל נצטרך לתת את הדעת ובביקורתיות האם ועד כמה 'התפלספות' מסויימת היא בעלת ערך, או אולי זו יותר דמגוגיה שרק מנסה ומתכוונת להטעות אותנו, או סתם דברים הזויים.

 

אני לא יודעת עד כמה עקבת מקרוב אחר הפילוסופיה והדעות של 'לנצח' - בתגובה האחרונה שלו בשורה השלישית הוא כותב :

 

"... מדע, היסטוריה, ארכיולוגיה ועל כל תחום ידע אחר שמחוסר דעת האמת עליהם נאמרים. ..."

 

ו'לנצח' עד כמה שהבנתי מבטל לגמרי את ענפי ההיסטוריה והארכאולוגיה (באופן שהם מקובלים כיום), כי ע"פ תפיסתו העולם חרב\מתבטל ונברא שוב מחדש בכל 100 שנה - וכל ההיסטוריה של לפני המאה ה 20 היא לחלוטין פיקציה ודברים דמיוניים שנשתלו בתודעתנו. וכנ"ל מסתבר לגבי ממצאים ארכיאולוגיים בני יותא מ 100 שנה.

 

ואם אין לנו עדיין כלים לקבוע אם דבריו אלה של 'לנצח', אם הפילוסופיה הזו שלו, נכונה או מוטעית - אז נשב ונמשיך 'להתפלסף' איתו על זה בכייף.

'לנצח' היקר, כתבת "רק לא לקחת ללב אריאלה היקרה..."

 

אז אני רק אגיד לך, שאם היית מכיר אותי, היית מבין עד כמה שאני לא לוקחת (שום דבר) ללב, ועד כמה זה שמכרכר ומתקרצן ללא הרף פשוט מבזבז אנרגיה. אבל כנראה שהוא חייב, יש הרי לא מעט טיפוסים, שבלי להתקרצן להתעלק ולפרוק לחצים, הם פשוט יתפוצצו...

 

צר לי על טיפוסים כאלה, אם הם לא יודעים לעזור לעצמם, אז אין מה לעשות, אולי ברכה או סגולה מהרב פינטו תעזור.

 

 

 

 

 

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר