מאחר ואינך פוסל את האפשרות שרוב העם שיצא ממצריים מוצאו מצרי וערב רב ,הרי אך טיבעי הוא

שהתרבות והדת המצרית היתה השלטת.ייתרה מזו,לו אנחנו אכן צאצאי הישראלים ההם ,הרי אנחנו אמורים להיות בעלי קרבה גנטית למצרים.אלה לא הממצאים. לגבי טענתך שהבאת הוכחות לכך שארוע כזה אפשרי שהיה ,זו שטות גמורה. לא רק מבחינת לוח הזמנים שאיננו מתאים לתקופת הכיבוש ,אלא שעליך להניח שהכתוב נעשה סמוך לארוע על מנת שאותם הפרטים יתאימו. ובכן הפרטים אינם מתאימים, הן מלפני התקופה לירידה מצרימה והן שלאחריה. ולא אפרט פה אבל ישנם מספיק דוגמאות הממחישות זאת. הסיפור הוא יצירה מאוחרת של כאלף אם לא יותר שנים מאוחר יותר ומתאים לסיפורים דומים שהתהלכו בין עמים אחרים ,בין השאר הפיניקים, כאשר התאורים המופיעים אצלינו ,מתאימים יותר לתקופת הכתיבה מאשר לתקופה, שבה כביכל היה הארוע. שבטים לעולם התגבשו סביב מוצא אתני קרוב והם ביטוי של צורך קיומיולא רק אירגוני.יצירת עם מבוסס על העלמות השיבטיות, שוב כצורך קיומי ומטבע הדברים הוא תהליך מאוחר יותר לשבטיות. חזרה לשיבטיות כפי שבאה לביטוי ביהושוע והשופטים ,עומדת בניגוד גמור לתהליך הטיבעי,כפי שתואר למעלה.(תזכור שההבדלה השבטית היא בלתי אפשרית יותר). המסקנה המתבקשת ,לאור התהליך האבולוציוני ,היא שיציאת מצריים(לו היתה כזו) היתה לאחר הכיבוש של יהושוע ולא לפניו,לא כן אין לי בעיה אם תראה בארוע סיפור מומצא, שתפקידו מכונן ומעצב עם, על רקע העובדה שהעם המתגבש בכנען, היה מוקף וכבוש ברובו ע"י המצרים.

אתה מוכר מרצע בשק

יציאת מצרים לפי לוח הזמנים המקראי, היתה בסביבות אמצע המאה ה 15, אולי בימי תחותמס השלישי. בהנחה שהארוע אכן קרה, זה היה כ 200 שנה לאחר נפילת שלטון ההיקסוס במצרים. מהבחינה הזאת בהחלט סביר שעם ההיקסוס הגיעו למצרים שבטים שמיים ואלה שנשארו במצרים שועבדו. ועוד כמה הערות. לא אמרתי שרוב היוצאים ממצרים היו מצרים, אולי חלקם. לקרבה גנטית אין קשר לענינינו (אף אחד לא יודע אם אני קרוב גנטית ליהודים של ימי מלכי יהודה). אני לא טענתי ש"הפרטים מתאימים" וגם לדעתי הספר שבידינו נכתב מאוחר יחסית אבל בהחלט יתכן שעל פי מה שהועבר בעל פה. אתה לא יכול להביא ולו שמץ של הוכחה שסיפור יציאת מצרים "הומצא" בזמן שלפי דעתך קצת לפני או אחרי חורבן הבית. אין חזרה לשבטיות בימי יהושע. סביר שמסורת ההשתיכות השבטית נמשכה לפחות עד פיצול הממלכה ואולי גם לאחר מכן. ההנחות הסוציו-אנטרופולוגיות שלך אינן משכנעות. בהחלט יתכן ארגון של עם ובתוכו המשכיות של מסורת ההשתיכות השבטית. זה קורה אפילו בעם ישראל של ימינו. למה שתהיה לך בעיה אם אני חושב שיתכן שיציאת מצרים אכן היתה באמצע המאה ה 15?

לא צביקי לא-עולם הבא נוצר בשלב

הרבה יותר מאוחר-אני משער שלאחר חורבן בית שני-שים לב שבתנך אין שום כמעט איזכור לעולם הבא,(גם לא במחזור ראש השנה ויום כיפור,שהם ימי הדין)למעט אולי חזון העצמות היבשות-שספק אם יש לו אנלוגיה למושג "עולם הבא" השזור היום בהלכה היהודית. למה עם ממציא לו "עולם הבה"-? כשלא טוב לו בעולם הזה,כשהוא מובס מושפל,חסר ארץ,ובאותו זמן חייב להחזיק באל שלו שמאכזב פעם אחר פעם, בכל מחיר-עולם הבא הוא הנחמה שלו ,שם מתגלם לכאורה הצדק האלוהי,שם זוכים המושפלים,החלשים,הענווים,המיסכנים,וכמובן הצדיקים לשכר על סיבלם וצדיקותם-ואפשר לעצב אותו כיד הדמיון הטובה,נחמה בסך הכל רק נחמה.

בטח שלא מופיע....זה הבע"פ שסחבנו ממצרים,שהרבנים קוראים

לו --הבע"פ מסיני... אבל האמת היא שהבע"פ הזה נסחב ממצרים...ואמור היה להיפסק במעמד הר-סיני... אם אתה מתמצא מעט בדת מצרים הקדומה ,תוכל לראות שם את הסממנים של ה"תורה שבע"פ " המחורבנת שהשתלטה על תרבותנו...

זאת תפיסת הקראים

ויש משהוא מן המקוריות,תורתם היא התנך,ובראשו המיקרא-ורק על פיו הם מנהלים את חייהם הדתיים

אני מתכוון לביאור שיופק ע"י העם ויהיה מוסכם על רוב העם....

לקראים יש הלכות קבועות שאינן לוויכוח והגייה מחודשת....

אל תמהר להשמיץ-

קיומה והמשכיותה של היהדות היתה חשובה לו לרמבם יותר מהכל-הוא חי בקרב אוכלוסיה שמרביתה אנאלפביתית,נבערת,ונרדפת,אילו הביע בפנהם את דעתו לא רק שהיה מוחרם,אלא גורם להמרת דת המונית של ציבור חסידיו.-הוא למשל באיגרת ליהודי תימן-שקצו מן הרדיפות והופעל עליהם לחץ אדיר להמיר את דתם-הבטיח להם שהגאולה תבוא בעוד יובל שנים-דבר שכנראה עורר סלידה ברציונליסט כמותו הבקי בפילוסופיה האיריסטוטלית -אך עשה זאת כדי ליתן להם תקווה לבל יתפתו וימירו את דתם. את דעתו האמיתית הו מביע במורה נבוכים- (ובחיבור הנעורים שלו-"שמונה פרקים")שאינו קל לקריאה ולהבנה-ויחסו האנטי גזעני מובע במשפט מתוך הספר-"כל אדם ראוי(יכול) לו להיות צדיק כמשה רבנו" הוא לא אומר -אדם מישראל-והרמבם הקפיד על כל פסיק ואות,

בלי להגיד שהגויים הם כבהמות,יברחו לו כל המאמינים מהדת?

רק אם מותר לאנוס ילדה גויה בת 3,רק אז ניתן להחזיק את הנרדפים ביהדות האהובה? אגב...מדוע עכשיו לא מתקנים זאת? מי רודף עכשיו?

אנטוליו,סתם נטפלת לעניין ברית המילה, לא שמעתי עוד אף תינוק מתלונן על זה,...

הם בוכים כמה שניות, ונרגעים, וגם הבכי הוא מתוך 'בחירה חופשית' והתרגשות (חיובית וטעונה ברוחניות) לרגל כניסתו לחיק היהדות.

למה יהדות? למה לא ישראליות?

הגנרל לא קשקשן או בור

והוא גם לא שונא יהודים. את הרושם הזה קיבלת לצערי בגלל חוסר ידיעה בשפתו. אני בכל אופן התרשמתי ממנו רבות. בגלל שהממסד עשה לו הרבה צרות הוא נפתר בטרם עת מסרטן. יהיה זכרו ברוך.

הוא נפתר מסרטן? נו....אז הבעיה נפטרה...

בטח שלא מופיע....זה הבע"פ שסחבנו ממצרים,שהרבנים קוראים

לו --הבע"פ מסיני... אבל האמת היא שהבע"פ הזה נסחב ממצרים...ואמור היה להיפסק במעמד הר-סיני... אם אתה מתמצא מעט בדת מצרים הקדומה ,תוכל לראות שם את הסממנים של ה"תורה שבע"פ " המחורבנת שהשתלטה על תרבותנו...

אגב...כל מכרי ומוקירי זכרי קוראים לי צביקי,איך ידעת?

הגנרל לא קשקשן או בור

והוא גם לא שונא יהודים. את הרושם הזה קיבלת לצערי בגלל חוסר ידיעה בשפתו. אני בכל אופן התרשמתי ממנו רבות. בגלל שהממסד עשה לו הרבה צרות הוא נפתר בטרם עת מסרטן. יהיה זכרו ברוך.

מצטערת לשמוע שהגנרל נפטר בטרם עת. יהי זכרו ברוך. אבל זה לא קשור...

ולא משנה בכלום את זה שמה ששמעתי ממך שהוא אמר, כמו למשל העניין עם ה'הינדוס' או ה'שטיפת המח' של היהודים במצרים העתיקה באופן שהוא הסביר את זה - זה כמו שכתבתי, לגמרי לא הגיוני, ואין שום קושי להבחין בזה.

האם אתה מסוגל להסביר לי כיצד מ12 אחים ומשפחתם הקרובה מתפתח עם שלאחר 400 שנה ימנה כ 2000000 איש ואישה?

האם אפשרי הדבר מבחינה ביולוגית ללא הצטרפות של רוב מסיבי מקומי?האם אתה יכל להסביר לי כיצד העם הזה היה מחולק לשבטים על שם הבנים בשהוא מורכב ברובו ממצרים או מצריות?האם אתה יכל להסביר לי את החלוקה לשבטים בכיבוש הארץ? איך בכלל זה נשמר במיצרים ובמסע לישראל הארץ המובטחת האם אתה מסוגל להסביר זאת הגיונית? המשמעות היא שלמעשה אנחנו ערב רב של מצרים ואולי זרים אחרים ומלעולם לא היינו יישות אתנית שמוצאה מאברהם יצחק ויעקב. וכמובן כל זאת בהנחה (המוטעית) שכל זה אכן קרה.

עם ישראל נשמר במצרים ולא התבולל לחלוטין ללא היהדות...

לקחו נשים מצריות,כמו שיוסף לקח לו,אבל עם ישראל עם סגולתו נותר... הבדלנות ה"טבעית" הזאת אסור כמובן להופכה למנוף גזעני...ולכן הביאור הרבני כל כך חטא ופשע וחוטא ופושע בזה שהפך תכונה זו של עם ישראל שתכליתה להמריצו להתפתח,ובכן,הפך אותה לטענה גזענית בדבר שלילת התואר אדם מהעמים. אנחנו עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב...לא לבד.אלא לבדד,וזו יותר בדידות רוחנית,לא בדידות מגורים...ולא להיבהל מזה,ולא לנסות לחקות את העמים,אך גם לא להשפילם ולבזותם.... הבדידות היא משהו תכליתי בעם ישראל,ובגויים לא יתחשב --אין הכוונה רעה כאן אל הגויים....אלא שלא לנסות להיות מה שלא אנחנו,בכוח... לולא היהדות,גם בתוך 2000 שנות גלות (לא היו 2000 ,כי היהדות מנעה עלייה) היה עם ישראל מונה אין שיעור יותר מאשר עם היהדות שהובילה אותנו אל השואה...

לוציאנו -יש לך עסק עם אנטישמי

ששואב את כל "המידע" שלו מאתרים אנטישמיים. אל תחפש היגיון ואל תחפש עובדות...

חיים,נראה לך שהוא יודע מי זה שם?למה שיהיה אנטישמי?

תקרא היטב את את תפילת "עלינו לשבח"

שם אנו מבינים באמת את שאיפות יהדות. ואלה רק השאיפות של יהדות ספרד מאמינה בהן, עוד לא הזכרתי את השאיפות המטורפות עוד יותר של יהדות אשכנז.

כשלך ול"חילונים" אין שאיפות...אז בואקום מתנחלת היהדות...

אל תהיה פוץ....

בטח שלא מופיע....זה הבע"פ שסחבנו ממצרים,שהרבנים קוראים

לו --הבע"פ מסיני... אבל האמת היא שהבע"פ הזה נסחב ממצרים...ואמור היה להיפסק במעמד הר-סיני... אם אתה מתמצא מעט בדת מצרים הקדומה ,תוכל לראות שם את הסממנים של ה"תורה שבע"פ " המחורבנת שהשתלטה על תרבותנו...

אם אתה מתמצא (כמו שאתה רומז), בדת מצרים הקדומה, אז פרט ושים...

את הדברים בצורה ברורה על השולחן, זה לא קריטי, אבל סתם מעניין, לא שאני מאמינה לך. בכל מקרה, לא טוב שתיקח על עצמך 'משימות' גדולות מדי או בלתי אפשריות - לעקור מהלב או מהראש את האמונה ב'עולם הבא' זה דבר בלתי אפשרי, בשום צורה, אז למה שלא תפסיק או תעשה איזו הפוגה בלטפס על הקירות? וחוץ מזה, אני בפעם ה 70 שואלת ואומרת : מה אכפת שאנשים מאמינים בשטויות או בדברים שאינם נכונים - אם זה בשורה התחתונה זה עושה אותם לאנשים יותר טובים ??? גם לילד קטן שמסרב לאכול משקרים ומפחידים ומבטיחים לו שאם לא יאכל יבוא שוטר ויקח אותו למשטרה, נו אז מה ? אתה חושב שמבוגרים, ואולי רובם, שונים בהרבה בהרבה מילדים מגודלים ? אתה משקיע הרבה אנרגיה בלנסות לשנות דברים שאין טעם ואין צורך להתאמץ ולשנותם. צריך איזה כוונון, כיוון שסתומים. אפסיק כאן, ממילא אפילו 5 שורות אתה לא מסוגל לקלוט ולעכל ולהבין כהלכה, לדבר לקיר.

חיפשתי מקורות שמספרים על דת מצרים הקדומה...

על רעיון הפימידות שגם נראות כמו "שיגור" לשמיים,הקברים שבהם הונח ציוד שישמש את המת לאחר המוות עאלק,וגם זה מדורג לפי נכבדותו של המת. האמונה של בית דין למעלה ששם נשפטים על חטאים עם תיאורים של סוגי גהינום... השפעת הדת המצרית הקדומה הייתה עמוקה ועניפה במשך אלפי שנים ובהיקפים ניכרים ואם עם ישראל באמת שהה זמן זמן של מאות שנים הרי שהוא ספג מזה,מה גם שלא הייתה לו כל הנחייה אחרת.... ישנם תיאורי אמונות נוספים של אלילים בדמות חצי אדם וראש חיה וכדומה,אך אלה לא עברו... אם מישהו מכיר דברים שסותרים זאת,מידיעה בדת המצרית הקדומה,אשמח להיות הראשון שמודה בטעותו.... היציאה ממצרים היא קודם כל מהבע"פ הארור הזה שהעלנו משם....האספסוף ה"רוחני" שנספח לעם.... אבל שוב אני מתפתה לענות ברצינות שעה שאת לבטח משחיזה את ניבי הציניות בחיוך דק....

מצטערת לשמוע שהגנרל נפטר בטרם עת. יהי זכרו ברוך. אבל זה לא קשור...

ולא משנה בכלום את זה שמה ששמעתי ממך שהוא אמר, כמו למשל העניין עם ה'הינדוס' או ה'שטיפת המח' של היהודים במצרים העתיקה באופן שהוא הסביר את זה - זה כמו שכתבתי, לגמרי לא הגיוני, ואין שום קושי להבחין בזה.

כמה שאני לומד יותר,

כך אני משתכנע יותר ויותר בצדקתו של הגנרל שעם ישראל נבחר בכדי לשמש כלי שרת בידי חזקי העולם הזה. במצרים העתיקה היו אלה כהני דת מצריים, בימי הביניים מלכים ועשירים יהודים והיום הם בעלי הון אילומינטי דוגמת רוטשילדים ורוקפלרים ששולטים בעולם מאחרי הקלעים. הציטוט הבא באנגלית מאשש את דברי: Jews constitute an important base for the Illuminati. They draw upon this population for recruits to manage their system. In their war against Christian culture, it is invaluable to have people who are both highly capable but also highly alienated אותו הרעיון אני מוצא בדבריהם של הוגי דעות שונים ללא שום קשר ביניהם, כמו למשל בדברי פרופ' שחק.

תגיד אנאטולי,כשיישוע יחזור,הוא חזור נימול???

או עדיין עם סימני התוקפנות היהודית עליו? מה דעתך?
עבור לעמוד
... , , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר