הממשלה מתנערת מהתחייבות חוזית שניתנה לנכים

אחד הדברים שמרגיזים אותי במיוחד היא אי עמידה בהתחייבויות. אם היה מדובר בבני נעורים חסרי אחריות היה הדבר נסלח אלא שמזמן הורגלנו פה במדינה בתרבות הבזויה הזו בה הבטחה אינה הבטחה ומילה כתובה בהתחייבות או חוזה, לא אחת מביישת את נייר עליה היא נכתבה. החינניות של מעשי הקונדס, ומעשי הליצנות הללו אינה יאים שמדובר בנושאים רציניים והרי גורל בחיי אנשים.

 

אתם בטח שואלים את עצמכם על מה כל הרעש והמהומה, אז זהו, בתחילת השבוע שוב עלו מחירי הדלק והגיעו לשיא של כל הזמנים. המציאות הכתה בי כשניגשתי לתדלק את רכבי, המספרים שהוצגו על צג התשלום במשאבת הבנזין שבתחנת הדלק חצו להם פתאום את גבול ה - 400 ₪  ואני נזעקתי והתפקחתי. התעורר בי חשש עצום שמע לא אוכל להמשיך ולקיים את שלקחתי על עצמי ולמענכם וזאת מהטעם הפשוט שהנסיעות המרובות וממקום למקום ולמענכם חברי הנכים יהפכו עבורי לנטל כלכלי עצום שלא בטוח שאוכל לעמוד בו. 

 

מיד עלתה בי מחשבה נוספת ומטרידה לא פחות, שמשהו כושל מתרחש פה מתחת לאפי ולאפם של כל ציבור הנכים המוגבלים בניידות. תמיד הייתי גאה על הנאורות של המדינה הזו, ועל כך שהמדינה האהובה שלי לקחה על עצמה את העול הכלכלי הנדרש לי כמוגבל בניידות ובחרה לסייע לי לנהל אורח חיים תקין, הולם, ובכבוד.

 

משהוא מסריח פה אמרתי לעצמי, בפעם האחרונה שבדקתי, לא ראיתי שקל אחד נוסף בתשלומי גמלת הניידות והכותרות לבקרים זועקות על מחירי הבנזין הממשיכים להאמיר לפרקים. מה קורה פה? שאלתי את עצמי בדאגה אמתית.

 

בחרתי לבדוק את הנושא ופניתי לקרוא את הסכם הניידות זה שנחתם בשנת 1977 בין משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי ולעומקו, אותו חוזה חתום שבין משרד האוצר שפועל בשם הממשלה והמוסד שנבחר עבורו כמבצע, המוסד לביטוח הלאומי, זה שנבחר להסדיר את התנאים והתשלומים שלקחה על עצמה הממשלה וכהתחייבות לניידותי.

 

קראתי את ההסכם חיפשתי בו את הגדרות השערוך ומצאתי אותם בסעיף 19 של החוזה

"קצבת הניידות ותוספת הקצבה יעודכנו לפי שיעור ההתייקרות בכל פעם ששיעור ההתייקרות מגיע ל-4% לפחות לעומת העדכון הקודם." 

 

הלכתי ובדקתי ומצאתי שהעדכון האחרון ניתן בסוף נובמבר 2011. ממ,,,  מעניין בכמה עלה מחיר הבנזין מאז העדכון האחרון בקצבה? חיש קל מצאתי את הנתונים בפרסומים של משרד התשתיות הלאומיות, 7.11 ₪ לליטר בנזין היה מחירו במועד העדכון האחרון, חישוב זריז העלה כי מאז ועד היום שיעור ההתיקרות במחיר הבנזין עומד על  16.03%.

 

לפני כמה חודשים פניתי לביטוח הלאומי וביקשתי לקבל את פרוט מרכיבי קצבת הניידות המשולמת לי ואת חלקם היחסי של המרכיביו השונים, להפתעתי קיבלתי תשובה מהירה ובמכתב חתום על ידי הגב' גלית גבאי, עוזרת הממונה על העמדת מידע לציבור, נכתב שחור על לבן, שחלקו של מרכיב הוצאת הדלק בקצבה עומד על 52.99% .

 

חישוב זריז שערכתי מעלה כי אם משקללים את שיעור העלייה (באחוזים) של מרכיב הדלק ורק אותו בשיעור ההתייקרות של כלל מרכיבי הקצבה מגיעים ורק ממנו  לכדי שיעור התייקרות של  8.49%. זה לפני שמשקללים את העלייה בשאר המרכיבים, שרובם עלו ובגלל עליית המע"מ.

 

אם מתרגמים את הנתונים מסתבר שקצבה זו המשולמת לי, אמורה הייתה להתעדכן, מתי שהוא באחד מהחודשים הקודמים, ובגלל ששיעור התייקרות חצה בוודאות את גבול ה- 4%. אם מתרגמים את הנתונים לכסף מסתבר שמדובר בעדכון לא שולי כלל של 188.81 ₪.

 

נשאלת השאלה, האם המוסד לביטוח לאומי התרשל במילוי תפקידו ולא ערך את החישוב המתבקש, או האם האוצר בהנחיית הממשלה בלמו תשלומי התחייבות ממשית המצויה בהסכם הניידות?

 

מה שבטוח הוא שהתחייבויות כתובות כבר לא ממש מכבדים פה במדינה.

 

קובי כהן


מנהל פורום שונים דומים (נכים)

מנהל הפורום
250+

אחד הדברים שמרגיזים אותי במיוחד היא אי עמידה בהתחייבויות. אם היה מדובר בבני נעורים חסרי אחריות היה הדבר נסלח אלא שמזמן הורגלנו פה במדינה בתרבות הבזויה הזו בה הבטחה אינה הבטחה ומילה כתובה בהתחייבות או חוזה, לא אחת מביישת את נייר עליה היא נכתבה. החינניות של מעשי הקונדס, ומעשי הליצנות הללו אינה יאים שמדובר בנושאים רציניים והרי גורל בחיי אנשים.

 

אתם בטח שואלים את עצמכם על מה כל הרעש והמהומה, אז זהו, בתחילת השבוע שוב עלו מחירי הדלק והגיעו לשיא של כל הזמנים. המציאות הכתה בי כשניגשתי לתדלק את רכבי, המספרים שהוצגו על צג התשלום במשאבת הבנזין שבתחנת הדלק חצו להם פתאום את גבול ה - 400 ₪  ואני נזעקתי והתפקחתי. התעורר בי חשש עצום שמע לא אוכל להמשיך ולקיים את שלקחתי על עצמי ולמענכם וזאת מהטעם הפשוט שהנסיעות המרובות וממקום למקום ולמענכם חברי הנכים יהפכו עבורי לנטל כלכלי עצום שלא בטוח שאוכל לעמוד בו. 

 

מיד עלתה בי מחשבה נוספת ומטרידה לא פחות, שמשהו כושל מתרחש פה מתחת לאפי ולאפם של כל ציבור הנכים המוגבלים בניידות. תמיד הייתי גאה על הנאורות של המדינה הזו, ועל כך שהמדינה האהובה שלי לקחה על עצמה את העול הכלכלי הנדרש לי כמוגבל בניידות ובחרה לסייע לי לנהל אורח חיים תקין, הולם, ובכבוד.

 

משהוא מסריח פה אמרתי לעצמי, בפעם האחרונה שבדקתי, לא ראיתי שקל אחד נוסף בתשלומי גמלת הניידות והכותרות לבקרים זועקות על מחירי הבנזין הממשיכים להאמיר לפרקים. מה קורה פה? שאלתי את עצמי בדאגה אמתית.

 

בחרתי לבדוק את הנושא ופניתי לקרוא את הסכם הניידות זה שנחתם בשנת 1977 בין משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי ולעומקו, אותו חוזה חתום שבין משרד האוצר שפועל בשם הממשלה והמוסד שנבחר עבורו כמבצע, המוסד לביטוח הלאומי, זה שנבחר להסדיר את התנאים והתשלומים שלקחה על עצמה הממשלה וכהתחייבות לניידותי.

 

קראתי את ההסכם חיפשתי בו את הגדרות השערוך ומצאתי אותם בסעיף 19 של החוזה

"קצבת הניידות ותוספת הקצבה יעודכנו לפי שיעור ההתייקרות בכל פעם ששיעור ההתייקרות מגיע ל-4% לפחות לעומת העדכון הקודם." 

 

הלכתי ובדקתי ומצאתי שהעדכון האחרון ניתן בסוף נובמבר 2011. ממ,,,  מעניין בכמה עלה מחיר הבנזין מאז העדכון האחרון בקצבה? חיש קל מצאתי את הנתונים בפרסומים של משרד התשתיות הלאומיות, 7.11 ₪ לליטר בנזין היה מחירו במועד העדכון האחרון, חישוב זריז העלה כי מאז ועד היום שיעור ההתיקרות במחיר הבנזין עומד על  16.03%.

 

לפני כמה חודשים פניתי לביטוח הלאומי וביקשתי לקבל את פרוט מרכיבי קצבת הניידות המשולמת לי ואת חלקם היחסי של המרכיביו השונים, להפתעתי קיבלתי תשובה מהירה ובמכתב חתום על ידי הגב' גלית גבאי, עוזרת הממונה על העמדת מידע לציבור, נכתב שחור על לבן, שחלקו של מרכיב הוצאת הדלק בקצבה עומד על 52.99% .

 

חישוב זריז שערכתי מעלה כי אם משקללים את שיעור העלייה (באחוזים) של מרכיב הדלק ורק אותו בשיעור ההתייקרות של כלל מרכיבי הקצבה מגיעים ורק ממנו  לכדי שיעור התייקרות של  8.49%. זה לפני שמשקללים את העלייה בשאר המרכיבים, שרובם עלו ובגלל עליית המע"מ.

 

אם מתרגמים את הנתונים מסתבר שקצבה זו המשולמת לי, אמורה הייתה להתעדכן, מתי שהוא באחד מהחודשים הקודמים, ובגלל ששיעור התייקרות חצה בוודאות את גבול ה- 4%. אם מתרגמים את הנתונים לכסף מסתבר שמדובר בעדכון לא שולי כלל של 188.81 ₪.

 

נשאלת השאלה, האם המוסד לביטוח לאומי התרשל במילוי תפקידו ולא ערך את החישוב המתבקש, או האם האוצר בהנחיית הממשלה בלמו תשלומי התחייבות ממשית המצויה בהסכם הניידות?

 

מה שבטוח הוא שהתחייבויות כתובות כבר לא ממש מכבדים פה במדינה.

 

 

אחד הדברים שמרגיזים אותי במיוחד היא אי עמידה בהתחייבויות. אם היה מדובר בבני נעורים חסרי אחריות היה הדבר נסלח אלא שמזמן הורגלנו פה במדינה בתרבות הבזויה הזו בה הבטחה אינה הבטחה ומילה כתובה בהתחייבות או חוזה, לא אחת מביישת את נייר עליה היא נכתבה. החינניות של מעשי הקונדס, ומעשי הליצנות הללו אינה יאים שמדובר בנושאים רציניים והרי גורל בחיי אנשים.

 

אתם בטח שואלים את עצמכם על מה כל הרעש והמהומה, אז זהו, בתחילת השבוע שוב עלו מחירי הדלק והגיעו לשיא של כל הזמנים. המציאות הכתה בי כשניגשתי לתדלק את רכבי, המספרים שהוצגו על צג התשלום במשאבת הבנזין שבתחנת הדלק חצו להם פתאום את גבול ה - 400 ₪  ואני נזעקתי והתפקחתי. התעורר בי חשש עצום שמע לא אוכל להמשיך ולקיים את שלקחתי על עצמי ולמענכם וזאת מהטעם הפשוט שהנסיעות המרובות וממקום למקום ולמענכם חברי הנכים יהפכו עבורי לנטל כלכלי עצום שלא בטוח שאוכל לעמוד בו. 

 

מיד עלתה בי מחשבה נוספת ומטרידה לא פחות, שמשהו כושל מתרחש פה מתחת לאפי ולאפם של כל ציבור הנכים המוגבלים בניידות. תמיד הייתי גאה על הנאורות של המדינה הזו, ועל כך שהמדינה האהובה שלי לקחה על עצמה את העול הכלכלי הנדרש לי כמוגבל בניידות ובחרה לסייע לי לנהל אורח חיים תקין, הולם, ובכבוד.

 

משהוא מסריח פה אמרתי לעצמי, בפעם האחרונה שבדקתי, לא ראיתי שקל אחד נוסף בתשלומי גמלת הניידות והכותרות לבקרים זועקות על מחירי הבנזין הממשיכים להאמיר לפרקים. מה קורה פה? שאלתי את עצמי בדאגה אמתית.

 

בחרתי לבדוק את הנושא ופניתי לקרוא את הסכם הניידות זה שנחתם בשנת 1977 בין משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי ולעומקו, אותו חוזה חתום שבין משרד האוצר שפועל בשם הממשלה והמוסד שנבחר עבורו כמבצע, המוסד לביטוח הלאומי, זה שנבחר להסדיר את התנאים והתשלומים שלקחה על עצמה הממשלה וכהתחייבות לניידותי.

 

קראתי את ההסכם חיפשתי בו את הגדרות השערוך ומצאתי אותם בסעיף 19 של החוזה

"קצבת הניידות ותוספת הקצבה יעודכנו לפי שיעור ההתייקרות בכל פעם ששיעור ההתייקרות מגיע ל-4% לפחות לעומת העדכון הקודם." 

 

הלכתי ובדקתי ומצאתי שהעדכון האחרון ניתן בסוף נובמבר 2011. ממ,,,  מעניין בכמה עלה מחיר הבנזין מאז העדכון האחרון בקצבה? חיש קל מצאתי את הנתונים בפרסומים של משרד התשתיות הלאומיות, 7.11 ₪ לליטר בנזין היה מחירו במועד העדכון האחרון, חישוב זריז העלה כי מאז ועד היום שיעור ההתיקרות במחיר הבנזין עומד על  16.03%.

 

לפני כמה חודשים פניתי לביטוח הלאומי וביקשתי לקבל את פרוט מרכיבי קצבת הניידות המשולמת לי ואת חלקם היחסי של המרכיביו השונים, להפתעתי קיבלתי תשובה מהירה ובמכתב חתום על ידי הגב' גלית גבאי, עוזרת הממונה על העמדת מידע לציבור, נכתב שחור על לבן, שחלקו של מרכיב הוצאת הדלק בקצבה עומד על 52.99% .

 

חישוב זריז שערכתי מעלה כי אם משקללים את שיעור העלייה (באחוזים) של מרכיב הדלק ורק אותו בשיעור ההתייקרות של כלל מרכיבי הקצבה מגיעים ורק ממנו  לכדי שיעור התייקרות של  8.49%. זה לפני שמשקללים את העלייה בשאר המרכיבים, שרובם עלו ובגלל עליית המע"מ.

 

אם מתרגמים את הנתונים מסתבר שקצבה זו המשולמת לי, אמורה הייתה להתעדכן, מתי שהוא באחד מהחודשים הקודמים, ובגלל ששיעור התייקרות חצה בוודאות את גבול ה- 4%. אם מתרגמים את הנתונים לכסף מסתבר שמדובר בעדכון לא שולי כלל של 188.81 ₪.

 

נשאלת השאלה, האם המוסד לביטוח לאומי התרשל במילוי תפקידו ולא ערך את החישוב המתבקש, או האם האוצר בהנחיית הממשלה בלמו תשלומי התחייבות ממשית המצויה בהסכם הניידות?

 

מה שבטוח הוא שהתחייבויות כתובות כבר לא ממש מכבדים פה במדינה.

 

 

 

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
שונים דומים (נכים)
בחר
בחר