שבת שלום!

רוצה לדעת לגבי לימודים מהביטוח לאומי,והאים זה פוגע בגימלאות תודה.  
מיכל.

חדשה כאן.שבת שלוםemo_01.png.....

לימודים הניתנים במסגרת שיקום תעסוקתי בביטוח לאומי נועדו על מנת לספק לבעל הלקות מקצוע ראוי שבעזרתו ירכוש בעתיד השתכרות. סיום לימודים בהכשרה שכזו מביא לכך שכושר העבודה של בעל הלקות עולה (או ולפי הגדרת הביטוח הלאומי  אי-הכושר יורד)

קצבת הקיום (נכות) משולמת על פי מפתח כושר עבודה ולכן רכישת השכלה שמביאה לשינוי ברמת כושר העבודה בהחלט מביאה לשינוי ברמת אי-הכושר. מאחר והקצבת הנכות משולמת על פי רמת אי הכושר, שינוי ורכישת מקצוע המאפשר עיסוק מביא לשינוי ברמת אי-כושר העבודה ובהחלט יביא לשינוי ברמת הקצבה.

הסיבה לכך נעוצה בהגדרת החוק ...הנה הגדרת הזכאות לקצבה על פי סעיף 195 לחוק ובו נאמר :

"נכה"- מבוטח, למעט עקרת בית, שכתוצאה מליקוי מתקיימים בו כל אלה:

  • 1.   אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד, או שכושרו להשתכר כאמור צומצם עקב הליקוי, בין בבת אחת ובין בהדרגה, ב- 50% או יותר (לאי-כושר או להפחתת הכושר כאמור ייקרא בחוק זה - אי-כושר להשתכר); לעניין פרק זה יראו כנכה גם מי שהיה עובד קטין בתכוף לפני שנגרם לו אי-הכושר להשתכר;
  • 2.   אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד או שהכנסתו כאמור אינה עולהעל המפורט להלן, לפי העניין:
    • א.   לגבי מי שזכאי במשך תקופה ממושכת או בעל ליקוי חמור - 60% מהשכר הממוצע;
    • ב.   לגבי מי שאינו זכאי במשך תקופה ממושכת ואינו בעל ליקוי חמור - 45% מהשכר הממוצע;

 ואיך קובעים את רמת אי הכושר?

עושים זאת על פי סעיף 209 לחוק  הנה הסעיף הרלוונטי (סעיף ב) שמשפיע על ההחלטה:

בהחלטתו יביא פקיד התביעות בחשבון גם את השפעת ליקויו של התובע על יכולתו לחזור לעבודתו במלואה או בחלקה, ועל יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו, וזאת לאחר שרופא מוסמך ופקיד שיקום שהמוסד הסמיכו לכך חיוו דעתם בכתב לענין זה; פקיד התביעות לא יביא בחשבון אם הוצעה לתובע עבודה או אם לא השתלב בעבודה כאמור.

בניגוד לקצבת הקיום (נכות)

קצבת הניידות אינה נפגעת שכן אינה תלויה בכושר עבודה

לעומת זאת, אם מדובר בבעל לקות שיש לו צרכים סיעודיים,

הסיוע בסיעוד (שר"מ) ניתן למקבלי קצבה ברמת נכות רפואית של 60% ומעלה ולעומת אם תישלל הזכאות לקצבת נכות הסיוע ינתן רק  זאת אם רמת  הנכות הרפואית תעלה על 75%.  כך שאם רמת הנכות הרפואית נמוכה מ- 75% תיתכן פגיעה בהמשך עם היציאה לעבודה.

בשורה התחתונה..

התשובה לשאלה שלך היא כן.

 

 

 

קובי כהן


מנהל פורום שונים דומים (נכים)

מנהל הפורום
250+

לקובי היקר!

חן חן על תשובתך המורחבת...

שמחתי להיות לעזרה

קובי כהן


מנהל פורום שונים דומים (נכים)

מנהל הפורום
250+
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
שונים דומים (נכים)
בחר
בחר