להורוביץ ולאדרם. נסו ידכם:

בהסברת:1. "בראשי הבכאים" (שמואל ב' פרק ה' פסוק 24 ) 2. המילה "שפיים". (צריך להיות קל ללינגויסט חריף...) 3. "ישוב ויצפור מהר הגלעד" (סיפור מלחמת גדעון במדין, עם 300 המלקקים). (גם כאן לדעתי לא קשה מאד למבין בעברית...)

ברשותך,ובמטותא ממך...

אינני משקיע ולו בדל זנבה של שורה כתובה שאינה מן התורה אלופת הגיגי ומעלפת שרעפי,החוצבת מצחי משאבי מכרות מחשבותי,סחרה יקר לי מפז ומותקה נע בין הצופים...כלתאנה בשלת עסיס אפערה פי לתנובות דיבשה,ריצפה ארצף לה את אריחי תודתי ענווה... מה לי יפעת הרים,מה לי ירוק תהומות ופצל גאיות נחלים זורמים כי אם שדות הבר שלה אשד עוזה הצח המה ינערו מצוקותי הימני... הלא תראי זאת נכוחה בעבורי? וכך הלאה...אני כותב זאת בזמן כתיבה...

במקום לעסוק בשטויות הפעילי תראש...

(ולא את המחלקה הגזענית בפינה האפילה) המילה טוב,מופיעה לראשונה בבראשית בהקשר של האור... עוד טרם בריאת האדם... מה זה אומר? הצעה - הטוב של האלוהים,או שכל היקום,או הבלתי מושג,או איך שתקראי לזאת,אינו הטוב והרע שמושתתים בין בני האדם...אלוהינו מחוייב לטוב הקשור לבניית היקום... ובזה הוא עומד במילה שלו... האור אם נניח שהוא הסדר היקומי של היקום שלנו הוא---טוב... קאופמן דורש שמושג הטוב ורע המונהג בין האנשים יחייב גם את אלוהנו... אבל אז--אין בחירה חופשית... לא נורא...עוד מעט גם חיים שלנו יעקוף את האקמיה השרויה כעת בימי הביניים של הפילוסופיה... בברכה קישקתא

ברשותך,ובמטותא ממך...

אינני משקיע ולו בדל זנבה של שורה כתובה שאינה מן התורה אלופת הגיגי ומעלפת שרעפי,החוצבת מצחי משאבי מכרות מחשבותי,סחרה יקר לי מפז ומותקה נע בין הצופים...כלתאנה בשלת עסיס אפערה פי לתנובות דיבשה,ריצפה ארצף לה את אריחי תודתי ענווה... מה לי יפעת הרים,מה לי ירוק תהומות ופצל גאיות נחלים זורמים כי אם שדות הבר שלה אשד עוזה הצח המה ינערו מצוקותי הימני... הלא תראי זאת נכוחה בעבורי? וכך הלאה...אני כותב זאת בזמן כתיבה...

אהה, הורוביץ

כתבה נא פרק תהילים לאל אשר אצבעו הנפלאת בזרוע עוזו כתבה את כל התורה הגדולה הזאת ואשר רוחו אשר אין חקר לה ציוותה את כל העולם הזה וייעש. את השמיים ואת הכוכבים מעל,ותואר ותנובות ארץ רובצת תחת. ותשיש נפשך ותגל באלהיך ויזכרוך כל אחיך עד יום אחרון. ********** וחוץ מזה נסה נא בכל זאת להסביר מה בדיוק אומרים הביטויים שהבאתי.

במקום לעסוק בשטויות הפעילי תראש...

(ולא את המחלקה הגזענית בפינה האפילה) המילה טוב,מופיעה לראשונה בבראשית בהקשר של האור... עוד טרם בריאת האדם... מה זה אומר? הצעה - הטוב של האלוהים,או שכל היקום,או הבלתי מושג,או איך שתקראי לזאת,אינו הטוב והרע שמושתתים בין בני האדם...אלוהינו מחוייב לטוב הקשור לבניית היקום... ובזה הוא עומד במילה שלו... האור אם נניח שהוא הסדר היקומי של היקום שלנו הוא---טוב... קאופמן דורש שמושג הטוב ורע המונהג בין האנשים יחייב גם את אלוהנו... אבל אז--אין בחירה חופשית... לא נורא...עוד מעט גם חיים שלנו יעקוף את האקמיה השרויה כעת בימי הביניים של הפילוסופיה... בברכה קישקתא

אבוי, למילים מפורשות בתנ"ך אתה קורא שטויות?

איך תהגג הגיגיך אף תקלע למטרה אם לא תדע מה בעצם אומרות המילים האלו?

להורוביץ ולאדרם. נסו ידכם:

בהסברת:1. "בראשי הבכאים" (שמואל ב' פרק ה' פסוק 24 ) 2. המילה "שפיים". (צריך להיות קל ללינגויסט חריף...) 3. "ישוב ויצפור מהר הגלעד" (סיפור מלחמת גדעון במדין, עם 300 המלקקים). (גם כאן לדעתי לא קשה מאד למבין בעברית...)

בראשי הבכאים - קשה

אולם הפרשנות המקובלת בכאים = מין עצים נראית לי מתאימה. ומהי קול צעדה בראשי הבכאים? בזה התקשו גם הפרשנים. אחת האפשרויות, היות ודוד אמור לקבל סימן אלהי (ובזה אני מתקרב לרש"י) אולי רעש אופיני של הרוח בצמרות העצים האלה.יש לי גם פרשנות אחרת. לא כל מלה או פסוק בתנך ניתנים לפרשנות נטולת נחושים. ואשר לפרשדונה - מלה שאינה מתאימה לשורש שמי או לצורת גזירה כלשהי בעברית - נראה לי (ולא מצאתי הסכמה אצל אף אחד מן המפרשים) שזאת עוד אחת מטעויות המעתיק. "ויצא הפרשדונה" שמי לב להמשך "ויצא אהוד המסדרונה". התבלבלו לו אותיות המסדרונה ולכן חזר וכתב "ויצא אהוד המסדרונה" אבל שכח למחוק את הטעות וכך נולדה מלה חדשה לשבור את ראשיהם של הפרשנים והבלשנים.

גם אני סבורה

שפרשדון אינה מילה שמית(זו כנראה המילה, ופרשדונה הוא הצורה העברית האומרת: בכיוון ל... אל... ובאמת הבאת נכון את "המסדרונה"). אמנם בעברית יש לעתים הרחבות בר' (למשל כנראה במילה "כרמל". או ב"מסורבל".)אבל אם כן מהו פשדון? עוד יותר מוזר ולא מצלצל אם כן יש כנראה רק להסיק באופן פיזיולוגי לאן יוצאת חרב הנתקעת בבטן. 2. בראשי הבכאים: תתפלא מאד. אני בהתחקותי מצאת את השורש בך, לעתים בק, ומשמעותו: עמוק, או נמוך/גבוה. (מפה נבכים, מפה כל המילים עם "בק" או משוכליו, כגון קובה, קבר, ברכה {הרחבה בר'}קופה,ומכאן הפועל פכה, ז"א נזול מהמעמקים, ומכאן הנרדף המשוכל גב, כאשר גבה, גבע הוא ההיפוך במשמעות, דהיינו רם). ולכן, השכל נא, "בכאים" משמעותם "עצים גבוהים". ועדיין לא הסברת שני הביטויים האחרים. שהם יותר קלים, כאמור בהודעתי.

ועכשיו עלה פתאום בדעתי

למה להניח שמדובר בכלל בעצים? מנין לנו זה?? אולי המדובר בגבעות גבוהות ? הפלשתים "ניטשו בעמק רפאים" אז ודאי סובבות אותו גבעות... כי בעצם, מהי צעדה בראשי עצים? אמנם רשרוש הרוח בצמרות יכולה להתפרש כקול רמיסת קוצים נניח ע"י צעדת רגליים, אבל למה לא להניח ששמע קול צעדת רגליים ממשית, ז"א על אדמה, על הגבעות?

אהה, הורוביץ

כתבה נא פרק תהילים לאל אשר אצבעו הנפלאת בזרוע עוזו כתבה את כל התורה הגדולה הזאת ואשר רוחו אשר אין חקר לה ציוותה את כל העולם הזה וייעש. את השמיים ואת הכוכבים מעל,ותואר ותנובות ארץ רובצת תחת. ותשיש נפשך ותגל באלהיך ויזכרוך כל אחיך עד יום אחרון. ********** וחוץ מזה נסה נא בכל זאת להסביר מה בדיוק אומרים הביטויים שהבאתי.

רק שערי בנפשך..

אם אני קורא בספר התורה כמו שאת קוראה בעיתון... כמה עוצמה יש בתחילת בראשית ש"מעכב " אותי כבר עשרות שנים... לא יאומן כי יסופר... ולא אכפת לי שיקראו לי חרדי... מי שילמד--ירוויח... מילה שלי (שבדרך כלל לא שווה חצי פרוטה)

אבוי, למילים מפורשות בתנ"ך אתה קורא שטויות?

איך תהגג הגיגיך אף תקלע למטרה אם לא תדע מה בעצם אומרות המילים האלו?

המילים הן אמצעי...כלים...מילה שאינה מהתורה

היא בשבילי דבר שאינו שווה חקירה... יכול להיות שמקורה גבוה,יכול להיות שהופלצה ע"י מישהו...

איזו בושה..... דבק בתנ"ך כמוך לא מזהה

את מקורם של הביטויים הללו? (מה עוד שעם אחד מהם ציטטתי את הפרק והפסוק המפורשים, ועל אחר ציינתי את הסיפור הקשור בו).

רק שערי בנפשך..

אם אני קורא בספר התורה כמו שאת קוראה בעיתון... כמה עוצמה יש בתחילת בראשית ש"מעכב " אותי כבר עשרות שנים... לא יאומן כי יסופר... ולא אכפת לי שיקראו לי חרדי... מי שילמד--ירוויח... מילה שלי (שבדרך כלל לא שווה חצי פרוטה)

אני לא קוראת עיתונים. קוראת ספרים.

ספרי שירה, מדע וקצת ספרות יפה.

וכפי שנוכחת, אם קראת את הודעתי לה כביכול

"הגבת", אני יכולה לכתוב בשפת התנ"ך כמוך, וטוב יותר ממך. אשר להגיגיך - נא הנח לנו. כמו כן אני סבורה שניתוחי המילים התנ"כיות שלי אינם נופלים בערכם מפלפוליך, בעצם עולים עליהם בהרבה.

את יכולה להכריז שאת יכולה....

הכתיבה שיוצאת ממני בעת השראה קלה,ללא כל טיוטה,בזמן אמת, וללא הפסק...היא ייחודית... אבל לא צריך לי שהתכוונתי להתחרות בך... כי....לא נעים לי...אבל את כיתה ג שלי כבר עברתי... אבל כל זה רק בונוסים בדרך... חקר הבריאה הוא תאוות חיי האמיתית... גם הביאה...

איזו בושה..... דבק בתנ"ך כמוך לא מזהה

את מקורם של הביטויים הללו? (מה עוד שעם אחד מהם ציטטתי את הפרק והפסוק המפורשים, ועל אחר ציינתי את הסיפור הקשור בו).

סלקי ממני את הביטוי הזה --תנ"ך...אל תצרפי תורה לשום נ"ך

פוסטמה...
עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר