הזוכה והחייב בהליך הוצאה לפועל

זוכה- אדם שהגיש שטר ביצוע / פסק דין / תובענה על סכום קצוב
חייב- אדם שהגישו נגדו שטר חוב / פסק דין/ תובענה על סכום קצוב
מחזיק – במידה וישנו גורם נוסף המחזיק בנכסים השייכים לחייב או מחזיק את כספו, רשאי הזוכה לבצע עיקול אצל צד ג' זה.
ההליכים העומדים בפני הזוכה
קיימים מספר הגבלות אותן יכול החייב להטיל על החייב. את ההגבלות ניתן להטיל לאחר מסירת האזהרה לחייב ובמתן החלטת רשם לבקשה להטיל ההגבלות:
הגבלות על החייב – בפני הזוכה עומדת האפשרות להטיל עיקול על חשבון הבנק של החייב, הגבלה מלהנפיק ולהשתמש בכרטיס אשראי, הגבלה על חידוש רשיון נהיגה, הגבלה אצל רשם החברות ועיכוב יציאה מן הארץ. כאשר קיימת סברה כי יציאה מן הארץ תפגע באפשרות לגבות את החוב מהחייב ראש הוצאה לפועל לעכב את יציאתו מן הארץ.
עיקול מקרקעין- עיקול מקרקעין של החייב ומכירתן.היה והמקרקעין הינן דירת המגורים של החייב, שהחייב הנו הבעלים הרשום, הזוכה יוכל למכור את המקרקעין כתפוסים בלבד (ע"א (י-ם) 2094/08 עו'ד אייל שוורץ נ' מרגלית כובשינדרש לדאוג לדיור חלופי).
.עיקול בידי צד ג'- עיקול נכסי החייב המוחזקים בידי צד ג' כגון: מקרקעין, חשבון בנק וכו
ביצוע בעין – תפיסת נכסים של החייב והעברתם לזוכה.
צווי הבאה וצווי מאסר – חייב אשר אינו עומד בהתחייבויותיו על פי מה שנקבע לו בהוצאה לפועל יכול שיובא לבקשת הזוכה בפני ראש הוצאה ב"צו הבאה ". ביצוע הצו מוטל על משטרת ישראל. במקרים חמורים יותר, כדוגמאת בזיון ההוצאה לפועל, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות אף על מאסרו של החייב של עד שבעה ימים.
חייב מוגבל באמצעים- חייב שאינו עומד בתשלומים שנקבעו לו,חייב זה עובר הליך של חקירת יכולת בידי ראש הוצאה לפועל הקובע הסדר תשלומים חדש עם תשלומים נמוכים יותר לטווח ארוך יותר. חייב זה מוגן בפני הליכי הוצאה לפועל אך חלות עליו מס' כגון: איסור יציאה מן הארץ, אינו יכול להנפיק כרטיסי אשראי חדשים והקיימים שברשותו יכולים להתבטל הגבלות בחשבונות בנק.ההליכים העומדים בפני החייב
קיימים מספר הליכים בפני החייב על פי חוק הוצאה לפועל כדי להתמודד עם התיק שנפתח נגדו.
טענת פרעתי- טענה במסגרת הליך הוצאה לפועל באמצעותה יכול החייב לטעון כי פרע את מלוא חובו או חלקו והוא פטור מהחיוב בגינו נפתח התיק. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל אינו קובע פרק זמן קצוב להגשת טענת פרעתי וניתן להגישה לכל אורך חיי התיק ובכל עילה. חובת ההוכחה לטענת פרעתי מוטלת על כתפי החייב.
איחוד תיקים – איחוד תיקיו של החייב מאפשרת לפרוע את החובות לכל הנושים באופן של גביה קולקטיבית ובתשלומים אשר נקבעים בהתאם ליכולת הכלכלית. מרגע הינתן צו איחוד התיקים, הופכים הנושים של החייב (גם שלא מרצונם) לשותפים להליך גבייה קולקטיבי אחד.

 

רון אביטל, עו"ד ומגשר


http://www.ronavital.co.il/Default.aspx


המידע שלהלן מוגש כמידע כללי, אינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות ואינו בא במקום יעוץ משפטי.המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

בעניין של הוצאה לפועל חייב להיעזר בשרותיו של עורך דין הוצאה לפועל  רק כך אפשר יהיה להיחלץ מהחובות ולהגיע להסדר עם מי שחייבים לו כסף.

הוצאה לפועל יכול להיות תהליך ממש לא נעים. רצוי לגשת למישהו מקועי שיעזור בתהליך. עורך דין הוצאה לפועל זאת הכתובת

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
פשיטת רגל ויציאה מחובות
בחר
בחר