אריאלה - מה את מופתעת?

אם "יוסימי" מבין את המונח "פינוי" (מועידת ואנזה), כהשמדה, אז בטח שהמונח "כיווץ" זו השמדה :)

נשיב לכלב בשאלה: מה היו אומרים השמאלנים על "לכווץ את הערבים"?

.

השנאה מסמאת

וכך, כמה וכמה וביניהם מוסיֵף הטשטש להם הכתוב. לא כתוב לכווץ את החרדים, אלא לכווץ את החרדיות. ואם אתה צריך פרשנות, ומבלי שאני מסכים לדעותיו של י ל, הוא לא הציע לפגוע בחרדים. כונתו להביא לכך שפחות אנשים יבחרו בדרך שבה הוא רואה חרדיות קלוקלת, אלא שיהיו יותר בדרך של המפד"ל או משהו כזה. (אם כי אין לו רעיון כלשהו איך להביא לידי כך)

כיווץ השטח אינו ערך הוא רק אמצעי !

היעד הוא זהה.

פישלת!

איני רוצה להיות בצד של מוסיף, אבל. שטח אדמה הוא הכי חשוב. זאת ידעו דורות של ציונים : רגב אחר רגב. בלי אדמה אין מדינה, אין ציונות.

אדוני הסלפן, השמאלני הציע השמדת חרדים ולא השמדת עפר.

הדבר הדומה היחיד הוא הצעה דומה לגבי הערבים, ולא שום סילוף ועיוות שאתה בודה ממוחך. .

אתה הסלפן. תרכיב משקפיים וקרא

ירון לונדון לא הציע ל"כוץ" אנשים.

אריאלה - מה את מופתעת?

אם "יוסימי" מבין את המונח "פינוי" (מועידת ואנזה), כהשמדה, אז בטח שהמונח "כיווץ" זו השמדה :)

לא עקבתי אחרי מה שכתב יוסימי, אבל ממה שאתה כותב...

כאן, ה'השוואה' והשאלה שלך, אינן תופסות : כי אם "פינוי" (מועידת ואנזה) הוביל באופן ישיר ל"השמדה", אז זה בסך הכל להשתמש במילה מכובסת או בקוד, כשהכוונה היא אכן ל"השמדה" בפועל... אבל זה לא המצב עם מה שכתב ירון לונדון, שאני בטוחה שלא התכוון ל"השמדה" או ללהרוג או להעלים או למחוק או לגרש חרדים. "חרדיות" אפשר לעודד, בכל מיני דרכים, ואז החרדיות "תתפח" ו"תתנפח" ותשגשג (ההיפך מ"תתכווץ") ואז יגדל שיעור החרדים בחברה הישראלית - ו"חרדיות" אפשר גם לא לעודד, ואם רואים בה סכנה ונזק, אפשר לעשות דברים (חוקיים וגם צודקים) ש"יכווצו" אותה, ושכך יצומצם שיעור החרדים בחברה הישראלית, ולזה התכוון ירון לונדון. ואין לזה שום קשר ל"השמדה" בשום צורה. ואיך זה מצטייר בדמיונם ובמוחם ובפיהם ובדיבוריהם של החרדים, זה העניין שלהם ושל הסגנון שלהם, ואם לקשור את זה ל"השמדה" ואולי לקידוש השם וכיוצא בזה מושגים עושה להם טוב, שיהנו ושיהיו בריאים.

שלום מאדאם אריאלה.

אז קודם כל, עכשיו את יודעת, שלא כל מה שהתפרסם אי פעם בכתובים, נמצא באינטרנט, נכון? כמו כן, אם "יוסימי" פירש את המונח "פינוי", כהשמדה, אז מדוע שהחרדים לא יפרשו את המונח "כיווץ" כהשמדה?

הגבתי על זה בפירוט למטה, "פינוי" (מועידת ואנזה) כן יכול היה...

להתכוון ל"השמדה". איזו מין השוואה זו ?

פישלת!

איני רוצה להיות בצד של מוסיף, אבל. שטח אדמה הוא הכי חשוב. זאת ידעו דורות של ציונים : רגב אחר רגב. בלי אדמה אין מדינה, אין ציונות.

אדרם, מדובר על "חילופי" שטחים, זה לא לתת משהו במתנה.

הגבתי על זה בפירוט למטה, "פינוי" (מועידת ואנזה) כן יכול היה...

להתכוון ל"השמדה". איזו מין השוואה זו ?

מאדאם אריאלה.

אז החרדים מפרשים את המונח "כיווץ" כהשמדה, מותר להם?

לא עקבתי אחרי מה שכתב יוסימי, אבל ממה שאתה כותב...

כאן, ה'השוואה' והשאלה שלך, אינן תופסות : כי אם "פינוי" (מועידת ואנזה) הוביל באופן ישיר ל"השמדה", אז זה בסך הכל להשתמש במילה מכובסת או בקוד, כשהכוונה היא אכן ל"השמדה" בפועל... אבל זה לא המצב עם מה שכתב ירון לונדון, שאני בטוחה שלא התכוון ל"השמדה" או ללהרוג או להעלים או למחוק או לגרש חרדים. "חרדיות" אפשר לעודד, בכל מיני דרכים, ואז החרדיות "תתפח" ו"תתנפח" ותשגשג (ההיפך מ"תתכווץ") ואז יגדל שיעור החרדים בחברה הישראלית - ו"חרדיות" אפשר גם לא לעודד, ואם רואים בה סכנה ונזק, אפשר לעשות דברים (חוקיים וגם צודקים) ש"יכווצו" אותה, ושכך יצומצם שיעור החרדים בחברה הישראלית, ולזה התכוון ירון לונדון. ואין לזה שום קשר ל"השמדה" בשום צורה. ואיך זה מצטייר בדמיונם ובמוחם ובפיהם ובדיבוריהם של החרדים, זה העניין שלהם ושל הסגנון שלהם, ואם לקשור את זה ל"השמדה" ואולי לקידוש השם וכיוצא בזה מושגים עושה להם טוב, שיהנו ושיהיו בריאים.

נו אריאלה.

ברגע שנוגעים בתורה הקדושה החילופית שלך, היא השואה, אז תעשי הכל בכדי לשמור על פסקי ההלכה שלה, הא? :)

אדרם, מדובר על "חילופי" שטחים, זה לא לתת משהו במתנה.


שמת לב ל"רגב אחר רגב"

אדמה רק רוכשים לטובת מדינת היהודים. לא נותנים. מכירה את הסיסמה שהמציאו הערבים "אדמה תמורת שלום"? אם הפלסטינים רוצים שלום, הם צריכים לותר.

מאדאם אריאלה.

אז החרדים מפרשים את המונח "כיווץ" כהשמדה, מותר להם?

מה זה "מותר להם..." ??? עוד פעם גן ילדים ? אם מותר להם...

להגיד שכינים נוצרות מעיפוש ומותר לכן להרוג כינים בשבת ואם מותר להם הם גם אומרים שבכל לילה הנשמות עולות למעלה ובבוקר יורדות בחזרה למטה אז מה בכלל השאלה הזו אם מותר להם ? שיגידו מה שהם רוצים, ואתה תתייחס לזה איך שאתה רוצה, מבחינת חוקית מותר להגיד שטויות ומותר גם לשקר אחד לשני בתנאי לא שזה לא במשטרה ולא בבית משפט ולא לרשויות, אבל גם את זה הם לא נמנעים מלעשות.

שמת לב ל"רגב אחר רגב"

אדמה רק רוכשים לטובת מדינת היהודים. לא נותנים. מכירה את הסיסמה שהמציאו הערבים "אדמה תמורת שלום"? אם הפלסטינים רוצים שלום, הם צריכים לותר.

נכון "אדמה תמורת שלום"

זה ביזוי זאת בעצם הודאה שהערבים אוהבים מלחמה והפסקת המלחמה היא וויתור מבחינתם.

OK, ו"אדמה תמורת שלום" זה לא רק המצאה של הערבים, זה גם...

למשל התמצית של החלטת 242 של מועצת הבטחון מ 1967. (שגם ישראל הסכימה לה וקיבלה אותה, מה לעשות) ומה לעשות שעקרונות רצונות שאיפות ואידיאולוגיות לא תמיד מתישמות ומסתדרות עם המציאות ?

נו אריאלה.

ברגע שנוגעים בתורה הקדושה החילופית שלך, היא השואה, אז תעשי הכל בכדי לשמור על פסקי ההלכה שלה, הא? :)

אני אומרת שוב וברור : לנסות לערוך איזה סוג של השוואה, כן דומה...

או לא דומה, בין מילים ומושגים מועידת וואנזה ובין מאמר של י. לונדון, זה בכלל לא במקום ודבר מוזר מאד מאד שאתה עושה, ולא מרפה ממנו. מכיוון השגרמנים חשבו והגו ותכננו וגם בצעו "השמדה" הלכה למעשה, ומכיוון שאני בטוחה שי.לונדון לא העלה בדעתו איזו מחשבה על "השמדה" ולמען הסר ספק, ב"השמדה" הכוונה היא להרג אנשים, אפילו בדרכים עקיפות וכביכול 'הומניות', כמו למשל לרכז אותם במחנות ריכוז, בתנאים שמעלים את אחוזי התחלואה והתמותה. ולאיזו מסקנה אתה מנסה להוביל ? שמכיוון שאני אומרת שי. לונדון לא העלה בדעתו איזו מחשבה על "השמדה" וש"כיווץ" אין פירושו "השמדה"- שלכן גם הגרמנים בוואנזה לא חשבו ולא התכוונו בכלל ל"השמדה", וש"פינוי" אצל הנאצים לכן לא התכוון ל"השמדה" ??? שמע, אני כבר לא מופתעת ממך ומאופן החשיבה שלך סביב כמה וכמה נושאים, כי אני הרי מכירה את כל זה אצלך מזה כמה זמן.

השנאה מסמאת

וכך, כמה וכמה וביניהם מוסיֵף הטשטש להם הכתוב. לא כתוב לכווץ את החרדים, אלא לכווץ את החרדיות. ואם אתה צריך פרשנות, ומבלי שאני מסכים לדעותיו של י ל, הוא לא הציע לפגוע בחרדים. כונתו להביא לכך שפחות אנשים יבחרו בדרך שבה הוא רואה חרדיות קלוקלת, אלא שיהיו יותר בדרך של המפד"ל או משהו כזה. (אם כי אין לו רעיון כלשהו איך להביא לידי כך)

איך יכווץ, יגזוז פאות? יציב צלבים? ירעיב? אינקויזיציה?

אין כיווץ יהודים ללא ביצוע פשעים נוצריים ונאציים. .

----------


הֵם קִנְאוּנִי בְלֹא אֵל, כִּעֲסוּנִי בְּהַבְלֵיהֶם; וַאֲנִי אַקְנִיאֵם בְּלֹא-עָם, בְּגוֹי נָבָל אַכְעִיסֵם.

עבור לעמוד
, , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר