במידה רבה, סובבת סביב אלהים.

אנחנו העם היחיד ששימר דבר כזה, כי השתמר מן התקופה העתיקה. (אני מבינה שכל עם ועמעם בתקופה העתיקה היו לו אלהים משלו, ש"הגנו עליו" ספציפית).

בהמה, מה זו תרבות שלך?

מועדוני לילה, זונות, סמים, ...מעניין לדעת. .

במדינת ישראל יש קונצרטים, הצגות, מוסיקה, אומנות, הופעות-זוהי התרבות במיטבה

העם היהודי, הלאומיות שלו, סובבת סביב הדת.


כפי שכבר אמרתי, היהדות לא מייצרת שום תרבות, ולכן היא רק דת

זהות יהודית זה גזענות...אם אינך מסכים לזה

אזי אתה עבד תלמודי נרצע אוזנו...

לאמריקאי יכולה להיות זהות נוצרית,

ועדיין הוא יכול להתנגד לחלקים בעברה ולחלק מהרעיונות של הנצרות.

לענין אזרוח העובדים הזרים

נכון שמהגרים מדרום מזרח אסיה יכולים להיות אזרחים טובים של מדינת ישראל. ובמיוחד צאצאיהם החשים עצמם ישראלים, דוברי עברית ומעונינים לשרת שרות צבאי. זה אינו חדש. יש בארץ, כזכור, אוכלוסיה קטנה של פליטים ויטנמים וכן תאילנדים – בעקר תאילנדיות – שהתאזרחו. אלא מה, יש אינטרס לבעלי השפעה שזה לא יקרה. יש צורך בישראל בכמות מסוימת של עובדים זרים לעבודות סיעוד, חקלאות ובנין. תוכל להגיד שיתנו לפחות תושבות קבע לאותם עובדים תאילנדים, הודים, רומנים ובולגרים שיעשו את עבודתם. מה יקרה אז? לא יהיה צורך להביא כל הזמן עובדים חדשים ואנשים בעלי קשרים העוסקים ביבוא עובדים ברשיון לא יתעשרו מהכסף שהם גובים גם מן העובדים. וגם מן המעסיקים – עושר הנובע מעיסוק הגובל בסחר בבני אדם.

תושבות קבע אולי אפשרי

אבל ברגע שנותנים להם אזרחות צריך לשלם להם שכר מינימום ולזה לא מוכן אף קבלן ואף מעסיק.

היתה שפה אחת משותפת השפה העברית.

ובנוסף השפות המקומיות כצורך טבעי. נוכלים כמוך בונים על פיזורם של היהודים שהכירו והשתמשו בשפות רבות, על מנת להטעות ולשקר כאילו שפתם העברית לא היתה בשימוש. הרי היהודים למדו תורה וספרות קודש, ולא ניתן ללומדן ללא ידיעת עברית ברמה גבוהה מאד. .

הרי אליעזר בן יהודה קיבל קללות

על כך שבנו ביקש ללכת לשירותים בעברית, כי עבור חלק גדול מהיהודים העברית הייתה שפת קודש כמו הלטינית אצל הנוצרים ואליעזר בן יהודה שהחליט להחיות את העברית זכה לבוז וגנאי על השימוש בעברית לצורכי יומיום.

כפי שכבר אמרתי, היהדות לא מייצרת שום תרבות, ולכן היא רק דת


היא דת אתנית

מי שמקבל את יסודות הדת נחשב לבן האומה כי היהודים רואים את עצמם כצאצאים של אברהם יצחק ויעקוב. תרבות לא, אבל אתניות כן.

נו, והפולחן היהודי הדתי

אינו נראה לך כפולחן גזעני שטני, כמו שנראה לי, עם כל המנהגים הברבריים חולניים, כגון ברית מילה, טקסי זבח למיניהם, שחיטה כשרה ומנהג הכפרות? ועבור כל הסיוט הזה היה כדאי לאבותינו לסבול, להישנא, להירדף ולמות על "קידוש השם" במקום להתבולל? אתה יודע מה הציע מרטין לותר לפיתרון הבעיה הזו?

האמת אני יכול להזדהות עם מרטין לותר

הפרוטסנטיות היא בהחלט שילוב נאה ומכובד של ההיסטוריה היהודית והאמונה הנוצרית. ובהחלט אפשר להבין את מורת רוחו על כך שהיהודים לא הצטרפו למאבק שלו בעובדי האלילים הקאתולים ולרפורמה של שתי הדתות כך שיהפכו לדת אחת.

אתה סותר את עצמך

הרי על פי כמות היהודים שאתה מוצא תחת כל פינה מצמרת המפלגה הנאצית ועד צמרת המפלגה הבולשביקית ניתן ללמוד שהם התבוללו לגמרי ובהצלחה מרובה . הבעיה היא אנשים כמוך שלא נתנו להם לשכוח את מוצאם היהודי גם לאחר שהם עצמם לא התייחסו לזה! אתה לא יכול לדרוש מהיהודים להתבולל ואחר כך ל"חשוף" בקנאות אובססיסיבית את מוצאו היהודי של מי שהתבולל בצורה מוחלטת...

איך אתה לא מבין שהם מתבוללים ונטמעים

רק כדי לשעבד את הגויים הנאיבים, הכול הצגה, התבוללות היא יישום של הפרוטוקולים של זקני ציון.

תושבות קבע אולי אפשרי

אבל ברגע שנותנים להם אזרחות צריך לשלם להם שכר מינימום ולזה לא מוכן אף קבלן ואף מעסיק.

אם כך, מוסיפים חטא על פשע

ומעודדים עברינים. החוק אינו מתיר תהעסקה בפחות משכר המינימום, גם את אלה שאינם בעלי אזרחות.

כפי שכבר אמרתי, היהדות לא מייצרת שום תרבות, ולכן היא רק דת


אם התכוונת ברצינות, אתה בור מדהים.

אם התכוונת רק להטיח קשקושים לשם הויכוח - בשביל מה?

היהדות אינה עושה את ההפרדה שאתה עשית

בניגוד לצוענים, שהם עם נודד, היהודים הדתיים בעבר לא היו עם. הם התקיימו, אודות לדת משותפת.

חבל שלא הבנת

לא "היהדות" עושה או שאינה עושה הפרדה - השפה עושה את ההפרדה הזאת. לעזור לך להבין, האם תוכל להגיד "עם יהדות"? לא. אלא "עם יהודי" אבל כן "תרבות היהדות". ואתה מאד טועה. במשך כל שנות גלותם היהודים בכל מקום ומקום ראו עצמם בני עם ישראל ומולדתם ישראל (בנגוד לכמה כאן שמטיפים ההפך) גם אם לא גרו בה. ובהיותם עם הם הוציאו מקרבם את התנועה הציונית גם אם לא חיו בציון באותה העת.

אתה סותר את עצמך

הרי על פי כמות היהודים שאתה מוצא תחת כל פינה מצמרת המפלגה הנאצית ועד צמרת המפלגה הבולשביקית ניתן ללמוד שהם התבוללו לגמרי ובהצלחה מרובה . הבעיה היא אנשים כמוך שלא נתנו להם לשכוח את מוצאם היהודי גם לאחר שהם עצמם לא התייחסו לזה! אתה לא יכול לדרוש מהיהודים להתבולל ואחר כך ל"חשוף" בקנאות אובססיסיבית את מוצאו היהודי של מי שהתבולל בצורה מוחלטת...

שוב אני אשם?

התבוללות זה תהליך היסטורי הדרגתי המשתרע על כמה פני דורות ואי אפשר להשלים אותה במשך דור אחד. אגב, הציונים, יחד עם אחיהם הדתיים, מתנגדים להתבוללות ורואים בה אסון לאומי גרוע יותר מהשואה.

אתה והליצנים שאתה מעריץ!

הרי כל האנשים שאתה מציין כ"יהודים" הם כבר דור רביעי או חמישי להתבוללות ואתה עיין "מחפש" את יהדותם. מי שלא אפשר ליהודים להתבולל - היו אנשים מסוגך שחישו את המוצא היהודי גם אצל אנשים שמזמן כבר התבוללו לחלוטין. הרי אתה הוא זה שטוען שהצמרת הנאצית והבולשביקית היו יהודים... הציונות צחמחה בין היתר בגלל שנוכחה לדעת שהאנטישמים מהסוג שלך לא מאפשרים ליהודים להיטמע בחברה שמסביבתם והגיעו למסקנה הטבעית שהיהודים צריכים לחיות במסגרת טריטוריאלית מלהם. הרי כל התיאוריות המשונות והמופרכות שלך צמחו על רקע הניסיון של היהודים להיטמא בחברה הסובבת אותם. אתה לא רואה את הפרדוכס? החברה הנוצרית שנאה את היהודים בגלל התבדלותם וכשהפסיקו להתבדל ונטמעו בחברה - היא שנאה אותם בגל הצלחתם והאשימ האותם בניסיון להשתלט על החברה.

אם התכוונת ברצינות, אתה בור מדהים.

אם התכוונת רק להטיח קשקושים לשם הויכוח - בשביל מה?

למה בורות?

מה תרמה היהדות החרדית לאנושות ב-200 השנים האחרונות מלבד שלל של החמרות של מצוות הבליות? מבחינה תרבותית אוניברסלית היא חסרת ערך לחלוטין! את מכירה יצירה יהודית חרדית מכל סוג שהוא שיש לה ערך מעבר לשומרי המצוות עצמם? היהדות החרדית עסוקה בשמירה עצמית על ערכיה .והישרדותה. תרומתה לעולם שמעבר לה - היא אפסית
עבור לעמוד
, , , , , ...
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר