ספר חדש

ספר חדש

הספר יסודות מצוות עשה בין אדם למקום
על ידי דויד מרציאנו
קישור לקריאת הספר>>
https://app.box.com/s/ktwsvyv3st48at1t9cojvzyrvy6ktis9
יסודות המצוות עשה שבין אדם למקום

 ראוי ללמוד קודם מהסוף את הביאור שערוך לפי היגיון בעל משמעות ערבה לשכל והוא האור שהיה גנוז לצדיקים לעתיד לבוא, כפי שנאמר במסכת (חגיגה, יב, עא) אדם היה צופה מסוף העולם ועד סופו, סוף זה הוא הגאולה שעתידה לבוא ולגילוי המשיח שעתיד לבוא הוא הסוף המבואר כאן ביסודות המצוות והוא הקצה הסופי האור הזה הוא היה שמור = רשום אצל בורא עולם בגדר סוד עוד לפני כתיבת המצוות שבתורת משה רבנו הוא המקור שממנו יצאו בצירוף נוסח משפטי הציווי הוא מתפרסם כאן כחידוש, לבני ישראל, והוא הברית החדשה שניבא עליה הנביא
( ירמיה, ל"א- י"ב )"כי זאת  הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם" בורא עולם בתוך קרבנו הוא כותב(כותב=בתוך) את היסודות של המצוות והביאור שלהם על לבם של בני ישראל שעליהם לרשום = לשמור כדי ללמוד ולזכור אותם, ואת המצוות היוצאים מהם בצירוף, כדי שיחשב להם, ללומדים וזוכרים כמו שעשו וקיימו את המצוות שבין אדם למקום בפועל ממש והחידוש הוא ששכרם מובטח לא רק בעולם הבא אלה גם בעולם הזה באופן מידי ושכרם הוא שיגאלו גאולה שלמה ואמיתית ויזכו בביאת משיח, שיגשים מהידע שכאן את תחית המתים, ויגלה את עץ החיים ויגשים חיי נצח ללומדים ולזוכרים בקרבם ובלבם את ביאור הכתרים שהוא ביאור יסודות המצוות ואת הכתרים שהם יסודות המצוות ואת כתר הכתרים וביאורו שהוא נושא כתר הכתרים, ואת המצוות כפי שניתנו למשה רבנו בתורה ואת הביאור שלהם כפי שפירשם הרמב"ם, והכל על פי הסדר הכרונולוגי הזה שכאן
 וכפי שאמרו חז"ל סוף מעשה במחשבה תחילה, כך כתר הכתרים, והכתרים עלו כבר קודם לכל במחשבתו של בורא עולם, והמצוות שיצאו מהם בגזרת הכתוב הם כדי לגלות את הסוף סופי שיוצא מהם כאן שהם יסודות המצוות שהם הכתרים,והם בעצם המעשה, ובעזרת כתר הכתרים, והכתרים מתחברים למחשבה ההתחלתית ולמקור ונדבקים בבורא עולם וחוזרים להיות כדמותו ובצלמו של בורא עולם, וחוזרים להיות בגן עדן כפי שהיו אדם וחוה לפני החטא הקדמון, ונזכה בעזרת המשיח שיתגלה למצוא את עץ החיים , ולאכול ממנו ונהיה כאלהים יודעי טוב ורע, ונשוב לטוב מאוד, ונחיה לעולם, ללא חששו של אלהים, כפי שהיה עם אדם וחוה בבראשית ג"- כ"ב. "ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל לחי לעלם”. חששו של אלהים שאדם יחיה לעלם כשהוא בחזקת רע ואם יחיה לעלם הוא האדם ינציח את הרע, ויהיה כמו אלהים כפי שפירש רש"י, ואז בעצם הוא האדם יהיה כמו אלהים נוסף ורע, אבל עכשיו בעזרת יסודות המצוות יחזור להיות טוב מאוד כפי שהיה ביום השישי של בריאת האדם לפני החטא הקדמון, ואז יסור מבורא עולם החשש לנציח את הרע ובעצם בני האדם ינציחו את הטוב מאוד וכל זאת כדי שבורא עולם יאפשר למשיח למצוא את עץ החיים והמשיח יאפשר לאכול מעץ החיים. כדי להנציח את הטוב מאוד. והוא בעצם הסוף סופי האמיתי שחשב עליו אלהים בתחילה ושלשמו נברא העולם והאדם והוא סוף המעשה שחשב עליו בורא עולם בתחילה.
 לסיכום. תוכן ונוסח כתר הכתרים והכתרים עצמם שמובאים כאן בכח הם בעצם המחשבה בתחילה שעלתה לבורא עולם. והגשמת כתר הכתרים, והכתרים עצמם הם בעצם ההוצאה לפועל והם סוף המעשה.
 

 

 

 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

כרך ראשון הושלם ובו חלק ב על  יסודות המצוות עשה שבין אדם לחברו

https://www.facebook.com/%D7%A8%D7%9E%D7%97-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A9%D7%94-576180519390559/?notif_id=1519595787887608&notif_t=page_fan&ref=notif 

הנה תמצית תיאור של הכל מספר יסודות המצוות

הדרך לדעת את פני אלהים

שצורתו "מכיפה=הפכים"

בזמן הזה שהוא זמן הגאולה על כל אחד ואחד לדעת את אלהים, ולא רק להאמין בצורה מדומיינת שחס ושלום אלהים הוא ישות בפני עצמה או ישות נעלמה . כאשר אדם קורא קריאת "שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד" הכוונה שהוא מכוון צריכה להיות אצל כל אחד ואחד אחידה ותואמת לכולם , והיא לאלהים האחד שצורתו מכיפה=הפכים=המאחד ומהווה את האין ואת היש, בדרך נוסח המשפט הבא, "בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, המאחד ומהווה אותם, מעצם היותו היפוכם" (בהמשך אבאר ואסביר את תוכן המשפט המנוסח הזה שעל כולם לכוון בקריאת שמע) כל מי שמכוון ומדמין אל אחר הרי הוא כעובד אלהים אחרים, ועובר על "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. צורת הקשת שאני מביא כאן היא כצורת הכיפה במימד אחד נאמר עליה

 

יופי השכינה, וגם: להסתכל או לא?

 

הקשת היא לא רק סימן לחטאים; אנו מוצאים אותה גם כחלק מתיאור התגלות אלוקית. הנביא יחזקאל10 תיאר חזיון בו הוא ראה את השכינה העליונה "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב, הוא מראה דמות כבוד ה'. ואראה, ואפול על פני, ואשמע קול מדבר..."

 

לאור פסוק זה, היה תנא שסבר11 שכאשר אדם רואה קשת עליו לכרוע ולהשתחוות; אחרים אסרו לעשות זאת מחשש שהדבר יראה כהשתחוואה אל הקשת.

 

מכיוון שהקשת מייצגת את יופי השכינה, נאמר במסכת חגיגה ט"ז א ,שלא ראוי להסתכל בקשת המגלה את כבודו של בורא העולם. עם זאת, מותר להסתכל על הקשת כדי לברך את הברכה המיוחדת לה.ובספר יחזקאל פרק א = כ"ח מובא מעשה המרכבה "כמראה הקשת" . הנגה=הנהג=מנהיג העולם.

"מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד יהוה" – ="מיסוד אהבה דבר יהוה אמת הוא נוהג מרכבה"

במסכת חגיגה , אין דורשין (י"ג ע"ב ב") נאמר "אמר רבא, כל שראה יחזקאל ראה ישעיה." מאין לו לרבא לדעת שישעיה ראה את המרכבה כפי שראה יחזקאל? ברור ששניהם ראו את השם , אבל אולי יחזקאל ראה גם את המרכבה, וישעיה לא ראה מרכבה ופרטיה , כי הוא לא תיאר אותה, ובכן הצרוף הבא מחזק את דברי רבא שגם ישעיה ראה את המרכבה (ישעיה ו" א") "ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל"= ="אות לאמיתי אלי הוא אש אני אור שלו לי כאן סוד מעשה מרכבה" וכפי שנאמר ב(דברים ד" כ"ד) "כי יהוה אלוהיך אש אוכלה הוא".

 

 

 

 

 

איור צורת כבוד יהוה כמראה הקשת

צד קמור זה היש הזכרי

 

 

 

צד קעור זה האין הנקבי

 

כפי שיוצא כבר מתחילה היסוד הסודי של ברית הבורא והדת של הבורא הוא "ברית האין ויש " כבר מבראשית יחוד האין ויש וראיה לכך בראשית=בית ריש אלף שין יוד תיו=דתי שלי פו ברית אין ויש

בורא עולם עושה כאן מה נס שמעל לטבע, כי לעשות שלום בין האין ליש זה כמו לעשות שלום בין אש למים שמנוגדים זה לזה ומבטלים זה את זה כך גם היש ברגע שיוחשף לאין הוא יתבטל כלפי האין, וכאן בורא עולם עושה שלום בין האין ויש ממקום רוממותו ומאפשר בזה למשיח להאיר לעמו ישראל ולעולם כולו כפי שיוצא מהצירוף של סיום תפילת שמונה עשרה שאנו תמיד מתפללים מבקשים ומקווים הנה כאן התפילה והתוצאה מהצירוף. "עשה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן" = "בורא עולם עושה ממרום שלום בין אין ויש והמשיח אור על כל עמו ישראל והעולם"

"השער לאלהים הוא יחוד האין והיש"="שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד". שני המשפטים האלה שווים ומורכבים מאותם אותיות ובעלי אותו משקל חשיבות, מהמשפט "השער לאלהים וכ"ו יוצא בצירוף אותם אותיות נוסח המשפט המצווה "שמע ישראל וכ"ו" האין בנוסח המשפט היסודי הוא האין מקום הוא עולם האמת הוא העולם הבא, היש הוא הוא היש מקום הוא עולם השקר הוא העולם הזה.

 

 

 

הנה החלקיק האלוהי שמחפשים המדענים בסרן שבשוויץ,

משה רבנו ביקש את הקב"ה הראני את כבודך, רצה לראות את הקב"ה , השיב לו הקב"ה לא יראני אדם וחי, והראה לו את אחוריו, האחוריים האלה יהיה ניתן למדענים לראות כי זה היש מקום כפי שיתבאר בהמשך מאמרי זה, אבל את האין מקום לא יראני אדם וחי, כי כאשר יחשף האדם או כל חומר שהוא לאין, הוא באופן מידי יתבטל ויהפך לאין, השאלה שצריך לשאול היא

"האם יש מקום שאין בו מקום" ? ואם כן צריך אז לשאול, "כיצד נגיע להשגת האין מקום"? בסברה הבאה נענה על שאלות אלה. וטעות לומר שבורא עולם נקרא רק המקום כי אז מדבקים עליו חסרון שכאילו הוא לא נמצא באין מקום לכן יש לומר שהוא נמצא גם במקום וגם במאום

 

 

הסבר הסברה לסבר את הדעת והשכל כדי להביא לידיעת האלהים.
ע"י צמצום האין סןף =צימצום המקום

אם נגדיר מקום כל שהוא שניבחר, ונחצה אותו, ואחרי כן נחצה את החצי ואחרי כן נחצה את הרבע ואחרי כן נחצה את השמינית,
וכך אם תחלקו כל מקום שתיבחרו או את כל המקום של היקום בסופו של דבר תגיעו בסוף באופן תיאורטי לחלקיק האלוהי שצורתו כיפה שמורכבותה היא מאין ויש ,ותראו את צידה הקעור של הכיפה שהיא האין (תיאורטית) (מכיפה = הפכים) ומאין שבה נוצר היש, ומיש שבה נוצר האין, צידה האחד של החלקיק האלוהי הקמור הוא היש והוא הצד הזכרי , וצרתה הקעור של הכיפה הוא האין והוא הצד הנקבי שנאמר בפסוק בבראשית ויברא אלהים את האדם בצלמו בדמותו זכר ונקבה ברא אתם, משמע שהוא גם מורכב מזכרי ונקבי , וגם נאמר בפסוק "נעשה אדם בצלמנו בדמותנו" מזה שנאמר נעשה ברבים מובן שהזכרי והנקבי שבאלהות התיעצו בינהם לעשות אדם זכרי ונקבי כמות האלהות, מאין ויש שצורתם כיפה שממנה התרבה ונוצר היש מקום העולם הזה והאין מקום העולם הבא , ראו. "בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם, נימצא אלהים, שצורתו מכיפה, והוא המהווה את האין ואת היש מעצם היותו היפוכם, אם תחלק את המקום שבחרתם עד אין סוף אז באופן תיאורטי גם תגיעו לאין.
1))
מצד האין של החלקיק האלוהי התהווה היש או מצד הקעור התהווה הקמור="מקור עוקר" (=מקור עוקר- פירושו שהמקור נעקר, ז"א שהיש הוא מקור שנעקר מהאין הקעור)וזה שנאמר בחז"ל ברא יש מאין.
2))
מצד היש של החלקיק האלוהי התהווה האין או מצד הקמור התהווה הקעור="עוקר מקור" (עוקר מקור-פירושו שהעוקר מקור, ז"א שהאין הוא קעור שעוקר מהיש הקמור)וזה שברא אין מיש.

לסיכום.. מכיפה נוצרו הפכים שהם הקמור והקעור , ומקמור נוצר קעור, ומקעור נוצר קעור. כמו כן נוצרו מכיפה הפכים יש ואין, ומיש נוצר אין , ומאין נוצר יש הדעות הרווחות של בין אתאיסטים שטוענים שאין בורא לעולם (חצי אמת איתם) לבין הקבוצה השנייה שטוענת שיש בורא לעולם (גם חצי אמת איתם) כדי להגיע לכל האמת המושלמת יש לאחוז בשני ההטענות והם "בורא עולם הוא אין ויש" מהאין שבו ברא את היש , יש מאין, ומהיש שבו ברא את האין , אין מיש, ועל זו הדרך כיוון שיכולנו לבחור בתחילה כל מקום שהוא המסקנה שכל היקום מכיל את האין, וכל היקום מכיל את האלהים, וכל היקום מכיל היש.

נשאלתי שאלה על ההגדרה "בכל מקום יש מקום שאין בו מקום" כיצד יתכן שהאין מקום נמצא בכל מקום, היות שכל היקום הוא יש מקום אז איך אין בו מקום, ובכן תשובתי, היות והאין מקום לא צריך ולא תופס שום מקום אז הוא נמצא בכל מקום ביקום.

 

 

 

 

הגדרת בורא עולם שיש לכוון כדי לייחד את בורא עולם

"בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינם נימצא אלהים, שמהווה אותם ומאחד אותם מעצם היותו היפוכם".

 

 

 

 

 

ביאור ההגדרה של בורא עולם

"בכל מקום"= פירושו כל מקום שניבחר להגדיר ולתחום מכלל היקום, (מכאן נימצא שאלהים בכל מקום כפי שכתב דוד המלך עליו השלום בתהילים "מלוא כל הארץ כבודו" וכפי שפירש רבנו נחמן "אין עוד מלבדו זה כולנו וזה הכול וזה הוא כולו אלהים

"יש מקום" =פירושו שבסופו של דבר ניווכח שיש בנמצא.

"שאין בו מקום"= פירושו הוא ההיפוך של היש מקום.והאין והוא נמצא בכל מקום ביקום

"בינהם נימצא אלהים" =פירושו שאלהים בין היש והאין וצורתו מכיפה=הפכים

"שמהווה אותם ומאחד אותם" פירושו שמצורת הכיפה שבו מייצר ומהווה ומאחד את היש מקום ואת האין מקום. המאחד את האין ויש פירושו שצורתו הכיפתית האחת שומרת את הגבול בין היש והאין ובכך שומרת על קיומם ואחדותם, והוא נמצא בכל מקום ביקום

"מעצם, היותו היפוכם"= פירושו שאלהים מורכב מכיפה (הפכים)שצדה אחת קעור הוא היש, וצידה אחת קמור הוא האין , ומהיש מהווה את האין ומיש מהווה את האין.

 

 

 

" הנה מה שראה משה רבנו כשביקש "הראני את כבודך"

(שמות ל"ג-כ")ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני אדם וחי= =אני אל תוכי מכיפה (=הפכים)חרדי לאל יאיר לנו את אור אמת,

(פירוש שהאל מעיד כאן שצורתו מכיפה (=הפכים) ומי שחרד לדבר האל שכאן יאיר לנו את אור אמת ) (האמת היא שכאשר מצמצמים את המקום ע"י חציתו וצמצומו כפי שביארתי למעלה נגיע באופן תיאורטי לאין מקום שזה פני אלהים מצד הפנים שבו, וצד זה לא יראני אדם וחי כי כאשר אדם או חומר יראו את האין או יגיעו לאין באופן אוטומטי יתבטלו לאין יועלמו ויובלעו ויוטמעו באין)

(שמות ל"ג – כ"א)ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על הצור= =ציוי התורה אמת על נוצרה ביקום אמנה, (פירושו בעקבות שציוי התורה אמת נוצרה ביקום האמונה באלהים)

(שמות ל"ג-כ"ב)והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי=ידע עברית בי שורש על עיקרי ובכן יהוה בך בדתך צורתך מכיפה (=הפכים) (פירושו שמידע השפה העברית אנו מגלים כאן שורש עיקרי שאלהים צורתו מכיפה המורכבת מהפכים של אין ויש)

(שמות ל"ג –כ"ג) והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו= =אל אני איתך יאיר פו איסור פתיחת אור תורה (פירוש שאני פו עם חסות האל מסיר את האיסור לפתוח את אור התורה, הפתיחה היא שאלהים הסתיר את פניו של משה כאשר עבר האין שבאלהים כדי שישאר בחיים ולא יתבטל לאין, ואחר שעבר ניגלה למשה צידה האחורי של הכיפה שהוא היש שבאלהים)

 

 

 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

הספר מיועד למי ששאל עצמו אי פעם, האם בורא עולם רוצה וחפץ במצוות עשה שבינך ובינו? האם הוא חפץ שתשמור ותקיים ותעשה את המצוות עשה שבינך לבינו בפועל ממש?, הספר "רמ"ח יסודות מצוות עשה, התיאור של הכל, אמת אחת, מתאר את האופן שבו בורא עולם ניסח את המצוות, והדרך כיצד עשה אותן, והדרך הזו שעליך לאמץ כדי לשמור=לרשום ולזכור את המצוות ויסודותיהן בתיאור של הכל, ובמבוא הספר, אמת אחת , שבה תיאור של מורכבותו של היקום ותיאור צורתו ומורכבותו של בורא עולם

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

כל הידע ששאלתם את עצמכם תמצאו כאן באתר שופר משיח המשודרג

www.Shofar-Messiah.com 

דרושים מנהלים לתאום ראיון קבלה עם היו"ר לפנות אלי בפרטי כאן

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003165180404 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
חוזרים בשאלה
בחר
בחר