הוכחה שהשפה העברית היא אלוהית


כדי להביא לחוקיות וסדר אני מביא לך את הצירוף הבא כהוכחה לאמיתות השפה האלוהית

החומרים=הא חית ואו מם ריש יוד מם=ימותי אדמה מים רוח ואש=ימי אדם וחוה שומרי אמת=יום האמת ומיד אושר מחי=

=יום אמת ומיד אור משיח

ביאור.

המילה החומרים כוללת בתוכה את ה4 יסודות מים אדמה רוח ואש וכאן במילוי האותיות (הגלוי והנסתר של שמות האותיות) יוצא בצירוף מופת שמכיל את שמות ה4 יסודות. זו הוכחה ששיטת הצירופים במילוי שמות האותיות היא אמת . כמו כן זו הוכחה ששמות האותיות הן בעלות משמעות סודית ויסודית, המתגלה כאן. אדם הראשון ידע סוד הצירופים הזה וקרא לחיות שמות וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו (בראשית, ב , ל) ז"א השמות מחיות את הנפש, ומכאן יוצאת גם האמת שאדם וחוה שידעו סודות אלה שמרו אותן אמת לעצמם. "ימי אדם וחוה שומרי אמת" וכתלמד זאת מיד המח שלך יהיה מאושר, "יום האמת ומיד אושר מחי" וביום שאמת זו תתגלה למשיח המיוחל הוא יתגלה לנו בצורת אור משיח. "יום אמת ומיד אור משיח".

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם


כדי להביא לחוקיות וסדר אני מביא לך את הצירוף הבא כהוכחה לאמיתות השפה האלוהית

החומרים=הא חית ואו מם ריש יוד מם=ימותי אדמה מים רוח ואש=ימי אדם וחוה שומרי אמת=יום האמת ומיד אושר מחי=

=יום אמת ומיד אור משיח

ביאור.

המילה החומרים כוללת בתוכה את ה4 יסודות מים אדמה רוח ואש וכאן במילוי האותיות (הגלוי והנסתר של שמות האותיות) יוצא בצירוף מופת שמכיל את שמות ה4 יסודות. זו הוכחה ששיטת הצירופים במילוי שמות האותיות היא אמת . כמו כן זו הוכחה ששמות האותיות הן בעלות משמעות סודית ויסודית, המתגלה כאן. אדם הראשון ידע סוד הצירופים הזה וקרא לחיות שמות וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו (בראשית, ב , ל) ז"א השמות מחיות את הנפש, ומכאן יוצאת גם האמת שאדם וחוה שידעו סודות אלה שמרו אותן אמת לעצמם. "ימי אדם וחוה שומרי אמת" וכתלמד זאת מיד המח שלך יהיה מאושר, "יום האמת ומיד אושר מחי" וביום שאמת זו תתגלה למשיח המיוחל הוא יתגלה לנו בצורת אור משיח. "יום אמת ומיד אור משיח".

(שיר) שפת הבריאה
דעו לכם שכל דומם ודומם
יש לו שפת דיבור מבורא עולם
ומלשון הדיבור נעשה קשר בינהם
 ונחת גדול לבורא עולם

דעו לכם שכל צומח וצמח
יש לו שפת דיבור מבורא עולם
ומלשון הדיבור נעשה קשר בינהם
 ונחת גדול לבורא עולם

דעו לכם שכל חי וחי 
יש לו שפת דיבור מבורא עולם
ומלשון הדיבור נעשה קשר בינהם
 ונחת גדול לבורא עולם

דעו לכם שכל אדם ואדם
יש לו שפת דיבור מבורא עולם
ומלשון הדיבור נעשה קשר בין בני האדם
ובין הדומם הצומח החי ובורא עולם
 ואז לכולם נחת גדול מאוד

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

קוראים יקרים.

מר שלום המליך את עצמו להיות חכם הדור מתוך תקווה להטביע חותם על דפי ההיסטוריה היהודית כנראה. הדרך היחידה שבה בחר מר שלום לעשות זאת היא האמצעות מניפולציה.

הנה דוגמה: מניפולציה של מספרים + מניפולציה של אותיות + כמה סימני שווה = מוח משועבד של עגל פשוט.

התאוריה הרווחת בקרב בעלי החשיבה הביקורתית היא שמקש הרווח במקלדת של מר שלום התקלקלה ומדפיסה לו את הסימן ׳=׳ במקום משום שקל לראות שאין שום היגיון בכתביו ולכן הסימן ׳=׳ מאבד ממשמעותו למרות הנופך המתמטי משהו.

לתשומת ליבכם.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

קוראים יקרים.

מר שלום המליך את עצמו להיות חכם הדור מתוך תקווה להטביע חותם על דפי ההיסטוריה היהודית כנראה. הדרך היחידה שבה בחר מר שלום לעשות זאת היא האמצעות מניפולציה.

הנה דוגמה: מניפולציה של מספרים + מניפולציה של אותיות + כמה סימני שווה = מוח משועבד של עגל פשוט.

התאוריה הרווחת בקרב בעלי החשיבה הביקורתית היא שמקש הרווח במקלדת של מר שלום התקלקלה ומדפיסה לו את הסימן ׳=׳ במקום משום שקל לראות שאין שום היגיון בכתביו ולכן הסימן ׳=׳ מאבד ממשמעותו למרות הנופך המתמטי משהו.

לתשומת ליבכם.

בספר יסודות המצוות הסימן= מורא על שויון של אותם אותיות ואותן גימטריות בשני האגפים, זהו ללא הגיון שווה וללא משמעות שווה, אבל זה מורה על גזירת הכתוב, שבורא עולם ניסח ממנו את המצוות

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

חכם שלום = למך חושם

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

חכם שלום = למך חושם

חכם שלום זהו כינוי ולא שמי האמיתי את לא לועג ישירות אלי זה לא נוגע לי

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

בחישת אותיות וצריפתן חושפות לעתים אמת נסתרת, למך חושם, ידידי...

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

בחישת אותיות וצריפתן חושפות לעתים אמת נסתרת, למך חושם, ידידי...

לא באופן שלילי שהוא תוצר של השקר ובא לך מכח הסיטרא אחרא.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

בחישת אותיות וצריפתן חושפות לעתים אמת נסתרת, למך חושם, ידידי...

לא באופן שלילי שהוא תוצר של השקר ובא לך מכח הסיטרא אחרא.

זה לעומת זה ברא אלהים . אמת ושקר. קודשה וסיטרא אחרא. טוב ורע , חיים ומות, ברכה וקללה. והבורא מצווה עליך ובחרת בחיים, ובכל הדברים החיוביים

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

בחישת אותיות וצריפתן חושפות לעתים אמת נסתרת, למך חושם, ידידי...

לא באופן שלילי שהוא תוצר של השקר ובא לך מכח הסיטרא אחרא.

זה לעומת זה ברא אלהים . אמת ושקר. קודשה וסיטרא אחרא. טוב ורע , חיים ומות, ברכה וקללה. והבורא מצווה עליך ובחרת בחיים, ובכל הדברים החיוביים

בורא...my ass

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

בחישת אותיות וצריפתן חושפות לעתים אמת נסתרת, למך חושם, ידידי...

לא באופן שלילי שהוא תוצר של השקר ובא לך מכח הסיטרא אחרא.

זה לעומת זה ברא אלהים . אמת ושקר. קודשה וסיטרא אחרא. טוב ורע , חיים ומות, ברכה וקללה. והבורא מצווה עליך ובחרת בחיים, ובכל הדברים החיוביים

בורא...my ass

אתה מסיטרא אחרא מחשיב את האחוריים שלך כי זה מה ששוה אצלך

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אויל, אחוריים תקינים הם משהו ממשי חשוב מאין כמוהו לכל אדם...בנגוד לאל המצוי אך בין אזני המאמין בו...

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
חוזרים בשאלה
בחר
בחר